Verhaaltjes over wetenschapsfraude gebundeld

Vandaag kwam het boek genaamd 'Ontspoorde wetenschap' van onderzoeksjournalist Frank van Kolfschoten uit waarin hij 33 zaken van wetenschapsfraude en twee fraudezaken bij het Nederlands Kanker Instituut en TNO beschrijft. Sinds 2005 is de wetenschappelijke integriteit vaker geschonden dan de universiteiten begin dit jaar berichtten. ‘Mijn onderzoek maakt duidelijk dat de VSNU-informatie geen compleet beeld gaf van zaken die aan universiteiten hebben gespeeld’, zo schrijft Van Kolfschoten in zijn boek.

Het NRC Handelsblad meldde begin dit jaar 27 fraudegevallen gebaseerd op de universiteiten en academische medische centra verenigd in de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Van Kolfschoten ging zelf op onderzoek uit en stuurde zo’n achtduizend wetenschappers een e-mail met de vraag of ze weleens wat merkten van eventuele wetenschapsfraude. Ongeveer duizend van hen gaven gehoor aan zijn verzoek. Mede hierdoor kwam een flink aantal meer fraudegevallen aan het licht. In totaal ging het om vijftien gevallen van plagiaat, elf gevallen van datavervalsing, vijf schendingen van belangenverstrengeling en vier maal problemen met auteurskwesties. ‘Een woordvoerder van de VSNU zegt de verschillen niet de verklaren’, zo meldt het NRC Handelsblad.

Sinds 2005 zou op iedere universiteit, op de Open Universiteit, de Universiteit Twente en de Universiteit van Maastricht na, minstens een van de beschreven affaires zijn. Naar eventuele fraudegevallen op de Universiteit Maastricht wordt nog onderzoek gedaan. ‘Er bestaan twijfels over de manier waarop een Maastrichtse commissie is omgegaan met een klacht over de Psychologe Elke Geraerts, die nu bij de Erasmus Universiteit werkt',zo is te lezen op de site van Erasmus Magazine. Drie collega's zouden hun naam als co-auteur geschrapt willen hebben, omdat de data niet zouden kloppen.