Langstudeerders mogen alsnog inschrijven

Studenten die door een dreigende langstudeerboete nalieten zich in te schrijven voor het studiejaar 2012/2013 mogen dat alsnog doen. De Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) liet weten dat in principe alle universiteiten hier positief tegenover staan.

Volgens Martijn Gerritsen, woordvoerder van het College van Bestuur, geeft ook de RU studenten de kans om zich alsnog in te schrijven. 'We stellen ons heel welwillend op, maar het moet wel ingepast kunnen worden in een opleidingstraject. Wanneer een student bijvoorbeeld veel belangrijke werkcolleges heeft gemist die niet meer in te halen zijn, wordt het lastig. De Examencommissie zal daarom per student op zeer coulante wijze bekijken of herinschrijving ingepast kan worden. De inschrijvingen zullen echter niet met terugwerkende kracht plaatsvinden vanaf 1 september, maar vanaf 1 oktober.'

Doordat de VSNU liet weten dat ze in principe meewerkt, wordt er gehoor gegeven aan de oproep van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Niet alle universiteiten hebben dezelfde eisen voor een herinschrijving, maar in het algemeen moet de student in kwestie in het collegejaar 2011/2012 al langstudeerder zijn geweest of in ieder geval in zijn uitloopjaar hebben gezeten. Ook moeten ze zich inschrijven voor dezelfde opleiding als het studiejaar ervoor.