Aanmelddatum nieuwe studenten vervroegd naar 1 mei

Nieuwe studenten moeten zich voor 1 mei 2014 inschrijven voor een studie, dat is bepaald in de pas aangenomen wet Kwaliteit in Verscheidenheid. Wanneer zij dat niet doen mag de opleiding besluiten de studenten niet toe te laten. Dat wordt het nieuwe toelatingsbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze nieuwe regeling krijgen instellingen een grotere bevoegdheid: iedere instelling mag namelijk zelf bepalen in welk geval zij studenten na 1 mei nog toelaten. Er is nog niets bekend over het toelatingsbeleid van de Radboud Universiteit.

Ook bepaalt de nieuwe wet dat studenten die zich op tijd aanmelden recht hebben op studiekeuzeactiviteiten. Je kunt dan denken aan een dagje meelopen of een proefstudeerdag. Aankomend studenten zijn verplicht aan deze activiteiten mee te doen wanneer de opleiding daar om vraagt.

Puck van Tilburg van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO): 'Wij vinden het positief dat de aanmelddatum wordt vervroegd, daardoor kunnen studenten langer nadenken over hun studiekeuze. Opleidingen worden namelijk verplicht om studiekeuze-activiteiten aan te bieden voor iedereen die zich voor 1 mei heeft ingeschreven. Wel is de voorlichting hier over erg belangrijk, daar zijn wij ook mee bezig. In oktober krijgen in ieder geval alle aankomend studenten een brief vanuit het ministerie.'

Switchen na 1 mei van studie is nog mogelijk: nieuwe studenten hebben tot 1 september de mogelijkheid om van studiekeuze te veranderen.