Coalitieakkoord: de studentenzaken

Gisteren is op het Stadhuis het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Het is de partijen SP, GroenLinks, PvdA en de Nijmeegse Fractie gelukt om in een gezamenlijke visie het gemeentelijk beleid voor de komende vier jaar vast te stellen. De Verenigde Seniorenpartij is gedoogpartner, terwijl de coalitie al 22 van de 39 zetels bezit. Wat zijn de plannen over studentenonderwerpen?

'De particuliere kamermarkt is een kwetsbare markt waarbij huurders beschermd dienen te worden', valt te lezen in het akkoord. Daarom krijgt Huurteams Nijmegen de komende jaren weer subsidie, nadat de vorige coalitie deze besloot in te trekken. 'Hoge huren en gebrekkig onderhoud' kunnen volgens de partijen met de Huurteams worden tegengegaan.

Een heet hangijzer tijdens de verkiezingscampagne was het plan van De Nijmeegse Fractie om een kamerquotum in te voeren. Een quotum heeft de coalitiepartij niet kunnen bedingen, wel geeft de gemeente geen vergunningen meer af voor de verkamering van goedkope woningen. Daarnaast staat in het akkoord dat 'kamerbewoning niet mag leiden tot overmatige overlast voor buurtbewoners’. Wie drie of meer kamers wil verhuren zal een vergunning moeten aanvragen. In de nieuwe verordering zijn ook de langverwachte fietsparkeerplaatsen opgenomen.

Het lijkt er op dat studenten niet in de kou komen te staan. De nieuwe coalitie realiseert de komende jaren bijna duizend studentenwoningen extra. Daarnaast komen er nog eens duizend starterswoningen bij om studenten na hun studie in de stad te houden. Nu is het hopen dat de coalitie deze plannen ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.