Bussemaker: sterkere positie voor medezeggenschap UvA

SP-lid Jasper van Dijk diende 23 februari schriftelijk kamervragen in omtrent de bezetting van het Bungehuis van de UvA. Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, heeft deze vragen vandaag beantwoord. Bussemaker vindt onder andere dat de positie van de medezeggenschap versterkt moet worden.

Bussemaker heeft contact gehad met het College van Bestuur en met een vertegenwoordiging van de bezetters. Daaruit volgde de voor de hand liggende conclusie dat de medezeggenschap van de UvA een sterkere positie moet gaan krijgen. De bezetting heeft ook bij andere universiteiten vragen opgeroepen over democratie. Het gesprek over de thema's die de studenten hebben aangekaart, wordt daarom op landelijke schaal voortgezet. Bussemaker zegt al in gesprek te zijn met studentenbonden  LSVb en ISO over deze thema's, waaronder dus democratie en transparantie.

Volgende week volgt een uitgebreidere reactie van Bussemaker.