Leenstelsel aangepast voor bèta-studies?

Het kabinet gaat kijken of het aanstaande leenstelsel wellicht aangepast kan worden voor studenten die een langdurige bètastudie volgen. Dat staat in het Techniekpact dat vandaag wordt ondertekend door het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties, de onderwijssector en het bedrijfsleven, meldt Scienceguide.

Er wordt al lang door technische universiteiten en het bedrijfsleven druk uitgeoefend om bèta's te ontzien bij de invoering van het leenstelsel. Zo schreven de drie technische universiteiten al eerder een brief waarin ze vroegen om een jaar gratis stufi voor bèta's bij de invoering van een leenstelsel. Ook de PvdA pleitte al eens voor collegegeldvrije bèta-studies. Nu komt die korting er wellicht, het kabinet gaat kijken of de hoge kosten van een tweejarige master in de bèta-tech kunnen worden opgevangen. Daarbij wordt eerst gekeken naar sectoren waar een tekort aan personeel is. Daar staat tegenover dat het bedrijfsleven zo'n duizend extra studiebeurzen beschikbaar stelt voor Nederlandse en internationale studenten.

Dit lijkt dus een succesvolle lobby van de bèta's, wij vragen ons af waar die aanpassing in het leenstelsel blijft voor studenten Geneeskunde, Antropologie, Rechten en alle andere studies in Nederland.