[Update] Woensdag actiedag op alle Nederlandse universiteiten

Gisteren hebben de protesterende studenten in het Maagdenhuis tijdens een bijeenkomst aankomende woensdag uitgeroepen tot landelijke actiedag. Het is de bedoeling dat op alle Nederlandse universiteiten wordt gedemonstreerd voor meer inspraak binnen universiteitsbesturen. Naast de Amsterdamse actievoerders, waren ook studentenbonden uit onder meer Nijmegen, Groningen, Utrecht, Rotterdam en Wageningen present tijdens de bijeenkomst. De protestrage lijkt als een lopend vuurtje door het land te gaan, inmiddels is ook de beweging De Nieuwe Universiteit Nijmegen opgericht. Aankomende woensdag staat om 20.00 uur een debat gepland, waarin studenten kunnen meepraten over de mogelijkheden voor een meer democratische en transparante Radboud Universiteit. De locatie van het debat wordt later bekend gemaakt. Update: maandag 2 maart, 11.50 uur Vanmiddag om 14.00 uur vergadert De Nieuwe Universiteit in het Cultuurcafé, iedere geïnteresseerde is welkom om deel te nemen aan de vergadering.

 

Lees meer

Actiegroep Titanic bereikt akkoord met CvB VU

Na een bezetting van bijna een week hebben de actievoerders van actiegroep Titanic een akkoord bereikt met het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Sinds vorige week woensdag bezette een aantal studenten de Kerkzaal en een deel van het dak van de Amsterdamse universiteit. De studenten voerden actie tegen aangekondigde bezuinigingen op de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW). In de afspraken doet het CvB een aantal vergaande toezeggingen aan de bezetters. Zo krijgt de Facultaire Studentenraad (FSR) van FALW instemmingsrecht over alle onderwijsonderdelen van de bezuinigingsoperatie. Dit betekent dat de studentenvertegenwoordigers onderdelen van de reorganisatie kunnen blokkeren als bijvoorbeeld de kwaliteit van bepaalde opleidingen in gevaar komt. 'Ook worden er taskforces opgericht die specifiek gaan toezien op behoud van de onderwijskwaliteit', aldus een woordvoerder van Titanic. Ook universiteitsbreed kregen de actievoerders veel voor elkaar. 'We hebben ervoor gezorgd dat de discussie over de verdeling van het geld op de universiteit weer breed zal worden gevoerd.' De komende tijd zullen hierover gesprekken worden gevoerd met de decanen. Verder kunnen studenten en medewerkers tijdens hoorzittingen hun zegje doen. De bezetters krijgen samen met alle studenten van de VU zelfs de gelegenheid om hun kritiek op de minister van onderwijs te uiten. Jet Bussemaker zal namelijk door Jaap Winter, voorzitter van het CvB, worden uitgenodigd voor een discussiebijeenkomst op de universiteit. Afgelopen vrijdag stuurde het CvB al een voorstel naar Titanic, waarin het bestuur stelde de actievoerders tegemoet te komen. Studenten zouden volgens het reorganisatieplan voor de faculteit in ieder geval hun studie kunnen afronden en er zouden geen opleidingen worden geschrapt. Hoewel de gesprekken van vorige week volgens collegevoorzitter Jaap Winter 'in goede sfeer' waren verlopen, kwam het toen nog niet tot concrete afspraken. Nu de partijen wel definitief overeenstemming hebben bereikt, kunnen de slaapzakken en spandoeken — voorlopig — van het dak worden gehaald.

 

Lees meer

Bezetters en CvB komen niet tot akkoord, Bungehuis ontruimd

Folia meldt dat na een twee uur durende 'assembly', de Bungehuisbezetters definitief hebben besloten niet akkoord te gaan met het voorstel van het College van Bestuur van de UvA. De actievoerders verwachten dat het pand nog vanavond of vannacht door de politie zal worden ontruimd. Eerder op de dag kwam al naar buiten dat het CvB maar mondjesmaat wilde toegeven aan de eisen van de bezetters, waarna de actievoerende studenten een nieuw voorstel verwachtten van het bestuur. De onderhandelingen duurden uiteindelijk veel langer dan gepland, maar aangezien de UvA met dezelfde toezeggingen kwam aanzetten, besloten de bezetters definitief niet akkoord te gaan.

 

Lees meer

Bezetters vertrekken maandag uit Maagdenhuis

Na weken van universiteitsbezettingen en gesteggel met het College van Bestuur (CvB) van de UvA, lijken de actievoerders in Amsterdam maandag dan toch echt het Maagdenhuis te gaan verlaten. Dit meldt het Amsterdamse universiteitsblad Folia. Gisteren berichtte ANS nog dat het vertrek van de bezetters alles behalve zeker was, vooral omdat de dreiging met juridische stappen van het CvB tegen De Nieuwe Universiteit (DNU) 'in het verkeerde keelgat schoot' bij de actievoerders. Inmiddels is er volgens Alex, woordvoerder van DNU, tijdens de general assembly van gisteravond besloten om maandag het pand te verlaten. Yasha Lange, woordvoerder van het CvB van de UvA, is sceptisch over het vertrek van de bezetters uit het Maagdenhuis. Daarom spant het CvB alsnog een kortgeding aan 'om eventuele achterblijvers te verwijderen'. DNU verklaarde na de dreiging van het CvB al met nieuwe acties te willen komen om het verzet verder voort te zetten. Alex sluit daarom niet uit dat er in de toekomst andere panden zullen worden bezet.

 

Lees meer

Bezettingsdrang in Amsterdam zet door

De actievoerende studenten van De Nieuwe Universiteit zijn nog maar amper een maand uit het Maagdenhuis, of een nieuwe bezetting dient zich alweer aan. Ditmaal komt het democratisch getrap vanuit een onverwachte hoek. Studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) bezetten onder de naam DNU-VU een leegstaande ruimte op de VU-campus. Dat meldt Advalvas, het studentenblad van de VU. DNU-VU werd naar eigen zeggen geïnspireerd door bezetters van De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN), die onlangs het voormalige Gerecht op de Nijmeegse campus kaapten en deze omdoopten tot kritisch café Terecht!. Studenten kunnen daar vrij studeren en er kan onderling worden gesoebat over de rol van de universiteit. Gisteren om 16.00 uur 's middags opende DNU-VU, naar het voorbeeld van Terecht!, academisch café De Verrekijker. Een masterstudent Religiestudies die deel uitmaakt van DNU-VU vindt het vreemd 'dat studieverenigingen steeds vaker naar flexplekken moeten verhuizen terwijl ruimtes als deze leegstaan'. UvA-docent Jos Scheren, zelf een Maagdenhuisbezetter in 1969, gaf gisteren als eerste een lezing in De Verrekijker. Net zoals dat het College van Bestuur van de RU niet bepaald stond te springen toen DNUN de campusruimte bezette, wordt ook de VU niet vrolijk van de impulsieve bezettingsacties. Nadat de beveiliging op de ruimte werd afgestuurd, ging de VU gisteren met de bezetters in gesprek. De krakers blijven angstvallig stil wanneer hen wordt gevraagd hoe ze de ruimte zijn binnengekomen. 'De deur stond toevallig open.'

 

Lees meer

CvB van UvA niet volledig gehaat

Een groep bestaande uit negen wetenschappers van vijf verschillende faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een petitie gestart waarin ze hun steun betuigen aan het huidige College van Bestuur (CvB) van de Amsterdamse universiteit. Dat meldt universiteitsblad Folia. De petitie is een reactie op een eerdere petitie van deze week, waarin inmiddels honderden docenten en hoogleraren van de UvA de nogal lompe ontruimingsactie van het CvB van afgelopen zondag sterk in twijfel trekken. In de nieuwe petitie stellen de negen wetenschappers alle negatieve publiciteit zonde te vinden en juist trots te zijn op het werk dat het huidige CvB verricht. Ook worden in de brief de actievoerders van De Nieuwe Universiteit niet gespaard. Zij hebben zich volgens de wetenschappers de afgelopen maanden ondemocratisch opgesteld en de vrijheid van meningsuiting aan de UvA 'gegijzeld'. Het nu nog selecte groepje wetenschappers is momenteel bezig de petitie via een massamail te verspreiden, zo bericht Folia in een update. In hoeverre dit zal leiden tot meer steun voor de CvB-aanhangers, moet nog blijken.

 

Lees meer

Nieuwe Universiteit Nijmegen nu al ten einde?

Het lijkt er nu al op dat De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) uit elkaar begint te vallen. Nadat aan het einde van de tweede bijeenkomst vanmiddag onenigheid ontstond over bepaalde besluiten, stapten meerdere personen resoluut op. DNUN werd maandag opgericht naar voorbeeld van de beweging in Amsterdam. Daar pleit de actiegroep onder andere voor democratisering van het universiteitsbestuur. Het statement dat de groep hier wil maken naar de RU en de media, had gisteren in de vergadering duidelijk moeten worden, maar dat liep even anders. Na een hoop consternatie en verwarring besloten een aantal leden op te stappen, waarna de vergadering met pakweg acht man eindigde. Waar er in de eerste bijeenkomst ongeveer veertig man aanwezig waren, was de vergadering van gisteren al dunner bezaaid. Maandag zijn er werkgroepen in het leven geroepen die zich ontfermen over de te voeren acties en de rol naar de media. Gisteren werden de eerste punten naar de aanhang toe gepresenteerd. Tekenend voor de middag was de verwarring over wie er ook alweer in welke werkgroep zat. Ewoud Stütterheim, lid van de Universitaire Studentenraad, moet een spoedcursus medezeggenschap geven. Bijna niemand blijkt namelijk te weten hoe het eigenlijk geregeld is op de universiteit. Wanneer iemand het voorstel voor een gekozen rector magnificus oppert en het huidige systeem wordt zwartgemaakt, vraagt Stütterheim aan de groep of er iemand überhaupt benul heeft van de verkiezingsmethode nu. Het resultaat: complete stilte. Over één ding is de groep het wel eens: er mogen geen voorbarige uitspraken worden gedaan naar de media zonder verstand van zaken. Ook wordt uiteindelijk duidelijk dat DNUN pleit voor een gekozen CvB, het stoppen van de privatisering van de universiteit en een beperking van het aantal flexcontracten van docenten en medewerkers. 'De groep heeft wel veel media-aandacht vanuit Hilversum en is in gesprek met NOS en RTL', vertelde een inmiddels ex-DNUN-lid. Ook Stütterheim stapte gisterenmiddag uit de beweging, maar staat er nog wel sympathiek tegenover: 'Ik was klaar met de oproep voor actie, zonder dat er werd nagedacht over oplossingen.' Volgens de overgebleven actievoerders zullen de vergaderingen van DNUN uiteindelijk wel leiden tot concrete eisen richting de universiteit. Bang voor een georganiseerde bezetting van het Erasmusgebouw hoeft het College van Bestuur heel waarschijnlijk niet te zijn.

 

Lees meer

Studenten Bungehuis houden stand

De studenten die sinds vrijdagochtend het Bungehuis in Amsterdam bezetten, willen ondanks toenemende druk vanuit de UvA nog steeds het gebouw niet verlaten. Volgens de actievoerders is de universiteit niet democratisch genoeg. Onder de naam De Nieuwe Universiteit (DNU) strijdt een honderdtal studenten voor meer inspraak in het universitair beleid. De medezeggenschap, waarmee studenten invloed kunnen uitoefenen op universitaire regelingen, heeft geen daadkracht door de macht van het college van bestuur, decanen en opleidingsdirecteuren. Het bestuur van de UvA dreigde naar de rechter te stappen, mochten de studenten het pand na 12.00 uur vandaag nog steeds niet hebben verlaten. In een persverklaring staat dat het CvB vandaag inderdaad een kort geding aanspant. Momenteel lijkt de situatie hopeloos; de UvA wil dat de bezetters naar een andere locatie verkassen en daar de discussie aangaan met het bestuur. De actievoerders zeggen pas weg te gaan nadat de UvA concrete toezeggingen doet over de benoeming en rechten van de medezeggenschapsorganen. Gisteren zeiden de bezetters nog wel 'een paar verrassingen' te hebben voor de politie mocht deze het pand binnendringen. De oproep om meer inspraak vanuit de DNU lijkt aan kracht te winnen, ook onder wetenschappers en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Zij zeggen zich zorgen te maken om de radicale hervormingen binnen de faculteit. Deze maand werd bekend dat zes talenstudies verdwijnen, maar ook de algehele kwaliteit binnen de geesteswetenschappen zal verslechteren. Naast de voorstanders, zijn er voldoende UvA-medewerkers die niet blij zijn met de actie, omdat de bezetting van het Bungehuis de orde van de dag te veel verstoort. Medewerkers durven het pand niet in en colleges vervallen. Het is nog maar de vraag of de geplande mastervoorlichtingen van morgen door kunnen gaan.

 

Lees meer

UvA-demonstranten staan nu voor Maagdenhuis

Eerder vandaag berichtte ANS dat de start van de ontruiming van het Bungehuis rustig verliep. Inmiddels is het pand door de politie volledig ontruimd en zijn 46 aanhoudingen verricht, al ging dit niet helemaal zonder slag of stoot. Onder de bezetters die vanochtend het Bungehuis verlieten en werden gearresteerd - daarbij onder luid gejoel onthaald door omstanders - bevond zich ook een docent van de UvA. Ondanks dat de politie meldde dat de ontruiming gemoedelijk is verlopen, raakte een student gewond omdat een politiepaard op zijn voet ging staan en spreekt studentenvakbond LSVb van 'geweldadig ingrijpen' en 'onnodig geweld' vanuit de politie. Daarnaast blijft er, ondanks de ontruiming, een opstandige sfeer in de lucht hangen. Zo staan de protesterende UvA-studenten op dit moment voor het Maagdenhuis om daar het College van Bestuur 'in te sluiten'. Bovendien hebben vijf studentenorganisaties, waaronder de LSVb, voor woensdag 17.00 uur een protestmars aangekondigd. Een ding is duidelijk: de actievoerders weigeren op te geven. De oproer die de Bungehuisbezetting heeft veroorzaakt, is overal te merken. Amsterdams universiteitsblad Folia meldt dat de internationaal gerenommeerde filosoof, taalkundige en mediacriticus Noam Chomsky zijn steun heeft uitgesproken aan de bezetters, D66-kamerlid Paul van Meenen heeft een debat aangevraagd om de eisen van de bezetters onder de aandacht te brengen. Ten slotte plaatste Het Parool vanochtend al een zeer kritisch profiel over CvB-voorzitter Louise Gunning: 'Ze praat wel met studenten, maar je hebt nooit het gevoel dat ze echt oprecht luistert.' Het College van Bestuur gaf vanaf 15.00 uur vanmiddag een persconferentie, voorzitter Gunning verklaarde hierin dat er uiteindelijk geen andere optie was dan een ontruiming van het Bungehuis. Ze baalt ervan dat de door de UvA eerder opgelegde dwangsom om het pand te verlaten, door de studenten niet serieus werd genomen. Dymph van den Boom, rector magnificus van de UvA, zegt dat het onrealistisch was om te verwachten dat het CvB zou instemmen met de zes eisen van de bezetters. Ook is het CvB absoluut niet bereid om op te stappen. Tijdens de persconferentie scanderen de protesterende studenten leuzen richting het CvB.

 

Lees meer

Weer mot in het Maagdenhuis

Wie dacht dat het weer rustig was in het Maagdenhuis komt van de koude kermis thuis. De voormalige bezetters zouden veel van de tijdens de ontruiming achtergelaten bezittingen kwijt zijn. Van slaapzakken tot laptops, alles is weg, laat Teun, een van de actievoerders van De Nieuwe Universiteit van Amsterdam aan Folia weten. Gisteren mochten de actievoerders het Maagdenhuis in en kwamen ze tot de conclusie dat alles weg was. Teun denkt dat alle spullen zijn weggegooid: ‘Op foto’s die na de ontruiming zijn gemaakt, zijn sommige verdwenen spullen nog te zien. Ook kun je zien dat een grote afvalcontainer werd gevuld.' Bij de politie zouden de spullen volgens hem ook niet te vinden zijn: ‘De politie reageerde de afgelopen weken telkens ontwijkend op onze verzoeken, net zoals het College van Bestuur (CvB).’ De nieuwe woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam, Bart Bakker, stelt dat het grootste deel van de spullen is bewaard. Studenten konden bij het Maagdenhuis een formulier invullen over wat zij misten. Het deel dat bij het CvB lag is inmiddels opgehaald, maar er zouden ook nog bezittingen ter bewaring bij de politie liggen. Wie bij het Maagdenhuis nul op het rekest krijgt, heeft dus bij het politiebureau nog een kleine kans. Bakker erkent wel dat het Maagdenhuis grondig is schoongemaakt: ‘Daarbij zijn een heleboel spullen weggegooid, dat klopt.’ Studenten die zowel bij het CvB als bij de politie hun spullen niet terug konden vinden, blijven aan de gang. Ze mogen zich dan wederom bij het Maagdenhuis melden, zodat de UvA op zoek kan gaan naar ‘een passende oplossing’. Wat dat moge zijn, is onbekend. De actievoerders overwegen daarom of ze andere stappen gaan ondernemen, zoals bijvoorbeeld het indienen van een schadeclaim.

 

Lees meer