Nieuwe Universiteit Nijmegen nu al ten einde?

Het lijkt er nu al op dat De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) uit elkaar begint te vallen. Nadat aan het einde van de tweede bijeenkomst vanmiddag onenigheid ontstond over bepaalde besluiten, stapten meerdere personen resoluut op.

DNUN werd maandag opgericht naar voorbeeld van de beweging in Amsterdam. Daar pleit de actiegroep onder andere voor democratisering van het universiteitsbestuur. Het statement dat de groep hier wil maken naar de RU en de media, had gisteren in de vergadering duidelijk moeten worden, maar dat liep even anders. Na een hoop consternatie en verwarring besloten een aantal leden op te stappen, waarna de vergadering met pakweg acht man eindigde.

Waar er in de eerste bijeenkomst ongeveer veertig man aanwezig waren, was de vergadering van gisteren al dunner bezaaid. Maandag zijn er werkgroepen in het leven geroepen die zich ontfermen over de te voeren acties en de rol naar de media. Gisteren werden de eerste punten naar de aanhang toe gepresenteerd. Tekenend voor de middag was de verwarring over wie er ook alweer in welke werkgroep zat. Ewoud Stütterheim, lid van de Universitaire Studentenraad, moet een spoedcursus medezeggenschap geven. Bijna niemand blijkt namelijk te weten hoe het eigenlijk geregeld is op de universiteit. Wanneer iemand het voorstel voor een gekozen rector magnificus oppert en het huidige systeem wordt zwartgemaakt, vraagt Stütterheim aan de groep of er iemand überhaupt benul heeft van de verkiezingsmethode nu. Het resultaat: complete stilte.

Over één ding is de groep het wel eens: er mogen geen voorbarige uitspraken worden gedaan naar de media zonder verstand van zaken. Ook wordt uiteindelijk duidelijk dat DNUN pleit voor een gekozen CvB, het stoppen van de privatisering van de universiteit en een beperking van het aantal flexcontracten van docenten en medewerkers.

'De groep heeft wel veel media-aandacht vanuit Hilversum en is in gesprek met NOS en RTL', vertelde een inmiddels ex-DNUN-lid. Ook Stütterheim stapte gisterenmiddag uit de beweging, maar staat er nog wel sympathiek tegenover: 'Ik was klaar met de oproep voor actie, zonder dat er werd nagedacht over oplossingen.'

Volgens de overgebleven actievoerders zullen de vergaderingen van DNUN uiteindelijk wel leiden tot concrete eisen richting de universiteit. Bang voor een georganiseerde bezetting van het Erasmusgebouw hoeft het College van Bestuur heel waarschijnlijk niet te zijn.