Horecastudenten krijgen meer loon

Werk je in de horeca? Dan heb je het wellicht goed voor elkaar. Het loon voor jongeren die werken in de horeca gaat namelijk flink omhoog. Studenten die in de bediening werken gaan er een slordige 6,4 procent op vooruit. Startende barkeepers gaan een dikke 7 procent meer verdienen. Dat is nog niet alles, want in oktober en juli stijgen alle horecalonen nogmaals met driekwart procent. Voorwaarde voor de loonstijging is wel dat je over de geschikte papieren beschikt. De stijging van het loon is resultaat van de nieuwe CAO-overeenkomst tussen Koninklijke Horeca Nederland, FNV Horeca en CNV Vakmensen en wordt ingevoerd om de horeca aantrekkelijk te houden als werkplek voor jongeren.

 

Lees meer

Nieuw cao-akkoord universiteiten

Na bijna drie jaar onderhandelen is de Vereniging van Universiteiten (VSNU) akkoord gegaan met de nieuwe cao-afspraken. Zij accepteren hiermee de door de vakbonden gewenste loonsverhoging van twee procent in 2013: één procent in januari en één procent in september. In ruil daarvoor worden de senioren- en ontslagregelingen versoberd. Eerder bleek al uit een enquête van de VSNU dat 55 procent van de werknemers aan de Nederlandse universiteiten loonsverhoging prefereert boven een goede seniorenregeling. In 2010 ontstond een impasse toen de universiteiten een streep door het akkoord zetten nadat de vakbonden er al mee hadden ingestemd. Om herhaling hiervan te voorkomen mocht het nieuwe akkoord pas afgelopen vrijdag bekend worden gemaakt, nadat de VSNU ermee akkoord was gegaan. Het akkoord lekte op de dag zelf echter uit, maar het jawoord van de universiteiten voorkwam alsnog een herhaling van 2010. Helemaal definitief is het akkoord nog niet: de achterban van de vakbonden moet zich er nog over uitspreken. Dit zal in januari gebeuren. Gezien de uitslag van de enquête lijkt het waarschijnlijk dat zij akkoord zullen gaan.

 

Lees meer

Universiteitspersoneel: liever geld dan goede seniorenregeling

Mensen in dienst bij een universiteit zien liever een hoger salaris dan een goede seniorenregeling. Dat blijkt uit een enquête onder achtduizend medewerkers. De enquete (.pdf), uitgezet door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en vakbonden, werd ingevuld door ongeveer een derde van de ondervraagden. Zo'n 55 procent van de respondenten ziet graag meer loon. Zij zijn tevens voorstander van het behoud van de bovenwettelijke uitkering, waarbij universiteitspersoneel bij het verkrijgen van een uitkering iets meer dan anderen krijgt. Bovendien geven veel medewerkers aan dat ze graag meer loon zien voor jonge werknemers met tijdelijke contracten en een hogere reiskostenvergoeding. In ruil daarvoor mag de seniorenregeling, die inhoudt dat er vanaf 59e jaar recht is op een kortere werkweek met behoud van het salaris en het inleveren van verlofdagen, veranderen. De resultaten van de enquête bieden ruimte voor de hervatting van de onderhandelingen over een nieuw cao op 8 november. Eerder kwamen vakbonden en de VSNU daar niet uit.

 

Lees meer