Nieuw cao-akkoord universiteiten

Na bijna drie jaar onderhandelen is de Vereniging van Universiteiten (VSNU) akkoord gegaan met de nieuwe cao-afspraken. Zij accepteren hiermee de door de vakbonden gewenste loonsverhoging van twee procent in 2013: één procent in januari en één procent in september. In ruil daarvoor worden de senioren- en ontslagregelingen versoberd. Eerder bleek al uit een enquête van de VSNU dat 55 procent van de werknemers aan de Nederlandse universiteiten loonsverhoging prefereert boven een goede seniorenregeling.

In 2010 ontstond een impasse toen de universiteiten een streep door het akkoord zetten nadat de vakbonden er al mee hadden ingestemd. Om herhaling hiervan te voorkomen mocht het nieuwe akkoord pas afgelopen vrijdag bekend worden gemaakt, nadat de VSNU ermee akkoord was gegaan. Het akkoord lekte op de dag zelf echter uit, maar het jawoord van de universiteiten voorkwam alsnog een herhaling van 2010.

Helemaal definitief is het akkoord nog niet: de achterban van de vakbonden moet zich er nog over uitspreken. Dit zal in januari gebeuren. Gezien de uitslag van de enquête lijkt het waarschijnlijk dat zij akkoord zullen gaan.