[Ingezonden] De medezeggenschap is simpelweg machteloos

Gino Praat (20), eerstejaarsstudent Psychologie en actief bij De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN), vindt dat de kritiek op de RU-medezeggenschap makkelijk aan de kant is geschoven. 'De tijd van discussies over stopcontacten en Blackboard-problemen is voorbij. De dialoog over fundamentele vraagstukken moet ook op de RU worden gestart.'

Sinds de gebeurtenissen in het Bungehuis en het Maagdenhuis is de discussie over het verbeteren van het hoger onderwijs losgebarsten. Uit alle hoeken van de academische gemeenschap is kritiek geuit op de universitaire democratie. Ook hier in Nijmegen had men bezwaar op het gebrek aan rechten dat de medezeggenschap bezit. Maar is die kritiek op de RU wel terecht? Volgens sommigen niet.

Op verschillende manieren kreeg ik vooral sussende uitspraken te horen: Het is een Amsterdams probleem. Weliswaar zijn er verbeteringen mogelijk, maar hier is alles goed geregeld. De Nieuwe Universiteit is in Nijmegen niet nodig. Voor oplossingen moet je in Den Haag zijn. De student heeft hier het laatste woord. De medezeggenschap heeft immers een goede relatie met het College van Bestuur (CvB).

Kon ik maar zeggen dat het zo democratisch is gesteld op de Radboud Universiteit. Blijkbaar is de ‘goodwill’ van het CvB voldoende reden om een ondemocratisch systeem te rechtvaardigen. Een systeem waarbij bisschoppen het stichtingsbestuur benoemen, dat op haar beurt weer het CvB kiest. Bovendien staat hetzelfde stichtingsbestuur boven de medezeggenschap. De inspraakorganen kunnen immers worden gepasseerd bij besluiten waar deze het niet mee eens is. Het is dus slechts een illusie dat de medezeggenschap door middel van haar instemmingsrechten daadwerkelijk het laatste woord heeft.

Waar ik me ook over verbaas, is het feit dat de medezeggenschap het initiatiefrecht niet heeft en niet met eigen voorstellen kan komen. De medezeggenschap kan het CvB wel adviseren om een beleidsvoorstel te doen, maar op deze manier blijft de medezeggenschap afhankelijk van de ‘goodwill’ van het CvB. Voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR) Mark Vlek de Coningh gaf in een eerder artikel van ANSde situatie goed weer: 'Als er een College zit dat niet bereid is om naar studenten te luisteren, zijn we vleugellam.' Zelfs relatief kleine democratische veranderingen die (een gedeelte van) de USR al jarenlang wil - zoals een studentenassessor in het CvB of het aanpassen van de 60/40-regeling - kan na jarenlang pleiten niet gerealiseerd worden. De medezeggenschap is simpelweg machteloos.

Samen met andere betrokkenen van DNUN speuren we deze problemen op en willen we ze aanpakken. De Nieuwe Universiteit moet niet als een stelletje ‘CvB-slachters’ worden gezien die tegen alles en iedereen aan wil schoppen, maar als een beweging die strijdt voor echte democratie en meer transparantie in het hoger onderwijs. Ik roep studenten, wetenschappers en de rest van de academische gemeenschap op om met een gezonde kritische blik naar het hoger onderwijs te kijken en mee te doen met het debat dat gaande is. De tijd van discussies over stopcontacten en Blackboard-problemen is voorbij. De dialoog over fundamentele vraagstukken zoals democratie en transparantie moet ook op de Radboud Universiteit worden gestart.

 

Lees meer

[Ingezonden] Studentlid in het College van Bestuur is geen oplossing

Studentenpartij AKKUraatd is blij met de ontwikkeling bij de UvA, waardoor een studentlid aan het College van Bestuur wordt toegevoegd. asap ziet in deze toevoeging aan het College van Bestuur echter geen heil en pleit voor meer bevoegdheden voor de Universitaire Studentenraad. Het is hommeles in Amsterdam. Studenten hebben eerst het Bungehuis bezet en sinds afgelopen woensdagavond het Maagdenhuis. Het Amsterdamse College van Bestuur (CvB) wil niet luisteren naar de studenten, iedere dialoog lijkt onmogelijk. Gelukkig is het in Nijmegen beter gesteld met de medezeggenschap, maar ook hier zijn nog genoeg verbeterpunten. Zo wil asap dat studenten op faculteiten evenveel inspraak krijgen als het personeel en moet er een studenttoehoorder komen bij het College van Bestuur en het College van Decanen. Maar een studentlid in het bestuur zoals AKKUraatd dat wil? Daar ziet asap helemaal niets in. Een extra ondemocratische bestuurder in het CvB draagt niet bij aan een betere universiteit. Onlangs verscheen een artikel op Folia Web waarin juist de studenten in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen ervoor pleiten om de student-assessor in het CvB af te schaffen. Groningen is de enige universiteit met zo’n constructie en daar wordt de student-assessor voornamelijk gezien als een bestuurder zonder democratische verantwoording. De Groningse ervaring is dat deze vaak informatie achterhoudt voor de rest van de medezeggenschap. Hierdoor komt de controlerende functie van de medezeggenschap in het geding. asap ziet geen reden waarom dat op onze universiteit anders zou zijn. Daarnaast bestaat er vrees voor inkapseling. Het CvB zal een student snel medeplichtig maken en misschien zelfs vertrouwelijke informatie geven. Hierdoor kan deze student niets aan de rest van de medezeggenschap vertellen. asap ziet een betere oplossing: de Universitaire Studentenraad (USR) moet meer bevoegdheden krijgen. Zo willen wij dat er een student als toehoorder bij zowel het College van Bestuur als het College van Decanen komt te zitten. Daarmee blijft de zeggenschap waar zij hoort, maar zorg je dat essentiële informatie terecht komt bij de studenten die dusdanig belangrijk zijn voor een goede inspraak. Het is namelijk niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde besluiten; de decanen van de faculteiten of het centrale College van Bestuur van de universiteit. Momenteel wordt Facultaire Studentenraden vaak voorgehouden dat problemen op centraal niveau spelen, terwijl de USR wordt afgescheept met het argument dat een zaak op facultair niveau speelt. Met een studenttoehoorder bij zowel het CvB als het College van Decanen ondervang je dit probleem. Dit komt de openbaarheid, transparantie en controleerbaarheid van de universiteit ten goede en daarmee ook de kwaliteit van de universiteit. Een ander punt waar asap voor pleit, is de verdwijning van de 60/40-stemverhouding op facultair niveau. Het is op dit moment zo dat de personeelsgeleding in de facultaire medezeggenschap meer te zeggen heeft (60 procent) dan de studentgeleding (40 procent). Deze regeling is ooit bedacht met beroep op een uitzondering vanwege het katholieke karakter van de universiteit. Een dergelijk argument rechtvaardigt deze scheve verhoudingen niet. Feit is dat democratisch gekozen studenten worden weggezet als passanten en een minderwaardige rol spelen op facultair niveau. Kritische studenten kunnen nu veel te eenvoudig de mond worden gesnoerd, dat komt niet ten goede aan een eerlijke en democratische besluitvorming. Wat asap betreft komt er snel een einde aan deze bizarre stemverhouding. Al met al valt er nog genoeg te veranderen, ook op de Radboud Universiteit. De relatie met het College van Bestuur is echter goed, vandaar dat we overtuigd zijn dat er binnenkort een goed gesprek kan plaatsvinden tussen de USR en het CvB. Wij hopen dat het CvB het gesprek aan wil gaan om te kijken naar de verbeterpunten. Mocht die bereidheid er niet zijn, dan is dat niet alleen heel erg teleurstellend, maar beraadt asap zich ook op andere manieren om de democratie op de Radboud Universiteit te vergroten.

 

Lees meer

[Update] Woensdag actiedag op alle Nederlandse universiteiten

Gisteren hebben de protesterende studenten in het Maagdenhuis tijdens een bijeenkomst aankomende woensdag uitgeroepen tot landelijke actiedag. Het is de bedoeling dat op alle Nederlandse universiteiten wordt gedemonstreerd voor meer inspraak binnen universiteitsbesturen. Naast de Amsterdamse actievoerders, waren ook studentenbonden uit onder meer Nijmegen, Groningen, Utrecht, Rotterdam en Wageningen present tijdens de bijeenkomst. De protestrage lijkt als een lopend vuurtje door het land te gaan, inmiddels is ook de beweging De Nieuwe Universiteit Nijmegen opgericht. Aankomende woensdag staat om 20.00 uur een debat gepland, waarin studenten kunnen meepraten over de mogelijkheden voor een meer democratische en transparante Radboud Universiteit. De locatie van het debat wordt later bekend gemaakt. Update: maandag 2 maart, 11.50 uur Vanmiddag om 14.00 uur vergadert De Nieuwe Universiteit in het Cultuurcafé, iedere geïnteresseerde is welkom om deel te nemen aan de vergadering.

 

Lees meer

AKKU geeft lesje medezeggenschap

Door de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis in Amsterdam staat de studenteninspraak op universiteiten in de spotlights. In hoeverre kunnen studenten meepratenop de RU en hoe kun je ervoor zorgen dat jouw stem wordt gehoord? Studentenvakbond AKKU geeft donderdag een college over inspraak op de RU en maakt de balans op. Tijdens een bijeenkomstvan De Nieuwe Universiteit Nijmegen bleek dat de gemiddelde student bar weinig weet van de medezeggenschap op de RU. Het college gaat daarom in op de werking van de medezeggenschap en laat zien wat er gebeurt als je aan een van de knoppen draait. De les Democratie op de RUwordt gevolgd door een discussie over de inspraak en rechten van studenten. Het college vindt op donderdag 19 maart van 13.45 tot 15.30 plaats in Grotius -1.070.

 

Lees meer

ANS en Soeterbeeck: Democratie aan de Radboud Universiteit

Deze weken wordt het (studenten)nieuws gedomineerd door de studentenbezettingen in het Bungehuis en Maagdenhuis. De roep om meer inspraak in het universiteitsbestuur van de UvA bereikt langzamerhand zijn hoogtepunt. Hoe is het gesteld met het democratische gehalte van de Radboud Universiteit? Om hier achter te komen, organiseert ANS in samenwerking met het Soeterbeeck Programma een actualiteitencollege. Vanochtend berichtte ANS over de oprichting van De Nieuwe Universiteit Nijmegen, een groep studenten die binnen de RU ook genoeg bestuurlijke problemen voorzien. Jan Brabers, universiteitshistoricus, gaat tijdens het college dieper in op de recente ontwikkelingen. Daarnaast gaan Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, en Floor Albers van der Linden, voorzitter van studentenvakbond AKKU, met elkaar in debat over de inspraak van studenten. Het college vindt aanstaande woensdag van 12.45 tot 13.30 uur plaats in de hal (onder de trappen) van het Erasmusgebouw.

 

Lees meer

Het red-de-UvA-10-puntenplan

Het lijkt erop dat de studenten in het Maagdenhuis steeds dichter bij een democratische UvA komen: het College van Bestuur (CvB) van de UvA presenteerde vandaag een 10-puntenplan om de democratie op de universiteit te versterken. Dat meldt het Amsterdamse studentenblad Folia. Het 10-puntenplan gaat in op de volgende tien zaken om tot een meer democratische universiteit te komen: 1. Versterken medezeggenschap, instemmingsrecht op verdeelmodel. 2. Democratisering, door cruciale besluiten voor te leggen en nieuwe vormen te onderzoeken. 3. Decentralisering, door bevoegdheden zo laag mogelijk te leggen. 4. Volledige financiële openheid. 5. Besluit bouw Universiteitsbibliotheek voorleggen aan academische gemeenschap. 6. Creativiteit en vernieuwing in onderwijs en onderzoek voorop. 7. Onderwijs verbonden met en even hoog gewaardeerd als onderzoek. 8. Paal en perk aan tijdelijke arbeidscontracten. 9. Hal Maagdenhuis voor debatten. 10. Oproep naar Den Haag: neem verantwoordelijkheid. De brief vanuit het CvB met de punten vormt het startpunt, maar dat betekent niet dat de studenten meteen hun zin krijgen. Over sommige punten bestaan nog verschillen van inzicht, waardoor er flink zal moeten worden gepraat voordat de tien voorstellen realiteit zijn. Folia verzamelde reacties van verschillende betrokkenen. Over het algemeen zijn de studenten en medewerkers blij met de eerste stap van het CvB, al rest er nog wel wat werk voordat de vertrouwensbreuk tussen beide partijen volledig is hersteld.

 

Lees meer

In beeld: De Verleiders - Door de bank genomen

'Dit gastcollege is anders dan jullie gewend zijn', zo begint Paul Hendriks, vice-decaan van de Faculteit der Managementwetenschappen. 'De faculteit heeft geen geld teveel en heeft ook niet de ambitie om een theaterbureau op te zetten.' Omdat het thema van de voorstelling inhoudelijk relevant is voor alle vijf de managementstudies - de financiële bankenwereld wordt onder de loep genomen - kunnen studenten eenmalig genieten van De Verleidersin een tot theater omgebouwde sporthal van het sportcentrum. Een wijze les die studenten hier in ieder geval uit kunnen trekken, is dat je het beste zo min mogelijk met banken te maken kunt hebben. Hoe de stof in de tentamens terugkomt, is nog onbekend. Gelukkig hebben we de foto's nog.

 

Tekst: Evy van der Aa Foto's: Simone Both

publiek De hal van het Gymnasion is zelden zo gevuld als vandaag, met mensen die vrijwillig op de oncomfortabele klapstoeltjes plaatsnemen.

wijze les De voorstelling start interactief met vragen - wat is geld en is het geld op je spaarrekening van jou? Tijdens het bijzondere gastcollege krijgen de studenten een les geschiedenis van de economie: rente vragen klinkt misdadig, maar het fenomeen bestaat al lang. De conclusie: schulden hebben is heel normaal, rente betalen dus ook.

kleine lettertjes De acteurs spelen een scène, waarbij een goedlopend bedrijf binnen no timekapot wordt gemaakt door de bank. Financiële adviseurs geven de klant geen klantvriendelijk advies, maar een waarmee ze zelf hun provisie binnenharken. De kleine lettertjes zijn vernietigend. 'Ze naaien je vakkundig bij de bank.' Het viertal heeft de voorstelling overigens ook voor de Nederlandse Bank voorgedragen, waar ze niet werden tegengesproken.

vragenstellen Aan het einde van de voorstelling krijgen de studenten de kans om het viertal vragen te stellen. Tijdens de vragen komt naar voren dat het doel van de show is om mensen meer bewust te maken van wat er gebeurt in de financiële wereld. De voorstelling ondersteunt een burgerinitiatief om de Tweede Kamer na 150 jaar toch maar weer eens te laten praten over de creatie van geld. Private partijen zouden het recht om geld te maken niet mogen hebben, dat behoort volgens het initiatief aan de overheid.

EMsent Als uit een van de antwoorden blijkt dat Nederland helemaal niet zo democratisch is, besluit een student een vraag aan de als gespreksleider aanwezige Esther-Mirjam Sent te stellen. Gevraagd wordt wat de senator en hoogleraar Economie met de nieuwe kennis gaat doen. Het Eerste Kamerlid heeft het belang van je eigen verantwoordelijkheid eruit gepikt: voorlichting en onderwijs werken maar voor een deel, want je luistert toch vaak naar het advies van experts.

 

Lees meer