Het red-de-UvA-10-puntenplan

Het lijkt erop dat de studenten in het Maagdenhuis steeds dichter bij een democratische UvA komen: het College van Bestuur (CvB) van de UvA presenteerde vandaag een 10-puntenplan om de democratie op de universiteit te versterken. Dat meldt het Amsterdamse studentenblad Folia.

Het 10-puntenplan gaat in op de volgende tien zaken om tot een meer democratische universiteit te komen: 1. Versterken medezeggenschap, instemmingsrecht op verdeelmodel. 2. Democratisering, door cruciale besluiten voor te leggen en nieuwe vormen te onderzoeken. 3. Decentralisering, door bevoegdheden zo laag mogelijk te leggen. 4. Volledige financiƫle openheid. 5. Besluit bouw Universiteitsbibliotheek voorleggen aan academische gemeenschap. 6. Creativiteit en vernieuwing in onderwijs en onderzoek voorop. 7. Onderwijs verbonden met en even hoog gewaardeerd als onderzoek. 8. Paal en perk aan tijdelijke arbeidscontracten. 9. Hal Maagdenhuis voor debatten. 10. Oproep naar Den Haag: neem verantwoordelijkheid.

De brief vanuit het CvB met de punten vormt het startpunt, maar dat betekent niet dat de studenten meteen hun zin krijgen. Over sommige punten bestaan nog verschillen van inzicht, waardoor er flink zal moeten worden gepraat voordat de tien voorstellen realiteit zijn.

Folia verzamelde reacties van verschillende betrokkenen. Over het algemeen zijn de studenten en medewerkers blij met de eerste stap van het CvB, al rest er nog wel wat werk voordat de vertrouwensbreuk tussen beide partijen volledig is hersteld.