AKKU komt op tegen hoge bemiddelingskosten

Studentenvakbond AKKU wil studenten helpen bij het aanvechten van hun bemiddelingskosten, zo maakten zij zaterdagavond in het tv-programma Kassa (vanaf 21m30s) bekend. Het VARA-programma besteedde aandacht aan de bemiddelingskosten die studenten moeten betalen voor een studentenkamer. Deze kosten dient de huurder na ondertekening van het huurcontract over te maken aan het bemiddelingsbureau. De kosten zijn erg hoog en in veel gevallen betaal je een maand huur en btw. Pepijn Eymaal zat namens Studentenvakbond AKKU aan tafel in het tv-programma. Hij gaf antwoord op de praktische en juridische vragen van de presentatrice. De vakbond verzamelt de klachten via een online formulier en per geval wordt bekeken of het zinvol is om te procederen. AKKU wil zelfs uitzoeken of schaalvoordeel mogelijk is en voor meer studenten tegelijkertijd te procederen. De service die zal worden verleend is gratis, al zijn de mogelijke proceskosten wel voor eigen rekening. Het formulier is hier te vinden en voor iedereen te gebruiken. Naast Pepijn Eymaal zat ook Jorien Janssen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), aan tafel in het tv-programma. Volgens haar hebben individuen die de bemiddelingskosten aanvochten bij een rechter in de meeste gevallen gelijk gekregen. Yurre Wieken, student Geschiedenis aan de RU kwam ook in het tv-programma aan het woord. Hij mocht praten over zijn ervaringen met een bemiddelingsbureau in Nijmegen.
 

 

Lees meer

Eymaal maakt het de RU moeilijk

Afgelopen juni kondigde rechtenstudent Pepijn Eymaal aan de RU opnieuw voor de rechter te slepen. De reden: niet toegekende bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar bij de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen, omdat hij al vijfdejaars bachelorstudent was. Gistermiddag kwam de zaak voor bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). 'Een medezeggenschapper verdient altijd compensatie, mijn collegae kregen dit ook' legt Eymaal uit. 'Deze ongelijke behandeling werkt demotiverend en beïnvloedt daardoor de samenstelling van de raad. Ouderejaars moeten hier ook zitting in kunnen nemen. Dit wordt nu ontmoedigd, terwijl zij ook belangen hebben die gehoord moeten worden - bijvoorbeeld over de b-in-5-regeling.' Eymaal verdedigde zichzelf in de zaak tegenover een tweetal vertegenwoordigers van de RU. Hij voerde aan dat de geschillenadviescommissie die zijn bezwaar behandelde bestond uit een juridische medewerker van de RU, terwijl de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vereist dat dit drie onafhankelijke personen zijn. De RU beargumenteerde dat de universiteit van de WHW was uitgezonderd, maar kon niet aangeven op welke rechtsgronden zij dit baseerde. In een eerdere zaak uit 2011 – ook van Eymaal – verklaarde het CBHO al dat er geen sprake was van een uitzondering. Eymaal voerde verder aan dat de examencommissie zijn deelname aan mastertentamens had goedgekeurd, wat hem eerstejaars masterstudent zou maken in plaats van vijfdejaars bachelor. pepijnDe uitspraak in de zaak volgt op zijn vroegst over zes weken. Wat de uitspraak zal zijn is moeilijk te zeggen. Procedureel lijkt de RU een aantal steken te hebben laten vallen, maar een rechter kan altijd anders oordelen. Daarnaast betekent op proceduregronden gelijk krijgen slechts dat de procedure opnieuw doorlopen moet worden waarmee de beurzen nog niet zijn toegekend. Wordt vervolgd dus.

 

Lees meer

Eymaal: 'Wat de RU doet mag helemaal niet'

Gisteren werd bekend dat student Pepijn Eymaal de RU voor de rechter sleept, omdat hij geen bestuursbeurzen toegewezen heeft gekregen. Eymaal vindt dat deze beurzen onterecht niet zijn toegekend. Hij meent er recht op te hebben, omdat hij voorzitter van de Facultaire Studentenraad bij Managementwetenschappen is. De zaak dient later dit jaar, maar voor nu is belangrijk: hoe hoog is zijn winstkans? Geen onafhankelijk oordeel Eymaal stelt ten eerste dat de RU geen geschillenadviescommissie heeft, wat wel verplicht is volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze commissie adviseert het college van bestuur hoe te beslissen op eventuele bezwaren naar aanleiding van het afwijzen van bestuursbeurzen. Uit het profileringsfonds krijgen studentbestuurders een vergoeding, dit geldt ook voor studenten in een (financiële) overmachtssituatie en topsporters. In plaats van zo'n commissie, is in werkelijkheid een medewerker van de juridische afdeling van de RU belast met de beoordeling van de bezwaren. Eymaal zegt dat dit helemaal niet zo kan. De wet stelt volgens hem dat een geschillenadviescommissie verplicht is en dat deze moet bestaan uit leden die functioneel onafhankelijk zijn. Dit betekent dat medewerkers van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken niet in de commissie mogen zitten. Eymaal: 'Uit recente rechtspraak blijkt dat de RU er geen eigen, afwijkende procedure op mag nahouden. Dat doet zij nu wel.' Eymaal heeft ook tijdens zijn eerdere drie rechtszaken dezelfde medewerker van Bestuurlijke en Juridische Zaken tegenover zich gehad. Hij heeft nu zijn twijfels bij de objectiviteit van die medewerker. 'Hoe kan zij nu onafhankelijk en objectief oordelen over mijn bezwaar?' De laatste keer werd Eymaal gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Recht op vergoeding Daarnaast is Eymaal van mening dat de WHW duidelijk is over studenten in de medezeggenschap: zij dienen een financiële vergoeding te krijgen voor hun werkzaamheden. Eerder liet de RU al weten niet mee te gaan in de argumenten van Eymaal. De universiteit ziet geen verplichting om medezeggenschappers altijd een financiële vergoeding te geven. 'Noch uit de wettekst, noch uit de Memorie van Toelichting op de WHW blijkt dat het recht op financiële ondersteuning aan leden van de medezeggenschap van onbeperkte duur moet zijn', aldus het college van bestuur in een brief aan Eymaal. Eymaal slaat nu terug in zijn beroepschrift bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Hij stelt dat de wetgever welbewust instellingen heeft verplicht om studenten in de medezeggenschap financieel tegemoet te komen. Zolang de zaak nog bij de rechter ligt, wil de RU wil niet inhoudelijk reageren. Na half augustus zal de zitting plaatsvinden, vervolgens duurt het nog zo'n drie maanden voordat er een uitspraak is.

 

Lees meer

Gevonden Voorwerp

Wie: Pepijn (23), Masterstudent Rechten, fervent RU-aanklager
Voorwerp: Wetboek

Tekst: Auke van der Veen en Annemarie Verschragen
Foto: Simone Both

Dit artikel verscheen eerder in de februari-ANS

Hoeveel lef heb je nodig om de universiteit vier keer aan te klagen?
‘Je moet het omdraaien: de universiteit heeft het lef zich niet aan de wet te houden. De RU heeft de brutaliteit mij niet te geven waar ik recht op heb en durft te zeggen: loop jij maar lekker tegen de muur op, dan zijn wij er vanaf. Die vlieger gaat dus niet op. Dan krijgen ze Pepijn Eymaal tegenover zich, zoals ze gemerkt hebben bij het niet toekennen van mijn bestuursbeurzen na een onrechtmatige procedure.’

GV pepijnGebruik je de wet om te schoppen tegen de gevestigde orde?
‘Dat zal het neveneffect zijn. Je kunt het schoppen noemen, je kunt ook zeggen: de orde is niet conform waar ik recht op heb, dus misschien zou die anders moeten worden gevestigd. Zo heb ik laatst de deurwaarder op de RU afgestuurd om mijn griffiekosten terug te krijgen. Wanneer je ergens recht op hebt, moet je het ook opeisen, anders wordt het recht hol.’

Is procederen een hobby van je?
‘Het is leuk je gelijk te halen en te krijgen, maar een hobby zou ik het niet noemen. Scouting is een hobby, of zeilen, of modeltreintjes verzamelen. Het geeft wel veel voldoening, wanneer ik studenten bijsta als zij geschillen hebben met bijvoorbeeld de RU of hun huurbaas. Ik vind dat iedereen zelf juridische ervaring op zou moeten doen, want zonder praktische invulling heeft een wetboek geen waarde. Bij de rechtenstudie komt de praktijk niet aan bod.’

Ben jij een luis in de pels van de RU?
‘De universiteit is slechts een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het is niet persoonlijk. Je kunt verschillende kanten op redeneren: dat studenten je voor de rechter dagen, kan betekenen dat de rechtenopleiding is geslaagd en ervoor zorgt dat zij weten hoe het wetboek kan worden ingezet. Het kan ook zijn dat de universiteit aan het klunzen is. Een instituut als de RU zou zich kunnen afvragen waarom het zich door een student laat kisten. Ik bedoel, we hebben er 19.000 rondlopen. Je op de kast laten jagen is in sommige gevallen een keuze, hoewel ik me kan voorstellen dat de naam Eymaal daar inmiddels wel aan bijdraagt.’

Klik hier voor de overige artikelen uit de februari-ANS.

 

Lees meer

Huurteams Nijmegen bespaart huurder kwart miljoen

Dat je als huurder in Nijmegen wordt afgezet, blijkt uit het jaarverslag van Stichting Huurteams Nijmegen dat gisteren uitkwam. Door 425 huurders in nood te helpen, heeft de stichting 262.000 euro aan huur bespaard. Huurteams helpt je als je een te hoge prijs betaalt, onverklaarbare servicekosten hebt, kampt met onderhoudsproblemen of een ander geschil hebt met je huisbaas. De stichting probeert in eerste instantie te bemiddelen, maar helpt de huurder ook als dat op niets uitloopt en er een proces komt. Normaal gesproken is tweederde van de geholpen huurders student, dit jaar wisten ook meer niet-studenten de hulppartij te vinden: maar de helft van de groep studeert. Volgens Pepijn Eymaal, voorzitter van Huurteams Nijmegen, geeft de enorme besparing aan dat particuliere verhuurders zich niet aan de wettelijke maxima houden: 'Het is een schandalig hoog bedrag, dat nu gelukkig terugvloeit naar huurders die het ten onrechte hebben betaald.'

 

Lees meer

Lijstjestijd: Populairste berichten

Het is december en dat betekent lijstjestijd. In de kerstvakantie presenteert ANS tot aan Oud en Nieuw iedere dag een lijstje waarin wordt teruggeblikt op 2014. Wat waren de leukste reacties? De leukste quotes? Welke interviews zijn het lezen waard? ANS duikt in het archief en rakelt het voor je op. Deze lijstjes kunnen er voor jou overigens anders uitzien, dus schroom niet te reageren met jouw rangorde. Het lijstje van vandaag: Populairste ANS-berichten.

5. Volle collegezaal krijgt dubbele middelvinger Een volle collegezaal die een dubbele middelvinger krijgt. Niet echt nieuwswaardig maar volgens studenten blijkbaar wel interessant om te lezen. Een verslaggever van de regionale omroep werd kwaad omdat zij een college niet mocht filmen, van zowel de studenten als de hoogleraar in dienst kreeg zij een non op haar rekest. De reactie van de reporter: een dubbele middelvinger en ‘Fuck you all’.

4. RU is klaar met hbo’ers In dit nieuwsbericht van januari werd geschreven dat de Radboud Universiteit hbo’ers liever kwijt dan rijk is. Door de verhoging van de premastertarieven staakte de RU het matsbeleid voor hbo’ers en switchende bachelorstudenten, waardoor veel schakelaars 2859 euro voor een premaster betalen.

3. Student sleept RU weer voor de rechter Voor de vierde keer in zijn studentencarrière sleepte rechtenstudent Pepijn Eymaal de RU voor de rechter. Ditmaal omdat Eymaal het onterecht vond dat hij zijn bestuursbeurzen voor een medezeggenschapsjaar niet kreeg, hij is immers vijfdejaarsstudent. Het bericht dat op 17 juni verscheen, kreeg een staartje. Op 22 oktober kwam het nieuws naar buiten dat Eymaal de rechtszaak gewonnen had. Dit betekende echter niet dat hij meteen bestuursbeurzen in zijn schoot geworpen kreeg, de aanvraag werd alleen opnieuw behandeld.

2. Nijmegen komt op nachtnet In maart ging de kogel door de kerk: Nijmegen zou op het nachtnet komen. Inmiddels rijden de nachttreinen, maar voor de echte stappers is de ochtendtrein alsnog de beste optie. Met de laatst vertrekkende trein vanuit Utrecht om 01.47 uur, sluit de nachttrein niet aan bij het moderne uitgaansleven.

1. Zwerven tussen Erasmus en Spinoza In de februari-editie nam ANS een kijkje in het leven van campuszwervers Ton en Gerard. Deze vrije vogels met smartphones slapen op de campus, douchen bij het sportcentrum en jagen een enkele keer een student de stuipen op het lijf. ‘Het enige verschil tussen ons en mensen met een huis is een dak boven het hoofd.’

 

Lees meer

Student sleept RU weer voor rechter

Student Pepijn Eymaal sleept de Radboud Universiteit voor de vierde keer voor de rechter. Ditmaal zijn ze in conflict over afgewezen bestuursbeurzen. Het is niet de eerste keer dat de juristen van de RU de degens kruisen met Eymaal. Eerder had hij al een langlopend conflict over een afgekeurd tentamen. Ook heeft de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken al vaker brieven van de rechtenstudent ontvangen over allerhande onderwerpen. Eymaal, 'huisjurist' bij Studentenvakbond AKKU, is ditmaal ontevreden omdat hij geen bestuursbeurzen krijgt. De vijfdejaars student is voorzitter van de Facultaire Studentenraad van Managementwetenschappen en heeft normaal gesproken recht op drie bestuursbeurzen. In de regeling over die bestuursbeurzen, regeling Fonds, is echter bepaald dat je als vijfdejaars student geen recht hebt op een vergoeding. 'Het is een schande dat de RU haar medezeggenschapsleden anders behandelt. Niet de duur van mijn studie, maar het werk dat ik doe, zou centraal moeten staan. Volgens mij biedt de wet geen ruimte voor het afwijzen van bestuursbeurzen,' aldus Eymaal. Over niet al te lange tijd zal blijken of het beroepschrift met bijlagen, goed voor ruim tachtig pagina's, de rechter wel zal overtuigen om de bestuursbeurzen toe te kennen. Als dat gebeurt kan de RU meer verzoeken van studenten verwachten: Eymaal is niet de enige medezeggenschapper die geen beurzen toegekend heeft gekregen. Morgen op ANS-Online: hoe groot zijn de kansen voor Eymaal in deze zaak?

 

Lees meer