CvB van UvA niet volledig gehaat

Een groep bestaande uit negen wetenschappers van vijf verschillende faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een petitie gestart waarin ze hun steun betuigen aan het huidige College van Bestuur (CvB) van de Amsterdamse universiteit. Dat meldt universiteitsblad Folia. De petitie is een reactie op een eerdere petitie van deze week, waarin inmiddels honderden docenten en hoogleraren van de UvA de nogal lompe ontruimingsactie van het CvB van afgelopen zondag sterk in twijfel trekken. In de nieuwe petitie stellen de negen wetenschappers alle negatieve publiciteit zonde te vinden en juist trots te zijn op het werk dat het huidige CvB verricht. Ook worden in de brief de actievoerders van De Nieuwe Universiteit niet gespaard. Zij hebben zich volgens de wetenschappers de afgelopen maanden ondemocratisch opgesteld en de vrijheid van meningsuiting aan de UvA 'gegijzeld'. Het nu nog selecte groepje wetenschappers is momenteel bezig de petitie via een massamail te verspreiden, zo bericht Folia in een update. In hoeverre dit zal leiden tot meer steun voor de CvB-aanhangers, moet nog blijken.

 

Lees meer

Petitie Young and United voor afschaffen minimum jeugdloon

Vanavond overhandigt de actiegroep Young and United meer dan honderdduizend handtekeningen aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een volwassen minimumloon vanaf 18 jaar. Om deze reden wil de actiegroep het minimum jeugdloon afschaffen. Afschaffen minimum jeugdloon Young and United werd tweeënhalve maand geleden opgericht. De organisatie zet zich in voor 'het afschaffen van het minimum jeugdloon, meer vaste banen en banen waar je echt van kan leven'. De organisatie komt voort uit een samenwerking van de FNV en jongerenorganisaties en -vakbonden. Sinds het ontstaan van de actiegroep hebben al ruim honderdduizend mensen hun petitie ondertekend. De actiegroep wil het minimum jeugdloon afschaffen, dat nu nog geldt voor werkenden tussen de 18 en 23 jaar. Het minimumloon voor een 18 jarige werknemer met een fulltime-baan is slechts vier euro per uur, dit is de helft van het volwassen minimumloon. Doordat het loon zo laag is, kunnen volgens Young and Unitedmaar 15% van de werkende jongeren financieel op eigen benen staan. Ludieke acties Volgens Paul Haars, woordvoerder van Young and United, heeft de organisatie alle mogelijke middelen aangeroepen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. 'We hebben vooral opvallende acties gevoerd, om publiciteit te trekken en om de politiek aan te spreken.' Een voorbeeld van zo'n ludieke actie was de toespraak van een vakkenvuller tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ahold. Deze scheurde daar zijn pak half af, omdat hij met zijn uurloon slechts een half pak zou kunnen betalen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de petitie vanavond in ontvangst nemen. Haars: 'Het zal een moderne overdracht worden, dus niet een stapel handtekeningen. Hoe de overdracht precies zal plaatsvinden, houden we nog even geheim. Daarvoor moet je naar Den Haag komen.' Haars hoopt dat door de petitie de minister de actiepunten van hun organisatie op de politieke agenda zet. Als de politiek de punten links laat liggen, dan zal Young and United zich gaan richten op het bedrijfsleven zelf door bedrijven aan te spreken op hun beleid rondom werkende jongeren.

 

Lees meer

Rumoer rond talenstudies leidt tot petitie

De Nederlandse decanen voor Letteren en Geesteswetenschappen moeten er zorg voor dragen dat er een breed aanbod beschikbaar blijft van kleine talenstudies. Dat is de inzet van een petitie die het nieuwe Platform Talenstudies gisteren heeft gestart. Het is al lang onrustig rond kleine taalopleidingen in Nederland. Een groot aantal taalstudies verdwijnt volledig van Nederlandse bodem, waardoor het niet langer mogelijk is om bijvoorbeeld Portugees, Fins of Hongaars in Nederland te studeren. Volgens facultaire studentenraden is dit niet in lijn met het uitgestippelde beleid van de Vereniging van Universiteiten en bovendien kwalijk voor het kennisniveau op maatschappelijk relevante gebieden. De petitie is een reactie op een brief van de decanen die op hun beurt reageerden op een rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW constateerde dat het topsectorenbeleid een gevaar is voor met name kleine taalopleidingen. Onzin, vinden de decanen. Het rapport zou 'een aantoonbaar onjuist beeld schetsen' en met de Nederlandse geesteswetenschappen zou het juist uitstekend gesteld zijn. Volgens het Platform Talenstudies lopen de decanen hiermee weg van hun verantwoordelijkheid. De petitie moet hen aansporen toch op de bres te springen voor het behoud van kleine talenstudies. De petitie is al door zo'n 360 studenten ondertekend. Of veel Nijmegenaren hun digitale handtekening zullen zetten is de vraag, de talenstudies aan de RU lopen namelijk vooralsnog geen gevaar.

 

Lees meer