Petitie Young and United voor afschaffen minimum jeugdloon

Vanavond overhandigt de actiegroep Young and United meer dan honderdduizend handtekeningen aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een volwassen minimumloon vanaf 18 jaar. Om deze reden wil de actiegroep het minimum jeugdloon afschaffen.

Afschaffen minimum jeugdloon Young and United werd tweeënhalve maand geleden opgericht. De organisatie zet zich in voor 'het afschaffen van het minimum jeugdloon, meer vaste banen en banen waar je echt van kan leven'. De organisatie komt voort uit een samenwerking van de FNV en jongerenorganisaties en -vakbonden. Sinds het ontstaan van de actiegroep hebben al ruim honderdduizend mensen hun petitie ondertekend.

De actiegroep wil het minimum jeugdloon afschaffen, dat nu nog geldt voor werkenden tussen de 18 en 23 jaar. Het minimumloon voor een 18 jarige werknemer met een fulltime-baan is slechts vier euro per uur, dit is de helft van het volwassen minimumloon. Doordat het loon zo laag is, kunnen volgens Young and United maar 15% van de werkende jongeren financieel op eigen benen staan.

Ludieke acties Volgens Paul Haars, woordvoerder van Young and United, heeft de organisatie alle mogelijke middelen aangeroepen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. 'We hebben vooral opvallende acties gevoerd, om publiciteit te trekken en om de politiek aan te spreken.' Een voorbeeld van zo'n ludieke actie was de toespraak van een vakkenvuller tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ahold. Deze scheurde daar zijn pak half af, omdat hij met zijn uurloon slechts een half pak zou kunnen betalen.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de petitie vanavond in ontvangst nemen. Haars: 'Het zal een moderne overdracht worden, dus niet een stapel handtekeningen. Hoe de overdracht precies zal plaatsvinden, houden we nog even geheim. Daarvoor moet je naar Den Haag komen.' Haars hoopt dat door de petitie de minister de actiepunten van hun organisatie op de politieke agenda zet. Als de politiek de punten links laat liggen, dan zal Young and United zich gaan richten op het bedrijfsleven zelf door bedrijven aan te spreken op hun beleid rondom werkende jongeren.