Academische zittingen doen stof opwaaien

Hoewel Bas Kortmann gisteren flink uithaalde naar het topsectorenbeleid van Halbe Zijlstra was er weinig sensationeels bij de opening van het academisch jaar van de RU te melden, afgezien van de Starwars-soundtrack dan. Op andere universiteiten in het land deden opmerkelijke uitspraken van rectors, collegevoorzitters en gasten beduidend meer stof opwaaien. Zo kreeg niemand anders dan staatssecretaris Zijlstra in Utrecht de kans zijn door Kortmann zo bekritiseerde beleid in het zonnetje te zetten. Bijvoorbeeld de prestatieafspraken, die Zijlstra nog steeds hardnekkig probeert te maken met onderwijsinstellingen. 'Vroeger kregen bestuurders een zak geld en werden ze op hun blauwe ogen geloofd als ze beloofden dat ze iets aan de kwaliteit zouden gaan doen. Maar nu wordt de beloning gekoppeld aan daadwerkelijk geleverde prestaties', zo moesten de medewerkers en studenten van de plaatselijke universiteit aanhoren. Terwijl men in Groningen een braaf verhaal ophield over verduurzaming, koos de Aalt Dijkhuizen een wat controversiëler standpunt. Volgens de Wageningse bestuursvoorzitter is intensieve veehouderij nodig om wereldwijde voedseltekorten en klimaatproblemen tegen te gaan en speelt Nederland hierin al een belangrijke rol: 'Wij zijn de Usain Bolt van de voeding.' Deze matige metafoor liet Dijkhuizen al voorafgaand aan de opening optekenen in Trouw. Een vloedgolf van kritiek barstte los, onder meer vanuit de eigen universiteit. Gevolg: een gematigder Dijkhuizen bij de openingsceremonie, waarbij hij vermeldde dat discussie en onderzoek ten grondslag moeten liggen aan ieder beleid. Op de Erasmus School Rotterdam, ten slotte, werden de aanwezigen door rector Henk Schmidt de resultaten van de proef met een maximaal BSA in het propedeusejaar door de strot geduwd. Die waren supergoed, waardoor komend jaar op vrijwel iedere opleiding door eerstejaars alle punten gehaald moeten worden. Verder werd de opening van het schooljaar gebruikt om nieuwe maatregelen aan te kondigen om wetenschapsfraude te voorkomen. Dit in aanvulling op de camera's die zullen worden opgehangen om spiekers te kunnen bestraffen.

 

Lees meer

Automobilist toont schoonmakers geen respect

Niet iedereen steunt de actievoerende schoonmakers en studenten in Utrecht, zo bleek gisterenmiddag. Een 21-jarige man reed met zijn auto in op een groep poetsers die demonstreerden voor een betere cao en meer respect. Er raakte niemand gewond bij de aanslag, maar de automobilist werd vervolgens wel door de schoonmakers aangevallen. Het is onbekend of degene die op de groep in reed een student is. Hij zit momenteel vast op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling. Maandagochtend werd een gebouw van de Universiteit Utrecht (UU) bezet door zo'n 2000 schoonmakers en een groepje studenten. De actievoerders hielden een sit-in en waren van plan te blijven zolang het nodig was. Ongeveer 250 van de demonstranten brachten de nacht van maandag op dinsdag door in het gebouw. Gisterenmiddag moesten ze vertrekken, maar in ruil daarvoor heeft de UU de cao-onderhandelingen wel moeten hervatten.

 

Lees meer

Drievoudige zelfmoord in studentenflat Utrecht

In de Utrechtse studentenwijk De Uithof zijn in een studentenflat drie lichamen gevonden. Familie sloeg alarm toen ze afscheidsbrieven ontvingen van de tweelingbroers Paul en Sander (33) en een vriendin van hen. De drie lijken zelfmoord te hebben gepleegd. Ze waren geen student meer, maar leidden in het complex 'een teruggetrokken bestaan', aldus de omwonenden. De mannen waren hoogbegaafd en hadden een ongeneeslijke spierziekte. Ze woonden daarom in een aangepaste woning in de flat. Samen met de vrouw, de vriendin van Paul, vormden ze een onafscheidelijke drie-eenheid. Zij hielp tevens met hun verzorging. Vrienden geven aan dat de ziekte erg zwaar was en dat de tweeling al eens had gesproken over zelfmoord. Dit was echter al een lange tijd geleden.

 

Lees meer

Fittie aan UU over satirisch artikel

Een artikel over sugar daddy's van het facultair magazine voor Geestenswetenschappen van de Universiteit Utrecht is  bij een groep studenten flink in het verkeerde keelgat geschoten. De Kritische Studenten Utrecht (KSU), zoals de club zichzelf noemt, is nu met een eigen magazine gekomen. Het facultair magazine Geestdriftschreef een artikel over alternatieve manieren om de studie te bekostigen nu de basisbeurs wordt afgeschaft. Een van die manieren was het vinden van een rijke man die voor een flinke som geld gezelschap zoekt, een praktijk die in Engeland al regelmatig voorkomt. Ongehoord, vindt Jilles Mast van KSU: 'Geestdrift schrijft op een luchtige toon over deze prostitutie onder studentes en geeft zelfs tips over het vinden van een sugar daddy om de stijgende studiekosten te betalen'. Geestdrift liet daarop weten dat het allemaal met een korrel zout genomen moet worden en dat het nooit de bedoeling is geweest om studenten serieus aan te sporen de prostitutie in te gaan. Mast was minder gecharmeerd: 'Ik heb er niet om kunnen lachen.' De zure KSU'ers zijn zo op hun teentjes getrapt dat ze de moeite hebben genomen om een eigen blad te maken. Het radicaal-linkse clubje, dat streeft naar een samenleving waar sociale en economische gelijkheid heerst, schreef een satirisch stuk over het verkopen van je nier. Het is nu te hopen dat de fittie niet uitloopt op een test wie de waarheid aan zijn zijde heeft.

 

Lees meer

Universiteit Utrecht stapt langzaam af van hoorcolleges

De Universiteit Utrecht (UU) wil grotendeels afstappen van de klassieke hoorcolleges en deze vervangen voor een nieuw leerconcept, onder de noemer blended learning. Dit blijkt uit een notitie die naar de universiteitsraad is gestuurd. In de notitie worden hoorcolleges gedateerd en inefficiënt genoemd. Volgens de UU is blended learning de oplossing: een combinatie van (online) zelfstudie en het werken in kleine groepen, moet leiden tot efficiënter onderwijs en betere studieresultaten. De universiteit zet hierbij ICT in als belangrijk hulpmiddel. Basale kennis die gewoonlijk in hoorcolleges wordt behandeld, kan voortaan door studenten online worden opgedaan. Online-colleges zijn niet nieuw, en dienen nu als een soort back-up wanneer studenten een hoorcollege hebben gemist. De UU wil hiervan afstappen en waar nodig hoorcolleges volledig vervangen voor online-onderwijs, al zal voor klassieke hoorcolleges plaats blijven. Volgens een van de schrijvers van het leerconcept, Harold van Rijnen, verandert de insteek van het onderwijs helemaal. Hij merkt op dat de nadruk hiermee niet op de docent, maar op de student komt te liggen. De RU biedt op dit moment ook weblectures aan van de grotere colleges, in totaal worden 26 collegezalen uitgerust met videovoorzieningen.

 

Lees meer

Utrechtse studentmedezeggenschap sterft uit

Het verwoestende effect van Halbes maatregelen begint zijn monsterlijke gezicht te laten zien. Aan de Universiteit Utrecht (UU) zullen dit jaar geen verkiezingen worden gehouden voor de studentenzetels in de Universiteitsraad, omdat er simpelweg niet genoeg aanmeldingen zijn. Met moeite hebben de studentenpartijen twaalf mensen kunnen vinden. Precies genoeg voor de twaalf zetels die de studentenraad rijk is. Ook op facultair niveau is het armoe troef. Fred Toppen, de voorzitter van de Universiteitsraad, verklaart tegenover UU-nieuwsplatform DUB dat hij het buitengewoon teleurstellend vindt dat er dit jaar niets te kiezen valt. Hij denkt niet dat de zogenaamde U-raad simpelweg aan populariteit heeft ingeboet, maar wijt het tekort aan sollicitaties geheel aan de langstudeerdersboete. Verder zegt hij: 'Ik hoop dat dit een eenmalig probleem is. Zo niet dan moeten we gaan nadenken over bijvoorbeeld bestuurswerk in deeltijd.'

 

Lees meer

UU bezet

Vanmorgen hebben tweeduizend schoonmakers samen met enkele tientallen studenten een gebouw van de Universiteit Utrecht (UU) bezet. De studenten scharen zich achter de schoonmakers die al weken actie voeren voor een betere cao. Met de sit-in wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de arbeidsomstandigheden van de protesterende poetsers, maar willen de actievoerders ook de bezuinigingen op hoger onderwijs aankaarten. De bezetters willen dat de UU als grote opdrachtgever in de schoonmaakbranche een voortrekkersrol neemt en het FNV-protocol Goede Marktwerking of Gouden Standaard tekent. Voor vandaag is er een programma opgezet en de demonstranten zijn van plan te overnachten in het universiteitsgebouw. De leiders van de actie geven aan niet weg te gaan zolang er geen oplossing wordt gevonden. Uit voorzorg heeft de UU de toegang tot andere gebouwen beperkt. Zo is de universiteitsbibliotheek slechts toegankelijk op vertoon van collegekaart. Vorige week vrijdag marcheerden er nog zo'n 1500 schoonmakers door het centrum van Nijmegen om meer respect voor hun werk te eisen.

 

Lees meer

UU stoot kleine opleidingen af

Het advies dat staatssecretaris Zijlstra aan universiteiten gaf over de profilering van de hoger onderwijsinstellingen, was niet aan dovemansoren gericht. De Universiteit Utrecht (UU) biedt niet langer de opleidingen Arabisch, Portugees en Theologie aan. Deze maatregelen worden genomen omdat de opleidingen niet rendabel zijn en niet in het profiel van de universiteit passen. NRC.nl meldt dat de decaan van de faculteit geesteswetenschappen in een brief aan het personeel liet weten dat 'het kwalitatief en financieel niet langer verantwoord is om opleidingen in de lucht te houden waarvoor zich aantoonbaar weinig tot zeer weinig studenten aanmelden.' Universiteiten moeten zich van elkaar gaan onderscheiden en alleen nog doen waar ze goed in zijn, aldus staatssecretaris Zijlstra, die dit advies weer overnam van de commissie-Veerman. Dit is een eerste voorbeeld van de maatregelen die universiteiten kunnen gaan nemen om zich naar de buitenwereld toe te profileren. Welk profiel de RU voor ogen heeft, is tot nog toe onduidelijk.

 

Lees meer