Ook in Rotterdam weinig animo voor mega-uni

Rotterdamse studenten en medewerkers voelen weinig voor een fusie tussen de Erasmus Universiteit, de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Begin deze maand hield het Delftse universiteitsblad Delta een enquête, waaruit bleek dat driekwart van de studenten en driekwart van de medewerkers tegen de mega-uni is. Nu meldt Erasmus Magazine dat ook in Rotterdam een meerderheid van de werknemers en studenten de samensmelting van de Zuid-Hollandse universiteiten niet ziet zitten.

Van alle respondenten geeft 57 procent aan tegenstander te zijn van de fusie, tegenover 29 procent voorstanders. Ruim 80 procent van de respondenten is bang dat er ontslagen vallen als gevolg van de samensmelting. Het College van Bestuur van de Rotterdamse universiteit ziet in dat de samenwerking niet alleen door de bestuurders doorgedrukt moet worden en houdt inspraakbijeenkomsten om draagvlak te creëren onder studenten en medewerkers.