Deeltijdstudenten ook compensatie uit profileringsfonds

De perikelen rondom de val van het kabinet zijn Halbe Zijlstra definitief naar het hoofd gestegen. Afgelopen vrijdag stuurde de staatssecretaris een spoedwet naar de Tweede Kamer, waarmee deeltijdstudenten die tegen de langstudeerboete aanlopen aanspraak moeten kunnen maken op een vergoeding uit het profileringsfonds van hun instelling.

Afgelopen maand stelde Zijlstra nog dat deeltijdstudenten hun studie in de toekomst zelf moesten gaan financieren. Dit leverde hem echter forse kritiek op en onder druk van de Eerste Kamer besloot hij compensatie voor de deeltijders te regelen. Deze studenten lopen namelijk even snel tegen een langstudeerboete aan als voltijdstudenten. Die compensatie vond Zijlstra in de schijnbaar onuitputtelijke hulpbron die profileringsfonds heet. Deeltijdstudenten moeten daarop aanspraak kunnen maken wanneer ze hun studie niet op tijd kunnen afronden door de vormgeving van hun studie, door chronische ziekte of een handicap.

Voor de compensatieregeling moest wel de wet worden gewijzigd, omdat het voorstel ‘studeren is investeren’ niet meer door de Tweede Kamer wordt behandeld en de compensatie dus niet via dit wetsvoorstel kan worden geregeld. De tegemoetkoming aan deeltijdstudenten heeft een breed politiek draagvlak en de spoedwet zal naar verwachting dan ook niet controversieel worden verklaard. Om de deeltijdstudenten te compenseren moet tot en met 2016 elk jaar tien miljoen euro extra vrijgemaakt worden voor de profileringsfondsen.