[UPDATE] Langstudeerboete afgeschaft en terugbetaald

De langstudeerboete wordt definitief teruggedraaid. Dat hebben Mark Rutte en Diederik Samsom in een zojuist bijeengelegde persconferentie bevestigd. De financiering wordt niet uit het hoger onderwijs gehaald, maar uit het vitaliteitspakket voor werkende ouderen. Dit alles maakt deel uit van een deelakkoord (.pdf) van de twee formerende partijen over de begroting voor 2013. Morgen wordt de begroting in de Tweede Kamer behandeld.

Het was al lang duidelijk dat Den Haag af wilde van de maatregel die het hoger onderwijs al anderhalf jaar in haar greep heeft. Met horten en stoten werd het verzinsel van het CDA door staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra in 2011 door de strot van Den Haag geduwd. Een jaar geleden kon de SGP nog zorgen voor een jaar uitstel, maar ondanks de grote twijfels van onder andere de Eerste Kamer, hoogleraren en studenten kregen de eerste trage studenten vorige maand een acceptgiro in de bus. Nu is door PvdA en VVD beloofd dat zij hun pecunia terug krijgen. Daarmee komt aan de clowneske langstudeerboete ten langen leste een eind.

Over een eventuele invoering van het sociaal leenstelsel is met geen woord gerept.

Update 16.10: Aangezien voorzitter Kai Heijneman van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) op vakantie is vertelt niet hij maar vicevoorzitter Karlijn Ligtenberg via de telefoon dat het bestuur van de vakbond blij is dat de 'belachelijke maatregel' is afgeschaft, 'hoewel de langstudeerboete natuurlijk veel te laat is afgeschaft'. De vakbond gaat zich er de komende tijd hard voor maken dat het geld ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. 'Als de maatregel met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd, kan hij ook met terugwerkende kracht worden afgeschaft. Hoe ze het gaan doen maakt me niet uit. Ik wens ze er erg veel succes mee', aldus Ligtenberg. Het sociaal leenstelsel noemt zij een andere discussie. 'Eerst gaan we dit vieren.'