Sociaal leenstelsel op komst

De langstudeerboete vindt zijn Waterloo. Dat hebben Haagse bronnen gemeld aan De Telegraaf. De krant van wakker Nederland publiceerde in haar editie van maandagochtend een artikel over gelekte informatie uit de formatiebesprekingen tussen PvdA en VVD. Naar alle waarschijnlijkheid komt een 'sociaal' leenstelsel in de plaats van het gedrocht van Halbe. Van zowel PvdA als VVD was al voor de verkiezingen duidelijk dat ze een leenstelsel de voorkeur gaven boven de beruchte boete.

In augustus was al geprobeerd om de boete af te schaffen. Dat lukte toen niet, vanwege gesteggel over de dekking van ontstane tekorten in de begroting, waardoor de boete per 1 september is ingevoerd en een groot aantal studenten dit jaar de klos was. Om deze tekorten te dekken, zou door Rutte en Samsom het vitaliteitspakket worden geschrapt, een pakket bedoeld om oudere werknemers langer aan het werk te houden.

Bij de mogelijke invoering van het leenstelsel zou de basisbeurs komen te vervallen. Studenten zouden voor de bekostiging van hun studie aangewezen zijn op een lening die na de studie naar draagkracht kan worden terugbetaald. Wat betreft deze vereffening zijn vele varianten denkbaar, het is dan ook nog niet duidelijk in welke vorm Rutte en Samsom het leenstelsel zouden willen gieten. Wel liet de PvdA in haar partijprogramma een terugbetalingstermijn van 15 jaar doorschemeren, waar de VVD het had over 20 jaar. Hierna zou de eventueel resterende schuld worden kwijtgescholden.

Waar de langstudeerboete slome studenten liet betalen, moet bij de invoering van het leenstelsel iedere student dokken: of je nou snel of langzaam bent, alfa of b├Ęta, het maakt niet uit. Voor eenieder komt de afschaffing van de basisbeurs neer op een extra schuld van 3000 euro per jaar. Met een torenhoge schuld de kwakkelende arbeidsmarkt op: de VVD en PvdA weten de optie om te gaan studeren steeds aantrekkelijker te maken.