[UPDATE] Erasmusbeurs in gevaar

Erasmusstudenten kunnen vanaf januari mogelijk naar hun centen fluiten waardoor hen de mogelijkheid ontnomen wordt zich internationaal te oriënteren. De huidige beurs bedraagt 220 euro in de maand. Het Erasmusprogramma, dat deze beurzen aanbiedt, verkeert nu in grote financiële problemen.

Met dit programma is het mogelijk om door middel van een uitwisseling maximaal een jaar in het buitenland te studeren. De RU heeft vierhonderd overeenkomsten met universiteiten in heel Europa die dergelijke uitwisselingen mogelijk maken. Bij een uitwisseling word je vrijgesteld van collegegeld aan de gastuniversiteit en worden er afspraken gemaakt over het aantal EC dat een student krijgt voor de vakken die hij volgt. Naast de reguliere studiebeurs wordt er een tegemoetkoming voor de extra kosten van levensonderhoud en reiskosten gegeven.

UPDATE 13:30 uur: Marion Janssen, Hoofd van het International Office, reageert verbaasd: 'Het Erasmusprogramma is een van de meest succesvolle programma's van het Europese Hoger Onderwijs. Dat vind ik niet alleen, dat vinden ook toekomstige werkgevers. In plaats van minder, zou er eerder meer geld in het programma moeten worden gestoken. Voor de studenten die nu in het buitenland zitten, hebben de maatregelen in elk geval nog geen gevolgen. Wat de verdere consequenties van de budgetproblemen zijn, kunnen we nog niet goed inschatten. Dat zou wel heel erg koffiedik kijken zijn. De studenten die al hebben aangegeven naar het buitenland te willen gewoon kunnen rekenen op de met hen gemaakte afspraken over de beurs.'

Voor meer over het internationale beleid van de RU, zie het openingsartikel uit de intro-ANS.

UPDATE 22 oktober, 14.47 uur: 'Nederland moet zich in Brussel hard maken voor deze beurs die studie of stage in het buitenland mogelijk maakt', zegt voorzitter Kai Heijneman van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De studentenvertegenwoordigers zijn bezorgd over de toekomst van de beurs, die volgens hen zo'n 8500 Nederlandse studenten per jaar kan laten verkassen naar het buitenland. Op dinsdag komt de Europese Commissie met een voorstel op de begrotingsproblemen met het Erasmusprogramma op te lossen.