Wederom kritiek van RU-bestuurder op onderwijsbeleid

Door meer drempels op te werpen voor toekomstig studenten snijdt Nederland zichzelf in de vingers. Dat schrijven RU-vicevoorzitter Anton Franken en Elmer Sterken, de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), in een zojuist gepubliceerd opinieartikel op volkskrant.nl.

'In een land dat veel minder dan de OECD-norm in kennis investeert, is het bijzonder onverstandig om meer drempels op te werpen voor de instroom in het hoger onderwijs', schrijven Franken en Sterken in het artikel. Met name de invoering van het leenstelsel wekt onvrede bij de universiteitsbestuurders. Denken dat studeren een investering in de toekomst is, vinden Franken en Sterken logisch, 'maar de praktijk wijst uit dat dat niet zo eenvoudig is: de kans is redelijk groot dat de aanstaande student door de financiƫle onzekerheid afhaakt of voor een eenvoudigere studie kiest'.

Al eerder liet voorzitter Gerard Meijer weten dat hij niet tevreden was over de uitlatingen van de Vereniging van Universiteiten. Nu blijkt eens te meer dat het onderwijsbeleid van het kabinet-Rutte II niet in de smaak valt bij de RU-bestuurders.