3TU: 'Beta’s zijn superbelangrijk en moeten worden ontzien'

De bestuursvoorzitters van 3TU, de drie technische universiteiten Eindhoven, Delft en Twente, maken zich zorgen over de investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. Onderwijs, onderzoek en innovatie aan de technische universiteiten, welteverstaan. In een brief (pdf) aan de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos die op dit moment een nieuw kabinet aan het smeden zijn, vragen ze aandacht voor investeringen in de technische sector ondanks de financiële problemen.

De drie bewindvoerders stellen dat de universiteiten een belangrijke rol te kunnen spelen in het herstel van de Nederlandse economie. Voorwaarde hiervoor is dat het nieuwe kabinet investeert. Over andere universiteiten wordt niet gerept in hun betoog.

In de brief uiten ze hun angst voor de negatieve gevolgen van de invoering van het sociaal leenstelsel voor hun studenten. Ze schrijven dat bèta’s niet mogen worden gestraft door hogere studieschulden. Bèta's zijn namelijk al zielig: de nominale studieduur is voor hen al langer dan bij alfastudies. Daarom moeten bèta's die hun studie nominaal afronden, een jaar stufi cadeau krijgen bij invoering van een eventueel leenstelsel. Bèta's blijken dus volgens de TU's belangrijker te zijn dan andere studenten.