Student Psychologie in het nauw door reglementen

Vandaag verscheen in de Volkskrant een kritisch opiniestuk van Jan Derksen, klinisch psycholoog aan de RU, waarin hij stelt dat de masterscriptie van studenten Psychologie aan de RU te erg gebonden is aan reglementen, met als gevolg dat de kwaliteit en vernieuwing van de scripties achteruitgaat.

Door het reglement missen psychologiestudenten belangrijke aspecten in hun scriptie, zoals theoretisch onderzoek en theorieconstructie. Daarnaast zorgen de opgelegde regels ervoor dat een scriptie alleen een voldoende krijgt wanneer er data in staan die met behulp van statistiek zijn bewerkt. Studenten met weliswaar uitmuntende scripties maar een tekort aan statistische data, kunnen daardoor hun masterdiploma niet in ontvangst nemen.

Derksen schrijft dat de opleiding Psychologie studenten leert om methodische en statistische kunstjes toe te passen. Degenen die er wel in slagen hun scriptie succesvol af te ronden door te voldoen aan de eisenlijst van de commissie, ontplooien zich volgens Derksen niet voldoende en leren daardoor niet kritisch en zelfstandig na te denken.