Censuur op de VU?

Het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit (VU) heeft een paneldebat, dat georganiseerd wordt door de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP), op het laatste moment van de universiteit geweerd. Het debat zou pleiten voor een academisch boycot van Israël. Volgens een persbericht van de vereniging schendt de VU met het verbieden van het debat het recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging.

Het CvB legt haar daad uit door te zeggen dat het bespreken van een academisch boycot van Israël 'gevoelens van uitsluiting en onveiligheid binnen de universitaire gemeenschap oproept’. De SRP beargumenteert echter dat de VU partijdig is, omdat ze buiten het weigeren van de zaalaanvraag, ook het flyeren in de Centrale Hal niet hebben toegestaan. Eerder eiste de VU dat een pro-Israëlische spreker aanwezig moest zijn omdat het gesprek anders geen debat zou zijn. Nu is het de SRP die zich uitgesloten voelt, omdat in dezelfde week op de VU wel een Israëlische ambassadeur sprak.

De voorzitter van de VU, Jaap Winter, reageert op de eigen website waarom zij de zaal uiteindelijk weigerden. 'Wij vinden dat het op de universiteit uiteraard mogelijk moet zijn om een open en eerlijk debat te voeren over lastige, gevoelige en controversiële onderwerpen, zoals de Palestijnse kwestie. Wij hebben vandaag gemerkt dat in het licht van de maatschappelijke onrust ontstaan door de gebeurtenissen van vorige week, het debat gevoelens van uitsluiting en onveiligheid oproept binnen de universitaire gemeenschap. Daarom hebben wij onze beslissing herzien en besloten om nu dit debat niet te laten plaatsvinden.' De VU stelt in hetzelfde bericht afstand te doen van de slogan van de SRP: 'VU Israël-vrij', omdat de VU een diverse studentenpopulatie heeft, en niemand wil uitsluiten.

Dat de VU het debat niet toestaat op eigen grond, betekent niet dat dit niet plaats gaat vinden. De SRP heeft namelijk een nieuwe locatie gevonden, het Nelson Mandela centrum in Amsterdam, waar het debat op hetzelfde tijdstip als gepland zal starten.