'Nijkamp plagieerde in 59 procent publicaties'

De van plagiaat verdachte hoogleraar aan de VU, Peter Nijkamp, heeft volgens de Volkskrant in 59 procent van zijn artikelen geplagieerd. Zichzelf, welteverstaan. Er zijn door de krant 115 artikelen onder de loep genomen die na 2000 zijn gepubliceerd. Van elke alinea is bekeken in hoeverre de woorden voor meer dan 60 procent overeenkomen met een alinea uit andere artikelen. Nijkamp heeft nog niets van zich laten horen, wel heeft hij in het verleden al aangegeven geen problemen te zien in deze 'zelfcitatie'. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) is hierover helder in eigen regels: wie wil copypasten moet aanhalingstekens gebruiken. Daarnaast moet de oorspronkelijke vindplaats en auteur worden overgenomen. Deze aan de laars gelapte regels gelden uiteraard ook voor de topeconoom en vooraanstaand wetenschapper. Gisterochtend kwam aan het licht dat de topwetenschapper plagiaat heeft gepleegd als begeleider van een proefschrift. Nadat de Vrije Universiteit de hele dag niets van zich liet horen, verscheen er aan het eind van de middag een persbericht: het hele oeuvre wordt onderzocht.  

 

Lees meer

[UPDATE] Bestuurlijke chaos bij de Vrije Universiteit, rector stapt op

Waar men zich aan de RU de laatste tijd druk maakt om paardenvlees en de openingstijden van de UB, heeft de Vrije Universiteit (VU) kopzorgen van een hele andere orde. De meerderheid van de decanen aan de Amsterdamse uni heeft het vertrouwen in het College van Bestuur (CvB) opgegeven, dat meldt NRC Handelsblad. Uit een rapport, opgesteld op verzoek van collegevoorzitter René Smit, blijkt dat het een grote puinhoop is op de instelling. De VU zou onder andere zakken voor de instellingstoets voor universiteiten, als die op dit moment zou worden afgenomen. Een onvoldoende voor deze toets zou betekenen dat de VU onder intensiever toezicht komt te staan. Ook is er te weinig aandacht voor informele contacten tussen de hoge heren en de werkvloer. Wellicht moeten de bestuurders van de VU een voorbeeld nemen aan ons eigen CvB, dat zich steeds vaker in hippe filmpjes tot de student richt. Bij de Raad van Toezicht van de universiteit is er nog vertrouwen dat het goedkomt. Deze liet in een reactie weten dat hij de decanen en het college heeft opgeroepen om samen aan de slag te gaan om het onderwijs te verbeteren. Update 17:30: De Studentenraad der Vrije Universiteit, de SRVU Studentenbond, heeft in een persbericht de decanen en het bestuur opgeroepen openheid te geven, de gelederen te sluiten of op een constructieve manier tot een oplossing te komen. Voorzitter Olav Scholten licht over de telefoon toe: 'Het was voor ons wel al duidelijk dat het rommelde. Er is een reorganisatie gaande en een aantal mensen moet daar niets van hebben, daarnaast werd de instellingstoets van de NVAO recentelijk uitgesteld.' Scholten gaat er van uit dat de schade voor studenten meevalt. 'Zij hebben hier niets van gemerkt. Wel is de uitstraling van de universiteit erg veel schade toegebracht, je moet als student natuurlijk niet het idee krijgen dat je geen kwalitatief goede opleiding volgt.' Update, 29 maart De puinhoop aan de VU eist vandaag zijn eerste slachtoffer. Rector magnificus Lex Bouter legt het bijltje erbij neer en vertrekt. Het ANP schrijft dat Bouter opstapt omdat de decanen het vertrouwen in het College van Bestuur hebben opgezegd. Ook Collegevoorzitter Rene Smits vertrekt wellicht, hij maakt nog wel zijn termijn af die loopt tot november. Een opvolger van rector Bouter moet in ieder geval sterker in zijn onderwijsschoenen staan, de accreditatie van het onderwijs aan de VU hangt namelijk aan een zijden draadje.

 

Lees meer

[UPDATE] Toch uitzondering voor schakelstudenten

Studenten die een schakelprogramma volgen en zich daarvoor als masterstudent hadden ingeschreven, krijgen sneller te maken met de langstudeerdersboete. Volgens Zijlstra zouden schakelprogramma’s tussen hbo en universiteit binnen een bacheloropleiding moeten vallen. Sommige instellingen, waaronder de Vrije Universiteit (VU), hebben daarvan afgeweken. Studenten die al voor een master stonden ingeschreven tijdens het schakeljaar, hebben daardoor hun ‘uitloopjaar’ al verbruikt en zouden drieduizend euro boete moeten betalen als zij ook tijdens de master zelf uitlopen. De PvdA stelde hierover vragen aan de staatssecretaris, die antwoordde dat het ‘vervelend’ is, maar dat wie nominaal studeert nergens last van heeft. Bovendien zou het om een kleine groep studenten gaan, waarvoor Zijlstra geen uitzondering wil maken. Aan welke instellingen dit probleem speelt, is nog onduidelijk. Binnen de VU vallen studenten die een pre-master volgen vanaf september weer binnen de bachelorfase. Update: Zijlstra wil toch een uitzondering maken voor pre-masterstudenten die als masterstudent staan ingeschreven, dat zei hij vrijdagavond in het televisieprogramma De Ombudsman. Aan de VU, de TU Delft en de Universiteit van Tilburg staan afgestudeerde hbo'ers die een pre-mastertraject volgen ingeschreven als masterstudent, waardoor ze hun uitloopjaar al verbruikt hebben tijdens het schakeljaar en met de langstudeerdersboete in aanraking komen als ze hun master niet nominaal halen. Hoe de oplossing voor deze studenten er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar de staatssecretaris vindt nu dat de studenten hier niet voor mogen bloeden omdat het niet hun schuld is.

 

Lees meer

[UPDATE] VU versimpelt tentamens

De Vrije Universiteit maakt tentamens makkelijker, zodat studenten sneller door hun studie heen worden gejaagd. Dat zei politicoloog en docent aan de VU Gijs Schumacher gisterenavond tegen BNR Nieuwsradio. Volgens de docent ligt hier een financiële prikkel om studenten sneller te laten slagen aan ten grondslag. Hoe meer studenten afstuderen, hoe meer subsidie een universiteit krijgt. Daardoor worden afdelingen gemotiveerd om tentamens makkelijker te maken en zo meer geld te vangen, aldus Schumacher. De afdeling politicologie aan de VU zou werken met een nieuw lesprogramma, 'daarvoor moesten studenten een vak opnieuw doen en werd er gevraagd om een tentamen te maken dat relatief makkelijker was dan normaal'. Jasper van Dijk van de SP gaat in de Tweede Kamer vragen stellen over het versimpelen van tentamens. 'Dit is zeer schadelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. We moeten een discussie voeren over hoe we de kwaliteit van het universitair onderwijs kunnen waarborgen.' Ook Anne-Wil Lucas, Tweede Kamerlid van de VVD, vindt dat er een perverse prikkel zit in de bekostiging. 'Je wordt betaald voor hoeveel mensen je aan een diploma helpt. Natuurlijk zit daar een prikkel in om zoveel mogelijk studenten te produceren.' Volgens de VVD-politica is het verhaal van Schumacher geen incident. Update: De VU heeft in een persbericht gereageerd op de verwijten van politicoloog Schumacher. Rector magnificus Lex Bouten zegt dat de universiteit geen beleid heeft voor het versimpelen van tentamens. Ook het hoofd van de afdeling Politicologie, Ben Overbeek, is het niet eens met de uitspraken van Schumacher: 'Er is absoluut niemand onder druk gezet om het niveau van tentamens te verlagen. Dat blijkt ook uit het slagingspercentage van het tentamen waar dhr. Schumacher naar verwijst. Geen van de studenten heeft het tentamen namelijk behaald.'

 

Lees meer

[Update] VU verzweeg plagiaat hoogleraar

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft maandenlang plagiaat van een van haar topwetenschappers verzwegen. De econoom Peter Nijkamp was begeleider bij een proefschrift waarin plagiaat is ontdekt. Volgens een onderzoeksrapport (.pdf) valt hem dat ook aan te rekenen, omdat hij als begeleider mee heeft geschreven. De plagiaatzaak begon zes maanden geleden, toen de VU op het laatste moment een promotie annuleerde van econome Karima Kourtit. Er waren twijfels ontstaan over haar proefschrift en er werd een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Zij constateerde 'tekortkomingen', maar ontdekte geen plagiaat. De commissie adviseerde daarom aan het College van Bestuur om het proefschrift te laten herzien en alsnog door te gaan met de promotie. Nu is ontdekt dat een hoofdstuk mede tot stand is gekomen op basis van een workshop, is ook in andere hoofdstukken plagiaat aangetroffen en zijn bronnen onjuist vermeld. 'Omdat in het hoofdstuk de gevolgde werkwijze niet wordt vermeld, krijgt de lezer de indruk dat de tekst afkomstig is van de auteur(s) van het hoofdstuk, terwijl dat soms niet het geval is', aldus de commissie wetenschappelijke integriteit. Nijkamp was tot 2008 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en heeft veel publicaties op zijn naam staan. De VU wil niet reageren op deze zaak. In september werd aan de VU ook al plagiaat en fraude ontdekt. Toen deed emeritus hoogleraar Mart Bax veel stof opwaaien. Update 12:34 uur: Het NRC Handelsblad heeft achterhaald dat Peter Nijkamp in meerdere publicaties teksten uit eerdere publicaties heeft gebruikt van hemzelf en co-auteurs. Ook hierbij heeft hij geen bron vermeld en is er sprake van zelfplagiaat. Uit de steekproef kwam zes keer plagiaat en acht keer zelfplagiaat naar voren. Nijkamp heeft 5.398 publicaties op zijn naam staan en publiceerde in 2011 gemiddeld één artikel per drie dagen. Update 15:53 uur: De VU wil nu zelfs het hele oeuvre van Nijkamp laten onderzoeken. Zijn werk moet beoordeeld worden op (zelf)plagiaat, hiervoor wordt een nieuwe onderzoekscommissie ingesteld. Daarnaast stelt de Amsterdamse universiteit dat de berichtgeving in de Volkskrant op 7 januari onjuist is. De zaak-Nijkamp zou niet verzwegen zijn, maar volgens landelijke regels afgewerkt. Opmerkelijk is dat de pers alleen per e-mail vragen kan stellen aan de VU vandaag.

 

Lees meer

Actiegroep Titanic bereikt akkoord met CvB VU

Na een bezetting van bijna een week hebben de actievoerders van actiegroep Titanic een akkoord bereikt met het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Sinds vorige week woensdag bezette een aantal studenten de Kerkzaal en een deel van het dak van de Amsterdamse universiteit. De studenten voerden actie tegen aangekondigde bezuinigingen op de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW). In de afspraken doet het CvB een aantal vergaande toezeggingen aan de bezetters. Zo krijgt de Facultaire Studentenraad (FSR) van FALW instemmingsrecht over alle onderwijsonderdelen van de bezuinigingsoperatie. Dit betekent dat de studentenvertegenwoordigers onderdelen van de reorganisatie kunnen blokkeren als bijvoorbeeld de kwaliteit van bepaalde opleidingen in gevaar komt. 'Ook worden er taskforces opgericht die specifiek gaan toezien op behoud van de onderwijskwaliteit', aldus een woordvoerder van Titanic. Ook universiteitsbreed kregen de actievoerders veel voor elkaar. 'We hebben ervoor gezorgd dat de discussie over de verdeling van het geld op de universiteit weer breed zal worden gevoerd.' De komende tijd zullen hierover gesprekken worden gevoerd met de decanen. Verder kunnen studenten en medewerkers tijdens hoorzittingen hun zegje doen. De bezetters krijgen samen met alle studenten van de VU zelfs de gelegenheid om hun kritiek op de minister van onderwijs te uiten. Jet Bussemaker zal namelijk door Jaap Winter, voorzitter van het CvB, worden uitgenodigd voor een discussiebijeenkomst op de universiteit. Afgelopen vrijdag stuurde het CvB al een voorstel naar Titanic, waarin het bestuur stelde de actievoerders tegemoet te komen. Studenten zouden volgens het reorganisatieplan voor de faculteit in ieder geval hun studie kunnen afronden en er zouden geen opleidingen worden geschrapt. Hoewel de gesprekken van vorige week volgens collegevoorzitter Jaap Winter 'in goede sfeer' waren verlopen, kwam het toen nog niet tot concrete afspraken. Nu de partijen wel definitief overeenstemming hebben bereikt, kunnen de slaapzakken en spandoeken — voorlopig — van het dak worden gehaald.

 

Lees meer

Bezetting op de VU

Studenten van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam hebben weer een bezetting georganiseerd. Ze hebben de Kerkzaal op bovenste verdieping van het universiteitsgebouw bezet. Op de website van universiteitsblad Advalvas valt te lezen dat de studenten de klink van de ingang van de zaal hebben verwijderd en de glazen deur met een ijzeren staaf hebben gebarricadeerd. De studenten hebben slaapzakken bij zich en zijn van plan langer dan een dag te blijven zitten. Begin vorige maand voerde de actiegroep Titanic nog actie in de bestuursvleugel. Die actie duurde toen maar een dag. De studenten zijn het oneens met de voorgenomen bezuinigingen bij de faculteit van Aard- en levenswetenschappen. Ze zien de VU als een koekjesfabriek. De kwantiteit gaat volgens hen boven de kwaliteit. Daarom heeft de actiegroep ook een spandoek met koekiemonster laten zakken vanaf de vijftiende verdieping.

 

Lees meer

Bezetting op de VU: 'We zijn bereid dagen tot weken te blijven zitten'

Al meer dan twee dagen schreeuwen studenten van de Vrije Universiteit (VU) het van de daken, er moet iets gedaan worden aan de geplande bezuinigingen op de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Actiegroep Titanic bezet nu al meer dan 48 uur een stuk van het dak en de Kerkzaal op de bovenste verdieping van het universiteitsgebouw. De actievoerders pogen op deze manier iets te doen aan de geplande bezuinigingen, die volgens hen de kwaliteit van het onderwijs ernstig schaden. Volgens woordvoerder Bertran Uunk van Titanic is de sfeer op het dak prima en 'het bestuur respecteert de actie en de bezorgdheid van studenten'. Vlak na het gesprek met Titanic blijkt echter uit een recente post op de Facebookpagina dat de VU het dak nu wellicht wil ontruimen. In het gesprek gaf Uunk nog aan dat de actiegroep 'bereid is weken te blijven zitten, maar ik verwacht dat het bestuur wel snel over de brug zal komen'. De mogelijke ontruiming zou iets te maken kunnen hebben met de mastervoorlichting aan de VU van morgen. De door Titanic opgehangen spandoeken zijn inderdaad geen goed visitekaartje voor de universiteit. Volgens Uunk hebben reeds gevoerde onderhandelingen wel een kleine tegemoetkoming opgeleverd in de vorm van een geldbedrag. 'Dit is gunstig, maar zolang er geen structurele oplossingen komen, blijven we gewoon zitten.' Titanic wordt door de VU misschien niet gesteund, studenten, docenten en de vakbond wel doen dit wel. Zij sturen ontbijt en pizza's het dak op, de dakbezetters hoeven in ieder geval niet te verhongeren.  
   

 

Lees meer

Blunder van jewelste door onderwijsinspectie

Gisteren ontstond verwarring over de handel in derivaten door universiteiten. Uit een rapport van de onderwijsinspectie bleek dat drie Nederlandse universiteiten, de TU Delft, Wageningen University en de Universiteit van Amsterdam (UvA) grote risico's lopen door het bezit van derivaten met 'open posities'. De UvA reageerde vrijwel direct door te stellen dat de universiteit volledig gezond is. Nu blijkt dat de aantijging het gevolg was van een bizarre fout van de onderwijsinspectie. Niet de UvA, maar de Vrije Universiteit (VU) doet aan ongezonde investeringen. Al in oktober zei een VU-decaan in een interview dat de universiteit derivaten heeft waar geen lening tegenover staat, een zogenaamd derivaat met open positie. De onderwijsinspectie heeft inmiddels bevestigd dat de twee Mokumse universiteiten in het rapport per abuis zijn verwisseld. Hoe de fout in het rapport is geslopen kon de arme woordvoerder van de onderwijsinspectie nog niet uitleggen. Tja, zie daar maar eens een goede uitleg bij te geven.

 

Lees meer

Censuur op de VU?

Het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit (VU) heeft een paneldebat, dat georganiseerd wordt door de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP), op het laatste moment van de universiteit geweerd. Het debat zou pleiten voor een academisch boycot van Israël. Volgens een persbericht van de vereniging schendt de VU met het verbieden van het debat het recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging. Het CvB legt haar daad uit door te zeggen dat het bespreken van een academisch boycot van Israël 'gevoelens van uitsluiting en onveiligheid binnen de universitaire gemeenschap oproept’. De SRP beargumenteert echter dat de VU partijdig is, omdat ze buiten het weigeren van de zaalaanvraag, ook het flyeren in de Centrale Hal niet hebben toegestaan. Eerder eiste de VU dat een pro-Israëlische spreker aanwezig moest zijn omdat het gesprek anders geen debat zou zijn. Nu is het de SRP die zich uitgesloten voelt, omdat in dezelfde week op de VU wel een Israëlische ambassadeur sprak. De voorzitter van de VU, Jaap Winter, reageert op de eigen website waarom zij de zaal uiteindelijk weigerden. 'Wij vinden dat het op de universiteit uiteraard mogelijk moet zijn om een open en eerlijk debat te voeren over lastige, gevoelige en controversiële onderwerpen, zoals de Palestijnse kwestie. Wij hebben vandaag gemerkt dat in het licht van de maatschappelijke onrust ontstaan door de gebeurtenissen van vorige week, het debat gevoelens van uitsluiting en onveiligheid oproept binnen de universitaire gemeenschap. Daarom hebben wij onze beslissing herzien en besloten om nu dit debat niet te laten plaatsvinden.' De VU stelt in hetzelfde bericht afstand te doen van de slogan van de SRP: 'VU Israël-vrij', omdat de VU een diverse studentenpopulatie heeft, en niemand wil uitsluiten. Dat de VU het debat niet toestaat op eigen grond, betekent niet dat dit niet plaats gaat vinden. De SRP heeft namelijk een nieuwe locatie gevonden, het Nelson Mandela centrum in Amsterdam, waar het debat op hetzelfde tijdstip als gepland zal starten.

 

Lees meer

Keelkanker door orale seks toegenomen

Naast roken en veel alcohol, blijken ook orale seks en veel verschillende sekspartners een risicofactor voor keelkanker. De oorzaak hiervan is het humaan papillomavirus (HPV). Dit virus is seksueel overdraagbaar en kan baarmoederhals- en keelkanker veroorzaken. Uit onderzoek van Michelle Rietbergen, die vandaag promoveert aan de VU, blijkt dat 30 procent van de meer dan 550 jaarlijkse keelkankergevallen werd veroorzaakt door het HPV-virus, terwijl dit in 1990 nog maar 5 procent was. Volgens Rietbergen kan deze stijging worden verklaard door het toenemende aantal bedpartners. In de Verenigde Staten blijkt zelfs 70 procent van de keelkankerpatiënten HPV-positief. Een geruststelling is dat de keelkankergevallen door HPV beter geneesbaar blijken dan de andere vormen. Rietbergen vergeleek het overlevingspercentage van duizend keelkankerpatiënten en kwam tot de conclusie dat deze vorm vaker geneest. Wellicht heeft deze vorm dan ook een minder zware behandeling nodig. De onderzoeker pleit voor meer onderzoek naar vaccinatie, dit zou besmetting kunnen voorkomen.

 

Lees meer

Kleurentest moet helpen bij studiekeuze

My Motivation Insights ontwikkelde samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam de gevalideerde Young Adult kleurentest, die ervoor moet zorgen dat minder studenten hun studie voortijdig verlaten. Veel jongeren kampen met keuzestress en kiezen uiteindelijk voor de verkeerde opleiding. Zo waren er in het studiejaar 2013-2014 bijna 26.000 uitvallers, wat de maatschappij ongeveer 6 miljard euro kost. De Young Adult Test, bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar, is een persoonlijke test die laat zien wat je drijft en waar je energie van krijgt. Om hier achter te komen, vul je een vragenlijst in met verschillende vragen over jezelf, je ontwikkeling, opleiding en omgeving, waarna je een uitgebreid digitaal rapport ontvangt. Hier komen de kleurtjes om de hoek kijken: aan de hand van alle kleuren van de regenboog wordt duidelijk wat wel en wat niet bij je past. De test moet er tenslotte voor zorgen dat het gemakkelijker wordt om met je omgeving over de keuze te praten, zodat de eeuwige vraag 'Weet je al wat het wordt?' voor nét wat minder ergernis zorgt.

 

Lees meer

Misstanden universiteiten onderzocht

Vier masterstudenten journalistiek aan de Vrije Universiteit zijn een grootschalig onderzoek gestart naar de kwaliteit van universitair onderwijs. Met het initiatief proberen ze mogelijke misstanden in kaart te brengen. Zijn er in het WO ook InHolland- of Windesheimtaferelen aan de gang? Roeland Muller, een van de initiatiefnemers, zegt universiteiten en studies niet te willen schofferen. 'Het is niet ons doel om scholen of opleidingen te laten sneuvelen. We willen juist een open cultuur creëren.' De studenten verwachten dat het huidige financieringsstelsel, waarbij universiteiten geld krijgen op basis van studentenaantallen, voor een toenemende druk op docenten zorgen. 'Universiteiten kampen met hoge kosten voor studenten die langer studeren dan het nominale programma. Verhalen over de versoepeling van tentamens en het vergemakkelijken van onderwijs zijn daar een gevolg van.' Muller denkt dat docenten op dit moment niet naar buiten durven te treden wanneer de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. 'Vorige maand deed VU-politicoloog Gijs Schumacher dat wel. Wat hij zei was niet eens zo schokkend, maar bij zijn collega's zag je meteen ontkenning.' Eind december zei Schumacher tegen BNR Nieuwsradio dat de afdeling Politicologie aan de VU met een nieuw onderwijsprogramma werkt, waarbij studenten die een vak opnieuw moesten doen een makkelijker tentamen op hun bordje kregen. Met een grootschalige enquête onder universitair docenten en professoren willen ze onderzoeken of de huidige verhalen over diploma-fraude en slechte onderwijskwaliteit slechts het topje van de ijsberg zijn. Inmiddels hebben ze 1300 docenten benaderd. Over conclusies wil Muller nog niet veel zeggen: 'We willen wachten tot het onderzoek afgerond is, maar de eerste resultaten laten zien dat er iets aan de hand is.' Ook studenten wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het project. Op hettopjevandeijsberg.nl kun je je ei kwijt over misstanden binnen je studie.

 

Lees meer

OM stelt onderzoek in naar Twitterkaap

Zo ben je op de ene dag een onschuldige Amsterdamse studente en zo ben je de volgende dag een discriminerende twitterpolemist. Het overkwam Natalja Laurey, studente aan de Vrije Universiteit toen een stel grappenmakers een nepaccount voor haar aanmaakte en allerlei racistische berichten de twitterwereld in slingerde. Het OM gaat nu achter deze onverlaten aan. Dit meldt Elsevier, dat deze week uitgebreid aandacht besteedt aan de zaak. In december vorig jaar ontstond rumoer toen universiteitsblad Ad Valvas de tweet ‘ik word echt misselijk van al die moslims hier op de VU' van de nep-Laurey retweette. Dit zorgde voor de nodige commotie en het nepaccount werd snel uit de lucht gehaald. Toen was het kwaad echter al geschied en was de eerste doodsbedreiging aan het adres van Laurey al binnen. Er wordt nu werk gemaakt om de snoodaards aan te pakken. De studente heeft aangifte gedaan van zowel identiteitsroof als belediging, smaad en bedreiging. Via Twitter kunnen de gegevens van het nepaccount worden achterhaald en de daders in de kraag gevat. Ad Valvas heeft zijn excuses al aangeboden voor de dommige retweet. Het blijft een gevaarlijk medium, dat Twitter.

 

Lees meer

RU een van goedkoopste huisvesters

De Radboud Universiteit is een van de universiteiten die het minste uit geeft aan huisvesting van de eigen faculteiten en afdelingen. Dat blijkt uit een overzicht van het Universitair Vastgoed Bedrijf van de RU. Voor komend jaar wordt verwacht dat de RU 9,3 procent van de omzet besteedt aan huisvesting, dat is zo'n 23 miljoen euro. Gemiddeld geven universiteiten 11,3 procent van hun omzet uit aan huisvesting. Zoals verwacht zijn de universiteiten uit de hoofdstad, de Vrije Universiteit (VU) en Universiteit van Amsterdam (UvA), meer kwijt aan het onderbrengen van studenten en medewerkers. De VU, gehuisvest aan de Zuidas, hanteert als norm dat er 14 procent van de omzet besteed mag worden aan gebouwen. De Universiteit Twente verwacht daar eveneens 14 procent aan te besteden. De TU Delft staat bovenaan dit lijstje: maar liefst 16,7 procent van de omzet gaat naar bakstenen. Wageningen blijkt het goedkoopste uit te zijn: die universiteit besteedt slechts 6,7 procent aan het eigen onderkomen. Universiteiten geven het meeste geld uit aan werknemers. De personele lasten van de RU komen voor 2013 uit op zo'n 353,4 miljoen euro.

 

Lees meer

Superbètafaculteit in Amsterdam

Het moet een instituut worden van 'Europese omvang', het grootste bètacentrum van Nederland. De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan hun bètafaculteiten samenvoegen tot het Amsterdam Institute of Science (AIS). Negenduizend studenten en drieduizend medewerkers zullen verbonden zijn aan het nieuwe bètacluster, de faculteiten Exacte Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen van de VU en de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA doen mee. Hubertus Irth, decaan Exacte Wetenschappen, stelt tegenover VU-universiteitskrant Ad Valvas dat het project niet gaat om Zijlstra's lievelingswoordje efficiency, maar om kwaliteit. De Amsterdamse bètas willen zelfs proberen vijftig miljoen startsubsidie van Halbe los te peuteren. De twee faculteiten werken nu al verregaand samen, maar studenten ervaren nu nog te vaak allerlei administratieve onduidelijkheden door de verschillende instellingen. De medewerkers hebben al enthousiast gereageerd. In december moeten de betrokken besturen hun toestemming geven en voor die tijd gaat een commissie onder SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan de plannen uitwerken.

 

Lees meer

VU bestuursvleugel bezet door boze Studenten

Studenten van de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen zijn boos over aangekondigde bezuinigingen aan hun faculteit. Zo boos zelfs, dat ze sinds vandaag een vleugel in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (VU) bezetten. Op 31 januari schreven studenten van de actiegroep Titanic al een brief naar het College van Bestuur over de 'laffe bezuinigingen'. Titanic stelt dat de voorgenomen maatregelen een 'serieuze bedreiging vormen voor het voortbestaan van de afdeling Aardwetenschappen aan de VU'. Vandaag blijkt dat daden waarschijnlijk luider spreken dan woorden. Hieronder zie je de bezetting in volle gang. http://www.youtube.com/watch?v=B7Xlds8218A

 

Lees meer

Wederom frauduleuze hoogleraar

Aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is een frauduleuze oud-hoogleraar ontmaskerd. Het gaat om Mart Bax, voormalig hoogleraar politieke antropologie. Volgens het onderzoeksrapport (.pdf) zou Bax verzonnen resultaten hebben gepubliceerd, niet-bestaande artikelen op zijn publicatielijst hebben gezet en zou hij valsheid in geschrifte in universitaire documenten hebben gepleegd. Van de 161 artikelen op Bax' publicatielijst zijn er volgens de Volkskrant minsten 61 verzonnen. Daarmee breekt hij het trieste record van de beruchte Diederik Stapel, bij wie 55 van zijn 130 artikelen onzuiverheden bevatten. De VU start geen arbeidsrechtelijk onderzoek, omdat Bax al sinds 2002 met pensioen is. Een woordvoerder van de VU meldt tegenover ons: 'Voor Bax is het een enorme straf dat zijn naam zo groot in de media wordt genoemd.' Waarom wordt er niet direct vervolging gestart om het aantasten van de reputatie van de VU te beperken? 'Het is niet meetbaar hoeveel schade er wordt berokkend. We doen, waar we kunnen, ons uiterste best om zoiets niet meer te laten gebeuren.' Of Bax net als Stapel geld gaat verdienen met zijn fraude is nog niet bekend. Benieuwd naar de 'onderzoeken' van Bax? Kijk dan hier.

 

Lees meer