ANS-college voor masterstudenten Journalistiek

Het zal weinigen ontgaan zijn: de introductie-ANS werd afgelopen zomer door de universiteit geweigerd in de introductietasjes, die aan alle eerstejaars wordt uitgereikt. Het hoofdredactioneel commentaar zou niet aansluiten bij de vernieuwde 'serieuze' introductie. ANS kwam vervolgens nationaal in het nieuws, maar blijkbaar heeft de RU ons nog niet genoeg free publicity gegund. Inmiddels wordt er immers zelfs onderwijs gegeven over de ANS-rel.

De masterstudenten in het inleidende college Bedrijfsjournalistiek van José Sanders kregen vandaag de discussie rondom de weigering van de ANS'en voor de kiezen. Studente Judith Bosch (22) vertelt dat de rel als voorbeeld werd genomen in een discussie over onafhankelijke en afhankelijke journalistiek. 'Eerst moest iedereen de betreffende ANS, en dan vooral het voorwoord, lezen. Vervolgens werden we in drie groepen ingedeeld: een deel van de studenten moest namens ANS discussiëren, een deel diende het standpunt van de universiteit te verdedigen en de rest vertegenwoordigde de Raad voor de Journalistiek. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de universiteit-groep werd afgemaakt in het debat.' De docente Sanders gaf overigens wel aan dat de universiteit volledig in haar recht staat, omdat de tasjes namens de RU worden uitgereikt en het logo erop afgebeeld staat. De onafhankelijkheid van de ANS-redactie, die financieel overigens wel enige afhankelijkheid heeft, zou hierin geen rol hebben gespeeld.

Bedankt RU, nog meer gratis publiciteit.