Onderzoek onder studenten naar de bof

Eerder berichtten we al over een paar bofgevallen bij Phocas en gisteren werd bekend dat er weer minimaal zeven Nijmeegse studenten zijn getroffen door de ziekte. In ieder geval twee leden van Carolus Magnus zijn dit keer besmet.

Een typisch Nijmeegs gevalletje is het niet: sinds 2009 is er sprake van een heuse bofuitbraak in Nederland. Met name studenten zijn de sjaak. De reden daarvan is tweeledig. Aan de ene kant is er sprake van een verminderde bescherming door het vaccin. Aan de andere kant kan een infectie zich door intensieve sociale contacten gemakkelijker verspreiden, wat het geval is bij studenten.

De RIVM schrijft in haar Infectieziekten Bulletin dat ze een onderzoek gaat doen naar de verspreiding van de bof. In dit opmerkelijke onderzoek zullen studenten die zowel gevaccineerd als besmet zijn, worden gevraagd om tien bekenden te vragen mee te doen met het onderzoek, waarna die personen ook weer tien contacten benaderen. Het is de bedoeling dat zij allen elke dag, zes weken lang, een speekselmonster afnemen. Daarnaast zal wekelijks worden geïnventariseerd met wie zij contact hadden, en of er symptomen van bof waren. Aan het begin en einde van de onderzoeksperiode zal een monster worden afgenomen, waarmee kan worden nagegaan wie er in die periode geïnfecteerd is geraakt, en hoe de bof zich binnen het netwerk heeft verspreid.