Voorlichting kabinetsmaatregelen in Nijmegen

De informatievoorziening over de bezuinigingsmaatregelen op hoger onderwijs schiet flink tekort. Op 3 november startten de Landelijk Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) een gezamenlijke campagne om studenten op de hoogte te brengen van de ingrijpende gevolgen van de bezuinigingen. Ook in Nijmegen zal vanaf 5 december een twee weken durende actie plaatsvinden om het naderende onheil op te helderen.

Studentenvakbond AKKU gaat twee weken lang studenten informeren door te flyeren, collegepraatjes te houden en ludieke acties te organiseren. Daarnaast houdt de vakbond korte mondelinge enquêtes over de hele campus om te peilen of studenten op de hoogte zijn. 'We weten dat studenten slecht op de hoogte zijn, maar zo kunnen we bepalen welke maatregelen meer uitleg behoeven,' aldus Jos Bakker, voorzitter van de belangenbehartiger. Verschillende studie- en studentenverenigingen krijgen een informatiepakket van de vakbond om hun leden te informeren. Ook hoopt Bakker dat Dienst Studentenzaken en de Universitaire Studentenraad met AKKU willen samenwerken tijdens de actieweken.

In Amsterdam heeft ASVA studentenunie een week lang studenten geïnformeerd over de maatregelen. Uit die voorlichtingsweek bleek dat studenten nauwelijks bekend zijn met wat ze te wachten staat.