Middagpauze blijft behouden

Goed nieuws voor de student die waarde hechtte aan het rustig verorberen van zijn bammetjes. In tegenstelling tot een eerder voorstel van het College van Bestuur (CvB) blijft de middagpauze bestaan. Vanaf het collegejaar 2013-2014 zullen er echter wel avondcolleges worden gegeven.

Vanwege ruimtegebrek besloot het CvB eerder om een middagpauze te schrappen en daar een extra tijdslot in te voeren. Nu deelt het middels een brief (.pdf) mee dat het is afgestapt van dit plan. In de nieuwe roostering blijft de middagpauze bestaan en komen er avondcolleges. De tijd tussen 17.30 uur en 18.00 uur wordt ook vrijgeroosterd voor een kleine pauze. 'Het inlassen van een kleine pauze door de aanvangstijd van het laatste tijdslot op 18.00 uur te bepalen, geeft de leden van de universitaire gemeenschap, docenten en studenten, een iets ruimere gelegenheid om een lichte maaltijd of een broodje te nuttigen tussen het vierde en het vijfde tijdslot', aldus het CvB in de brief. Dat vijfde tijdslot zal pas eindigen om 19.45 uur, maar het College verzekert student en docent in de brief dat dit tijdslot 'slechts incidenteel behoeft te worden gebruikt'.

Patrick Verleg, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, pleitte voor behoud van de middagpauze en is tevreden: 'Met deze reactie geeft het College van Bestuur aan dat ze waarde hecht aan de middagpauze. Ook de extra avondpauze vinden we een prima toevoeging, die zorgt er ook voor dat het voltijdprogramma goed aansluit op het deeltijdprogramma.' Avondcolleges zullen hun intrede doen, maar volgens Verleg is dit geen groot probleem. 'Er zal maar een kleine groep studenten incidenteel 's avonds college hebben, wij verwachten dat dat vooral bij studies zal zijn waar nu ook problemen zijn met roostering. Het is echter beter dat een kleine groep zo af en toe 's avonds college heeft, dan dat elke student zijn middagpauze moet missen en vaak tot 19.30 uur college heeft.'