[#RUkiest] De stembus is geopend: wat valt er te kiezen?

De stembus is geopend, vanaf heden kun je hier je stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR). Dit jaar heb je de keuze uit 45 studenten die voor AKKUraatd, Siam en asap strijden voor het USR-pluche. Waar kies je bij elke partij voor en wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de partijen? ANS-Online zet ze voor je op een rijtje. Wat opvalt aan de verkiezingsprogramma's van de drie partijen is de mate van overeenkomst. Allen staan ze allereerst voor de kwaliteit van onderwijs en de leus 'stop de verschoolsing' staat voorop in elk van de drie pamfletten. Tevens hekelen alle partijen het schijnbaar belabberde Engels van docenten, want gedrieën willen ze daar hogere eisen aan stellen. Bovendien vinden ze gezamenlijk dat het makkelijker moet worden voor studenten om naar het buitenland te gaan. Siam en AKKUraatd zien in de uitvoering hiervan vooral heil in het creëren van ruimte voor een buitenlandverblijf in het curriculum, asap wil dat de universiteit met meer steden contact zoekt zodat studenten op meerdere plekken terecht kunnen. Siam en AKKUraatd pleiten gezamenlijk voor concurrerende horecagelegenheden op de campus. Beide partijen zouden graag zien dat de monopoliepositie van het Facilitair Bedrijf wordt doorbroken en er concurrerende aanbieders komen op de campus. Opvallende punten van asap en Siam zijn de invoering van een RU-app voor de smartphone en de ruimere openingstijden van de Universiteitsbibliotheek. Deze zijn niet terug te lezen in het verkiezingsprogramma van AKKUraatd. Voor echt specifieke en unieke verschillen moet er diep in detail gekeken worden naar de programma's. Zo legt AKKUraatd als vanouds de nadruk op duurzaamheid. De grootste fractie wil studenten laten printen op gerecycled papier, de computers uit wanneer ze niet worden gebruikt en ze streeft ernaar de duurzaamste campus van 2012-2013 te worden. Op haar beurt lijkt Siam met name de studentbestuurders een steun in de rug te willen geven. Opvallend initiatief hiervoor is de invoering van een verenigingsportal. Dit moet een soort Marktplaats worden waar vraag en aanbod van (potentiële) studentbestuurders samenkomt. Asap legt de nadruk op een heldere communicatie en transparantie, waarbij ze bijvoorbeeld de universiteit oproept om haar digitale systeem te laten hacken en zo lekken weg te halen. Al met al lijken de fracties het op grote lijnen met elkaar eens, maar zitten er met name in de uitvoering en zwaartepunten verschillen. De fractievoorzitters van de drie partijen, Nienke Aangenendt, Marc Thewissen en Jelko Dijkman zullen deze week nog in hun eigen woorden duidelijk maken op ANS-Online waarom je op hen moet stemmen. Tot die tijd zijn de precieze plannen van de partijen online te vinden op de sites van AKKUraatd, Siam) en asap.

 

Lees meer

[#RUkiest] De stembus is weer geopend!

Afgelopen nacht opende de stembus en daarmee het jaarlijkse verkiezingscircus op de RU. Vanaf vandaag kun je, ondanks een kleine storing vanochtend, hier het digitale rode potlood oppakken en stemmen op tientallen kandidaten voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). Er is dit jaar sprake van een historische USR-verkiezing. Siam is dood en doet niet meer mee in de strijd om het pluche. Gaan we daarmee veel meer blanco stemmen zien, wint asap en komen de verhoudingen tussen de partijen dichter bij elkaar of vergaart AKKUraatd gewoon weer veruit de meeste stemmen? Op woensdag 29 mei rond 16.00 uur weten we het, dan wordt de uitslag bekendgemaakt in het Cultuurcafé.

 

Lees meer

[#RUkiest] Recordopkomst USR-verkiezingen

Gisteren is de strijd om zetels in de Universitaire Studentenraad (USR) losgebarsten. Blijkbaar heeft alle gratis ranja geholpen: de opkomst van de eerste dag is de hoogste in jaren tijd, vanochtend om 8.30u stond de teller op 2650. Dat betekent dat 14,6 procent van alle stemmen al zijn uitgebracht. Ter vergelijking: vorig jaar kostte het de carrièretijgers vier dagen om zoveel studenten te mobiliseren. In 2004 was het AKKUraatd en SIAM zelfs niet gelukt om in de gehele campagne van tien dagen dit percententage te behalen. Het blijft gissen waardoor het dit jaar vooralsnog zo voortvarend gaat. De partijprogramma's zijn er niet per se beter op geworden, er is geen nieuwe partij opgericht en een glazen huis hebben we ook nog niet kunnen ontdekken. Wel zijn er nu voor alle Facultaire Studentenraden verkiezingen, een unicum. Pepijn Oomen, ambtelijk secretaris van het stembureau, heeft ook enige vermoedens: 'De dag voor de start van de verkiezingen is al goed campagne gevoerd.' Daarnaast werden studenten vroeger altijd per post geattendeerd op het stemmen, dit jaar voor het eerst per mail. Oomen licht toe: 'Zo'n brief kostte de universiteit 10.000,- euro, inmiddels heeft iedereen ook e-mail. Van daaruit kan je vrij gemakkelijk direct stemmen.'

 

Lees meer

[#RUkiest] USR-debat: weinig inhoudelijke verschillen

De campagne voor #RUkiest lijkt te zijn begonnen. Van woensdag 23 tot en met woensdag 30 mei kunnen studenten stemmen voor de medezeggenschap op opleidingen- facultair- en universitair niveau. Vanmiddag werden de verkiezingen afgetrapt met een debat tussen vertegenwoordigers van de drie universitaire partijen, AKKUraatd, asap en Siam. De opkomst was verrassend hoog en niet alleen afkomstig uit de achterban van de partijen. Ondanks diverse pogingen van de gespreksleider en vragen uit de zaal lukte het de debatterende lijsttrekkers en fractievoorzitters niet goed de inhoudelijke verschillen tussen de partijen te benadrukken. De belangrijkste conclusie van de drie partijen was dat de verschillen vooral in nuance te vinden zijn, maar dat samenwerking belangrijker is om ook daadwerkelijk iets te bereiken in de universitaire medezeggenschap. Vrijwel iedere poging tot onderscheiding werd door anderen de kop ingedrukt met 'dat doen wij ook'. Er werd veel geschermd met open deuren als 'wij zijn actief', 'wij staan midden in het studentenleven' en 'wij leggen verantwoording af'. Ook de lijsttrekkers (Nienke Aangenendt van AKKUraatd, Jelko Dijkman van asap en Marc Thewissen van Siam) moeten nog enigszins op dreef komen, ze werden regelmatig overschaduwd door hun eigen fractievoorzitters, die al een jaar ervaring hebben opgedaan met het debatteren in de Universitaire Studentenraad. De lijsttrekkers krijgen nog genoeg kansen om zich te onderscheiden en een duidelijk geluid te laten horen. Morgenavond vindt er een nieuw debat plaats bij Campus On Air (te beluisteren op Nijmegen1) en deze week verschijnen er op ANS-Online opiniestukken van de drie lijsttrekkers. Vanaf woensdag zullen de partijen actief campagne gaan voeren op de campus. Zelfs tijdens het Diesfestival, normaal gesproken een campagnevrije dag, wordt de strijd voortgezet. Wil je zelf uitzoeken wat de belangrijkste verschillen tussen de partijen zijn? Lees hier de verkiezingsprogramma's van AKKUraatd (verkorte versie), asap (samengevat in één afbeelding) en Siam.

 

Lees meer

[Ingezonden] AKKUraatd: maak de USR toegankelijk en transparant

Studentenpartij AKKUraatd vindt dat studenten meer inzicht moeten krijgen in wat de Universitaire Studentenraad doet. De vijf lijsttrekkers van de partij pleiten voor meer toegankelijkheid en transparantie in deze ingezonden brief. De Universitaire Studentenraad (USR) is de vertegenwoordiging van alle studenten op het hoogste niveau. Toch hebben maar weinig studenten een goed beeld van de USR. Dat moet anders vindt AKKUraatd. Daarom pleiten de vijf lijsttrekkers voor een toegankelijke en transparante USR. Dit kan volgens ons op verschillende manieren worden gerealiseerd. Ten eerste zouden de vergaderstukken van de USR openbaar moeten worden. De notulen van de Gezamenlijke Vergadering zijn al openbaar, maar dat moet met de notulen van de interne USR vergaderingen net zo zijn. Hierdoor kunnen studenten zien of partijen het opgestelde verkiezingsprogramma ook daadwerkelijk naleven. Het wordt zo duidelijker waar de USR concreet mee bezig is en studenten kunnen beter inschatten welke partij aansluit bij hun eigen ideeën en standpunten. Daarnaast moeten ook de vergaderingen openbaar worden gemaakt. Studenten moeten vergaderingen van de USR kunnen bijwonen om inzicht te krijgen in de vergaderingen en de vorming van het beleid. De vergaderingen en de beslissingen die daaruit volgen zijn namelijk van direct belang voor de student. AKKUraatd vindt het vreemd dat je geen inzicht kunt krijgen in de manier waarop universitair beleid vorm krijgt. De USR vertegenwoordigt de student, maar de studenten niet hoe zij worden vertegenwoordigd. Tenslotte moet de USR toegankelijk worden voor alle studenten. Momenteel is het voor studenten van de medische faculteit in zowel de bachelor- als masterfase vrijwel onmogelijk om plaats te nemen in de USR. In het huidige curriculum heeft deze groep geen tijd om bij de verplichte vergaderingen te zijn. Voor coschappers en stagelopers is het al helemaal onmogelijk om overdag deel te nemen aan activiteiten en vergaderingen. Op deze manier wordt een hele faculteit ondervertegenwoordigd binnen de USR, wat natuurlijk niet bijdraagt aan de transparantie. Een kleine aanpassing, zoals het verplaatsen van vergaderingen naar de avonduren, zoals nu al bij de UMC-raad gebeurt, zou de USR toegankelijker maken voor alle studenten. AKKUraatd wil graag dat de vergaderstukken en vergaderingen inzichtelijk worden voor iedere student en dat ook iedere student kan deelnemen aan de USR. Een toegankelijke en transparante USR is wat wij willen bereiken voor jou, zodat jij kan zien welke ideeën werkelijkheid worden.

 

Lees meer

[Ingezonden] De medezeggenschap is simpelweg machteloos

Gino Praat (20), eerstejaarsstudent Psychologie en actief bij De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN), vindt dat de kritiek op de RU-medezeggenschap makkelijk aan de kant is geschoven. 'De tijd van discussies over stopcontacten en Blackboard-problemen is voorbij. De dialoog over fundamentele vraagstukken moet ook op de RU worden gestart.'

Sinds de gebeurtenissen in het Bungehuis en het Maagdenhuis is de discussie over het verbeteren van het hoger onderwijs losgebarsten. Uit alle hoeken van de academische gemeenschap is kritiek geuit op de universitaire democratie. Ook hier in Nijmegen had men bezwaar op het gebrek aan rechten dat de medezeggenschap bezit. Maar is die kritiek op de RU wel terecht? Volgens sommigen niet.

Op verschillende manieren kreeg ik vooral sussende uitspraken te horen: Het is een Amsterdams probleem. Weliswaar zijn er verbeteringen mogelijk, maar hier is alles goed geregeld. De Nieuwe Universiteit is in Nijmegen niet nodig. Voor oplossingen moet je in Den Haag zijn. De student heeft hier het laatste woord. De medezeggenschap heeft immers een goede relatie met het College van Bestuur (CvB).

Kon ik maar zeggen dat het zo democratisch is gesteld op de Radboud Universiteit. Blijkbaar is de ‘goodwill’ van het CvB voldoende reden om een ondemocratisch systeem te rechtvaardigen. Een systeem waarbij bisschoppen het stichtingsbestuur benoemen, dat op haar beurt weer het CvB kiest. Bovendien staat hetzelfde stichtingsbestuur boven de medezeggenschap. De inspraakorganen kunnen immers worden gepasseerd bij besluiten waar deze het niet mee eens is. Het is dus slechts een illusie dat de medezeggenschap door middel van haar instemmingsrechten daadwerkelijk het laatste woord heeft.

Waar ik me ook over verbaas, is het feit dat de medezeggenschap het initiatiefrecht niet heeft en niet met eigen voorstellen kan komen. De medezeggenschap kan het CvB wel adviseren om een beleidsvoorstel te doen, maar op deze manier blijft de medezeggenschap afhankelijk van de ‘goodwill’ van het CvB. Voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR) Mark Vlek de Coningh gaf in een eerder artikel van ANSde situatie goed weer: 'Als er een College zit dat niet bereid is om naar studenten te luisteren, zijn we vleugellam.' Zelfs relatief kleine democratische veranderingen die (een gedeelte van) de USR al jarenlang wil - zoals een studentenassessor in het CvB of het aanpassen van de 60/40-regeling - kan na jarenlang pleiten niet gerealiseerd worden. De medezeggenschap is simpelweg machteloos.

Samen met andere betrokkenen van DNUN speuren we deze problemen op en willen we ze aanpakken. De Nieuwe Universiteit moet niet als een stelletje ‘CvB-slachters’ worden gezien die tegen alles en iedereen aan wil schoppen, maar als een beweging die strijdt voor echte democratie en meer transparantie in het hoger onderwijs. Ik roep studenten, wetenschappers en de rest van de academische gemeenschap op om met een gezonde kritische blik naar het hoger onderwijs te kijken en mee te doen met het debat dat gaande is. De tijd van discussies over stopcontacten en Blackboard-problemen is voorbij. De dialoog over fundamentele vraagstukken zoals democratie en transparantie moet ook op de Radboud Universiteit worden gestart.

 

Lees meer

[INGEZONDEN] Online colleges: graag!

Gisteren verscheen op ANS-Online een artikel over massive open online courses (MOOC): online colleges die voor iedereen toegankelijk zijn. Uit het artikel bleek dat er binnen de Radboud Universiteit niet zoveel enthousiasme is. Het College van Bestuur heeft hier zelfs nog geen standpunt over ingenomen en dat vindt asap zorgelijk. Andere universiteiten binnen en buiten Nederland zijn al bezig met het uitvoeren van deze MOOC’s en de RU lijkt deze slag nu te missen. asap is groot voorstander van massive open online courses en heeft vorig jaar samen met de Universitaire Studentenraad al gepleit voor zogenaamde weblectures: het opnemen van colleges zodat deze later teruggekeken kunnen worden. Maar als er toch al colleges worden opgenomen: waarom dan niet meteen delen met de rest van de wereld? Het is een mooi middel om te laten zien dat de RU goed onderwijs aanbiedt. Nu niet investeren in massive open online courses, maakt dat de Radboud Universiteit snel zal achterlopen op andere universiteiten. Elders worden online colleges al lange tijd ingezet, bijvoorbeeld op de TU Delft. Zowel studenten als personeel zijn hier erg tevreden over. Verder zijn de Universiteiten van Amsterdam, Leiden en Groningen ook druk bezig met de MOOC’s. Daarnaast is het ook voor studenten van de Radboud Universiteit een mooie manier om extra vakken te volgen. Nu is het niet altijd mogelijk om een vak buiten je curriculum te volgen aan een andere faculteit, vanwege roosterproblemen. Door online een cursus aan te bieden, geef je studenten de kans zich naast hun studie verder te verdiepen in interessante vakken. Ook als je voor een periode in het buitenland zit en de studievertraging zoveel mogelijk wilt beperken, bieden open online courses een mooie uitkomst om gewoon de vakken uit je eigen curriculum te blijven volgen. Met investeringen kan de RU aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsverbetering. Deze investering is niet alleen goed voor het onderwijs en onderzoek, ook draagt het bij aan maatschappelijke dienstverlening en profilering. Daarnaast is asap altijd al groot voorstander geweest van openheid en meer inzicht geven in de eigen organisatie. Het is belangrijk om nu aan de toekomst te denken en mee te gaan met de ontwikkelingen in het onderwijs. Er kan beter vandaag dan morgen worden begonnen met het ontwikkelen van MOOC’s op de RU. Jelko Dijkman en Wouter Exterkate zijn lid van de Universitaire Studentenraad namens asap.

 

Lees meer

[Ingezonden] Studentlid in het College van Bestuur is geen oplossing

Studentenpartij AKKUraatd is blij met de ontwikkeling bij de UvA, waardoor een studentlid aan het College van Bestuur wordt toegevoegd. asap ziet in deze toevoeging aan het College van Bestuur echter geen heil en pleit voor meer bevoegdheden voor de Universitaire Studentenraad. Het is hommeles in Amsterdam. Studenten hebben eerst het Bungehuis bezet en sinds afgelopen woensdagavond het Maagdenhuis. Het Amsterdamse College van Bestuur (CvB) wil niet luisteren naar de studenten, iedere dialoog lijkt onmogelijk. Gelukkig is het in Nijmegen beter gesteld met de medezeggenschap, maar ook hier zijn nog genoeg verbeterpunten. Zo wil asap dat studenten op faculteiten evenveel inspraak krijgen als het personeel en moet er een studenttoehoorder komen bij het College van Bestuur en het College van Decanen. Maar een studentlid in het bestuur zoals AKKUraatd dat wil? Daar ziet asap helemaal niets in. Een extra ondemocratische bestuurder in het CvB draagt niet bij aan een betere universiteit. Onlangs verscheen een artikel op Folia Web waarin juist de studenten in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen ervoor pleiten om de student-assessor in het CvB af te schaffen. Groningen is de enige universiteit met zo’n constructie en daar wordt de student-assessor voornamelijk gezien als een bestuurder zonder democratische verantwoording. De Groningse ervaring is dat deze vaak informatie achterhoudt voor de rest van de medezeggenschap. Hierdoor komt de controlerende functie van de medezeggenschap in het geding. asap ziet geen reden waarom dat op onze universiteit anders zou zijn. Daarnaast bestaat er vrees voor inkapseling. Het CvB zal een student snel medeplichtig maken en misschien zelfs vertrouwelijke informatie geven. Hierdoor kan deze student niets aan de rest van de medezeggenschap vertellen. asap ziet een betere oplossing: de Universitaire Studentenraad (USR) moet meer bevoegdheden krijgen. Zo willen wij dat er een student als toehoorder bij zowel het College van Bestuur als het College van Decanen komt te zitten. Daarmee blijft de zeggenschap waar zij hoort, maar zorg je dat essentiële informatie terecht komt bij de studenten die dusdanig belangrijk zijn voor een goede inspraak. Het is namelijk niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde besluiten; de decanen van de faculteiten of het centrale College van Bestuur van de universiteit. Momenteel wordt Facultaire Studentenraden vaak voorgehouden dat problemen op centraal niveau spelen, terwijl de USR wordt afgescheept met het argument dat een zaak op facultair niveau speelt. Met een studenttoehoorder bij zowel het CvB als het College van Decanen ondervang je dit probleem. Dit komt de openbaarheid, transparantie en controleerbaarheid van de universiteit ten goede en daarmee ook de kwaliteit van de universiteit. Een ander punt waar asap voor pleit, is de verdwijning van de 60/40-stemverhouding op facultair niveau. Het is op dit moment zo dat de personeelsgeleding in de facultaire medezeggenschap meer te zeggen heeft (60 procent) dan de studentgeleding (40 procent). Deze regeling is ooit bedacht met beroep op een uitzondering vanwege het katholieke karakter van de universiteit. Een dergelijk argument rechtvaardigt deze scheve verhoudingen niet. Feit is dat democratisch gekozen studenten worden weggezet als passanten en een minderwaardige rol spelen op facultair niveau. Kritische studenten kunnen nu veel te eenvoudig de mond worden gesnoerd, dat komt niet ten goede aan een eerlijke en democratische besluitvorming. Wat asap betreft komt er snel een einde aan deze bizarre stemverhouding. Al met al valt er nog genoeg te veranderen, ook op de Radboud Universiteit. De relatie met het College van Bestuur is echter goed, vandaar dat we overtuigd zijn dat er binnenkort een goed gesprek kan plaatsvinden tussen de USR en het CvB. Wij hopen dat het CvB het gesprek aan wil gaan om te kijken naar de verbeterpunten. Mocht die bereidheid er niet zijn, dan is dat niet alleen heel erg teleurstellend, maar beraadt asap zich ook op andere manieren om de democratie op de Radboud Universiteit te vergroten.

 

Lees meer

[UPDATE] AKKUraatd en asap gelijkspel

Er komt een gelijke verdeling van het aantal zetels tussen de twee studentenpartijen AKKUraatd en asap in de Universitaire Studentenraad (USR) komend jaar. Dit werd zojuist bekend bij de uitslag in het Cultuurcafé. Met 2884 (tegenover 3286 stemmen vorig jaar) voor de roodbroeken van AKKUraatd en 2564 stemmen voor de jongste studentenpartij aan de RU won geen van beide een absolute meerderheid. 791 studenten stemden blanco. Vanaf komend collegejaar zullen zowel AKKUraatd als asap 4 zetels innemen in het medezeggenschapsorgaan. Momenteel heeft AKKUraatd al een meerderheid met vijf zetels, tegenover twee voor asap en een voor het verdwenen Siam. asap maakt dus een grote inhaalslag door niet alleen de zetel van Siam te veroveren, maar ook AKKUraatd een zetel te ontnemen. Update, 17.30 uur: Huguette Poolen verklaarde tegenover ANS dat ze deze uitslag niet had verwacht. 'asap heeft beter campagne gevoerd, ze hebben studenten bereikt die anders niet zouden gaan stemmen.' Er zal een grondige evaluatie van onze campagne volgen. Problemen met het samenwerken met asap volgend jaar verwacht Poolen niet: 'Voor de verkiezingen hebben we met beide fracties twee keer koffiegedronken, de mensen van asap zijn sympathiek.' Esra Hageman, lijstrekker van asap had deze uitslag niet verwacht. Enthousiast reageerde ze: 'We hadden een reële kans op drie zetels en zijn er vol voor gegaan.'

 

Lees meer

[Update] Het CvB heeft spijt

In een gesprek met zeven leden van de Universitaire Studentenraad van het collegejaar 2012-2013, heeft het College van Bestuur (CvB) afstand genomen van eerdere uitspraken. De zestiende USR was uitgenodigd voor een gesprek door het CvB naar aanleiding van de brief die zij op zondag 20 januari hadden verstuurd. In het gesprek is geconcludeerd dat de leden van de zestiende USR geen vakken gevolgd hebben die niet bijdragen aan hun studie, danwel hun persoonlijke ontwikkeling. Ook is het college van mening dat zij geen conclusie had mogen trekken aan de hand van de tabel. Het CvB gaat samen met de huidige USR onderzoeken op welke wijze de persoonlijke studiegegevens op dit moment inzichtelijk zijn. Update 23 januari 11.45 uur: Vandaag zijn de banden tussen de huidige USR en het CvB weer hersteld. Ze zijn overeengekomen dat er een commissie wordt opgezet, hierin nemen medewerkers van Dienst Studentenzaken en een aantal USR-leden plaats. Zij gaan kijken hoe alle gegevens, die de rel veroorzaakt hebben, zijn uitgezocht. Ook wordt gekeken naar welke regels er voor het gebruik van Osiris zijn en of deze voldoen.

 

Lees meer

[Update] ISON haalt uit naar AKKUraatd

Studentenfractie AKKUraatd loopt flink achter de feiten aan, vindt de koepel van internationale studentenorganisaties in Nijmegen (ISON). In een ingezonden stuk haalt ISON flink uit naar de USR-fractie van AKKU. De voorstellen over internationalisering die de studentenpartij de afgelopen tijd heeft gedaan, zouden bestaand beleid negeren en geen rekening houden met maatregelen die al op de planning staan. Svenja van der Tol, voorzitter van ISON, laat weten dat de brief vooral is bedoeld om het ongenoegen te uiten over de manier waarop de AKKU-fractie ideeën heeft gepresenteerd. ‘De Notitie Internationalisering 2014 – 2018, die begin dit jaar in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering werd behandeld, is opgesteld door het International Office', stelt Van der Tol. 'Ook daar waren ze niet blij met de gang van zaken vanuit AKKU, er werd een beeld geschetst alsof er niet genoeg aan internationalisering wordt gedaan. Dit terwijl het International Office al hard werkt aan een aantal zaken die onder andere door AKKU wordt genoemd.' Huguette Poolen, fractievoorzitter van AKKUraatd, wil op dit moment nog niet reageren op de beschuldigingen van ISON. Update 16.45 uur: Inmiddels heeft AKKUraatd op het stuk van ISON gereageerd. De reactie is hier te vinden.

 

Lees meer

[Update] Jip Mennen nieuwe USR-voorzitter

Jip Mennen is de nieuwe voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR). Dit is vanochtend bekend gemaakt. Het is voor het eerst dat studentenpartij asap de voorzitter van de USR aanlevert. Vorig jaar was er voor deze jonge partij nog een andere presidiumfunctie weggelegd, Wouter Exterkate werd secretaris. AKKUraatd moet het dit jaar zonder een door hen geleverde voorzitter doen. Zij mogen het doen met de functie van vice-voorzitter, deze gaat naar Domenique Sinke. De derde functie in het presidium gaat naar Daniel Bonder, koepelvertegenwoordiger voor CHECK, hij wordt secretaris. Op 30 september vergadert de nieuwe USR voor het eerst samen met het College van Bestuur. Update 10.45 uur: Voorzitter Jip Mennen geeft aan heel veel zin te hebben in komend jaar. ‘Het is een enorme eer dat deze dertien mensen mij deze functie toevertrouwen.’ Het feit dat zij de eerste van asap afkomstige voorzitter is, is voor haar geen extra bijzondere verdienste. ‘Dat is voor asap natuurlijk heel leuk, maar volgend jaar doen we het met alle veertien USR-leden samen.’ Wat haar streven is voor komend jaar? ‘Zorgen dat de USR meer naamsbekendheid verwerft. Als wij een collegepraatje houden wil ik niet moeten beginnen met wat ons werk inhoudt, maar moet iedereen dat al weten. Dan zullen studenten ons ook beter weten te vinden en zullen wij meer input krijgen.’ Binnenkort zal op ANS-online een interview met de verse USR-voorzitter verschijnen.

 

Lees meer

[UPDATE] RU trekt studenten na

Kortmann is watching you. RU's eigen rector magnificus heeft in een zoektocht naar bewijs dat studenten lui zijn, zijn spionagekit uit de kast getrokken. Hij heeft de opdracht gegeven om uit te zoeken hoeveel leden van de Universitaire Studentenraad (USR) vorig jaar vakken buiten hun curriculum hebben gevolgd. Met gebruik van Osiris achterhaalden zij de benodigde gegevens. Schandalig, vindt de huidige USR. Voorzitter Jip Mennen: 'Het is absurd dat wanneer je als groep een mening tegen het College van Bestuur (CvB) hebt, zij je persoonlijke gegevens natrekken en tegen je gebruiken.' Kortmann verraste de USR met de verzamelde gegevens in aanloop naar de discussie over Regeling FOndS, waarin is geregeld dat studentbestuurders een bepaald aantal studiepunten moeten halen om hun volledige beurs binnen te hengelen. De regeling verloopt dit collegejaar en dus moet er tot een nieuw akkoord worden gekomen. De angst is dat bestuurders voor de makkelijke weg gaan en zogenaamde 'pretvakken' kiezen. Denk aan de derdejaars student die een inleidend vakje volgt. Dat een 'pretvak' echter iets heel anders is dan het volgen van bijvoorbeeld minorvakken of pre-mastervakken buiten de eigen studie, wordt over het hoofd gezien. Update 17.00 uur: Woordvoerder van de RU, Martijn Gerritsen, meldt dat de vork toch anders in de steel steekt. Het CvB kan zich als de dag van gisteren herinneren dat de USR bij hen - vorig collegejaar - heeft aangekaart dat de regeling haar doel voorbij zou schieten. 'Naar aanleiding daarvan heeft het CvB dit uitgezocht.' Mark Buck, destijds de werkgroep FOndS leidde: 'Wat wij destijds hebben gezegd, is dat wij vreesden dat de huidige regeling voor fulltimebestuurders zijn doel voorbij schiet. Fulltime bestuurders konden makkelijkere vakken buiten hun curriculum volgen. Wij stelden toen voor om maatwerk aan te bieden, maar hiervoor was een inventarisatie nodig van hoeveel fulltime bestuurders er waren. Daar hebben wij om gevraagd en dus niet om de gegevens die nu zijn uitgezocht. Zeker niet om de gegevens van USR-leden uit te lichten.'    

 

Lees meer

[UPDATE] Siam presenteert lijsttrekker

Na de presentatie van de lijsten van AKKUraatd en asap is het wachten op de lijst van Siam. Morgen is de deadline voor het inleveren van de lijsten voor de USR-verkiezingen eind mei. Hoewel de USR-dwerg nog niet haar hele lijst bekend wil maken, kunnen wij wel alvast een tipje van de sluier oplichten: de lijsttrekker. Marc Thewissen is degene die het moet gaan doen voor Siam. Thewissen studeert Rechtsgeleerdheid en zat vorig jaar in de Facultaire Studentenraad. Hij was algemeen bestuurslid voor de JOVD Nijmegen en dit jaar penningmeester van de Juridische Faculteitsvereniging. De verwachting is dat Thewissen het zwaar zal krijgen in de campagne. Het gerucht gaat dat Siam deze week nog rond heeft moeten bellen om een lijsttrekker te vinden. De partij zelf ontkent dit. Nu asap waarschijnlijk veel stemmen weg zal kapen bij de studentenverenigingen lijkt het laatste beetje achterban van Siam te zijn verdwenen. Update: Inmiddels is de gehele lijst van Siam bekend. Met negen kandidaten van de Faculteit der Managementwetenschappen zullen zij een alles behalve breed publiek aanspreken. Als volgend jaar Siam wordt genoemd, zullen de Radboudianen dan eindelijk alleen nog maar aan kip denken? Lijst Siam 1. Marc Thewissen - Rechtsgeleerdheid 2. Pascal van der Bol - Sociologie 3. Helly Maris - Communicatie- en Informatiewetenschappen 4. Daniel Bonder - Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies 5. Niels van Rosmalen - Bedrijfskunde 6. Chiel Soeter - Bedrijfskunde 7. Iris van Diest - Bestuurskunde 8. Renée Kooij - Tandheelkunde 9. Maurits Gaudesaboos - Economie en Bedrijfseconomie 10. Pim Heesterbeek - Wiskunde 11. Anne-Meike van der Maat - Politicologie 12. Joran Bekhuis - Bestuurskunde 13. Koen Overeem - Bedrijfskunde 14. Marloes Hoekman - Bedrijfskunde 15. Tijke Eijkemans - Politicologie

 

Lees meer

[Update] Studieverenigingen niet blij met nieuwe beurzenregeling

Een aantal studieverenigingen zijn niet blij met de nieuwe regeling FOndS, waaruit de bestuursbeurzen voor studentbestuurders worden betaald. Achttien studieverenigingen ondertekenden een klachtbrief die gisteren naar het College van Bestuur en de Universitaire Studentenraad (USR) is gestuurd. Steffi van Tilborg, voorzitter van studievereniging Synergy, laat weten dat studieverenigingen het niet eens zijn met de regeling FOndS zoals die sinds dit collegejaar is. De verenigingen hebben kritiek op de manier van toetsen en de uitkomst van de toetsing, waardoor ze naar verhouding minder beurzen krijgen dan voorheen. 'Veel verenigingen zijn in beurzen achteruit gegaan ten opzichte van vorig jaar. We willen dat de regeling wordt opengebroken en verbeterd.' De verenigingen wachten nog op een reactie van de USR. Update: dinsdag 10 maart, 16.11 uur Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, laat weten dat hij het goed vindt dat de verenigingen een brief hebben gestuurd waarin ze hun twijfels tonen over het fonds. 'In principe ga ik uit van de integriteit van de toetsingscommissie, maar uiteraard gaat de USR de punten in de brief goed bekijken en zoeken naar mogelijke oplossingen.'

 

Lees meer

[Update] Twan van Erp lijsttrekker asap

Twan van Erp wordt de lijsttrekker van studentenpartij asap. Dat maakt de partij vandaag bekend. Over een maand mogen RU-studenten naar de stembus om de nieuwe leden van de Universitaire Studentenraad (USR) te kiezen. Aan Van Erp is de taak om zijn partij door de verkiezingen te slepen. Van Erp studeert Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de RU en loopt inmiddels al vier jaar rond op de Nijmeegse campus. Na een jaar in het bestuur te hebben gezeten bij Babylon, de studievereniging voor de communicatiestudenten, zet hij zich nu in als secretaris van SOFv, de koepel voor studieverenigingen. ANS schotelt de kersverse lijsttrekker drie vragen voor. Wat wil jij volgend jaar voor de Nijmeegse student bereiken? ‘Op de gebieden internationalisering en ondersteuning van de actieve student valt nog een hoop te winnen, dus dat zijn onze belangrijkste speerpunten. Om meer te internationaliseren, willen we dat de campus tweetalig is, het personeel goed Engels spreekt en integratie van buitenlandse studenten wordt gefaciliteerd. Voor uitgaande studenten willen we extra mogelijkheden om naar het buitenland te gaan en standaard uitwisselingsprogramma's aanbieden. Voor mij was het bijvoorbeeld onduidelijk wat ik in het buitenland zou leren. Dat is door een hapklaar vakkenpakket te verhelpen. Wat betreft de actieve student staan wij voor het afschaffen van rendementsmaatregelen en verplichtingen – door de huidige regels worden studenten gedwongen om snel een diploma te behalen en blijft er weinig ruimte voor bestuurswerk. Ook willen we betere faciliteiten voor de actieve student, zoals meer en betere bestuurskamers.’ Foto Twan van ErpHoe willen jullie dit bereiken? ‘Om goede uitwisselingsprogramma’s te realiseren, moet goed gekeken worden naar de contracten die de RU heeft met universiteiten in het buitenland. Welke vakken studenten volgen, wordt nu opengelaten, maar het moet haalbaar zijn om dit aan te passen en een vast vakkenpakket samen te stellen. Uit eigen ervaring weet ik dat al jaren wordt gelobbyd voor betere bestuurskamers op de letterenfaculteit. Hoewel het regelen van deze ruimtes de taak is van faculteiten, kun je daar als USR wel invloed op uitoefenen door het te steunen.’ Wat ga je anders doen dan de huidige USR? ‘Ik wil dat de medezeggenschap meer gaat leven. Hoewel de USR veel terugkoppelt via NU!Medezeggenschap en de sociale media, moet de raad zichtbaarder zijn op de campus. Dat verbetert de positie van de medezeggenschap en zorgt ervoor dat meer mensen gaan stemmen. Dan heb je als USR ook een steviger mandaat, dus daar moet aankomend jaar meer op worden ingezet.’ Update: donderdag 16 april, 15.20 uur Inmiddels heeft asap de hele kandidatenlijst gepubliceerd. Foto: Anne Gerritsma, asap

 

Lees meer

[Update] USR pleit voor carrièreweek

De Universitaire Studentenraad (USR) heeft de Notitie Loopbaanbegeleiding (.pdf) opgesteld. In deze notitie doet de USR een voorstel aan het College van Bestuur (CvB) voor het organiseren van een campusbrede Career Week, een week die in het teken staat van oriëntatie op de arbeidsmarkt. In de aanbeveling worden drie doelstellingen genoemd: het belang van arbeidsmarktoriëntatie tijdens de studie benadrukken, studenten bewust maken van de mogelijkheden die er al zijn en trainingen faciliteren ter voorbereiding op sollicitaties. Het plan is ambitieus, naast bovenstaande doelen wordt zelfs geprobeerd om Mark Rutte, Jet Bussemaker of Willem-Alexander te strikken voor de afsluiting van het evenement. Het CvB zou ruim 61.000 euro beschikbaar moeten stellen voor de Career Week. In Nijmegen is al een groot aantal studentenorganisaties en studieverenigingen actief op het gebied van loopbaanbegeleiding en arbeidsmarktoriëntatie. Make a Move, Integrand en UniPartners organiseren jaarlijks verschillende carrière-evenementen. Ook studieverenigingen verzorgen carrièredagen en gastcolleges, zo is er het Nijmegen Career Event, een samenwerking tussen ESV (Economie) en Synergy (Bedrijfskunde). De USR laat weten dat deze organisaties al in een vroeg stadium zijn betrokken bij de plannen voor de Career Week. Bij navraag blijkt echter dat Make a Move, dat onderdeel is van AIESEC, niet op de hoogte was van de plannen van de studentenraad. 'Het is jammer dat we niet zijn benaderd door de USR, mogelijk hadden we tot een mooie samenwerking kunnen komen met meerdere gelijkgestemde organisaties.' Synergy laat weten wel op de hoogte te zijn. 'Het werd gebracht als mededeling, we waren graag meer betrokken bij de uitvoering. Natuurlijk is Synergy voorstander van carrière-evenementen, het is alleen te hopen dat een universiteitsbrede week niet in ons vaarwater komt.' Tijdens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) van 27 januari wordt duidelijk of het CvB de plannen van de studentenraad steunt. Update 15.30 uur: Make a Move laat weten dat zij gisteravond nog zijn gebeld over de notitie. Dit was pas na het telefoontje waarin de USR aan ANS liet weten dat de eerder genoemde organisaties werden betrokken bij de plannen. Toeval? Wij denken van niet. Update 27 januari 16.40 uur: Vanmiddag heeft het CvB tijdens de UGV toegezegd het initiatief van de USR te steunen. Het College staat positief tegenover de Career Week en stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. Studenten kunnen in de week van 10 maart meedoen aan verschillende workshops en activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt.

 

Lees meer

[Update] USR-verkiezingen: gelijkspel

De RU-verkiezingen eindigen ook dit jaar weer in een gelijkstand. Zowel AKKUraatd als asap veroverden vier zetels. AKKUraatd heeft dit jaar 2824 stemmen, tegenover de 2884 van vorig jaar. asap wist 2624 kiezers aan te trekken, in 2013 was dat aantal 2564. Het aantal blanco stemmers lag dit jaar op 713. Bij de vorige verkiezingen was dit 791. 33,8 procent van studenten heeft dit jaar gestemd, een daling ten opzichte van vorig jaar. Update 28 mei 16.52: Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh van asap zegt heel blij te zijn dat zijn partij vier zetels heeft. 'We hebben studenten overtuigd dat we weer het beste voorhebben met de medezeggenschap. Ik verheug me op de samenwerking met AKKUraatd.' De sfeer zat er voor zijn partij goed in bij het Cultuurcafé, asap trok voor de deur flessen champagne los. Jordy Davelaar, de nummer een van AKKUraatd, is zichtbaar geëmotioneerd. 'Het is een goed resultaat, ook omdat we weer de meerderheid van de stemmen hebben. We hebben een mooie en gemoedelijke campagne gevoerd en er is een leuk team gevormd', aldus Davelaar. Update 28 mei 17.26: Fedor Hageman, de nummer zes van AKKUraatd die met voorkeursstemmen is gekozen, heeft besloten niet de USR in te gaan.

 

Lees meer

[Update] Voormalige studentenraad woedend op CvB

De Universitaire Studentenraad (USR) van afgelopen collegejaar is woedend op het College van Bestuur (CvB). Ze zijn verontwaardigd over de opmerking dat de vakken die ze buiten hun curriculum hebben gevolgd, niet zouden hebben bijgedragen aan hun studie of persoonlijke ontwikkeling. Deze uitlating is volgens de voormalige USR-leden zeer ongepast. Afgelopen vrijdag kwam aan het licht dat het CvB heeft laten uitzoeken welke vakken studentbestuurders vorig jaar buiten hun curriculum hebben gevolgd. Leden van de studentenraad zijn daarbij apart nagetrokken. Een kwalijke fout, blijkt uit de brief die door negen leden is ondertekend. ‘Wat ons betreft moet deze kwestie, in het belang van de academische gemeenschap, zo snel mogelijk tot een einde komen. We hopen dat toekomstige studentenraden (en daarmee ook studentbestuurders) gevrijwaard blijven van het gebruik van persoonlijke informatie als onderhandelingsstrategie in moeilijke gesprekken. Kennis mag macht zijn, het goed gebruik daarvan onderscheidt ons als academici boven alles.’ De briefschrijvers verbazen zich ook over de uitspraak dat vakken buiten het curriculum worden weg gezet als pretvakken. 'Naast dat studenten allerlei redenen kunnen hebben voor het volgen van extracurriculaire vakken, is het ook zeer pijnlijk dat u als universiteit aangeeft dat er vakken aan onze academische gemeenschap worden aangeboden die totaal niets toe te voegen hebben.’ De volledige brief is hier te lezen. Update 11.00uur: De USR van vorig jaar is inmiddels door het CvB uitgenodigd voor een gesprek.

 

Lees meer

Actieweek Wat Zijn de Plannen weer van start

Vandaag is de actieweek Wat Zijn de Plannen begonnen op de Radboud Universiteit. Komende week wordt geprobeerd jou bij te brengen hoe het ook alweer zit met alle onderwijsmaatregelen. Op de website watzijndeplannen.info is onder andere te vinden hoeveel collegegeld je gaat betalen voor een premaster, hoe het zit met de plannen rondom het leenstelsel en hoe lang je mag doen over je bachelor. Eind 2011 werd het initiatief gestart door de Universitaire Studentenraad, Dienst Studentenzaken, de studentenvakbond, koepelverenigingen en studentenfracties. Nu wordt er met een actieweek weer aandacht gevraagd voor de website en de vele maatregelen. Vorig jaar bleek de actieweek een daverend succes, na drie dagen was de website al meer dan 10.000 keer bezocht. De USR gaat dit jaar voor een nog groter bereik.

 

Lees meer