Alleen maar 'Cum laude'

Met ingang van het studiejaar 2014-2015 kun je aan de RU alleen nog maar 'Cum laude' op je propedeuse en bachelor- of masterdiploma laten zetten. Het College van Bestuur en de decanen van alle faculteiten hebben in een overleg, wat volgens de brief in februari 2014 plaatsvond (waar o waar staat die tijdmachine dan?), besloten het judiciumbeleid te vereenvoudigen.

'Bene Meritum' en 'Summa cum laude' zijn dus niet meer te behalen. De reden hiervoor is dat deze internationaal bijna niet worden gebruikt. De examencommissie bepaalt of aan de criteria, die in de OER staan, is voldaan.

Nee, maar echt, waar staat die tijdmachine? http://www.youtube.com/watch?v=DT6tpUbWOms