'Intro moet intro blijven'

Gisteravond begon het als een grap: een facebookpagina met als titel 'Intro moet intro blijven', omdat onlangs bekend werd dat de RU-intro een naam krijgt. Eline van der Plas, een van de oprichters, is verbaasd dat er nu al zoveel likes zijn gekomen. 'We waren aan het eten met zo'n tien studenten en hadden het over de naamsverkiezing voor de introductie. We vonden de namen niet zo leuk en zonde dat het niet de introductie blijft heten. Alle andere steden hebben zo'n fancy naam, het is de kracht van Nijmegen om lekker normaal en nuchter te blijven en het gewoon introductie te noemen.' Binnen een paar uur tijd had de pagina honderd likes verzameld, inmiddels zijn het er meer dan 150. De initiatiefnemers zijn niet van plan om een fel statement te maken, ze zijn vooral benieuwd of meer studenten de introductie naamloos willen houden. 'We willen de boel niet tegenwerken, het is de insteek dat het een grap blijft. Maar het kan natuurlijk wel een signaal aan het college van bestuur zijn dat lang niet alle studenten zitten te wachten op een naam.' Voor de wedstrijd zijn 155 suggesties ingestuurd en daar is nu een shortlist van gemaakt. De kanshebbers zijn Keizerweek, RU in?! en WIN-week. Je kunt tot 5 december 12.00 uur stemmen.

 

Lees meer

[Ingezonden] Een verkozen rector?!

In de Enerzijds Anderzijds van de maart-ANS werd een discussie gehouden over of de rector magnificus moet worden verkozen. Studentenpartij asap stuurde dit opiniestuk in als reactie op dit artikel. Op universiteiten in België is het al zeer gebruikelijk: een verkozen rector magnificus. Met uitgebreide verkiezingsprogramma’s proberen de kandidaten studenten voor zich te winnen. Daarmee hebben studenten en medewerkers daadwerkelijk inspraak over het beleid dat de universiteit voert. Dat is een wereld van verschil met de Radboud Universiteit. Volgens asap is het tijd voor verandering. Op de RU wordt gewerkt met een benoemingsadviescommissie (BAC), waarin de voorzitters van de ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR) plaatsnemen. Hun invloed is echter beperkt. Tijdens de sollicitatieprocedure hebben ze louter adviesrecht, wat betekent dat het uitgebrachte advies volledig in de wind geslagen kan worden. Bovendien mag er dus slechts één student plaatsnemen in de BAC. De rector magnificus is het visitekaartje van de RU en is daarmee imagobepalend voor de universiteit. Bovendien bepaalt hij het academisch beleid. Hij vormt hiermee het gezicht van de Radboud Universiteit en zijn standpunten hebben grote gevolgen voor studenten en wetenschappers. Het benoemen van de rector magnificus, hét gezicht van de Radboud Universiteit, berust op een ondoorzichtig systeem, dat aandoet als achterkamertjespolitiek. Het past op geen enkele manier binnen een academische omgeving, waarin openheid en debat een grote rol spelen. Het verkiezen van de rector, op basis van een uitgebreid verkiezingsprogramma waarin de kandidaten hun visie voor de komende jaren schetsen, zou voor deze omgeving veel geschikter zijn. Studenten en medewerkers kunnen op die manier aangeven welke kant zij met de universiteit op willen en waar volgens hen de accenten moeten liggen. Een visie en een standvastig beleid blijven echter gewaarborgd, omdat de gekozen rector aansluit bij een vast college. Tegenstanders noemen het risico, dat het houden van open verkiezingen op de universiteit uit zou monden in een soort populariteitsstrijd waarbij het uiterlijk van de potentiële rector zwaarder weegt dan zijn of haar capaciteiten. Worden studenten op deze manier niet ontzettend onderschat? Bovendien wordt op deze manier het volledige argument vóór landelijke en gemeenteraadsverkiezingen onderuit gehaald. asap pleit voor een systeem waarbij de Gezamenlijke vergadering (GV), dat wil zeggen de OR bij de personeelsgeleding en de USR bij de studenten, instemming krijgt over de selectie van drie kandidaat-rectores. Immers, de leden van de GV zijn bijna de enige die in aanraking komen met haast alle onderwerpen waarin een collegelid zou moeten excelleren. Vervolgens mogen alle studenten en medewerkers, die bij de Radboud Universiteit zijn aangesloten, hun stem uitbrengen over de drie kandidaten. Deze studenten zouden zich dan uitgebreid kunnen inlezen in de verschillende cv’s en ‘verkiezingsprogramma’s’ waarna zij stemmen voor de meest capabele rector, degene die de Radboud Universiteit het beste representeert. De procedure zal op die manier transparanter en democratischer worden.

 

Lees meer

[Update] asap-lijst bekend

Donderdagochtend maakte studentenpartij asap haar lijsttrekker bekend. Student Politicologie Mark Vlek de Coningh zal de lijst voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR) aanvoeren. Al sinds concurrent AKKUraatd haar lijst vroegtijdig bekendmaakte, wordt er flink gespeculeerd over de kandidaten van de geelzwarten. ANS kreeg vier extra namen bevestigd. Op nummer drie vinden we de tweede politicoloog op de lijst, Roel Gremmen. Op dit moment is hij secretaris van de partij. Vorig jaar bekleedde hij dezelfde functie bij studievereniging ismus. Zou zijn voorgeschiedenis leiden tot de secretarisfunctie in de USR? Stef Dekkers, nu nog Assessor Vereniging bij studentenvereniging Ovum Novum, staat op plaats zeven. Met deze notering lijkt de kans op een plaats in de USR klein, want er zijn acht zetels te verdelen. Mogelijk zorgt dit bekende gezicht wel voor veel Oviaanse stemmen. Binnen het Ovumbestuur ontstaat nu politieke competitie, Praeses Valerie Richelle staat namelijk op de lijst van AKKUraatd. Opmerkelijk is dat er twee Ragweekbestuurders op de lijst zijn terug te vinden. Voorzitter Fleur Verdenius (nummer veertien) en bestuurslid PR en Sponsoring Judith Salfischberger (nummer negen) zullen in plaats van geld voor het goede doel, nu stemmen moeten binnenhalen. Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh laat weten dat hij in elk geval hoopt op behoud van de huidige vier zetels. 'Een vijfde zetel zou natuurlijk fantastisch zijn, maar extreme groei is niet altijd wenselijk. Een verhouding van vier-vier of vijf-drie heeft in de praktijk goed gewerkt.' Het is opvallend dat er twee politicologen op verkiesbare plekken staan. Vlek de Coningh zegt hierover: 'De selectiecommissie heeft op basis van competenties bepaald, ik ga ervan uit dat deze keuzes bewust zijn gemaakt. Voor de lijst als geheel is representativiteit een belangrijker criterium.' Of de volledige lijst van asap daadwerkelijk iets aan de 'eilandjescultuur' tussen faculteiten doet, moet binnenkort duidelijk worden. Update 22 april: De volledige lijst van asap is bekend. De top vijf wordt gecompleteerd door Jacqueline Hoppenreijs (twee), Lucas Verlinden (vier) en Chris van Heijster (vijf). Deze kandidaten, die met hun top vijf-notering in aanmerking komen voor een USR-zetel, hebben allen bestuurservaring. Verlinden is vice-praeses bij Sodalicium Classicum Noviomagense (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur) en Van Heijster is Commissaris Informeel bij de studievereniging van Pyschologie (SPiN). Hoppenreijs, opvallend genoeg de enige vrouw in de top vijf, was vorig collegejaar penningmeester bij de studievereniging voor biologen (BeeVee) en is dit studiejaar student-lid van de Opleidingscommissie van Biologie. Vier van de zeven faculteiten zijn vertegenwoordigd in het bovenste gedeelte van de lijst. In de gehele lijst zijn alle faculteiten vertegenwoordigd. De volledige lijst van asap: 1. Mark Vlek de Coningh (Politicologie) 2. Jacqueline Hoppenreijs (Biologie) 3. Roel Gremmen (Politicologie) 4. Lucas Verlinden (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur) 5. Chris van Heijster (Psychologie) 6. Paulien Alberts (Rechten) 7. Stef Dekkers (Filosofie) 8. Susan Haasjes (Tandheelkunde) 9. Judith Salfischberger (Pedagogische Wetenschappen) 10. Joey Gijbels (Biomedische Wetenschappen) 11. Anke Snoeck (Bedrijfscommunicatie) 12. Marion Anten (Bestuurskunde en Pedagogische Wetenschappen) 13. Jeroen van de Wiel (Moleculaire Wetenschappen) 14. Fleur Verdenius (Communicatiewetenschap) 15. Mirre Scholte (Biomedische Wetenschappen)

 

Lees meer

[Update] Boete voor na-inschrijving illegaal

Te laat voor je tentamen en een boete betalen? Mag niet, zegt de onderwijsinspectie. Een aantal RU-faculteiten kent dit boetesysteem. Het lijkt er op dat dit vanaf komend collegejaar verleden tijd is, omdat je automatisch wordt ingeschreven voor een tentamen. Bij het aanmelden voor een cursus sta je namelijk ook automatisch ingeschreven voor het tentamen. Voor het inschrijven van de herkansing is het wel nog je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te zijn. Zo niet, dan volgt er een boete. Ook dit is volgens de onderwijsinspectie niet toegestaan. Martijn Gerritsen, woordvoerder van het College van Bestuur van de RU: 'Het is inderdaad niet toegestaan om een boete te heffen als studenten zich te laat aanmelden, maar faculteiten kunnen wel een bijdrage vragen in de administratieve kosten die daarmee gepaard gaan. Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten, wel lager.' Voor die paar muisklikken ben je aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maar liefst 25 euro kwijt. Update 15.20 uur: De onderwijsinspectie laat weten dat wanneer je aan het begin van het jaar collegegeld hebt betaald, je in principe recht hebt op het kosteloos volgen van college en het maken van tentamens. De onderwijsinspectie is er nog niet over uit of de RU wel een bedrag mag vragen voor de administratieve kosten. De komende weken wordt duidelijk of dat toegestaan is.

 

Lees meer

[Update] Het CvB heeft spijt

In een gesprek met zeven leden van de Universitaire Studentenraad van het collegejaar 2012-2013, heeft het College van Bestuur (CvB) afstand genomen van eerdere uitspraken. De zestiende USR was uitgenodigd voor een gesprek door het CvB naar aanleiding van de brief die zij op zondag 20 januari hadden verstuurd. In het gesprek is geconcludeerd dat de leden van de zestiende USR geen vakken gevolgd hebben die niet bijdragen aan hun studie, danwel hun persoonlijke ontwikkeling. Ook is het college van mening dat zij geen conclusie had mogen trekken aan de hand van de tabel. Het CvB gaat samen met de huidige USR onderzoeken op welke wijze de persoonlijke studiegegevens op dit moment inzichtelijk zijn. Update 23 januari 11.45 uur: Vandaag zijn de banden tussen de huidige USR en het CvB weer hersteld. Ze zijn overeengekomen dat er een commissie wordt opgezet, hierin nemen medewerkers van Dienst Studentenzaken en een aantal USR-leden plaats. Zij gaan kijken hoe alle gegevens, die de rel veroorzaakt hebben, zijn uitgezocht. Ook wordt gekeken naar welke regels er voor het gebruik van Osiris zijn en of deze voldoen.

 

Lees meer

[Update] Jip Mennen nieuwe USR-voorzitter

Jip Mennen is de nieuwe voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR). Dit is vanochtend bekend gemaakt. Het is voor het eerst dat studentenpartij asap de voorzitter van de USR aanlevert. Vorig jaar was er voor deze jonge partij nog een andere presidiumfunctie weggelegd, Wouter Exterkate werd secretaris. AKKUraatd moet het dit jaar zonder een door hen geleverde voorzitter doen. Zij mogen het doen met de functie van vice-voorzitter, deze gaat naar Domenique Sinke. De derde functie in het presidium gaat naar Daniel Bonder, koepelvertegenwoordiger voor CHECK, hij wordt secretaris. Op 30 september vergadert de nieuwe USR voor het eerst samen met het College van Bestuur. Update 10.45 uur: Voorzitter Jip Mennen geeft aan heel veel zin te hebben in komend jaar. ‘Het is een enorme eer dat deze dertien mensen mij deze functie toevertrouwen.’ Het feit dat zij de eerste van asap afkomstige voorzitter is, is voor haar geen extra bijzondere verdienste. ‘Dat is voor asap natuurlijk heel leuk, maar volgend jaar doen we het met alle veertien USR-leden samen.’ Wat haar streven is voor komend jaar? ‘Zorgen dat de USR meer naamsbekendheid verwerft. Als wij een collegepraatje houden wil ik niet moeten beginnen met wat ons werk inhoudt, maar moet iedereen dat al weten. Dan zullen studenten ons ook beter weten te vinden en zullen wij meer input krijgen.’ Binnenkort zal op ANS-online een interview met de verse USR-voorzitter verschijnen.

 

Lees meer

[Update] RU zet zich in voor de populariteit van de wiskunde

Vandaag strijden 142 teams tegen elkaar tijdens het 22e wiskundetoernooi van de RU. De teams bestaan uit leerlingen van 88 middelbare scholen uit heel Nederland. Het eerste wedstrijdonderdeel is een estafette in de sporthal. Daarbij krijgen de scholieren steeds een nieuwe vraag als de vorige is ingeleverd. Een wedstrijd waarbij zo snel mogelijk de Rubik's kubus moet worden opgelost en de quiz ‘the som of us’ moeten de winnaars bepalen. Die worden tijdens een borrel in het Huygens vanmiddag bekend gemaakt. Het thema van het toernooi is dit jaar sport. Oud-organisator Moniek Messink legt uit waarom: ‘Het doel van dit toernooi is om wiskunde te promoten. We willen laten zien wat er in de praktijk met wiskunde wordt gedaan. Thema’s van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de financiële wereld, autoraces en cryptografie.’ Veel studenten en docenten van de afdeling wiskunde lopen tijdens het evenement rond om vragen van nieuwsgierige aankomend eerstejaars te beantwoorden. Op die manier hopen zij van het ietwat stoffige imago van de studie af te komen. Dit soort toernooien vindt tot nu toe alleen maar plaats bij wiskunde, studies als natuur- en scheikunde doen nog niet mee. Messink: ‘Daar is al wel een keer over gesproken, maar het is nog niet van de grond gekomen.’ In Nederland is dit het enige universiteitsgerelateerde wiskundetoernooi, in Keulen en Leuven wordt het ook georganiseerd. De twee beste teams winnen een reis naar Londen. Het derde team mag samen met het winnende Duitse team naar het wiskundemuseum in Giessen. Het is de vraag of dat de moeite van de wiskunde waard is. Update 12 oktober 10.15 uur: Nijmeegse scholieren hebben het toernooi gewonnen! Scholieren van het Stedelijk Gymnasium hebben de hoofdprijs in de wacht gesleept en mogen vijf dagen naar Londen. Delft en Boxmeer vullen de andere twee plaatsen op het erepodium.

 

Lees meer

[Update] Woensdag actiedag op alle Nederlandse universiteiten

Gisteren hebben de protesterende studenten in het Maagdenhuis tijdens een bijeenkomst aankomende woensdag uitgeroepen tot landelijke actiedag. Het is de bedoeling dat op alle Nederlandse universiteiten wordt gedemonstreerd voor meer inspraak binnen universiteitsbesturen. Naast de Amsterdamse actievoerders, waren ook studentenbonden uit onder meer Nijmegen, Groningen, Utrecht, Rotterdam en Wageningen present tijdens de bijeenkomst. De protestrage lijkt als een lopend vuurtje door het land te gaan, inmiddels is ook de beweging De Nieuwe Universiteit Nijmegen opgericht. Aankomende woensdag staat om 20.00 uur een debat gepland, waarin studenten kunnen meepraten over de mogelijkheden voor een meer democratische en transparante Radboud Universiteit. De locatie van het debat wordt later bekend gemaakt. Update: maandag 2 maart, 11.50 uur Vanmiddag om 14.00 uur vergadert De Nieuwe Universiteit in het Cultuurcafé, iedere geïnteresseerde is welkom om deel te nemen aan de vergadering.

 

Lees meer

#klotecampusdag

Vandaag werd de campus overspoeld met 4vwo'ers voor de vierjaarlijkse Campusdag. Zoals gebruikelijk gaf RU's eigen social media-redacteur Steven den Boer een voorlichtingspraatje over waar de scholieren de Radboud Universiteit kunnen vinden op Facebook en Twitter. Om zijn presentatie wat levendiger te maken gebruikte hij een tweet van een van de scholieren:
De aanwezigen maakten vandaag dankbaar gebruik van dit voorbeeld: al snel vlogen de tweets met #klotecampusdag in de rondte. Toen ook nog bekend werd dat een trui werd vergeven voor de leukste tweet, bleven ook de selfies niet gespaard. Kijk hier voor een overzicht.

 

Lees meer

#RUintro blijft lekker #RUintro

De groots gelanceerde naamsverkiezing voor de introductie is uitgedraaid op een flop: het College van Bestuur (CvB) ziet een nieuwe naam toch niet zo zitten. Tijdens de wedstrijd was er sowieso al kritiek op het veranderen van de naam. Kort na de bekendmaking van de naamsverkiezing begon een aantal studenten namelijk een protest op Facebook om de naam van de introductie te behouden. De initiatiefnemers van de Facebookpagina hebben nu hun zin gekregen. Het CvB geeft aan dat er diverse mooie namen zijn ingestuurd, maar dat ook 'een groot aantal studenten zeer gehecht is aan de naam. Een pleidooi voor het behoud van de naam ontving onder meer op Facebook veel steun.' Robin van Gennep, hoofdredacteur van Nultweevier.nl, laat weten: 'We wisten van tevoren dat het kon gebeuren dat het CvB de naam kon afwijzen en hebben daar rekening mee gehouden, maar ik sta nog steeds achter het idee.' Volgend jaar kunnen we dus verder twitteren met #RUintro14.

 

Lees meer

Alleen maar 'Cum laude'

Met ingang van het studiejaar 2014-2015 kun je aan de RU alleen nog maar 'Cum laude' op je propedeuse en bachelor- of masterdiploma laten zetten. Het College van Bestuur en de decanen van alle faculteiten hebben in een overleg, wat volgens de brief in februari 2014 plaatsvond (waar o waar staat die tijdmachine dan?), besloten het judiciumbeleid te vereenvoudigen. 'Bene Meritum' en 'Summa cum laude' zijn dus niet meer te behalen. De reden hiervoor is dat deze internationaal bijna niet worden gebruikt. De examencommissie bepaalt of aan de criteria, die in de OER staan, is voldaan. Nee, maar echt, waar staat die tijdmachine? http://www.youtube.com/watch?v=DT6tpUbWOms

 

Lees meer

ANS bezocht: de campuscantus

Dinsdag was het zo ver, de allereerste campuscantus aan de Radboud Universiteit ging van start. Het evenement op het Erasmusplein was bij lange na niet uitverkocht en werd op het laatste moment opengesteld voor niet-introlopers. ANS nam een kijkje om te zien of de 1200 aanwezigen er een spetterend feestje van maakten. Tekst: Evy van der Aa en Mitchel Suijkerbuijk 'Als je het Nijmeegs volkslied niet kent, hoor je geen diploma te halen aan deze universiteit' herhaalt rector magnificus Bas Kortmann de woorden van burgemeester Bruls, die het 'Al mot ik krupe' aankondigde tijdens de cantus. De studenten zingen verder uit volle borst op liedjes als I will survive en Wat zullen we drinken. De muziek wordt verzorgd door de huisband van Phocas, de Beruchte Achelous Band, afgekort BAB. Op het podium zingen vier studenten van verschillende studentenverenigingen de stukken voor. 'Ik vind het enorm gezellig. Het is helaas wel koud' vertelt eerstejaars student Bedrijfskunde Sophie (19). Luuk (19) van Carolus Magnus vindt het knap dat de cantus zo is opgezet dat het toegankelijk is voor iedere deelnemer. 'Het is een goede start van een onvergetelijke studententijd.' Ondanks de gezelligheid en de vele liederen, is dit evenement geen echte cantus. Zo zijn er geen straffen en is er geen presidium. Eline (18), eerstejaars student Frans, vindt de cantus leuk, maar had het strenger verwacht. 'De mentoren hadden ons voorbereid op een strenge cantus, waarbij mensen naar voren worden gehaald en gestraft worden. Dat is niet het geval.'Ook blijkt dat er niet nagedacht is over het feit dat het nog weleens regent in Nederland. Er zijn geen tenten. Als het regent, moet je blijkbaar maar sneller drinken. Volgens Anton van Looijengoed, afdelingshoofd Retail en Catering, zou een buitje geen drama zijn: 'Regen zorgt ook voor verbroedering, zolang het niet enorm aan het plenzen is.' Dronken taferelen zijn uitgebleven, de beveiliging heeft niemand ontboden van het terrein. Het is de taak van de mentoren en de door de RU aangestelde tafelhoofden om het alcoholgebruik binnen de perken te houden. Op de vraag of er volgend jaar weer gezongen kan worden op het Erasmusplein zijn de organisatoren het eens. 'Absoluut'.  

 

Lees meer

ANS bezocht: diesviering

'Ik vraag elke RU-wetenschapper zich in te zetten voor het stimuleren van vrije toegankelijkheid van wetenschappelijke publicaties.' Die oproep deed collegevoorzitter Gerard Meijer donderdag tijdens de academische zitting van de diesviering aan de RU. Later dit jaar vinden er onderhandelingen plaats tussen de wetenschappelijke wereld en grote uitgeverijen over het zogenaamde open access-publiceren. Eerder dit jaar verscheen in de papieren ANS al een artikel over open access. Meijer is niet de eerste die zich uitspreekt voor vrije toegang tot kennis. Staatssecretaris Sander Dekker en Eurocommissaris Neelie Kroes gingen hem voor. 'De technische mogelijkheden en de wil bestaan al langer, nu is het aan de academische gemeenschap om de grote uitgevers te overtuigen', laat Meijer in zijn rede weten. Tweetalig onderscheiden Aftredend rector magnificus Bas Kortmann praatte de middag, deels in het Engels, aan elkaar. 'De tweetaligheid past bij een internationaal georiënteerde universiteit als de onze', spreekt Kortmann het publiek toe. Wanneer hij echter overgaat op het Engels, wordt pijnlijk duidelijk dat de rector de taal niet helemaal beheerst. 'I invite you to cum forward, sank you', spreekt Kortmann de aartsbisschop van Canterbury toe. Wellicht kan de rector samen met AKKUraatd een cursusje Engels gaan volgen. De bisschop, Lord Williams of Oystermouth, ontving een eredoctoraat, onder andere voor zijn verdiensten met betrekking tot het verbinden van geloof en wetenschap. Student van het jaar Naast het eredoctoraat werd een aantal andere onderscheidingen uitgereikt. Twee RU-medewerkers ontvingen de Radboud Universiteitspenning. Verder mocht wiskundestudent Tessa Matser dit jaar de studentenonderscheiding in ontvangst nemen. Ze kreeg de onderscheiding onder andere voor haar uitmuntende studieresultaten, haar grote betrokkenheid bij wiskunde-opleidingen in heel Nederland en het organiseren van het wiskundetoernooi.

 

Lees meer

Beperkt in je studie

Door onoverzichtelijke en onvolledige informatievoorziening wordt het RU-studenten met een functiebeperking overbodig moeilijk gemaakt om te studeren. ‘Eigenlijk staat de regelgeving over de speciale voorzieningen nergens duidelijk aangegeven.’ Hoe erg is de situatie?

Tekst: Daan van Acht en Saskia Verheijden
Illustratie: Rens van Vliet

Dit artikel verscheen eerder in de intro-ANS

Aan een universiteit moet iedereen gelijke kansen krijgen. Voor een eerstejaarsstudent met een functiebeperking als autisme of een lichamelijke handicap hoort het net zo gemakkelijk te zijn een opleiding af te ronden als voor elke andere student. Om dit te realiseren, is het essentieel dat informatie over een eventueel speciaal studietraject duidelijk en toegankelijk is. De RU presteert matig wat betreft het voorzien in de belangen van deze studenten. Dit blijkt uit de meest recente Nationale Studenten Enquête. Hoewel de RU bovengemiddeld scoort op bijvoorbeeld sportvoorzieningen en bereikbaarheid, is de informatievoorziening over studeren met een functiebeperking laag beoordeeld met 2,9 uit 5 punten. Daarnaast worden aan de onderwijsaanpassingen en opvang van de universiteit voor studenten met een beperking slechts een 3,1 toegekend. Een blik op de website leert dat die magere cijfers volledig terecht zijn.

Eindeloos doorklikken BeperktInJeStudie
De webpagina’s van de RU over het studeren met een functiebeperking zijn overwegend slecht of onvolledig. Wie de website bezoekt om informatie te verkrijgen over hulp bij beperkingen, komt terecht op de pagina ‘Extra hulp bij studeren met een handicap’. Deze biedt slechts basale informatie en een web van doorverwijzingen met als eindpunt de pagina van de studentendecaan. Ook deze is zeer beperkt en noemt slechts een aantal algemene voorbeelden met gevallen waarin de decaan de student van dienst kan zijn, zoals het combineren van studie en topsport. Voor concretere informatie over het studeren met een handicap wordt er wederom doorverwezen, ditmaal naar het telefonisch spreekuur en bezoekadres van de decanen. Riekje Stuut en André Bartels, beide studentendecanen, betreuren de slechte digitale informatievoorziening. ‘De site is een wirwar. De informatie op de verschillende pagina’s moet meer een geheel worden. Het is een belangrijk verbeterpunt’, aldus Bartels. Stuut is het hiermee eens. ‘De informatie op de website kan duidelijker.’

Van het kastje naar de muur
Ook buiten het web is de informatie beperkt. Het bezoekadres van de studentendecanen blijkt de Centrale Studentenbalie te zijn, waar men wordt afgescheept met een lijst cursussen en trainingen die niet specifiek zijn toegespitst op studenten met een functiebeperking. In hoeverre heeft een blinde student baat bij een cursus constructief denken? Als mosterd na de maaltijd is een folder met concrete informatie pas te verkrijgen wanneer een afspraak met de decaan is gemaakt. Te midden van alle doorverwijzingen rept de RU-website over een speciaal studietraject voor studenten met een functiebeperking. Informatie over dit traject valt niet – zoals veel andere pagina’s over studeren met een functiebeperking – onder het kopje ‘Studenten’, maar onder ‘Studeren in Nijmegen’. Een van de speerpunten van het traject, dat van start ging in 2009, was het inrichten van een centraal informatiepunt. Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU, bevestigt dat hieronder de Centrale Studentenbalie of studentendecaan wordt verstaan – een slap excuus voor een centraal informatiepunt. Evelien van der Linden, tweedejaarsstudent, kampt met chronische vermoeidheid en herkent de problemen. ‘Met name de overgang van de middelbare school naar de universiteit is moeilijk voor beperkte studenten. Ik moest veel zelf uitzoeken en op de website van de RU staat weinig aangegeven. Blijkbaar moest ik bij een decaan zijn. Ik heb een afspraak gemaakt, waarna ik werd doorverwezen naar de studieadviseur, die vervolgens weer moest terugkoppelen naar de decaan.’ Volgens Stuut en Bartels zijn met name studenten die er tijdens hun studie achter komen dat ze een beperking hebben de dupe van de slechte informatievoorziening. Bartels: ‘Gaan ze naar de studieadviseur of blijven ze aanmodderen?’ Vooral voor hen is een toegankelijke en overzichtelijke informatievoorziening van cruciaal belang.

Dikke maatjes
De troef van het speciale studietraject is de persoonlijke begeleiding door een zogeheten ‘maatje’. Deze rol wordt vervuld door een vrijwillige student. Wanneer iemand met een beperking aangeeft hulp te willen van een maatje, wordt dit door de RU geregeld. Lieke van Dam, eerstejaars Spaanse Taal en Cultuur, zegt veel baat te hebben bij de hulp van haar maatje Noor Smal, tweedejaars Moleculaire Levenswetenschappen. ‘Door mijn Asperger heb ik de neiging om problemen te ontwijken. Dankzij Noor weet ik waar ik tegenaan loop en hoe ik mijn problemen, zoals het op tijd inleveren van essays, moet aanpakken. Ze verwijst me door naar de juiste mensen.’ Bij deze laatste opmerking moet echter wel een kanttekening worden geplaatst. De RU mag er namelijk niet vanuit gaan dat iedere begeleidende student net zo assertief is als Smal. De maatjes blijven immers studenten en geen volleerde studentendecanen. De begeleidende studenten worden in slechts twee avonden voorbereid op hun eenjarige termijn als maatje. Smal hield hier gemengde gevoelens aan over. ‘De bijeenkomsten zijn goed voor het overzicht, maar je hebt er over het algemeen niet zo veel aan.’ Het maatjesproject is bovendien niet voor iedereen weggelegd. Voor sommige studenten is de drempel te hoog om de hulp van een maatje in te roepen. Volgens Bartels is een andere vorm van begeleiding wel een mogelijkheid: ‘In samenwerking met de RU en andere instellingen, zoals het Expertisecentrum Handicap & Studie, worden trainingen en intensieve begeleiding gegeven aan studenten voor wie het maatjesproject geen uitkomst biedt.’

Het probleem is niet zozeer de opvang en begeleiding van studenten met een functiebeperking, maar de moeite die het kost om informatie te verkrijgen over deze begeleiding. Eindeloze doorverwijzingen op de RU-website en zwakke communicatie tussen decaan en studieadviseur staan optimale opvang in de weg. Op korte termijn zal de website een uiterlijke verandering ondergaan. Het is te hopen dat dit gepaard gaat met een inhoudelijke verbetering.

De naam van Lieke van Dam is op verzoek gefingeerd.

 

Lees meer

Beste Decanen,

Als hoofd van het faculteitsbestuur ligt de beslissing voor het invoeren van aanwezigheidsplicht in uw handen. In plaats van de colleges interessant en aantrekkelijk te maken, gebruikt u dwang om de zalen vol te krijgen. Stop alstublieft deze schoolse aanpak en geef studenten hun keuzevrijheid terug. Tekst: Marit Willemsen Illustratie: Carmen Groenefelt Dit artikel verscheen eerder in de juni-ANS U zult er inmiddels wel achter zijn dat de aanwezigheidsplicht een impopulaire maatregel is onder studenten. Het is daarom niet gek dat alle studentpartijen op de RU het afschaffen van de plicht expliciet in hun verkiezingsprogramma noemen. Een reden voor de grootse invoer van de verplichte aanwezigheid is simpel. De opgelegde aanwezigheid zou volgens het universiteitsbestuur het studiesucces bevorderen en dus de slagingspercentages van de RU verhogen. In maart 2013 bracht het College van Bestuur (CvB) het rapport Kwaliteit, Binding en Duidelijkheid uit, waarin ook de aanwezigheidsplicht sterk werd aanbevolen. Vraag uzelf echter af of een rendementsregel als deze opweegt tegen de schoolsheid die u afroept over de universiteit. Zie in dat deze maatregel slechts een symptoomaanpak is van het werkelijke probleem: slechte, onaantrekkelijke colleges. De opleidingen en faculteiten kunnen deze ophokplicht stoppen en u bent daarin als hoofd van het faculteitsbestuur een sleutelfiguur. aanwezigheidsplicht Het verplicht bijwonen van colleges en werkgroepen wekt bij menig student op zijn zachtst gezegd irritatie op. Ervoor kiezen om thuis te blijven, ook met goede redenen, heeft namelijk vervelende gevolgen. Is een student te vaak afwezig voor een verplicht vak, dan mag deze de herkansing van het tentamen of het tentamen zelf simpelweg niet maken. Daarmee wordt het alleen maar lastiger om te slagen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een maatregel die bedoeld is om het rendement te verhogen? U negeert de protestgeluiden door studenten en studentpartijen en inmiddels kent elke faculteit aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges. Deze ‘trend’ lijkt bovendien verder door te zetten naar de hoorcolleges. Bij de Faculteit der Letteren geldt al voor een verbazingwekkende 96 procent van alle vakken, ook bij hoorcolleges, een verplichting tot aanwezigheid. Hetzelfde CvB dat de aanwezigheidsplicht zo propageert, heeft gek genoeg geen goed woord over voor verschoolsing op de universiteit. ‘Duidelijkheid is iets anders dan schoolsheid, voorkauwen en teveel bij de hand nemen van studenten’, wordt in het eerder genoemde rapport gesteld. Verder staat er dat een student verantwoordelijk hoort te zijn voor het eigen leerproces en dat studenten samen met docenten afspraken moeten maken over de stof en de verwachtingen van beide partijen, zoals het hoort in een academische omgeving. Het is ongelooflijk dat dit soort uitspraken worden gevolgd door een aanbeveling om de aanwezigheidsplicht in te voeren. Kunt u een dergelijk rapport werkelijk serieus nemen? Een student heeft als volwassen individu een eigen verantwoordelijkheid voor zijn academische vorming en deze wordt door aanwezigheidsplicht compleet teniet gedaan. Het CvB stelt: ‘Uitdrukkingen als ‘school’ en ‘les’ – symbolen voor schoolsheid – horen niet thuis op een universiteit.’ Hoort het afroepen van namen tijdens een werkcollege daar wel bij denkt u? We snappen best dat rendement belangrijk is. Vanuit de overheid is er steeds meer druk op universiteiten en dus ook op u, om studenten snel en succesvol hun studietraject te laten doorlopen. De aanwezigheidsplicht lijkt in eerst instantie een goede oplossing, meer aanwezigheid zou in principe moeten leiden tot hogere slagingspercentages bij tentamens. Denk echter na wat u het liefste op uw conto wil schrijven: 100 procent van de studenten die binnen de voorgeschreven tijd keurig met een diploma de deur uit wandelt of kritische studenten die niet alleen op kwamen dagen omdat het moest. U weet daarnaast heus wel dat verplichte aanwezigheid absoluut niet tot meer betrokkenheid of meer binding leidt, wat het CvB in haar rapport ook beweert. Dergelijke dwang veroorzaakt alleen maar weerstand en een negatieve associatie met de opleiding. Het is daarom de vraag of de student er harder van gaat studeren en of de resultaten daadwerkelijk beter worden. De collegezalen zijn voller, dat klopt. Zijn ze echter gevuld met gemotiveerde en actief participerende studenten? Hoe vaak zien studenten niet iemand die zich beter lijkt te vermaken met Facebook of een complete speelfilm dan met de lesstof? Een student die zich tijdens het college verveelt of meent zijn tijd beter te kunnen besteden, is anderen alleen maar tot last. De sluwere student laat een studiegenoot bovendien gewoon een kruisje achter zijn naam zetten, zodat de schijn van aanwezigheid makkelijk is gewekt. U kunt dit wellicht kinderachtig vinden, maar uw kinderachtige maatregelen werken gelijksoortig gedrag in de hand. De zaken zouden eens moeten worden omgedraaid. Het feit dat een werkgroep of hoorcollege telkens wordt bezet door een handjevol studenten, wil wellicht zeggen dat de stof niet interessant of uitdagend genoeg is. U zou in plaats van een belerende druk opleggen, eens goed moeten kijken naar het desbetreffende college en daarmee de intrinsieke motivatie verhogen. Zorg dat studenten wíllen komen, niet dat ze moeten komen. Beste decanen, de aanwezigheidsplicht doet niets goeds voor de student, de academische vorming, de binding met de opleiding of de intrinsieke motivatie tot studeren. Hopelijk stopt u deze vergaande vorm van betutteling en behandelt u studenten weer als de volwassen mensen die zij zijn. Mensen die de keuzevrijheid hebben of zij hun college bijwonen, of niet. Met vriendelijke groet, ANS Klik hiervoor de overige artikelen uit de juni-ANS.

 

Lees meer

Bibliotheeksystemen uit de lucht

Komend weekend vindt er onderhoud aan de bibliotheeksystemen van de RU plaats. Het zou gaan om een acuut probleem. Vanaf vrijdagavond 21 juni 18 uur zijn de catalogus en het uitleensysteem niet beschikbaar. De verwachting is dat deze in de loop van zondag 23 juni weer te gebruiken zijn. Het catalogusysteem werkt niet, maar via RUQuest is het wel nog mogelijk boeken te zoeken. Boeken die uit het magazijn gehaald moeten worden kun je beter vergeten, tijdens het onderhoud is het namelijk niet mogelijk die uit het magazijn aan te vragen. Het verlengen van boeken is ook niet mogelijk, maar de uitleentermijn wordt aangepast, hierdoor zullen onterechte boetes niet voorkomen. Het lenen van boeken kan wel, je gegevens worden opgeschreven en maandag 24 juni in het systeem verwerkt. Het is niet de eerste keer dit jaar dat er systeemproblemen zijn. In de tentamenperiode van januari was Blackboard nog een hele zaterdag offline.

 

Lees meer

College zoekt voorzitter

Roelof de Wijkerslooth, voorzitter van het College van Bestuur van de RU, gaat per 1 juni 2012 met pensioen. Dat heeft hij op de nieuwjaarsbijeenkomst officieel bekendgemaakt. Het is nu aan de RU om op zoek te gaan naar zijn opvolger. Eerder deden geruchten de ronde over een mogelijke opvolging door Guusje ter Horst. De universiteit ontkent alles. Inmiddels staat er een vacature uit voor de functie. Een korte profielschets geeft de kwaliteiten waaraan een nieuwe De Wijkerslooth zal moeten voldoen weer. In de eerste plaats moet de nieuwe voorman natuurlijk beschikken over uitgebreide ervaring met bestuur, wetenschap en (inter)nationale ontwikkelingen. Ook moet een kandidaat in het bezit zijn van goede communicatieve vaardigheden en een sterk netwerk. Ten slotte moet hij, dan wel zij, de ‘academische wereld weten te inspireren’. Er worden dus heel wat eisen gesteld aan de nieuwe voorzitter. ANS vraagt zich af of er ook wederom gezocht wordt naar iemand die de universitaire media kortwiekt en belangrijk nieuws in de doofpot stopt. Te hopen is dat er deze keer onder ‘communicatieve vaardigheden’ ook openheid naar buiten toe gerekend wordt. Ook geïnteresseerd in een bruut hoog salaris en zie je in jezelf een goede vervanger voor De Wijkerslooth? Reageer dan hier op de vacature.

 

Lees meer

Column: ‘Laat ze een echte studie kiezen’

De onvoldoende voor communicatiewetenschap aan de RU werd door velen met hoon ontvangen. Reacties als ‘hbo-studie’ en ‘laat die mensen maar een echte studie kiezen’ kwamen langs op Twitter en Facebook. Ook wanneer het over onderwijsbezuinigingen gaat, worden regelmatig tal van ‘onzinstudies’ genoemd waar best op bezuinigd mag worden. Het criterium hierbij is natuurlijk dat wat men zelf ‘nuttig’ vindt. Wanneer is een studie ‘zinloos’? Als je er geen werk mee kunt vinden, hoor ik weleens. De arbeidsmarkt zou geen behoefte hebben aan zoveel – ik noem maar wat – filosofen. Een typische denkfout als gevolg van het doorgeschoten rendementsdenken. Alleen instrumentele kennis wordt nog als waardevol gezien. Kennis om de kennis is echter juist dat wat wetenschap tot wetenschap maakt. Opvallend genoeg worden meer praktijkgerichte studies als geneeskunde en rechten juist weer minachtend ‘hbo-studies’ genoemd. Het is ook nooit goed. De kwalificatie ‘hbo-studie’ lijkt in het geval van communicatiewetenschap meer te verwijzen naar het vermeende niveau van de studie. Nu blijkt uit zowel mijn eigen ervaring (keuzevakken) als de beoordeling van de NVAO dat er inderdaad iets mis is met het academisch niveau van communicatiewetenschap in Nijmegen. De studie is, simpel gezegd, te makkelijk. De verwijzing naar het hbo getuigt echter van een nare arrogantie en elitementaliteit waar ik mij als universitaire student voor schaam en waar ik verder geen woorden aan vuil zal maken. Het dedain richting zogenaamd ‘zinloze’ studies heeft dan ook meer te maken met vooroordelen. Sociale wetenschappen als communicatiewetenschap hebben de pech zich bezig te houden met onderwerpen waar ook leken alles van denken te weten. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek krijgt daarom het verwijt open deuren in te trappen. ‘Daar is toch helemaal geen onderzoek voor nodig?’ Het helpt natuurlijk ook niet dat Diederik Stapel en Mart Bax sociale wetenschappers waren. Dit is echter vooral een kwestie van imago. Stapel en Bax zijn geïsoleerde gevallen met veel media-aandacht. En wat een ‘open deur’ is, is natuurlijk volledig subjectief. Veel algemene wijsheden zijn juist het gevolg van wetenschappelijke inzichten. Bij communicatiewetenschap in Nijmegen is veel mis, zoveel is duidelijk. Dat zegt echter vooral iets over deze specifieke opleiding en niet over het vakgebied als geheel. Een goede wetenschapper weet dat overhaaste generalisaties een slechte raadgever zijn.

 

Lees meer

CPG gered

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) lijkt te zijn gered. In een brief aan de Tweede Kamer laten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker weten dat er een oplossing is gevonden voor de korting op het CPG. Dekker moest op zoek naar een oplossing voor het CPG, omdat de Tweede Kamer hem in een motie daar toe dwong. De Eerste en Tweede Kamer dragen 150 duizend euro bij om het centrum open te houden, het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt twee ton beschikbaar en de RU betaalt honderdduizend euro. De rest van het bedrag, zo'n 50.000 euro, moet het CPG zelf opvangen. Daarmee betaalt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanaf 2015 niet meer mee aan het CPG.

 

Lees meer

CvB doet mee: aangifte tegen Wilders

Het College van Bestuur (CvB) wil niet achterblijven en gaat ook aangifte doen tegen Geert Wilders. Rector magnificus Bas Kortmann en collegelid Wilma de Koning lopen vandaag samen met het Nijmeegse stadsbestuur van het Stationsplein helemaal naar het politiebureau naast het station. Daar gaan zij PVV-leider Wilders aangeven wegens discriminatie. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) gaf afgelopen maandag aan dat zij aangifte gaat doen om zo een signaal af te geven dat het wat Nijmegen betreft te ver is gegaan. Het CvB toont dus sympathie en gaat met de burgemeester mee naar het politiebureau. Vanuit studenten is er al kritiek ontstaan op de gang van zaken. De JOVD Nijmegen meent dat het niet de taak van het college van B&W is om aangifte te doen. Bestuurslid Mart Vrieze: 'Als iemand in zo'n hoge functie aangifte gaat doen, wordt er een signaal afgegeven dat het namens de hele universiteit is. Dat kan niet de bedoeling zijn. Iedereen is in staat zelf aangifte te doen.' Op de vraag of Kortmann en De Koning namens de RU aangifte gaan doen, durfde woordvoerder Martijn Gerritsen niet veel te zeggen: 'Volgens mij doe je in Nederland juridisch gezien altijd op persoonlijke titel aangifte, zij gaan als leden van het CvB en doen dus namens het CvB aangifte'.

 

Lees meer