Meerderheid Tweede Kamer tegen bsa voor ouderejaars

Vorig jaar startte onderwijsminister Jet Bussemaker op enkele hogere onderwijsinstellingen met een experiment voor een bindend studieadvies voor tweede en derdejaars studenten. Gisteren bleek een meerderheid in de Tweede Kamer tegen het plan te zijn. Bussemaker heeft toegezegd in 2018 hierover pas een besluit te zullen nemen.

PvdA-Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis verklaarde dat als het aan hem ligt het bindend studieadvies voor ouderejaars niet door de Tweede Kamer zal komen. Dit deed hij onder andere naar aanleiding van ophef die was ontstaan over het experiment bij de universiteit van Leiden, de enige hogere onderwijsinstelling die in zijn geheel aan het experiment meedeed. Studentenpartijen schreven hier een open brief naar het College van Bestuur, waarin ze pleitten het tweedejaars-bsa af te schaffen.

Naast het PvdA zijn ook SP, CDA en D66 tegen de wet, waardoor er geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Op dit moment wordt op verschillende instellingen nog geëxperimenteerd met het plan. Bussemaker noemde de uitspraak van Mohandis dan ook voorbarig. Omdat het experiment van het bsa voor tweede- en derdejaars pas in 2018 is afgerond, wil Bussemaker dan pas hierover een besluit nemen.