asap maakt eerste verkiezingskandidaten bekend

In mei gaan de drie studentenpartijen asap, AKKUraatd en De Vrije Student de strijd met elkaar aan om de acht verkiesbare zetels in de Universitaire Studentenraad (USR). Vandaag bracht asap alvast drie namen van hun kandidatenlijst - ook wel de 'Vijftien van asap' genoemd - naar buiten. Het gaat om Roosmarijn Lindner, nummer 3 op de lijst, Roderick Enzerink, nummer 9, en Gideon van der Hulst, op nummer 15. Alledrie hebben ze al eerdere bestuurservaring, Lindner als voorzitter van studievereniging V.C.M.W Sigma (Moleculaire Wetenschappen), Enzerink als praeses van studentenvereniging Carolus Magnus en Van der Hulst als voorzitter van Den Geitenwollen Soc (Sociologie). Allemaal leuk en aardig, deze pr-actie van asap om de spanning op te bouwen en geleidelijk de verkiezingsnamen bekend te maken, beetje jammer alleen dat de kans dat Enzerink en Van der Hulst daadwerkelijk worden gekozen nihil is. Nummer 9 en 15, succes met de strijd voor de in totaal acht verkiesbare USR-plaatsen. De komende maand zal duidelijk worden welke studenten zich verder verkiesbaar stellen voor de USR.

 

Lees meer

asap volgend jaar grootste partij USR

In het cultuurcafé is vanmiddag om vier uur de uitslag van de studentenverkiezingen bekend gemaakt.  asap verzekert zichzelf met 2717 stemmen van een meerderheid in de USR. De partij behaalt daarmee vier van de acht zetels in de USR. Nieuwkomer De Vrije Student zal volgend jaar ook een zetel in de USR hebben. 1005 studenten stemden op De Vrije Student. AKKUraatd haalde met 2293 stemmen drie zetels binnen. 698 studenten stemden blanco. Vorig jaar deden alleen AKKUraatd en asap nog mee aan de verkiezingen en haalden zij beiden vier zetels.  Het aantal blanco stemmers was toen 713.  In 2014 stemde 33,8 procent van studenten, dit jaar was het opkomstpercentage van 35,6 een record. Safarlou, lijsttrekker van De Vrije Student ziet de behaalde zetel als een duidelijke overwinning. 'We hebben het gewoon gehaald en we gaan er voor volgend jaar'. Safarlou benadrukte opnieuw dat zijn partij de confrontatie met de andere partijen niet uit de weg zal gaan, maar ook zal polderen als dat nodig is. Funs Elbersen, lijsttrekker van AKKUraatd, reageerde teneergeslagen op de uitslag. 'Het is erg jammer, maar we hebben alles eraan gedaan wat we konden. We hadden niks beter kunnen doen. We zullen er alles aan doen om volgend jaar weer tenminste vier zetels te halen.' Twan van Erp, lijsttrekker van asap, was zichtbaar geëmotioneerd met de overwinning van zijn partij: 'We zijn met zijn allen trots, we hebben met een klein team toch veel weten te bereiken.' Van Erp hoopt met de behaalde meerderheid in de USR in ieder geval ervoor te zorgen dat het studievoorschot op de juiste plek zal komen. Pepijn Oomen, secretaris van de USR, vindt het moeilijk in te schatten wat de nieuwe verhouding in de USR concreet zal betekenen: 'Dat ligt heel erg aan de personen die de plekken innemen'. Oomen vond de verkiezingsstrijd opmerkelijk fel en denkt dat dit komt doordat de nieuwe partij De Vrije Student dit jaar meedeed. Ook de leden van Facultaire Studentenraden en Opleidingscommissies van volgend jaar werden vanmiddag bekend gemaakt.

 

Lees meer

Campusrun wordt strijd tussen AKKUraatd en asap

Studentenfractie AKKUraatd daagt de fractie van asap uit voor een fractie-fractiewedstrijd tijdens de Campusrun. De beste drie renners van beide studentenpartijen zullen het tegen elkaar opnemen. Door met studenten over de hele campus te rennen, wil asap de verbinding tussen de faculteiten van de RU vergroten. Nu blijven studenten vooral op de eigen faculteit en verdwalen bijvoorbeeld Geneeskundestudenten op TvA. Voorzitter van studentenfractie AKKUraatd, Sterre van den Berg, geeft aan graag mee te strijden met asap tegen de eilandjescultuur. 'We zijn zelf ook al lang bezig om de faculteiten dichter bij elkaar te brengen. We zijn benieuwd wie de race gaat winnen.' Roel Gremmen, fractievoorzitter van asap, vindt het initiatief van AKKUraatd leuk, maar de strijd tussen de fracties is volgens hem voor de lol. 'We willen met de Campusrun de binding tussen de faculteiten vergroten, en geen eilandjes binnen de Universitaire Studentenraad creëren.' Op 10 december vindt de Campusrun plaats.

 

Lees meer

Eerste volle lijst De Vrije Student

Vandaag maakte de nieuwe studentenpartij De Vrije Student haar lijst bekend met beschuit met muisjes op het Erasmusplein.

Samen met de kandidaten voor de universitaire verkiezingen maakte De Vrije Student haar standpunten duidelijk op een flyer. De partij gaat zich sterk maken voor grenzeloos studeren, persoonlijk maatwerk en altijd en overal colleges kijken.

Veel bekijks trok De Vrije Student niet met haar gratis eten. Vooral concurrenten asap en AKKUraatd stonden geïnteresseerd vanaf een afstandje te kijken.

lijst vrije student

 

Lees meer

Funs Elbersen lijsttrekker AKKUraatd

Vandaag maakte AKKUraatd haar lijsttrekker voor de verkiezingen bekend: Funs Elbersen. Hij zal het opnemen tegen Twan van Erp van asap en Caspar Safarlou van De Vrije Student. Elbersen studeert Politicologie en is vice-voorzitter van DWARS, de jongerenpartij van GroenLinks. Elbersen staat met zijn partij aankomend jaar voor minder schoolse regels en een bruisend studentenleven. 'Dat klinkt misschien vaag, maar wij vinden het belangrijk dat de universiteit geen verlengstuk is van de middelbare school. Daarvoor moeten de regels waardoor je snel af moet studeren minder worden, zoals bijvoorbeeld de B-in-5-regel.' Met een bruisend studentenleven bedoelt Elbersen dat er wat meer cultuur op de campus mag komen. 'De Verleiders, het toneelstuk dat laatst door de managementfaculteit naar Nijmegen is gehaald, wordt door sommigen weggezet als geldverspilling. Ik denk juist dat dit een goede manier is om de leerstof over te brengen.'

 

Lees meer

Krijgt AKKUraatd een schaduwzetel in de USR?

AKKUraatd is niet langer de grootste partij binnen de Universitaire Studentenraad (USR), de partij haalde dit jaar voor het eerst minder stemmen binnen dan de grote concurrent asap. Daan Verwaaij, die zich lang heeft ingezet voor de studentenpartij AKKUraatd, heeft nu als politiek commissaris van CHECK alsnog een positie binnen de USR weten te bemachtigen. Heeft AKKUraatd door middel van Verwaaij dan toch nog een schaduwzetel in de USR weten te verwerven? Naast de inmiddels bekende studentenpartijen AKKUraatd, De Vrije Student en asap, kent de USR zes vertegenwoordigers van de studentenkoepels, die een deelbelang vertegenwoordigen. Iedere koepel kiest haar eigen vertegenwoordiger. CHECK is een van deze koepels en neemt het op voor de belangen van cultuurfans. Rosan Koolen, die dit jaar politiek commissaris van CHECK was: 'Als je beweert dat Daan Verwaaij niet objectief kan zijn binnen de USR, omdat hij in het verleden actief was bij AKKUraatd, heb je duidelijk geen vertrouwen in de kieskwaliteiten van het bestuur van CHECK.' Daan Verwaaij reageert nuchter op de kritiek: 'Ik ben bij AKKUraatd gegaan om ervaring op te doen, maar ik ben nooit gruwelijk actief geweest bij de partij. Mijn taak was voornamelijk het verzamelen van input van de kiezer oftewel het doen van de campusrondjes. Ik zat vooral bij AKKUraatd voor de gezelligheid. Begin april heb ik mijn lidmaatschap bij AKKUraatd opgezegd, omdat ik toen wilde solliciteren bij CHECK. In de praktijk hebben de koepelorganisaties en de studentenpartijen ook niet veel met elkaar te maken. Mijn geval is vergelijkbaar met Mark Buck. Hij zat voordat hij Politiek Commissaris bij CHECK werd, in de USR namens asap, maar er is nooit over hem geklaagd dat hij partijdig was.'

 

Lees meer

Krijgt de RU een Green Office?

'Een paraplu voor allerlei duurzaamheidsprojecten op de campus.' Zo noemt Nienke Aangenendt, fractievoorzitter van AKKUraatd, een nieuw op te zetten Green Office op de campus. Het initiatief is niet nieuw en komt uit Maastricht, waar de universiteit al een dergelijk platform heeft. Ook aan de Wageningse uni zijn ze een Green Office aan het opzetten. Als het aan de roodbroeken ligt is Nijmegen nu ook aan de beurt. 'Het moet een professioneel platform worden om projecten op het gebied van duurzaamheid uit te werken. Dus daarbij moet je niet alleen denken aan een duurzame lunch, het gaat ons er echt om dat er expertise wordt samengebracht.' Ook nu is er al expertise op het gebied van duurzaamheid, maar dan in het milieuoverleg tussen medewerkers van de Arbo- en Milieudienst, het Cluster Facilitair en studenten van onder andere het Universitair Milieu Platform, onderdeel van Studentenvakbond AKKU. Bovendien loopt de RU ook te koop met duurzaamheid via Radboud Duurzaam. Is zo'n extra duurzaamheidsclub wel nodig? Aangenendt denkt van wel: 'Nu worden er veel projecten los van elkaar gedaan, een Green Office kan dat samenbrengen. Zo kunnen we wellicht studenten die een scriptie schrijven over een duurzaam onderwerp laten samenwerken. Bovendien kan door verschillende onderzoeken het beleid van de universiteit worden beïnvloed.' Of het Green Office er ook daadwerkelijk komt, is nog afwachten. Voorlopig staat het plan nog in de kinderschoenen en is er nog geen geld losgepeuterd bij het College van Bestuur.

 

Lees meer

Lijsttrekkers worden geen fractievoorzitters

1 september wisselt de Universitaire Studentenraad (USR). Opvallend is dat de lijsttrekkers van AKKUraatd en asap hoogstwaarschijnlijk geen fractievoorzitter worden. De beide heren, Jordy Davelaar en Mark Vlek de Coningh, willen zich meer richten op de belangen van de studenten aan de RU dan op de fractiepolitiek. Sterre van den Berg, nummer twee van AKKUraatd, vertelt dat ze zich al langer inzet voor de partij en de interne processen beter kent. Het is volgens haar daarom logischer dat zij de taak van fractievoorzitter op zich neemt. Op de vraag of de lijsttrekker dan voor een presidiumfunctie gaat, komt geen antwoord.

 

Lees meer

Naar het Malieveld? Van de RU valt weinig steun te verwachten

Afgelopen maandag vroeg AKKUraatd in de Gezamenlijke Vergadering aan het College van Bestuur (CvB) of ze studenten die afreizen naar het Malieveld op 14 november een financiële steun in de rug zouden willen geven. De RU zou het volgens de studentenpartij op deze manier makkelijker maken voor arme studenten om mee te demonstreren. In eerste instantie leek het College bereid om de arme studenten financieel te ondersteunen en zegde toe in gesprek te gaan met AKKUraatd. Drie dagen later laat Wilma de Koning van het CvB aan AKKUraatd weten dat het CvB zich afvraagt of geld de belemmerende factor is om niet te gaan demonstreren. 'Als de studenten geen geld krijgen voor het vervoer vanuit de Landelijke Studenten Vakbond, het Interstedelijk Studenten Overleg of studenten- of studieverenigingen, is het ook niet aan de universiteit om het vervoer te bekostigen.' Toch wil het bestuur dat ze studenten niet belemmeren om naar de demonstratie te gaan. Betekent dit dat studenten op 14 november collegevrij krijgen? Mevrouw de Koning kan hier geen eenduidig antwoord op geven, 'dat moeten studenten met hun eigen docent afstemmen'. Je bent met andere woorden dus afhankelijk van de goodwill van je docent, maar of je hier wat mee opschiet is nog maar de vraag. De universiteit weigert studenten ervan te verzekeren zonder negatieve gevolgen af te reizen naar Den Haag. Het kan ook anders. Fontys Hogescholen vindt het wel belangrijk dat studenten een platform hebben om hun mening te uiten, en heeft daarom 3350 euro, de waarde van een jaar studiefinanciering, gedoneerd aan de Landelijke Studenten Vakbond om busvervoer te regelen voor de demonstranten. AKKUraatd betreurt de reactie van het College. 'Hoewel wij begrip kunnen opbrengen voor de redenatie zou een bijdrage zoals die van Fontys in onze optiek de universiteit sieren. AKKUraatd is blij om te horen dat het CvB niet de intentie heeft studenten te belemmeren. Wij zouden daarom graag zien dat zij de decanen alsnog zullen verzoeken studenten collegevrij te geven, en dit probleem niet bij de docenten neer te leggen', zegt Ewoud Stütterheim namens de studentenpartij. Deze vraag heeft de partij dan ook aan het College gesteld.

 

Lees meer

Nijmegen goed vertegenwoordigd in bestuur LSVb

In het nieuwe bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zitten twee Nijmegenaren. Tom Hoven (midden) wordt voorzitter, Klaasjan Boon (rechts) is aangesteld als algemeen bestuurslid. Vanaf 28 juni gaan de twee heren aan de slag. Hoven is student Biochemie aan de HAN en was vorig collegejaar voorzitter van studentenvakbond AKKU. Daarnaast is hij een van de initiatiefnemers van de duurzame kortingskaart DuKo. Bioloog Boon heeft ook zijn ervaring opgedaan bij AKKU, zo zat hij in collegejaar 2011-2012 in de studentenraad namens AKKUraatd. Twee andere bestuursleden zijn afgestudeerd in Utrecht, vicevoorzitter Ellen Schepens studeert nog steeds in de Domstad.

 

Lees meer

Ook kieslijst AKKUraatd bekend

Nadat vanmorgen de kieslijst van studentenpartij asap bekend werd, maakt ook AKKUraatd haar kandidaten bekend. Aanvoerder van de lijst is Nienke Aangenendt, huidig voorzitter van studievereniging KNUS (Algemene Cultuurwetenschappen). Michelle van Kleef, bestuurslid bij SPiN (Psychologie) staat als tweede op de lijst, gevolgd door Patrick Verleg, assessor bij de Betafaculteit en huisjurist van de roodbroeken Pepijn Eymaal. De top vijf van de lijst wordt volgemaakt door Rechtenstudente Merle Bonefaas. De meest opvallende kandidaat van de lijst is wellicht de nummer tien, Caroluspreses Tom Hautvast. Terwijl bestuursleden van de grote verenigingen inmiddels verdeeld zijn, is het wachten nu op de lijst van Siam. Wie weet dat zij bij Karpe Noktem een bestuurslid weg weet te kapen. De volledige lijst is als volgt samengesteld: 1. Nienke Aangenendt – Algemene Cultuurwetenschappen 2. Michelle van Kleef – Psychologie 3. Patrick Verleg – Informatica & Informatiekunde 4. Pepijn Eymaal – Recht en Management 5. Merle Bonefaas – Rechtsgeleerdheid 6. Sjef Tielen – Geschiedenis 7. Geert van Rijt – Bedrijfskunde 8. Sander van Lanen – Geneeskunde 9. Jelle Guldenaar – Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 10. Tom Hautvast – Recht en Management 11. Valerie Richelle – Biologie 12. Rolf de Rode – Bedrijfscommunicatie 13. Toon Lamberts – Biomedische wetenschappen 14. Julia Krug – Natuurwetenschappen & Scheikunde 15. Sjir Schütt – Politicologie

 

Lees meer

Opkomstpercentage studentenverkiezingen gedaald

Tot 26 mei liep het nog redelijk gelijk, maar vanaf daar daalden de opkomstpercentages voor de studentenverkiezingen aan het eind van de dag iedere keer iets meer. Dit heeft ertoe geleid dat het percentage studenten dat gestemd heeft aan het einde van de rit 33,8 procent is. Dit is behoorlijk lager dan de 35,5 procent die vorig jaar bij de verkiezingen gehaald is. Van 2010 tot 2013 steeg het aantal totale stemmers nog elk jaar. Die trend is dit jaar dus verbroken: de laatste keer dat er een opkomst van 33,8 procent was was in 2012. Partijen AKKUraatd en asap hebben de hele week gestreden om studentenzieltjes te winnen. Eerder al berichtte ANS over de verkiezingsprogramma's, de campagne, en mogelijke schandalen. De volledige uitslag wordt vanmiddag bekend gemaakt, ANS is hier uiteraard bij om te kijken wat er met je stem is gebeurd.

 

Lees meer

Recordopkomst verkiezingen

Het opkomstpercentage voor de verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (USR) was nog nooit zo hoog als dit jaar. Zes uur voor het einde was de opkomst van vorig jaar (33,8 procent) al geëvenaard. Gisteravond sloot de digitale stembus om middernacht. Op dat moment had 35,5 procent van de studenten aan de RU een stem uitgebracht op AKKUraatd of asap. Tot nu toe was de hoogst genoteerde opkomst die van vorig jaar. Daarvoor was het 2009, toen kon 30,3 procent van de studenten de weg naar de stembus vinden. Dit jaar werd de verkiezingsstrijd gekenmerkt door een actieve campagne: asap'ers brachten dronken studenten thuis en deelden magazines uit, AKKUraatd bakte poffertjes en zette zelfs een vuurspuwer in. Vanavond zal bekend worden of deze moeite van de studentenfracties zal worden beloond. Vanmiddag wordt vanaf 16.00 uur de uitkomst van de verkiezingen voor OLC, FSR en USR bekendgemaakt in het cultuurcafé.

 

Lees meer

Uit de Oude Doos: #RUkiest

Iedere twee weken rakelt ANS herinneringen op door een artikel uit de archieven te plukken. Deze week in de nostalgische rubriek:dirty campaigning. Vanaf vandaag kan er worden gestemd voor de universitaire verkiezingen. Tot en met volgende week woensdag gijzelen enthousiaste medezeggenschappers de campus om zoveel mogelijk zieltjes te winnen op de concurrent. Een mooie aanleiding om eens oude koeien uit de sloot te halen. In mei 2005 vroeg ANS de lijsttrekkers van de drie partijen AKKUraatd, SIAM en Student '01 de beerput open te trekken en bakken stront over de hoofden van hun concurrenten te kieperen. Wat blijkt, er zijn veel parallellen te trekken tussen de clichés van zeven jaar geleden en de stereotyperingen van de partijen die dit jaar meedoen. De opkomst bij de USR-verkieziningen is in deze periode dan wel zo'n 10 procent hoger geworden, maar vervang Student '01 door asap en je hebt een aardig beeld van de sleaze en dirt die deze weken in de wandelgangen de ronde doet.

Stemmingmakerij

Deze maand kiest de Radboud Universiteit weer haar studentenraadsleden. Als je nog niet weet op welke partij je moet gaan stemmen: de lijsttrekkers vertellen waarom de keuze niet op SIAM, AKKUraatd of Student '01 moet vallen. Tekst: Mathieu Janssen De Universitaire Studentenraad heeft bepaald geen hip imago. In 2004 was de opkomst tijdens de verkiezingen dan ook amper 14 procent. Dat moet dit jaar beter kunnen en om te beginnen is het elektronisch stemmen via KISS verbeterd. ANS draagt ook haar steentje bij en laat de lijsttrekkers van de studentenpartijen aan het woord. De spelregels: geen promotieplaatje, maar moddergooien naar de concurrenten. Sanne Nauts (20), Lijsttrekker AKKUraatd Waarom verdient SIAM nul stemmen? 'SIAM wil graag vriendjes blijven met het College van Bestuur (CvB). De fractie mag wel wat kritischer zijn. Ook de arbeidsmentaliteit van SIAM is niet zo goed. Als nieuwe kandidaten zich bij SIAM aanmelden, wordt hen verteld dat ze ongeveer twintig uur per week kwijt zijn. Het is idealiter veertig uur. 'De fractie reageert vooral op wat het CvB zegt, ze gaan zelf niet op onderzoek uit. De partij mag wel wat actiever zijn. Wat mij ook opvalt aan SIAM, is dat ze veel aandacht proberen te krijgen tijdens de verkiezingscampagne, maar de rest van het jaar nauwelijks te zien zijn.' Waarom geen Student '01? 'Student '01 heeft lef. De fractie slijmt niet bij het CvB, maar durft te zeggen waar het op staat. Het is jammer dat ze zo onprofessioneel zijn. Ze bereiden bijvoorbeeld hun vergaderingen niet goed voor. Dit geven ze wel eerlijk toe, maar ik vind dat je dat niet kunt maken. 'Ook is Student '01 te veel bezig met de faciliteiten op de campus. De partij schenkt veel aandacht aan bijvoorbeeld bier in het CultuurCafé voor half vier. Onderwerpen als de kwaliteit van het onderwijs en overvolle collegezalen laat Student '01 vaak links liggen.' Bart Buijs (21), lijsttrekker SIAM Waarom moet AKKUraatd nul zetels krijgen? 'Het is beter iets door overleg te bereiken dan te gaan protesteren. AKKU roept studenten op tot "demonstuderen" zonder dat het doel duidelijk is. De partij moet meer aandacht besteden aan de inhoud in plaats van aan de vorm. Je kunt niet verwachten dat je studenten actief in de onderwijspolitiek betrekt wanneer niet wordt uitgelegd wat deze precies inhoudt. 'Verder doet AKKUraatd overal te principieel over. De fractie bespreekt alles met het toontje "het zou zo en zo moeten". Ook hamert ze in discussies vaak op de wet. Die is voor studenten helemaal niet zo gunstig. Het is beter te proberen om in overleg tot iets goeds te komen.' Waarom hoort Student '01 niet in de studentenraad thuis? 'Student '01 heeft alleen punten die nergens op slaan. Het programma heeft niks te melden over de kwaliteit van het onderwijs. Activiteiten naast de studie zijn wel belangrijk, maar het onderwijs gaat voor. Studenten komen in Nijmegen studeren vanwege de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs. Uiteindelijk moet je een goede baan zien te vinden. Dan is het fijn als je tijdens je studententijd al 's middags kunt drinken, maar dit heeft geen prioriteit. Het is jammer dat het zo'n single-issue-partij is, want de mensen van Student '01 in de studentenraad hebben het altijd goed gedaan.' Laurens de Wit (21), lijsttrekker Student '01 Waarom moeten we AKKUraatd links laten liggen? 'AKKUraatd roept veel over de tekortkomingen van de landelijke onderwijspolitiek. De partijleden moeten realistisch zijn. Als fractie in de USR kun je het onderwijssysteem van Nederland niet veranderen. Om iets voor elkaar te krijgen moeten ze zich richten op hun eigen werkgebied: Nijmegen. Natuurlijk heeft AKKUraatd ook kritiek op het beleid van de RUN. Ik heb alleen het idee dat ze bij elk nieuw voorstel op voorhand al tegen zijn. Kritiek is wel goed, maar je moet geen kritiek geven om het kritiek geven.' Waarom moeten de studenten geen SIAM gaan stemmen? 'De indruk die ik van SIAM krijg is dat de mensen in de fractie allemaal voor hun eigen hachje gaan. Ze praten in termen van "wat ik wil", terwijl ze er voor de student moeten zijn; ze zijn gekozen door studenten, dus daar moeten ze ook naar luisteren. Volgens mij zit een groot deel van SIAM alleen in de partij om zijn of haar eigen c.v. op te leuken. 'SIAM is een log, bureaucratisch instituut, bijna ingericht als een ministerie. Ik vind het dan ook niet opmerkelijk dat een oud-bestuurslid van SIAM nu op de lijst van Student '01 staat. SIAM moet het belang van de USR wel in proporties zien.' Heeft u een keuze gemaakt? Vergeet je KISS-wachtwoord niet te veranderen en laat van je horen tijdens de verkiezingen van 17 tot en met 31 mei. Vergeten we niet iets? Jazeker, dit jaar doet er een nieuwe partij mee aan de studentenraadverkiezingen. GO!! Transparant RU&HAN / MEI: een hele mond vol. De partij is in heel Nederland actief en heeft in veel studentenraden zetels weten te veroveren. In 2002 deden ze ook al mee aan de verkiezingen, maar dat was allesbehalve een succes. Lijsttrekker Mehmet Spruyt werd van deelname uitgesloten omdat hij in Utrecht bleek te studeren. Hierdoor kwamen er studenten op verkiesbare plaatsen die getekend hadden voor lijstduwer. Dit jaar hebben ze een geheel nieuwe lijst gevormd. Lijsttrekker Nafiz Aydogdu (20) studeert gewoon in Nijmegen en zal de partijpunten het komende jaar proberen te verwezenlijken. GO!! Transparant RU&HAN / MEI staat kort door de bocht voor: transparantie, grensverleggend onderwijs en onderzoek, betere communicatie en nauwere samenwerking met alles wat je maar kan bedenken.
De naam van Mehmet Spruyt is op verzoek gefingeerd.

 

Lees meer

Verkiespijn

Deze maand word je doodgegooid met flyers en pamfletten. De studentenverkiezingen staan namelijk weer voor de deur. In hoeverre verschillen de partijen van elkaar en heeft een meerpartijenstelsel in de USR überhaupt zin?

Tekst: Tom Plaum en Tijs Sikma
Illustratie: Rens van Vliet

Dit artikel verscheen eerder in de mei-ANS

Van 18 tot en met 21 mei is het weer tijd voor de studentenverkiezingen. Met een opkomst van 33,8 procent in 2014 lijkt het de studenten nauwelijks te boeien wie hen vertegenwoordigt in de Universitaire Studentenraad (USR) en met het universiteitsbestuur om tafel mag. Sinds de Maagdenhuisbezetting is democratisering van de universiteiten wel een veelbesproken onderwerp. Bovendien meldde De Vrije Student zich onlangs aan het medezeggenschapsfront met de reden dat bestaande partijen asap en AKKUraatd de belangen van de studenten niet goed vertegenwoordigen. Reden genoeg om het nut van de stembusgang eens kritisch onder de loep te nemen.

Spoedcursus medezeggenschap
De USR bestaat uit acht leden die gekozen worden tijdens de universitaire verkiezingen en zes leden die worden benoemd vanuit koepelorganisaties zoals de NSSR, de koepel van de studentensportverenigingen. Naast adviesrecht heeft de USR instemmingsrecht bij specifieke onderwerpen die zijn bepaald door het College van Bestuur (CvB). Op deze onderwerpen stemt de USR samen met de Ondernemingsraad in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (GV). Pas nadat de leden van de USR intern overeenstemming hebben bereikt, stemmen ze allemaal hetzelfde in de GV. Deze interne vergadering is echter niet openbaar, waardoor je als kiezer in de praktijk niet kunt zien of asap en AKKUraatd daadwerkelijk verschillende punten innemen.

Hetzelfde liedje
Qua inhoud geven zowel Roel Gremmen, fractievoorzitter van asap, als Bas Romeijn, fractielid van AKKUraatd, toe dat er weinig verschil is tussen de partijen. AKKUraatd pleit voor een student-assesor in het CvB en asap is voor een gekozen rector. Daar houdt het wel bij op. Wieteke Kremer, vertegenwoordiger van de internationale koepelorganisatie in de USR, vat het bondig samen: ‘Ik moet nu toch de grap maken: het enige verschil tussen de partijen is dat asap geen kantoor heeft.’ Romeijn verklaart: ‘Studenten zijn een vrij homogene populatie, dus heel veel dingen die ze willen, zullen altijd hetzelfde zijn. Het verschil zit in de uitvoering.’ Volgens Gremmen is AKKUraatd vanwege de vakbondsachtergrond meer activistisch en is zijn partij pragmatischer. asap is in 2011 opgericht als reactie op AKKUraatd, omdat deze te slecht zou communiceren met de kiezer. Volgens Gremmen is dat nog steeds zo: ‘Het verkiezingsprogramma van AKKUraatd is een ingewikkeld boekwerk vergeleken met onze tienpuntenlijst.’ Een ander voorbeeld van deze nadruk op transparantie bij asap is volgens Gremmen asap’s initiatief van het live tweeten bij de Gezamenlijke Vergadering. Romeijn benadrukt juist dat asap qua punten de laatste jaren heel erg naar AKKUraatd is toegetrokken. ‘Wij zetten ons al dertien jaar in voor duurzaamheid en toegankelijkheid van het onderwijs. asap begint dat wel meer te doen, maar nog niet in dezelfde mate als wij.’ Volgens Romeijn kan AKKUraatd dankzij de samenwerking met studentenvakbond AKKU makkelijker dan asap aan de benodigde kennis komen. Ook het kortere bestaan van asap werkt volgens hem nadelig. Gremmen ontkent dit: ‘Wij kunnen net zo goed de voorzitter van de vorige USR-en en de ambtelijk secretarissen van de studentenraad bereiken. We hebben echt geen kennisachterstand.’

Blaffende honden…
Dit jaar doet er een nieuwe partij mee aan de studentenverkiezingen: De Vrije Student, een partij opgericht vanuit de JOVD, de jongerenpartij van de VVD. Caspar Safarlou, lijsttrekker van De Vrije Student, grapt dat asap en AKKUraatd beter kunnen fuseren, omdat ze nauwelijks van elkaar verschillen. Safarlou vindt vooral dat beide partijen de belangen van ondernemende en excellente studenten te weinig vertegenwoordigen. Volgens Safarlou zijn de bestaande partijen te meegaand met het CvB: ‘asap en AKKUraatd polderen al jaren te veel. Wij willen wel samenwerken, maar zullen het conflict niet schuwen.’ Pepijn Oomen, ambtelijk secretaris van de USR, denkt echter dat de eensgezindheid binnen de studentenraad erg belangrijk is: ‘In tegenstelling tot de Ondernemingsraad, die uit verschillende fracties bestaat die verschillende meningen hebben over bepaalde onderwerpen, heeft de USR altijd een blok gevormd. De studenten hebben daardoor vergeleken met het personeel meer macht in de GV.’

Zowel AKKUraatd als asap vragen zich af of De Vrije Student voor de USR van toegevoegde waarde is. Volgens Romeijn verschilt deze nieuwe partij wel meer van zijn partij dan asap nu doet: ‘De Vrije Student vindt dat al het onderwijsgeld naar onderwijs moet gaan en niet naar duurzaamheid en academische ontwikkeling.’ Gremmen benadrukt dat de USR al lang bezig is met de meeste speerpunten die De Vrije Student noemt. Bovendien is hij kritisch over de manier waarop de nieuwe partij zich wil onderscheiden. ‘Uiteindelijk is het bij gratie van het CvB dat je als USR mag meebeslissen. Je kunt wel bij alle onderwerpen gaan bijten, maar uiteindelijk moet je toch tot consensus komen. Het lijkt me daarnaast niet leuk om te weten dat er in de USR een partij zit, die wordt gefinancierd door een politieke partij.’ Safarlou spreekt dit tegen: ’De Vrije Student wordt slechts ondersteund door de JOVD door infrastructuur en training. Wij zijn met de invulling van onze visie compleet onafhankelijk.’  

verkiespijn 260x194

Op de persoon spelen
Ondanks het verschil in structuur komen de partijen dus voornamelijk met dezelfde inhoudelijke punten. Welk nut heeft een meerpartijenstelsel in de USR dan nog? Oomen denkt dat een stelsel met meer dan een partij vooral voordelen heeft: ‘Je hebt meerdere partijen nodig, omdat die elkaar kunnen controleren, anders wordt een partij zelfgenoegzaam. In 1999 en in 2000 was er maar een partij in de USR, SIAM. Je zag dat leden van deze partij bijna niks meer uitvoerden, omdat ze wisten dat ze toch wel gekozen zouden worden. Op aandringen van SIAM zelf is daarom toen AKKUraatd opgericht.’ Kremer denkt dat partijpunten nauwelijks een rol spelen bij de studentenverkiezingen. ‘Succes bij de verkiezingen is vooral afhankelijk van prominente personen op de lijst. Als de voorzitter van bijvoorbeeld de studievereniging van Rechten achter je staat, dan heb je een grote achterban, omdat de hele rechtenfaculteit naar die voorzitter luistert.’ Oomen bevestigt dit: ‘Vooral op de plekken vijf tot en met vijftien hebben ze door de jaren heen altijd lijstduwers neergezet. Een jaar had AKKUraatd dertig leden op de lijst staan. Dit heeft tot een wijziging geleid in 2004, waarna de lijst werd beperkt tot vijftien plekken. Tussen de partijen zitten wel kleine verschillen, maar ik denk dat de studenten zich daar niet door laten leiden. Ze denken meer: “Die ken ik daar van, dus daar stem ik op”.’ Gremmen nuanceert dit: ‘Je hebt vertrouwen in iemand die je kent. Een persoon die je kent behartigt jouw belangen eerder. Bovendien merk je bij campagnevoeren dat studenten je punten wel onthouden en er ook vragen over stellen.’

Waarom zou je stemmen?
Volgens Gremmen heeft het zeker nut om te stemmen. ‘Als 90 procent van de studenten stemt, kan de USR zeggen dat het bijna alle studenten vertegenwoordigt en kan het College veel minder makkelijk nee zeggen tegen haar voorstellen. Wij krijgen dit jaar ook instemmingsrecht op de begroting. Deze verkiezingen zijn daarom ook de belangrijkste verkiezingen sinds jaren.’ Oomen denkt daarentegen dat de opkomstpercentages maar deels indruk maken op het CvB. Van meer belang is volgens hem de huidige houding van de studentenraad. ‘Ik zie dat het Bestuur door de proactieve mentaliteit van de USR wordt gestimuleerd om dingen in het voordeel van studenten te veranderen. De Studentenraad is de afgelopen jaren effectiever geworden, juist dankzij de concurrentie tussen de fracties. Dat komt de student alleen maar ten goede.’ Omdat alle drie de partijen de belangen van de student behartigen, hebben ze in hun programma’s meer overeenkomsten dan verschillen. Wel heeft elke partij een eigen benadering, waarop ze de student willen vertegenwoordigen. Te grote onenigheid tussen de partijen zorgt voor een minder sterke positie van de USR tegenover het CvB, maar een zekere competitie tussen hen zorgt ervoor dat ze elkaar scherp houden. Dat we op meerdere partijen kunnen stemmen is dus geen overbodige luxe. Denk hier maar aan, de volgende keer dat je weer een flyer van een overenthousiast partijpersoon in je handen krijgt geduwd.

 

Lees meer

Verkiezingen op de campus: de tussenstand

Het is inmiddels dag drie van de universitaire verkiezingen en de campagne is nog volop aan de gang. De zwart/gele linten van asap en de reclameborden van AKKUraatd sieren de campus en beide partijen proberen door middel van ludieke acties stemmen te winnen. Zo heeft AKKUraatd een verplaatsbare 'huiskamer' waar ze met studenten in gesprek gaan en hebben ze een debat georganiseerd met Stientje van Veldhoven, vice-fractievoorzitter van D66. Het stembusje van de partij moet op de campus voor meer bekendheid van zowel AKKUraatd als de verkiezingen in het algemeen genereren. Asap timmert ook druk aan de weg, onder andere door fietsbanden te plakken op de campus. Ook zijn ze druk bezig met collegepraatjes. Vandaag loopt asap rond met een GoPro, een camera waarmee je makkelijk beelden van jezelf kunt maken, in de hoop een leuk campagnefilmpje te kunnen schieten. De studentpartijen staan zij aan zij te flyeren, maar van moordende concurrentie is geen sprake. Lijsttrekkers Jordy Davelaar en Mark Vlek de Coningh zeggen allebei dat de campagne gemoedelijk verloopt. 'Iedereen is vriendelijk tegen elkaar', aldus Vlek de Coningh. Davelaar beaamt dat: 'Het zijn allebei leuke clubs'. De heren hebben het idee dat de verkiezingen wel leven op de campus. Davelaar: 'Veel mensen die langslopen tijdens het flyeren geven aan al gestemd te hebben'. De campagne kent volgens de lijsttrekkers dan ook een stijgende lijn. 'Na de collegepraatjes krijg ik vaak te horen dat mensen dankzij de campagne toch zijn gaan stemmen', aldus Vlek de Coningh. Dit beeld klopt met de opkomstpercentages: er zijn beduidend meer studenten die stemmen ten opzichte van vorig jaar. Dat is ook in de percentages grotendeels te zien. In 2013 was er op dag een nog maar een opkomst van 0,9%, dit jaar was dat twee procent. Dag twee kende een dip van 0,1% ten opzichte van vorig jaar met een uiteindelijk resultaat van 16,5%. Dat is op dag drie weer ruimschoots goed gemaakt met 21,3% dit jaar ten opzichte van 20,9% in 2013. Het met flyers bezaaien van het Erasmusplein leidt dus wel degelijk tot resultaten. Voor de besluiteloze kiezer vindt maandag 27 mei om 20.00 nog een algemeen verkiezingsdebat tussen beide partijen plaats bij Ovum Novum.

 

Lees meer