‘Zijlstra breekt kennisland af’

‘Het sociale leenstelsel is weinig sociaal en slim. Deze regering wil afgestudeerden met hoge persoonlijke schulden op een onzekere arbeidsmarkt werpen.’ Dat schrijft Simone Endert, fractievoorzitter van AKKUraatd, in een opiniestukin de weekendeditie van de Volkskrant. Het artikel is een directe reactie op het wetsvoorstel ‘studeren is investeren’ dat afgelopen donderdag openbaar werd en waarin het afschaffen van de basisbeurs voor masterstudenten een van de belangrijkste maatregelen is. Endert concludeert dat Zijlstra zich onvoldoende bewust is van de grote negatieve gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen en waarschuwt voor het invoeren van een sociaal leenstelsel in de masterfase. ‘In een westerse wereld waarin persoonlijke schulden de bom onder de welvaart zijn, wil onze regering studenten stimuleren hoge, persoonlijke leningen aan te gaan en hen vervolgens op een onzekere arbeidsmarkt te werpen. Op z’n zachtst gezegd is dat niet zo slim.’ De fractievoorzitter wil met het opiniestuk de discussie over het sociaal leenstelsel aanwakkeren en sluit dan ook af met de woorden: ‘Veel wijsheid wens ik de leden van de Tweede Kamer toe tijdens de debatten die zullen volgen. Opdat zij de materie beter in de vingers hebben dan Zijlstra.’

 

Lees meer

[#RUkiest] AKKUraatd

Gisteren zijn de universitaire verkiezingen van start gegaan. Tot en met 30 mei kunnen RU-studenten hun stem uitbrengen voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). ANS-Online vroeg de drie partijen die strijden om het USR-pluche waarom we nu precies op AKKUraatd, asap of Siam moeten stemmen. Lees hier het verhaal van AKKUraatd-lijsttrekker Nienke Aangenendt. Maandagochtend, de wekker gaat en het is tijd voor college. Vol goede moed vertrek je. Op de universiteit aangekomen zet je je fiets in de fietsenstalling, loopt tussen de bomen op de campus door, en rent richting de UB. Nog even iets printen. Met je universele studentenkaart print je binnen een minuut de benodigde papieren. Net op tijd. Als je de collegezaal binnenkomt staat je favoriete docent al klaar met een frisse blik en een altijd interessante PowerPoint-presentatie. In de pauze haal je snel een goedkoop broodje gezond en een kop koffie in de Refter. De studieweek kan weer beginnen. Grote kans dat bovenstaand scenario niet helemaal is zoals jouw maandag er uitziet. Idealistisch en zoetsappig? Jazeker. Een onwerkelijk beeld? Zeker niet. Door middel van de Universitaire Studentenraad (USR) hebben studenten invloed op de universiteit, en bestaat de mogelijkheid tot nieuwe initiatieven. AKKUraatd is een fractie die zich hier al jarenlang voor inzet, en met resultaat. Dit jaar hebben wij ons onder andere hard gemaakt voor verbetering van stilte- en computerruimtes en van de printvoorzieningen, het laag houden van collegegelden, en gelobbyd tegen videocolleges vanwege overbezetting. Een kleine, leuke overwinning van het afgelopen jaar is verder de verlaging van de koffieprijzen naar € 0,65, zodat je extra lang door kunt studeren. We zijn dus heel concreet bezig met de verbeterpunten van de universiteit. Er komen vanuit de overheid veel heftige maatregelen op de student af, en ook de universiteit moet bezuinigen. Daarom is het extra belangrijk om kritisch te kijken naar de manier waarop maatregelen op onze universiteit worden toegepast, en waarop wordt bezuinigd. De universiteit is er voor de student, en er dient goed en uitdagend onderwijs te worden gegeven. Het zorgen voor colleges van kwaliteit en goede docenten gaan vóór rendementsmaatregelen als selectie aan de poort en het bindend studieadvies. Een goede studiebegeleiding hoort hier ook bij. Daarnaast moet het mogelijk zijn om tijdens je studie naar het buitenland te gaan, of een bestuursjaar te doen. AKKUraatd wil barrières, betutteling en rendementsfetisjisme voorkomen. Wij staan voor een toegankelijke en goede academische opleiding met mogelijkheden je naast je studie te ontplooien. AKKUraatd is een fractie die werkt. We zijn op de hele universiteit actief, voor alle studenten. Al jaren bewijzen we ons nut in de USR door het actief indienen van notities, brieven en het nemen van eigen initiatieven. We hebben door de jaren heen veel kennis opgebouwd, en kunnen door onze professionaliteit en constructieve insteek veel bereiken voor studenten. Naast onze activiteiten in de USR organiseert AKKUraatd ook debatten, verspreiden we de Pleekrant, organiseren we schaduwfractie, en polsen wij maandelijks via ‘AKKUraatd polstd’ de mening van studenten. We zijn zo het hele jaar zichtbaar, en gaan bovendien voor nét even wat meer inhoud. We worden vaak idealistisch genoemd, en dat zijn we ook. Maar we zijn ook pragmatisch, we hebben veel bereikt de afgelopen jaren en hebben een duidelijke visie op de toekomst. Daarom gaan wij ons komend jaar sowieso weer inzetten voor de actieve student, betere werkplekken en printsystemen, duurzaamheid en goed onderwijs. AKKUraatd werkt. Stem AKKUraatd Lees ook de pleidooien van asap en Siam. Stemmen kan hier.

 

Lees meer

[#RUkiest] AKKUraatd

Gisteren zijn de universitaire verkiezingen van start gegaan. Tot en met 28 mei kunnen RU-studenten hun stem uitbrengen voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). ANS-Online vroeg de twee partijen die strijden om het USR-pluche waarom we nu precies op AKKUraatd of asap moeten stemmen. Lees hier het verhaal van AKKUraatd-lijsttrekker Huguette Poolen. De verkiezingstijd is weer aangebroken! Een week lang wordt iedere student platgegooid met posters, flyers en collegepraatjes van studenten van wie zij tot die week nog nooit van hadden gehoord en op wie ze nu geacht worden te stemmen. En dan verschijnt nu nog zo’n gek stuk op de website van ANS. Waarom? Wij zijn AKKUraatd, de studentenfractie in de Universitaire Studentenraad die zich inzet voor kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk onderwijs, een bruisend studentenleven en goede faciliteiten. Door onze jarenlange ervaring in de medezeggenschap hebben we al veel bereikt. Denk bijvoorbeeld aan Campus Detachering die op ons initiatief is ontstaan. Maar genoeg over het verleden, wat gaan we dit jaar bereiken? Allereerst gaan we ons dit jaar inzetten tegen de rendementsmaatregelen die vanuit de overheid en het college van bestuur worden opgelegd. Studenten zijn lang en breed volwassen als ze op de universiteit komen en zijn onder de vleugels van papa en mama vandaan. Het laatste wat ze nodig hebben is een universiteit die ze tot aan het afronden van de master aan het handje vasthoudt en de meest basale zaken, zoals wanneer ze aanwezig moeten zijn in college, voor ze beslist. Kijk, dat je het snijden in rattenhersenen niet kunt leren door het in een boek te lezen, daar kunnen we nog inkomen. Maar dat een college waar alleen uit het boek wordt voorgelezen verplicht moet worden, omdat anders de docent geen studenten voor zich heeft zitten, is onzin. We kunnen van studenten verwachten dat zij voldoende gemotiveerd zijn voor hun studie en snappen wat er allemaal moet gebeuren om hun studiepunten te halen. Het zou docenten niet moeten uitmaken hoe studenten zich voorbereiden op tentamens. Als dat is door colleges te volgen, prima. Maar als dat gebeurt door het boek te lezen, moet dat ook voldoende zijn. Maar docenten hebben ook een belangrijk aandeel in de motivatie van studenten. Van een docent die onderuitgezakt achter zijn bureau zijn sheets voorleest, raakt een student alleen maar gedemotiveerd. Wanneer een docent echter vol passie kan vertellen over zijn vakgebied en zijn kennis op een interessante, didactisch verantwoorde manier overbrengt, zal een student ook enthousiaster worden over het vakgebied. Om voor een kleuterklas te staan, moet een volledige opleiding worden gevolgd. Promovendi die de wetenschappers van morgen moeten klaarstomen, krijgen nauwelijks begeleiding in hoe dat moet en worden in het diepe gegooid. Dit kan natuurlijk niet. AKKUraatd pleit er daarom voor dat iedere docent een basiskwalificatie onderwijs moet halen. STEM AKKUraatd Huguette Poolen Lees ook waarom je asap moet stemmen.

 

Lees meer

[#RUkiest] AKKUraatd voert campagne op uiterlijk

In het USR-debat dat gisteren werd gehouden op de Bètafaculteit werd al duidelijk dat de drie partijen moeite hebben om een inhoudelijk debat te voeren. De verschillen werden nauwelijks duidelijk en er ontstond vooral discussie over de vorm van de verkiezingsprogramma's. Dat USR-lid namens asap Mark Buck duidelijk liet blijken het verkiezingsprogramma van concurrent Siam niet te hebben gelezen, maakte dat een inhoudelijke discussie nog moeilijker werd. Het campagneteam van AKKUraatd doet er nu nog een schepje bovenop door het uiterlijk van een van de kandidaten in te zetten om stemmen te winnen. De ontzettend gephotoshopte poster van nummer 5 op de lijst van AKKUraatd, Merle Bonefaas, werd zondag al opgemerkt, terwijl de posters vandaag pas worden opgehangen. Vanmorgen vroeg ru.nl/nieuws (hier zonder slotje) de 22-jarige rechtenstudente om commentaar op de vroege aandacht voor de verkiezingsposter. Voor het campagneteam van AKKUraatd aanleiding om een slaatje te slaan uit de looks van Bonefaas. Je kunt vanaf nu namelijk een glossy poster winnen voor boven je bed. Dan weet het arme meisje tenminste ook waarom ze op die lijst staat. Studenten weten vaak al niet waarom ze moeten stemmen voor de universitaire verkiezingen en de opkomstcijfers zijn nu niet bepaald om over naar huis te schrijven. Als dit het niveau van de campagne gaat worden, kunnen er ernstige vraagtekens worden geplaatst bij de legitimiteit van de toekomstige Universitaire Studentenraad. Dus, jongens, neem die campagne alsjeblieft serieus. Als je wil dat studenten de universitaire medezeggenschap serieus nemen, doe dat dan ook met de verkiezingen, je eigen kandidaten en je concurrenten.

 

Lees meer

[#RUkiest] De stembus is geopend: wat valt er te kiezen?

De stembus is geopend, vanaf heden kun je hier je stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR). Dit jaar heb je de keuze uit 45 studenten die voor AKKUraatd, Siam en asap strijden voor het USR-pluche. Waar kies je bij elke partij voor en wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de partijen? ANS-Online zet ze voor je op een rijtje. Wat opvalt aan de verkiezingsprogramma's van de drie partijen is de mate van overeenkomst. Allen staan ze allereerst voor de kwaliteit van onderwijs en de leus 'stop de verschoolsing' staat voorop in elk van de drie pamfletten. Tevens hekelen alle partijen het schijnbaar belabberde Engels van docenten, want gedrieën willen ze daar hogere eisen aan stellen. Bovendien vinden ze gezamenlijk dat het makkelijker moet worden voor studenten om naar het buitenland te gaan. Siam en AKKUraatd zien in de uitvoering hiervan vooral heil in het creëren van ruimte voor een buitenlandverblijf in het curriculum, asap wil dat de universiteit met meer steden contact zoekt zodat studenten op meerdere plekken terecht kunnen. Siam en AKKUraatd pleiten gezamenlijk voor concurrerende horecagelegenheden op de campus. Beide partijen zouden graag zien dat de monopoliepositie van het Facilitair Bedrijf wordt doorbroken en er concurrerende aanbieders komen op de campus. Opvallende punten van asap en Siam zijn de invoering van een RU-app voor de smartphone en de ruimere openingstijden van de Universiteitsbibliotheek. Deze zijn niet terug te lezen in het verkiezingsprogramma van AKKUraatd. Voor echt specifieke en unieke verschillen moet er diep in detail gekeken worden naar de programma's. Zo legt AKKUraatd als vanouds de nadruk op duurzaamheid. De grootste fractie wil studenten laten printen op gerecycled papier, de computers uit wanneer ze niet worden gebruikt en ze streeft ernaar de duurzaamste campus van 2012-2013 te worden. Op haar beurt lijkt Siam met name de studentbestuurders een steun in de rug te willen geven. Opvallend initiatief hiervoor is de invoering van een verenigingsportal. Dit moet een soort Marktplaats worden waar vraag en aanbod van (potentiële) studentbestuurders samenkomt. Asap legt de nadruk op een heldere communicatie en transparantie, waarbij ze bijvoorbeeld de universiteit oproept om haar digitale systeem te laten hacken en zo lekken weg te halen. Al met al lijken de fracties het op grote lijnen met elkaar eens, maar zitten er met name in de uitvoering en zwaartepunten verschillen. De fractievoorzitters van de drie partijen, Nienke Aangenendt, Marc Thewissen en Jelko Dijkman zullen deze week nog in hun eigen woorden duidelijk maken op ANS-Online waarom je op hen moet stemmen. Tot die tijd zijn de precieze plannen van de partijen online te vinden op de sites van AKKUraatd, Siam) en asap.

 

Lees meer

[#RUkiest] Nog nooit zoveel stemmen voor USR-verkiezingen

Het opkomstpercentage voor de verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (USR) was nog nooit zo hoog als dit jaar. Om zes uur vanavond had 33,1 procent van de studenten aan de RU haar stem uitgebracht op AKKUraatd, Siam of asap, dat zijn 6028 studenten. Tot nu toe was de hoogst genoteerde opkomst die van 2009, toen 30,3 procent van de studenten de gang naar de stembus maakte. Al vanaf de start van de campagne blijken veel studenten te stemmen en dat is opvallend. Er wordt slechts een week campagne gevoerd, waarbij het afgelopen Pinksterweekend ook nog eens zorgde voor een onderbreking. De stembus is nog tot middernacht geopend, dus je kunt nog altijd stemmen. Zwevende kiezers vinden hier een analyse van de drie partijen en ook de lijsttrekkers van AKKUraatd, Siam en asap leggen op ANS-Online uit waarom ze op jouw stem rekenen. Morgenmiddag wordt in het Cultuurcafé de uitslag bekendgemaakt.

 

Lees meer

[#RUkiest] Recordopkomst USR-verkiezingen

Gisteren is de strijd om zetels in de Universitaire Studentenraad (USR) losgebarsten. Blijkbaar heeft alle gratis ranja geholpen: de opkomst van de eerste dag is de hoogste in jaren tijd, vanochtend om 8.30u stond de teller op 2650. Dat betekent dat 14,6 procent van alle stemmen al zijn uitgebracht. Ter vergelijking: vorig jaar kostte het de carrièretijgers vier dagen om zoveel studenten te mobiliseren. In 2004 was het AKKUraatd en SIAM zelfs niet gelukt om in de gehele campagne van tien dagen dit percententage te behalen. Het blijft gissen waardoor het dit jaar vooralsnog zo voortvarend gaat. De partijprogramma's zijn er niet per se beter op geworden, er is geen nieuwe partij opgericht en een glazen huis hebben we ook nog niet kunnen ontdekken. Wel zijn er nu voor alle Facultaire Studentenraden verkiezingen, een unicum. Pepijn Oomen, ambtelijk secretaris van het stembureau, heeft ook enige vermoedens: 'De dag voor de start van de verkiezingen is al goed campagne gevoerd.' Daarnaast werden studenten vroeger altijd per post geattendeerd op het stemmen, dit jaar voor het eerst per mail. Oomen licht toe: 'Zo'n brief kostte de universiteit 10.000,- euro, inmiddels heeft iedereen ook e-mail. Van daaruit kan je vrij gemakkelijk direct stemmen.'

 

Lees meer

[#RUkiest] USR-debat: weinig inhoudelijke verschillen

De campagne voor #RUkiest lijkt te zijn begonnen. Van woensdag 23 tot en met woensdag 30 mei kunnen studenten stemmen voor de medezeggenschap op opleidingen- facultair- en universitair niveau. Vanmiddag werden de verkiezingen afgetrapt met een debat tussen vertegenwoordigers van de drie universitaire partijen, AKKUraatd, asap en Siam. De opkomst was verrassend hoog en niet alleen afkomstig uit de achterban van de partijen. Ondanks diverse pogingen van de gespreksleider en vragen uit de zaal lukte het de debatterende lijsttrekkers en fractievoorzitters niet goed de inhoudelijke verschillen tussen de partijen te benadrukken. De belangrijkste conclusie van de drie partijen was dat de verschillen vooral in nuance te vinden zijn, maar dat samenwerking belangrijker is om ook daadwerkelijk iets te bereiken in de universitaire medezeggenschap. Vrijwel iedere poging tot onderscheiding werd door anderen de kop ingedrukt met 'dat doen wij ook'. Er werd veel geschermd met open deuren als 'wij zijn actief', 'wij staan midden in het studentenleven' en 'wij leggen verantwoording af'. Ook de lijsttrekkers (Nienke Aangenendt van AKKUraatd, Jelko Dijkman van asap en Marc Thewissen van Siam) moeten nog enigszins op dreef komen, ze werden regelmatig overschaduwd door hun eigen fractievoorzitters, die al een jaar ervaring hebben opgedaan met het debatteren in de Universitaire Studentenraad. De lijsttrekkers krijgen nog genoeg kansen om zich te onderscheiden en een duidelijk geluid te laten horen. Morgenavond vindt er een nieuw debat plaats bij Campus On Air (te beluisteren op Nijmegen1) en deze week verschijnen er op ANS-Online opiniestukken van de drie lijsttrekkers. Vanaf woensdag zullen de partijen actief campagne gaan voeren op de campus. Zelfs tijdens het Diesfestival, normaal gesproken een campagnevrije dag, wordt de strijd voortgezet. Wil je zelf uitzoeken wat de belangrijkste verschillen tussen de partijen zijn? Lees hier de verkiezingsprogramma's van AKKUraatd (verkorte versie), asap (samengevat in één afbeelding) en Siam.

 

Lees meer

[Ingezonden] AKKUraatd: maak de USR toegankelijk en transparant

Studentenpartij AKKUraatd vindt dat studenten meer inzicht moeten krijgen in wat de Universitaire Studentenraad doet. De vijf lijsttrekkers van de partij pleiten voor meer toegankelijkheid en transparantie in deze ingezonden brief. De Universitaire Studentenraad (USR) is de vertegenwoordiging van alle studenten op het hoogste niveau. Toch hebben maar weinig studenten een goed beeld van de USR. Dat moet anders vindt AKKUraatd. Daarom pleiten de vijf lijsttrekkers voor een toegankelijke en transparante USR. Dit kan volgens ons op verschillende manieren worden gerealiseerd. Ten eerste zouden de vergaderstukken van de USR openbaar moeten worden. De notulen van de Gezamenlijke Vergadering zijn al openbaar, maar dat moet met de notulen van de interne USR vergaderingen net zo zijn. Hierdoor kunnen studenten zien of partijen het opgestelde verkiezingsprogramma ook daadwerkelijk naleven. Het wordt zo duidelijker waar de USR concreet mee bezig is en studenten kunnen beter inschatten welke partij aansluit bij hun eigen ideeën en standpunten. Daarnaast moeten ook de vergaderingen openbaar worden gemaakt. Studenten moeten vergaderingen van de USR kunnen bijwonen om inzicht te krijgen in de vergaderingen en de vorming van het beleid. De vergaderingen en de beslissingen die daaruit volgen zijn namelijk van direct belang voor de student. AKKUraatd vindt het vreemd dat je geen inzicht kunt krijgen in de manier waarop universitair beleid vorm krijgt. De USR vertegenwoordigt de student, maar de studenten niet hoe zij worden vertegenwoordigd. Tenslotte moet de USR toegankelijk worden voor alle studenten. Momenteel is het voor studenten van de medische faculteit in zowel de bachelor- als masterfase vrijwel onmogelijk om plaats te nemen in de USR. In het huidige curriculum heeft deze groep geen tijd om bij de verplichte vergaderingen te zijn. Voor coschappers en stagelopers is het al helemaal onmogelijk om overdag deel te nemen aan activiteiten en vergaderingen. Op deze manier wordt een hele faculteit ondervertegenwoordigd binnen de USR, wat natuurlijk niet bijdraagt aan de transparantie. Een kleine aanpassing, zoals het verplaatsen van vergaderingen naar de avonduren, zoals nu al bij de UMC-raad gebeurt, zou de USR toegankelijker maken voor alle studenten. AKKUraatd wil graag dat de vergaderstukken en vergaderingen inzichtelijk worden voor iedere student en dat ook iedere student kan deelnemen aan de USR. Een toegankelijke en transparante USR is wat wij willen bereiken voor jou, zodat jij kan zien welke ideeën werkelijkheid worden.

 

Lees meer

[Ingezonden] Een studentlid in het College van Bestuur is oplossing

Afgelopen vrijdag stuurde studentenfractie asap een opinieartikel in, waarin zij stelt dat een studentlid in het College van Bestuur geen oplossing is om de RU democratischer te maken. Studentenfractie AKKUraatd denkt daar heel anders over en maakt haar standpunt duidelijk in deze ingezonden brief. Afgelopen vrijdag is er een opinieartikel gepubliceerd, waarin werd opgeroepen om de medezeggenschap te versterken. Het voorstel dat in dit artikel werd gedaan om een toehoorder toe te voegen aan het College van Bestuur (CvB), zorgt echter niet voor de beoogde versterking. AKKUraatd wil verder kijken: de stem van studenten moet versterkt worden. Een studentlid in het CvB is daar het middel voor. Een toehoorder zou aanwezig moeten zijn bij alle vergaderingen van het CvB en het College van Decanen. Deze student zou volgens asap deel kunnen uitmaken van de Universitaire Studentenraad (USR). Dit concept kent al een lange geschiedenis aan onze universiteit, aangezien zo’n toehoorder vroeger bestond. De voorzitter van de USR sloot toen aan bij vergaderingen van het CvB. Het gevolg hiervan was dat het College besluiten nam in zogenaamde schaduwvergaderingen. De medezeggenschap werd gezien als een infiltrant in het College. In de ogen van studentenfractie AKKUraatd is dit doordat de medezeggenschap vervloeide met zeggenschap. De scheidslijn moet duidelijk zijn, een studentlid in het CvB zal door het College gezien moeten worden als een volwaardig lid met een geheimhoudingsplicht van gevoelige informatie over bijvoorbeeld medewerkers. Een toehoorder vanuit de medezeggenschap is als een Tweede Kamerlid als toehoorder bij het kabinet, dat is onwenselijk. Een grote angst is dat de medezeggenschap buiten spel gezet zou kunnen worden, wanneer een student plaats neemt in het CvB. Het College zou namelijk kunnen beweren dat zaken met de medezeggenschap zijn besproken, waardoor de discussie niet meer met de USR wordt gevoerd. Dit is onjuist, omdat een studentlid geen onderdeel uitmaakt van de medezeggenschap. Juist door het bestuurlijke karakter van het studentlid heeft het College nog altijd haar informatieplicht naar de medezeggenschap. Besluiten kunnen op een aantal zaken alleen worden genomen als de medezeggenschap instemming verleend of is gehoord. Daarnaast is de situatie op facultair niveau een op een vergelijkbaar met dat op centraal. Daar wordt de Facultaire Studentenraad nog altijd betrokken en geraadpleegd, ondanks dat een studentlid- of assessor al heeft meegepraat. Een toehoorder zal ook in geen geval persoonlijke informatie kunnen delen met de medezeggenschap. De beoogde transparantie zal daardoor niet groter worden. Dat is in de ogen van AKKUraatd ook niet het probleem. Het studentlid moet vanaf het begin van het beleid mee kunnen praten met het College. Beleid kan zo eerder vanuit een studentperspectief worden bekeken, waardoor in een eerdere fase rekening kan worden gehouden met de mening van studenten. De plannen gaan daarna nog altijd naar de USR, maar hebben dan al studenten-input gehad. Om de kwaliteit van het studentlid te waarborgen, is een selectieprocedure nodig. Een sollicitatiecommissie bestaande uit het voorgaande studentlid, USR-leden en andere betrokken studenten is hier uitermate geschikt voor. Op deze manier worden ook de facultaire assessoren gekozen aan de universiteit. AKKUraatd roept dan ook nogmaalsop om in navolging van de goede ervaringen op facultair niveau en vanuit studentenoogpunt in Groningen een studentlid toe te voegen aan het bestuur van de universiteit. Juist op de RU zijn goede verhalen te horen over studentleden in het bestuur en zoals twee studentleden van de Universiteitsraad uit Groningen reageren op het artikel op Folia Web: 'Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden en verschilt het per studentlid, toch kan hij/zij vaak een brugfunctie vervullen. (…) De student moet gehoord worden en met het studentlid erbij is dat nu ook direct bij het CvB. Samen met de Universiteitsraad komt dit de student en universiteit alleen maar ten goede.'

 

Lees meer

[Ingezonden] Promovendi volgende slachtoffers Bussemaker

Het ministerie van Onderwijs komt weer met een nieuwe bezuinigingsmaatregel: promovendi worden student-promovendi, waardoor universiteiten niet meer voor de sociale lasten van promovendi betalen. Floor Albers van der Linden (23), student Onderwijskunde en voorzitter van Studentenvakbond AKKU, is het niet eens met het experiment dat per 2016 in zal gaan. 'Het is niets meer dan een netjes verpakte bezuiniging van de minister.' De Vereniging van Universiteiten (VSNU) komt met een nieuw plan: student-promovendi. In plaats van een salaris, zullen 2000 promovendi bij wijze van experiment een beurs ontvangen. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, steunt dit experiment en zal daarom van start gaan in januari 2016. Hierdoor krijgt het hoger onderwijs een derde cyclus: bachelor, master en vanaf volgend jaar ook promotie. Dit experiment marginaliseert de positie van de promovendus. Hoewel het uitgangspunt van de VSNU is dat de beurs in principe gelijk zal zijn aan een netto salaris van de werknemer-promovendus, gaat de student-promovendus er toch op achteruit. Momenteel moeten universiteiten sociale lasten, ziekte- en andere verzekeringen en pensioenpremies betalen. Bij een systeem met beurzen voor student-promovendi is het niet meer de universiteit die voor deze voorzieningen moet zorgen, maar moet de student-promovendus hier zelf voor opdraaien. Het gevolg: promovendi houden minder geld over. Dit systeem levert de universiteit dus een besparing op die ten koste gaat van de promovendi. Het is niets meer dan een netjes verpakte bezuiniging van de minister. Dat je als promovendus wordt uitgekleed, zou geen enkel probleem zijn volgens de voorzitter van de VSNU, Karl Dittrich: 'Mensen die promoveren zijn sterk gemotiveerd. Die kiezen niet voor het geld.' Zoals Ilja Leonard Pfeijffer al aangaf in nrc.next afgelopen vrijdag, klopt de redenering van de voorzitter van geen kant. Wanneer je als promovendus vurig bent voor het doen van onderzoek, kun je dus wel minder betaald krijgen. Daarnaast kan deze maatregel tot gevolg hebben dat aspirant-promovendi gaan nadenken over het financiële aspect van het promoveren. Je moet namelijk ook je studieschuld nog afbetalen. Inderdaad, geld moet geen reden zijn om wel of niet te gaan promoveren, maar deze maatregel bewerkstelligt dat het wel een reden wordt. Een voordeel dat Bussemaker noemt, is dat student-promovendi zich enkel nog hoeven te richten op het doen van onderzoek en geen onderwijs meer hoeven te geven. Zo kunnen promovendi eerder klaar zijn. Zonde! Het is juist heel waardevol dat promovendi onderwijs geven. Op deze manier worden zij gedwongen om vaak ingewikkelde stof helder uit te leggen en zullen ze de stof van hun vakgebied moeten bijhouden. Promovendi profiteren juist van het geven van onderwijs en omgekeerd profiteert het onderwijs van promovendi. Het zijn vaak enthousiaste mensen, die met passie voor een bepaald vakgebied hebben gekozen. Dat maakt het onderwijs beter. Daarbij heeft ook de kwaliteit van het onderwijs profijt van promovendi. Een tweede argument dat aan dit experiment ten grondslag ligt, is dat er hierdoor ruimte zou ontstaan voor meer promovendi. De universiteit is immers minder geld kwijt aan dezelfde hoeveelheid promovendi, maar de minister lijkt daarbij vergeten te zijn dat daar helemaal geen vraag naar is. Er is geen tekort. Nu al is vaak niet genoeg plaats voor promovendi om door te stromen naar een vaste aanstelling bij een academische instelling. Daarnaast maak je promoveren op deze manier onaantrekkelijk. Het is nog maar de vraag of dit zal leiden tot meer promovendi. Kwalitatief goede promovendi zouden hier boven kwantiteit moeten staan. Het experiment zal acht jaar lopen. Onderwijs en onderzoek versterkt elkaar, dus laten we hier niet op gaan bezuinigen. Wij kunnen gelukkig met trots zeggen dat de Radboud Universiteit vooralsnog niet deel zal nemen aan dit experiment. Zij zien promovendi als volwaardige medewerkers. Zoals het hoort.

 

Lees meer

[INGEZONDEN] Red het ASN!

Merle Bonefaas is lid van de Universitaire Studentenraad en vindt samen met haar fractie AKKUraatd dat het Academisch Schrijfcentrum Nijmegen moet worden behouden. Een artikel schrijven, dat valt niet altijd mee. Een wetenschappelijk onderbouwd artikel, nog meer ellende. Wat nou als je een scriptie moet schrijven? Bij veel studenten een periode van vertraging, angstzweet, slapeloze nachten en ellenlang naar een beeldscherm staren. Een academische tekst is dan ook radicaal anders dan dat kattenbelletje naar je huisgenoten dat ze eindelijk hun afwas eens opruimen. Of de uitwerkingen van je werkgroepopdrachten die je in allerijl voor het college typt. Stel je eens voor dat er een plaats is waar je heen kan als je vastloopt met het schrijven van teksten. Een plaats waar ze ervaring hebben met individuele begeleiding. Een plaats waar tweeduizend gesprekken per jaar plaatsvinden. Waar studenten gratis terecht kunnen voor individuele ondersteuning bij schrijfstijl, argumentatie en formulering. Een plaats die waanzinnig goed beoordeeld wordt door de studenten die langs zijn geweest. Zeg dat 78 procent van de studenten aangeeft dat de teksten (veel) beter zijn geworden door een gesprek en 96 procent de feedback (zeer) duidelijk vindt. Een plaats waar maarliefst 88 procent van de studenten zijn motivatie voor het afronden van de tekst terugvindt. Andere universiteiten likken hun vingers af bij het zien van zoiets prachtigs. Wat doe je met zo'n geweldige plaats? Koesteren? Ophemelen? Mee pronken? Nee. Per 1 januari 2013 verliest het Academisch Schrijfcentrum Nijmegen (ASN) zijn subsidie. Tot op heden is nog geen passende oplossing gevonden. Het schrijven van academische teksten is een belangrijk onderdeel van je opleiding aan de universiteit. De grote lijnen worden in vakken binnen je opleiding uitgelegd, maar veel studenten hebben ook behoefte aan individuele ondersteuning. Docenten hebben vaak te weinig tijd voor deze begeleiding. Als nu geen actie wordt ondernomen, verdwijnt het ASN. Studenten blijven hulpeloos achter, waar moeten ze nu heen? Het College van Bestuur draait de geldkraan dicht en ook faculteiten staan niet te springen om te steunen in de financiering. Daarom roept AKKUraatd de bestuurders van de universiteit op om snel met een goede oplossing te komen. Doordat het ASN goed getrainde studenten inzet voor de gesprekken is het een relatief goedkope vorm van begeleiding. Facultaire schrijfcentra oprichten of de taak naar docenten verplaatsen zal niet goedkoper zijn. Volgend jaar lijkt nog ver weg, maar zes weken vliegen voorbij. Als er nu geen oplossing komt, zijn studenten hier de dupe van. Voor veel studenten is het ASN hun rots in de branding. Nog wel. Laten we zorgen dat het ASN blijft bestaan. Parels moet je koesteren.

 

Lees meer

[UPDATE] AKKUraatd en asap gelijkspel

Er komt een gelijke verdeling van het aantal zetels tussen de twee studentenpartijen AKKUraatd en asap in de Universitaire Studentenraad (USR) komend jaar. Dit werd zojuist bekend bij de uitslag in het Cultuurcafé. Met 2884 (tegenover 3286 stemmen vorig jaar) voor de roodbroeken van AKKUraatd en 2564 stemmen voor de jongste studentenpartij aan de RU won geen van beide een absolute meerderheid. 791 studenten stemden blanco. Vanaf komend collegejaar zullen zowel AKKUraatd als asap 4 zetels innemen in het medezeggenschapsorgaan. Momenteel heeft AKKUraatd al een meerderheid met vijf zetels, tegenover twee voor asap en een voor het verdwenen Siam. asap maakt dus een grote inhaalslag door niet alleen de zetel van Siam te veroveren, maar ook AKKUraatd een zetel te ontnemen. Update, 17.30 uur: Huguette Poolen verklaarde tegenover ANS dat ze deze uitslag niet had verwacht. 'asap heeft beter campagne gevoerd, ze hebben studenten bereikt die anders niet zouden gaan stemmen.' Er zal een grondige evaluatie van onze campagne volgen. Problemen met het samenwerken met asap volgend jaar verwacht Poolen niet: 'Voor de verkiezingen hebben we met beide fracties twee keer koffiegedronken, de mensen van asap zijn sympathiek.' Esra Hageman, lijstrekker van asap had deze uitslag niet verwacht. Enthousiast reageerde ze: 'We hadden een reële kans op drie zetels en zijn er vol voor gegaan.'

 

Lees meer

[Update] AKKUraatd: 'Better English speakers teachers'

Vorige maand veroorzaakte AKKUraatd grote ophef door te stellen dat het schortte aan de Engelse onderwijskwaliteiten aan de RU. Ook in het verkiezingsprogramma staat 'betere Engelse taalvaardigheid van docenten' als prominente doelstelling vermeld. De studentenpartij maakt nu zelf pijnlijk duidelijk dat het niveau van de Engelse taal ook onder studenten schrikbarend laag is. De Engelse editie van de nieuwste Pleekrant(.pdf) staat bol van de spelfouten en kromme formuleringen. 'Politicology' en 'Filosofy' zijn enkele studies van de verkiesbaren op de AKKUraatd-lijst. 'We can hear you almost wondering', hadden de schrijvers geen woordenboek bij de hand? Waarschijnlijk niet, want als ze het even niet meer wisten werd er simpelweg gekozen voor de Nederlandse benaming: 'Pedagogische Wetenschappen' en 'Pandcommissaris', dat snappen die Engelstaligen toch best? Als klap op de vuurpijl hebben zij ook het lijstje met standpunten naar het Engels vertaald en jawel: 'Better English speakers teachers' is een van de wensen. De stemmen van de internationale studenten wint AKKUraatd vast wel. Om het volgende argument kan immers niemand heen: 'A vote for AKKUraatd means there will also be a Pleekrant next year!' We wish them many luck. Update 14.30 uur: AKKUraatd was er als de kippen bij: natuurlijk kunnen zij wel Engels, dit was gewoon een grote grap! Fractievoorzitter Huguette Poolen hing zojuist aan de telefoon: 'Heel leuk dat jullie de actie hebben opgepikt. We hebben expres fouten in de Pleekrant gestopt om aandacht te krijgen voor het feit dat veel docenten slecht Engels spreken.' Zijn ze dan niet bang dat niemand de grap doorheeft? 'Nee, daarvoor is het veel te duidelijk.' Precies, heel duidelijk. We laugh ourselves broken.

 

Lees meer

[UPDATE] Huguette Poolen nummer 1 voor AKKUraatd

Huguette Poolen moet de eer van AKKUraatd redden tijdens de aankomende verkiezingen voor de USR. Tenminste, als we het lijstje met de top zes mogen geloven dat ANS in handen kreeg. Huguette Poolen studeert Rechten, is actief bij de Rechtswinkel van AKKU en dit jaar lid van de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid. Direct achter Poolen staat student Communicatiewetenschap Rolf de Rode, gevolgd door Anne Verwaaij, zij is student Geschiedenis en op dit moment lid van de Opleidingscommissie aldaar. Op nummer vier staat Domenique Sinke, student Pedagogische Wetenschappen en vice-voorzitter van de FSR Sociale Wetenschappen. Yurre Wieken, student Politicologie en FSR-lid van Managementwetenschappen en Marije Willems, student Pedagogische Wetenschappen maken de top zes van de aan Studentenvakbond AKKU gelieerde lijst compleet. AKKU-voorzitter Tom Hoven wil niet reageren op het uitlekken van de top zes. De gehele lijst wordt waarschijnlijk maandag gepubliceerd, maar dit zijn dus de zes namen waarmee AKKUraatd haar huidige vijf zetels moet zien te behouden. Met het vertrek van Siam moet dat niet zo'n probleem zijn. Update, 22-04: Vanochtend heeft AKKUraatd de kieslijst officieel bekend gemaakt. De top zes wisten we natuurlijk al, dus kijken we naar plek zeven. Daar staat Ilse Ottenbros, assessor van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Verder wist AKKUraatd ook nog een bestuurslid van Ovum de ronselen, die staat op plek 12 en heet Jan Eisinga. Hoeveel roodbroeken er volgend collegejaar terug te vinden zijn op het USR-pluche wordt bekend op 29 mei. Lijst AKKUraatd 7. Ilse Ottenbros, Biologie 8. Bryan Aaldering, Biomedische Wetenschappen 9. Erik Persoon, Taal- en Cultuurstudies 10. Nina de Bakker, Wiskunde 11. Luc Dohmen, Geografie 12. Jan Eisinga, Psychologie 13. Manon Heldens, Geneeskunde 14. Jordy Davelaar, Natuur- en Sterrenkunde 15. Kimberly Schelle, Behavioural Science

 

Lees meer

[Update] ISON haalt uit naar AKKUraatd

Studentenfractie AKKUraatd loopt flink achter de feiten aan, vindt de koepel van internationale studentenorganisaties in Nijmegen (ISON). In een ingezonden stuk haalt ISON flink uit naar de USR-fractie van AKKU. De voorstellen over internationalisering die de studentenpartij de afgelopen tijd heeft gedaan, zouden bestaand beleid negeren en geen rekening houden met maatregelen die al op de planning staan. Svenja van der Tol, voorzitter van ISON, laat weten dat de brief vooral is bedoeld om het ongenoegen te uiten over de manier waarop de AKKU-fractie ideeën heeft gepresenteerd. ‘De Notitie Internationalisering 2014 – 2018, die begin dit jaar in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering werd behandeld, is opgesteld door het International Office', stelt Van der Tol. 'Ook daar waren ze niet blij met de gang van zaken vanuit AKKU, er werd een beeld geschetst alsof er niet genoeg aan internationalisering wordt gedaan. Dit terwijl het International Office al hard werkt aan een aantal zaken die onder andere door AKKU wordt genoemd.' Huguette Poolen, fractievoorzitter van AKKUraatd, wil op dit moment nog niet reageren op de beschuldigingen van ISON. Update 16.45 uur: Inmiddels heeft AKKUraatd op het stuk van ISON gereageerd. De reactie is hier te vinden.

 

Lees meer

[Update] USR-verkiezingen: gelijkspel

De RU-verkiezingen eindigen ook dit jaar weer in een gelijkstand. Zowel AKKUraatd als asap veroverden vier zetels. AKKUraatd heeft dit jaar 2824 stemmen, tegenover de 2884 van vorig jaar. asap wist 2624 kiezers aan te trekken, in 2013 was dat aantal 2564. Het aantal blanco stemmers lag dit jaar op 713. Bij de vorige verkiezingen was dit 791. 33,8 procent van studenten heeft dit jaar gestemd, een daling ten opzichte van vorig jaar. Update 28 mei 16.52: Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh van asap zegt heel blij te zijn dat zijn partij vier zetels heeft. 'We hebben studenten overtuigd dat we weer het beste voorhebben met de medezeggenschap. Ik verheug me op de samenwerking met AKKUraatd.' De sfeer zat er voor zijn partij goed in bij het Cultuurcafé, asap trok voor de deur flessen champagne los. Jordy Davelaar, de nummer een van AKKUraatd, is zichtbaar geëmotioneerd. 'Het is een goed resultaat, ook omdat we weer de meerderheid van de stemmen hebben. We hebben een mooie en gemoedelijke campagne gevoerd en er is een leuk team gevormd', aldus Davelaar. Update 28 mei 17.26: Fedor Hageman, de nummer zes van AKKUraatd die met voorkeursstemmen is gekozen, heeft besloten niet de USR in te gaan.

 

Lees meer

AKKUraatd laat potentieeltjes slingeren

Het is studentenpartij AKKUraatd weer gelukt om hun lijst met potentiële kandidaten te laten slingeren. ANS kreeg een verlanglijstje onder ogen met daarop mogelijke lijstduwers, -trekkers en -opvullers voor de komende verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (USR). Uit rondvraag blijkt echter dat niet iedereen interesse heeft om de roodbroeken te steunen. Qin Ong, voormalig penningmeester van de BètaBedrijvenBeurs, overweegt het lijsttrekkerschap, aldus de gegevens. Aan ANS vertelt ze: 'Ik ben er nog niet over uit. Het lijkt me leuk, maar ik weet niet of ik er genoeg tijd voor heb. Morgen hebben we een informatiebijeenkomst, dan weet ik hopelijk meer.' Ook rechtenstudent Omar El Gachi heeft 'zeer geïnteresseerd' achter zijn naam staan. Verder is AKKUraatd druk aan het werven onder leden van facultaire studentenraden - onder anderen Robin Hoeks, Niels Honkoop en Mirjam de Haas - en anderen studentbestuurders - onder andere Bas Romeijn, Koen MigchelbrinkFleur Verdenius en assessor van de Faculteit der Letteren Nina den Elzen. Fedor Hageman, voorzitter van MFVN, staat genoteerd als geschikte lijstduwer. Na een belletje blijkt inderdaad dat hij zijn naam aan een kieslijst wil verbinden. 'Net als mijn voorgangers wil ik een steentje bijdragen.' Welke partij hem in de wacht gaat slepen, is echter nog niet duidelijk. 'Ik heb binnenkort een gesprek met zowel AKKUraatd als asap.' Bekende namen op de lijst zijn daarnaast praeses van Ovum Novum Valerie Richelle en Carolus Magnus-praeses Damien Oud. Op steun van de laatste hoeft de partij in ieder geval niet te rekenen. 'Dat gaan we niet doen. Ik had al via via vernomen dat AKKUraatd mij ging benaderen en ik heb ook via-via laten weten dat ze dat niet hoeven te doen. Ik ben daar niet op mijn plaats. Hetzelfde geldt voor asap trouwens.' AKKUraatd-fractievoorzitter Huguette Poolen ontkent in alle toonaarden wanneer ANS haar met de lijst confronteert. 'Ik weet niet waar je het over hebt. In april presenteren we onze kandidaten, dan zal blijken wie er op de lijst staan.'

 

Lees meer

AKKUraatd maakt lijst vroegtijdig bekend

De studentenfractie AKKUraatd heeft hun lijst voor de USR-verkiezingen vroeg bekendgemaakt. Jordy Davelaar moet de roodbroeken uit het slop trekken. Davelaar (22) is masterstudent Natuur- en Sterrenkunde en dit collegejaar de Studentassessor van FNWI. Vorig jaar stond hij op plaats 14 van de lijst. Het is opvallend dat de lijst bijna twee maanden voor de verkiezingen bekend is gemaakt. Volgens de huidige fractievoorzitter Huguette Poolen is AKKUraatd van het breken van tradities. Op de lijst staan een hoop namen die al eerder op de lijst stonden. Het lijkt op recyclen, maar volgens de kersverse lijsttrekker is dit 'een stukje continuïteit'. Dit keer is het, sinds lange tijd, AKKUraatd gelukt om de lijst niet vroegtijdig uit te laten lekken. In februari lekte al een lijstje uit met potentiële kandidaten voor de lijst van AKKUraatd. Vorig jaar was de kandidatenlijst ook al uitgelekt.

 

Lees meer

AKKUraatd presenteert verkiezingsprogramma

Vandaag komt AKKUraatd met het verkiezingsprogramma voor de studentenraadsverkiezingen later deze maand. De partij zet in op 'kwaliteit' en dat mag blijken uit het korte programma (.pdf) waarin dit woord centraal staat. In tegenstelling tot de twaalf pagina's van vorig jaar (.pdf) telt het document nu vier pagina's en is het aantal punten drastisch verminderd. AKKUraatd wil wel nog steeds 'kwalitatief goede toetsing’ en is daarom tegen het gebruik van meerkeuzevragen uit capaciteitsoverwegingen. 'Wij vinden dat kwaliteit nooit mag lijden onder kwantiteit', aldus lijsttrekker Jordy Davelaar. Om het verblijf op de campus voor studenten dragelijker te maken zouden er hot water points moeten komen. De partij stelt zich voor dat iedereen een Radboudmok kan kopen en die gedurende het collegejaar onbeperkt mag vullen met heet water. Daarnaast doet AKKUraatd haar duurzaamheidstraditie eer aan in het verkiezingsprogramma. Een van de maatregelen is het ook digitaal aanbieden van cursusmateriaal om papier en geld te besparen. AKKUraatd constateert in het programma dat de RU-website 'verouderd en niet toegankelijk voor mobiele telefoons is'. Dat klinkt als een open deur, eerder gaf de universiteit namelijk aan dat in september de nieuwe website online komt. 'We willen volgend jaar vooral de vinger aan de pols houden en er voor zorgen dat de voorgenomen verbetering ook daadwerkelijk een verbetering is', laat Davelaar weten in een reactie. Later deze week zal asap haar partijprogramma presenteren waarna de Nijmeegse student eind mei volledig geïnformeerd een stem kan uitbrengen. De verkiezingen worden gehouden van woensdag 21 mei tot dinsdag 27 mei.

 

Lees meer