‘Het is niet alleen maar fight the power’

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) wil in actie komen tegen het rendementsdenken en de volgens hen te grote invloed van het bestuur op de RU. De groep vindt dat de student meer te zeggen moeten krijgen, maar hoe gaat ze dit aanpakken? ‘Studenten hebben niet het idee dat de medezeggenschap écht iets kan doen.’

Tekst en foto's: Marit Willemsen

De afgelopen drie dagen waren voor de kersverse De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) behoorlijk hectisch. De landelijke discussie over democratisering in het onderwijs waaide zondag over naar Nijmegen, waarna de groep zich oprichtte. Twee hectische vergaderingen en een debat later is de groep geslonken, maar staat nog steeds. In het actualiteitencollege van het Soeterbeeck-programma stond DNUN-woordvoerder Matthias van Trigt even lijnrecht tegenover de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de RU, Gerard Meijer, die het hele idee van DNUN wegwuifde. Het CvB ligt weinig overhoop met de medezeggenschap dus is een dergelijke actiegroep helemaal niet nodig, meende de bestuurder. Toch is niet iedereen louter positief. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, stelt bijvoorbeeld dat er weinig officieel is vastgelegd en dat alle rechten ‘bij gratie van het CvB’ zijn. Maakt de DNUN van een mug een olifant of is er echt actie nodig in Nijmegen? Komt het hier ooit zo ver als in Amsterdam? ANS vroeg het Van Trigt.

Hoe is de groepssamenstelling van DNUN nadat een deel eerder deze week is opgestapt?
'Op dit moment hebben we verschillende werkgroepen om de directe taken aan te pakken. Dat zijn er drie. Ik zit in de mediawerkgroep, daarnaast hebben we een actie- en activiteitenwerkgroep en een communicatiegroep die probeert het contact onderling en met gelijkgestemde organisaties te onderhouden en natuurlijk de mensen in het Maagdenhuis. Op maandag kwamen we met ongeveer veertig mensen bij elkaar. Dat was onverwacht veel. Ondertussen zijn nog wel wat mensen bijgekomen en weggegaan. Ongeveer dertig studenten zijn nu actief op de Facebookgroep.’

Matthias DNUN 260x194Wat willen jullie bereiken?
‘Daar kan ik nog niet veel over zeggen. We zijn een aantal voorstellen en onderwerpen aan het bespreken, maar het is te vroeg om dat naar buiten te brengen. Bovendien willen we goed geïnformeerd de strijd aangaan. Op dit moment hebben we alleen een gezamenlijk sentiment. We vinden namelijk dat onderwijs niet als een onderdeel van het bedrijfsleven moet worden gezien. Een studie is meer dan de plek waar je je diploma haalt. Onderzoekers moeten daarnaast zonder externe druk en perverse prikkels in staat zijn onderzoek te doen en flexcontracten van medewerkers moeten aan banden worden gelegd. Bovendien hebben de CvB’s in Nederland over het algemeen heel veel mogelijkheden om de medezeggenschap links te laten liggen als het er echt op aankomt. De studenten moeten meer mogelijkheden krijgen om tegen het universiteitsbestuur in te gaan.’


Op dit moment rukt ‘De Nieuwe Universiteit’ overal op. Waaien jullie niet gewoon met de landelijke wind mee?
‘Dat wat er in Amsterdam gebeurt, is als een frisse wind door een muffe studentenkamer. Allemaal sluimerende ideeën en zorgen die al tijden leefden, krijgen nu ineens de ruimte. We vinden het belangrijk dat de grote tendens van het rendementsdenken wordt aangepakt. Dat speelt niet alleen in Amsterdam.’

Zijn jullie ook voorvechters van meer inspraak voor studenten door bijvoorbeeld een student-lid in het CvB, net als in Amsterdam is geëist?
‘Dat is nu een hot topic, maar wij zijn er nog niet over uit hoe dit er precies uit zou moeten zien. Wat we wel heel graag willen is met de bestaande medezeggenschapsorganen om de tafel zitten. Als we samen uitkomen bij een positie waar we ons beiden in kunnen vinden, willen we daarvoor vechten.’

Wil de medezeggenschap wel met jullie die strijd aangaan?
‘De medezeggenschap is deels positief, maar deels ook bijna geïrriteerd, omdat ze zich denk ik gepasseerd voelen. Wij willen het juist samen doen. Ik heb daarnaast het vermoeden dat men ons associeert met De Nieuwe Universiteit Amsterdam. Sommige medezeggenschappers lijken ideeën op ons te projecteren die we helemaal niet per se hoeven te hebben. Mensen schijnen te denken dat je een gebouw bezet omdat dit leuk of spannend is. Het is echter niet alleen maar fight the power. In de werkelijkheid is een bezetting een actie die altijd aan het eind komt van een lange reeks aan frustraties en tegenslagen. Ik hoop dat het niet zo zal lopen. Wat we in ieder geval niet willen doen is ons laten afschepen met een “ik beloof dat we erop zullen letten” of “we zullen het er komende week nog over hebben”, want dat is hetgeen dat de bezetting in het maagdenhuis veroorzaakte.’

Denk je dat veel studenten zich achter jullie zullen scharen?
'Ik vermoed dat er ook in Nijmegen veel studenten zijn die veranderingen willen zien, maar dat zij denken dit niet waar te kunnen maken.'

Als veel studenten verandering willen zien, hadden ze toch wel actie ondernomen? Verandering kan toch ook al via de paden die er nu zijn?
‘Dat vraag ik me af. Ik durf te stellen dat de meeste studenten niet het idee hebben dat medezeggenschap écht iets kan doen. Als er iets aan de hand is, kloppen studenten volgens mij niet aan bij de medezeggenschap of studentenvakbond. We slikken het allemaal in. Men denkt dat er toch niets met een klacht wordt gedaan, of dat het CvB uiteindelijk toch wel doet wat het wil.’

Voelde je je door Meijer gehoord in de eerdere discussie?
‘Ik ben negatief over zijn houding, vooral over zijn stelling dat DNUN niet nodig zou zijn. Meijer lijkt ervoor te kiezen om vooral een status quo-positie in te nemen: “Hoe we het nu doen is goed genoeg. Als je klachten hebt, dan ga je maar ergens anders heen, want aan de RU doen we het perfect.” Ik vermoed dat het CvB in het openbaar wel wil stilstaan bij het studentenbelang, maar dat tijdens een overleg met ons de reactie zal zijn: “Ik wil eigenlijk nog lunchen, dus kunnen we een andere keer verder praten?”’

En als dat gebeurt, toch maar een bezetting?
‘Dat ga ik niet uitsluiten.’

 

Lees meer

[Ingezonden] De medezeggenschap is simpelweg machteloos

Gino Praat (20), eerstejaarsstudent Psychologie en actief bij De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN), vindt dat de kritiek op de RU-medezeggenschap makkelijk aan de kant is geschoven. 'De tijd van discussies over stopcontacten en Blackboard-problemen is voorbij. De dialoog over fundamentele vraagstukken moet ook op de RU worden gestart.'

Sinds de gebeurtenissen in het Bungehuis en het Maagdenhuis is de discussie over het verbeteren van het hoger onderwijs losgebarsten. Uit alle hoeken van de academische gemeenschap is kritiek geuit op de universitaire democratie. Ook hier in Nijmegen had men bezwaar op het gebrek aan rechten dat de medezeggenschap bezit. Maar is die kritiek op de RU wel terecht? Volgens sommigen niet.

Op verschillende manieren kreeg ik vooral sussende uitspraken te horen: Het is een Amsterdams probleem. Weliswaar zijn er verbeteringen mogelijk, maar hier is alles goed geregeld. De Nieuwe Universiteit is in Nijmegen niet nodig. Voor oplossingen moet je in Den Haag zijn. De student heeft hier het laatste woord. De medezeggenschap heeft immers een goede relatie met het College van Bestuur (CvB).

Kon ik maar zeggen dat het zo democratisch is gesteld op de Radboud Universiteit. Blijkbaar is de ‘goodwill’ van het CvB voldoende reden om een ondemocratisch systeem te rechtvaardigen. Een systeem waarbij bisschoppen het stichtingsbestuur benoemen, dat op haar beurt weer het CvB kiest. Bovendien staat hetzelfde stichtingsbestuur boven de medezeggenschap. De inspraakorganen kunnen immers worden gepasseerd bij besluiten waar deze het niet mee eens is. Het is dus slechts een illusie dat de medezeggenschap door middel van haar instemmingsrechten daadwerkelijk het laatste woord heeft.

Waar ik me ook over verbaas, is het feit dat de medezeggenschap het initiatiefrecht niet heeft en niet met eigen voorstellen kan komen. De medezeggenschap kan het CvB wel adviseren om een beleidsvoorstel te doen, maar op deze manier blijft de medezeggenschap afhankelijk van de ‘goodwill’ van het CvB. Voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR) Mark Vlek de Coningh gaf in een eerder artikel van ANSde situatie goed weer: 'Als er een College zit dat niet bereid is om naar studenten te luisteren, zijn we vleugellam.' Zelfs relatief kleine democratische veranderingen die (een gedeelte van) de USR al jarenlang wil - zoals een studentenassessor in het CvB of het aanpassen van de 60/40-regeling - kan na jarenlang pleiten niet gerealiseerd worden. De medezeggenschap is simpelweg machteloos.

Samen met andere betrokkenen van DNUN speuren we deze problemen op en willen we ze aanpakken. De Nieuwe Universiteit moet niet als een stelletje ‘CvB-slachters’ worden gezien die tegen alles en iedereen aan wil schoppen, maar als een beweging die strijdt voor echte democratie en meer transparantie in het hoger onderwijs. Ik roep studenten, wetenschappers en de rest van de academische gemeenschap op om met een gezonde kritische blik naar het hoger onderwijs te kijken en mee te doen met het debat dat gaande is. De tijd van discussies over stopcontacten en Blackboard-problemen is voorbij. De dialoog over fundamentele vraagstukken zoals democratie en transparantie moet ook op de Radboud Universiteit worden gestart.

 

Lees meer

[Ingezonden] DNUN's kritiek op commercialisering hoger onderwijs

Peter Teunissen (27), student Filosofie en Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies en actief bij De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN), reageert in deze ingezonden brief op een statement van Frank Kruijsbeek op Voxweb. 'Waar hij de beweging wegzet als een anti-autoritaire, tegendraadse beweging, herkende ik in de DNUN juist een radicaal potentieel dat verandering zou kunnen brengen.'

Vox publiceerde vorige week een ingezonden brief van Frank Kruijsbeek, die tot voor kort betrokken was bij De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) maar zich na de tweede bijeenkomst terugtrok omdat de beweging te activistisch en radicaal zou zijn. Is dit niet juist het moment om voor een meer fundamentele verandering te pleiten? Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan, maar die dialoog moet geen doel op zich worden. Juist doordat DNUN het neoliberale kader dat onze universiteit en de rest van de samenleving volledig beheerst in twijfel trekt, beoogt zij een meer fundamentele kritiek op de commercialisering van het hoger onderwijs te formuleren. Dat zij daarnaast probeert alternatieven te creëren, experimenteert met basis-democratische structuren, maar bovenal iets concreets teweeg wil brengen, is zij volgens Kruijsbeek radicaal en activistisch. Waar Kruijsbeek dit – ten onrechte – wegzet als een negatieve eigenschap, ben ik er van overtuigd dat juist hier de potentie schuilt voor een nieuwe studentenbeweging.

Net als Kruijsbeek zat ik een tijdje terug vol goede moed onder de trap van het Erasmusgebouw. Maar waar hij de beweging wegzet als een anti-autoritaire, tegendraadse beweging, herkende ik in de DNUN juist een radicaal potentieel dat verandering zou kunnen brengen. Met 'radicaal' bedoel ik dat DNUN probeert om met kritiek tot de fundamenten van de huidige problematiek door te dringen. Met andere woorden; de nadruk ligt hier niet zozeer op de oppervlakkige manifestatie van problemen, maar op hetgeen dat deze problemen veroorzaakt. Door de oorzaak van problemen bloot te leggen, beperkt DNUN zich niet zozeer tot symptoombestrijding, maar ontwikkelt zij een meer fundamentele kritiek die onderdeel is van een zoektocht naar een meer constructieve oplossing.

De afgelopen weken heeft DNUN enkele kernpunten geformuleerd waar zij zich op wil richten. Zo wordt bijvoorbeeld de rol van de universiteit in de samenleving kritisch bekeken en worden problemen zoals de commercialisering van het hoger onderwijs, de flexibilisering van arbeid en het veelbesproken rendementsdenken als deel van een groter geheel gezien. En hoewel deze problemen zowel door de minister van Onderwijs als het College van Bestuur (CvB) worden erkend, wijzen beiden naar elkaar. Jet Bussemaker geeft toe dat de universiteit geen bedrijf is, maar benadrukt dat ze geen invloed heeft op het concrete beleid van universiteitsbesturen. CvB-voorzitter Gerard Meijer benadrukte tijdens het recente Soeterbeeck-college dat hij teveel wordt beperkt in zijn budget; ‘It's the money, stupid.’ Wijzen is niet moeilijk, kritisch op je eigen positie reflecteren en aan een constructieve oplossing werken daarentegen wel.

Wanneer wij dieper ingaan op bijvoorbeeld de flexibilisering van arbeid op de universiteit, blijkt uit een onderzoek van Vakbond voor de Wetenschap (VAWO) dat sinds 2000 het aantal tijdelijke arbeidscontracten sterk is gestegen. Volgens de VAWO en vakbond Abvakabo beperkt deze flexibilisering van arbeid de ontwikkeling van academisch talent en verhoogt het de werkdruk. De kwaliteit van het onderzoek en onderwijs gaan daardoor aanzienlijk achteruit. Het universiteitsbeleid van de RU volgt wat dit betreft een landelijke trend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dat sinds het begin van de economische crisis in 2008 het aantal mensen in Nederland dat werkt op basis van een tijdelijk contract sterk is toegenomen. De flexibilisering van arbeidsplaatsen op onze universiteit staat dus niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een breder probleem. Het lijkt mij dan ook meer dan logisch dat de oplossing niet alleen wordt gezocht binnen een specifieke sector, maar dat er moet worden gekeken naar een meer fundamentelere oorzaak. Juist doordat DNUN problemen als deel van een groter geheel ziet en hiermee een meer fundamentelere kritiek formuleert, lijkt een kritiek op het neoliberalisme onvermijdelijk. Een volgende stap voor de beweging is de abstracte problemen vertalen naar concrete doelen. Dit is precies wat DNUN nu doet.

Een van de doelen van DNUN is democratisering van de universiteit. Vanuit een meer democratische structuur zouden het rendementsdenken en de commercialisering van de academische wereld kunnen worden teruggedrongen. Dat het neoliberalisme op zijn zachtst gezegd niet democratisch is, maakt het belang van het creëren van alternatieven des te groter. DNUN heeft hier al een belangrijke stap gemaakt door in de praktijk basis-democratisch te zijn. Binnen deze basis-democratische structuur worden beslissingen op een zo gelijkwaardig en kleinschalig mogelijke manier gemaakt. Binnen de beweging zijn verschillende werkgroepen actief, die onderling vergaderen en gezamenlijk proberen tot overeenstemming te komen. Middels deze constructie proberen we een centralisatie van kennis – en dus macht – te voorkomen. Daardoor blijft een dynamiek bewaard waarin iedereen op een gelijkwaardige manier kan participeren en direct inspraak heeft in zijn of haar Nieuwe Universiteit. Daarnaast wil DNUN op korte termijn samen met docenten colleges opzetten. Op die manier kunnen we zowel bijdragen aan de theoretische vorming van de beweging, als dat het een manier is voor docenten en studenten om gezamenlijk het onderwijs vorm te geven. Dit maakt dat de DNUN niet alleen praat en discussieert over democratisering van de universiteit, maar dat in de praktijk zelf ook is. Daardoor is DNUN zoals Mathijs van de Sande duidelijk verwoordt: 'De belichaming van datgeen waar zij voor strijdt.'

 

Lees meer

ANS bezocht: Actualiteitencollege 'Democratie aan de RU'

Vandaag vond in de overvolle zijzaal van de Refter het actualiteitencollege plaats over democratie op de RU. Sprekers Jan Brabers, Gerard Meijer, Matthias van Trigt en Floor Albers van der Linden, namen om de beurt het woord om hun visie op het democratische gehalte van de RU te delen. ANS bezocht het actualiteitencollege en doet verslag.         Brabers Universiteitshistoricus Jan Brabers krijgt als eerste het woord. Volgens hem zijn er meer verschillen met de studentenrevolutie uit de jaren zestig dan overeenkomsten met de beweging van De Nieuwe Universiteit. Brabers vindt dat we te maken hebben met een Amsterdams probleem binnen de medezeggenschap, geen Nijmeegs probleem.         DNUN Namens De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) is Matthias van Trigt, student Politicologie, aanwezig. Hij houdt een betoog over de focus op rendementen in het onderwijs. De kerntaak van de universiteit moet volgens Van Trigt het voorbereiden van studenten op kritisch maatschappelijk functioneren zijn. Ondanks zijn kritiek op de RU, hoeven we nog geen bezetting van het Erasmusgebouw te verwachten: 'Ik ben hier niet gekomen om de oorlog aan het College van Bestuur te verklaren.' Aan het einde van Van Trigts betoog juichen de leden van DNUN, die met ongeveer tien man sterk achter in de zaal staan - inclusief vlag van DNUN.     Meijer Vervolgens krijgt Gerard Meijer, voozitter van het College van Bestuur (CvB) van de RU, het woord als 'voorzitter van de leerfabriek'. Meijer vindt dat debat en discussie floreren. Uit zijn reclamepraatje voor de Nijmeegse universiteit blijkt duidelijk dat hij de voorman van de universiteit is: de RU moet niet groter maar beter en we kiezen voor kwaliteit en persoonlijke binding met studenten. Meijer ziet echter het probleem van DNUN niet, want in Nijmegen wordt al geluisterd naar studenten. Via de democratische weg wil hij echter wel de discussie aangaan, wanneer studenten problemen zien.     Floor Floor Albers van der Linden, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, houdt een kort maar bondig betoog, zonder hierbij echt inhoudelijk in te gaan op Meijer en Van Trigt: AKKU zal altijd blijven strijden voor een sterke positie van de medezeggenschap en een studentlid in het CvB. Daarnaast is het tijd voor een betere stemverhouding in de Facultaire Studentenraden, waar studenten slechts voor 40 procent meetellen als het op stemmen aankomt.         Het college eindigt met een debat, waarbij Van Trigt, Meijer en Albers van der Linden samen op het podium staan. Uiteindelijk gaat de discussie bijna alleen nog maar over het rendementsdenken. Een studentlid in het CvB en de weinige formele inspraak van de medezeggenschap - beiden belangrijk in de discussie over democratie - worden maar kort aangekaart. Marcel Becker eindigt het debat met een statement: hij hoopt dat er net zoveel mensen aanwezig zullen zijn als tijdens het debat vandaag, als er over de toekomst van de universiteit wordt gesproken.

 

Lees meer

Bezettingsdrang in Amsterdam zet door

De actievoerende studenten van De Nieuwe Universiteit zijn nog maar amper een maand uit het Maagdenhuis, of een nieuwe bezetting dient zich alweer aan. Ditmaal komt het democratisch getrap vanuit een onverwachte hoek. Studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) bezetten onder de naam DNU-VU een leegstaande ruimte op de VU-campus. Dat meldt Advalvas, het studentenblad van de VU. DNU-VU werd naar eigen zeggen geïnspireerd door bezetters van De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN), die onlangs het voormalige Gerecht op de Nijmeegse campus kaapten en deze omdoopten tot kritisch café Terecht!. Studenten kunnen daar vrij studeren en er kan onderling worden gesoebat over de rol van de universiteit. Gisteren om 16.00 uur 's middags opende DNU-VU, naar het voorbeeld van Terecht!, academisch café De Verrekijker. Een masterstudent Religiestudies die deel uitmaakt van DNU-VU vindt het vreemd 'dat studieverenigingen steeds vaker naar flexplekken moeten verhuizen terwijl ruimtes als deze leegstaan'. UvA-docent Jos Scheren, zelf een Maagdenhuisbezetter in 1969, gaf gisteren als eerste een lezing in De Verrekijker. Net zoals dat het College van Bestuur van de RU niet bepaald stond te springen toen DNUN de campusruimte bezette, wordt ook de VU niet vrolijk van de impulsieve bezettingsacties. Nadat de beveiliging op de ruimte werd afgestuurd, ging de VU gisteren met de bezetters in gesprek. De krakers blijven angstvallig stil wanneer hen wordt gevraagd hoe ze de ruimte zijn binnengekomen. 'De deur stond toevallig open.'

 

Lees meer

DNUN geweigerd bij speech Bussemaker Open dag

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) leeft nog: afgelopen zaterdag tijdens de Open dag heeft de actiegroep meer dan zeshonderd flyers uitgedeeld voor meer democratie op de RU. Terwijl minister van Onderwijs Jet Bussemaker haar leenstelsel mocht propageren in het Collegezalencomplex, werd DNUN verbannen uit het gebouw.

DNUN liep rond met flyers met de boodschap: Change perspective; Change the university. Met deze slimme ombuiging van het RU-motto scoorde de groep echter geen punten, tot zover de mogelijkheid om je stem te laten horen op de RU. De informerende functie van de bijeenkomst over het schuldenstelsel in het Collegezalencomplex was overigens volgens een Facebook-post van DNUN geen succes: met een halflege zaal die vooral gevuld was met mannen van middelbare leeftijd weet de gemiddelde aankomende student nog steeds niet heel veel meer.

Bussemakers promotietour mag dan geen daverend succes zijn geweest, ook bij DNUN zelf schort er nog het een en ander aan de communicatieve vaardigheden. Wanneer DNUN om commentaar wordt gevraagd, belandt men in een wirwar van doorverwijzingen zonder uiteindelijk effectief antwoord te krijgen.

 

Lees meer

DNUN mag voorlopig blijven

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) opende vanmorgen zonder toestemming een kritisch café in het voormalige Gerecht, genaamd Terecht!. Zojuist waren Anton Fraaij en Martijn Gerritsen namens de RU op bezoek bij Terecht! om een hartig woordje met de beweging te spreken, Mark Vlek de Coningh was hier ook bij namens de Universitaire Studentenraad.

Gerritsen vindt het gek dat DNUN niet de standaardprocedures volgt om een ruimte te krijgen. Als nieuwe studentenorganisatie hoor je namelijk bij het universiteitsfonds SNUF aan te kloppen om een ruimte te krijgen. De RU-woordvoerder wilde weten waarom niet de normale weg is bewandeld, maar heeft hier naar eigen zeggen geen antwoord op gekregen.

De universiteit onderneemt nog geen radicale acties. DNUN mag in TvA 8 blijven tot beide partijen met elkaar in gesprek zijn geweest. Wanneer dit gesprek plaatsvindt, is nog onbekend.

De lezing van René ten Bos gaat niet door, maar dat heeft volgens Lisa van DNUN niets met het recente bezoek van de woordvoerders te maken. Ten Bos is namelijk ziek. Een andere docent komt een vervangend praatje geven. De andere geplande activiteiten gaan vandaag gewoon door.

 

Lees meer

DNUN opent kritisch café

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) komt met haar eerste actie voor een groot publiek: een kritisch café Terecht! in het oude Gerecht in TvA 8.

Vanmorgen trok DNUN met banken, stoelen, tafels, spelletjes en koffie-apparaten het voormalige Gerecht in. 'We moesten alleen wat hekken aan de kant schuiven', vertelt Herman van DNUN. De groep kritische studenten had al vaker bij het College van Bestuur om een ruimte gevraagd, maar werd constant afgehouden. DNUN heeft het universiteitsbestuur een persbericht en open brief gestuurd, waarin zij hun actie uitleggen, maar tot op heden heeft de groep niets gehoord vanuit het Bestuursgebouw.

Terecht! houdt zich aan de openingstijden van universiteitsgebouwen, waardoor er niet echt sprake is van een bezetting. 'We vertrekken vanavond om 20.00 uur en staan hier morgenvroeg om 8.00 uur weer op de stoep', zegt Lisa van DNUN. 'De ruimte staat toch leeg, dus waarom maken we er niet iets gezelligs van? De universiteit is van ons, van studenten en medewerkers. Het liefst blijven we zitten tot het gebouw wordt gesloopt.' Aangezien het gebouw tot zeker 2018 blijft staan, hebben de studenten nog een paar jaar van kraken te gaan.

Een actie van dit formaat heeft de Nijmeegse tak van de nationale beweging nog niet georganiseerd. Wel regelde DNUN al eerder een lezing, een debat en flyerde DNUN tijdens de Open dag van de RU. In het kritische café kunnen mensen spelletjes spelen en praten over de toekomst van de universiteit. Vandaag staan er drie lezingen op het programma, waaronder een van filosoof René ten Bos. Daarnaast komen vanmiddag De Nieuwe Universiteiten van onder andere Wageningen, Utrecht en Amsterdam op bezoek in Nijmegen voor een gezamenlijke vergadering.

Terecht!

 

Lees meer

In beeld: Terecht!

Vandaag opende De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) een kritisch café in het voormalige Gerecht in TvA 8. ANS nam een kijkje in Terecht!. Mocht de universiteit het café morgen verbieden, dan hebben we altijd de beelden nog. Tekst: Evy van der Aa Foto's: Simone Both       gerecht Het bord van het voormalige Gerecht hangt nog in de normaal lege hal van TvA 8. De afschermhekken dienen vandaag als achtergrondscherm voor het 'podium'. Amsterdam vlaggetjes Voor bezoekers staan de koffie, thee en cake al klaar. DNUN heeft naar eigen zeggen veel contact met de Amsterdamse collega's. Zij ontvingen daarom speldjes met een protestvlag, die supporters van Terecht! kunnen dragen. eten lunch huiskamer Het kritische café doet aan als normale huiskamer. In vergelijking met het vroegere Gerecht is de sfeer er in ieder geval beter op geworden. Studenten kunnen van hun lunch genieten in de comfortabele stoelen. eerste speech Lisa van DNUN heet de bezoekers van harte welkom. Ze benadrukt dat Terecht! een plek is om te praten over de toekomst van de RU, maar dat het ook als huiskamer kan dienen, waar spelletjes kunnen worden gespeeld. Dr. Thijs Verwijmeren, docent bij de opleiding Psychologie, neemt na Lisa's speech het woord en vertelt dat hij alle medewerkers oproept om het kritische café te ondersteunen. publiek Het publiek luistert naar de praatjes, maar het lijkt erop dat de meeste aanwezigen willen genieten van hun lunch of komen kijken wat er gaande is. Erg druk lijkt het nog niet op de eerste dag. Het is afwachten of DNUN haar spullen moet inpakken van het universiteitsbestuur of dat het café morgen weer opent.

 

Lees meer

Initiatiefnemers kritisch café Terecht!: 'CvB speelt machtsspel'

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) heeft vanochtend gereageerdop de brief van het College van Bestuur (CvB) van de Radboud Universiteit aan de actievoerders. Hierin sommeert het CvB DNUN om het opgezette kritische café Terecht! zo snel mogelijk op te doeken. Als reactie hierop waarschuwt DNUN het CvB 'om niet dezelfde fouten te maken als in Amsterdam'. Uit de brief van het CvB aan DNUN, ondertekend door CvB-voorzitter Gerard Meijer, kwam naar voren dat de actievoerders het voormalig Gerecht in TvA 8 - waar Terecht! is opgezet - zo snel mogelijk moeten verlaten omdat daar 'tijdelijke werkplekken' komen. DNUN vindt dit een 'overduidelijke aangedragen drogreden' die wijst op een 'machtsspel' vanuit de RU. De bezetters betreuren de autoritaire houding van het CvB en vinden juist dat een kritisch café zoals Terecht! heel goed past in het sociale en vernieuwende imago van de RU. DNUN zegt ondanks alles nog steeds de dialoog aan te willen gaan met 'alle betrokken partijen' en is zelfs al bezig om samen met de Universitaire Studentenraad (USR) een voorstel te schrijven over het behouden van Terecht!. Al met al hoopt DNUN het CvB vooral ervan te overtuigen dat het café mag blijven bestaan. Of het College als antwoord hierop over zal gaan op hardhandige ontruimingen à la Louise Gunning, zal later blijken. Update: woensdag 20 mei, 14.43 uur Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, benadrukt dat de USR in overleg is met alle studentenorganisaties en dus niet alleen met Terecht! onderhandelt over de realisatie van open huiskamers en studieruimtes. Er is dus geen sprake van een exclusieve samenwerking tussen de USR en Terecht!, terwijl deze indruk wel wordt gewekt in de brief.

 

Lees meer

Nieuwe Universiteit Nijmegen nu al ten einde?

Het lijkt er nu al op dat De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) uit elkaar begint te vallen. Nadat aan het einde van de tweede bijeenkomst vanmiddag onenigheid ontstond over bepaalde besluiten, stapten meerdere personen resoluut op. DNUN werd maandag opgericht naar voorbeeld van de beweging in Amsterdam. Daar pleit de actiegroep onder andere voor democratisering van het universiteitsbestuur. Het statement dat de groep hier wil maken naar de RU en de media, had gisteren in de vergadering duidelijk moeten worden, maar dat liep even anders. Na een hoop consternatie en verwarring besloten een aantal leden op te stappen, waarna de vergadering met pakweg acht man eindigde. Waar er in de eerste bijeenkomst ongeveer veertig man aanwezig waren, was de vergadering van gisteren al dunner bezaaid. Maandag zijn er werkgroepen in het leven geroepen die zich ontfermen over de te voeren acties en de rol naar de media. Gisteren werden de eerste punten naar de aanhang toe gepresenteerd. Tekenend voor de middag was de verwarring over wie er ook alweer in welke werkgroep zat. Ewoud Stütterheim, lid van de Universitaire Studentenraad, moet een spoedcursus medezeggenschap geven. Bijna niemand blijkt namelijk te weten hoe het eigenlijk geregeld is op de universiteit. Wanneer iemand het voorstel voor een gekozen rector magnificus oppert en het huidige systeem wordt zwartgemaakt, vraagt Stütterheim aan de groep of er iemand überhaupt benul heeft van de verkiezingsmethode nu. Het resultaat: complete stilte. Over één ding is de groep het wel eens: er mogen geen voorbarige uitspraken worden gedaan naar de media zonder verstand van zaken. Ook wordt uiteindelijk duidelijk dat DNUN pleit voor een gekozen CvB, het stoppen van de privatisering van de universiteit en een beperking van het aantal flexcontracten van docenten en medewerkers. 'De groep heeft wel veel media-aandacht vanuit Hilversum en is in gesprek met NOS en RTL', vertelde een inmiddels ex-DNUN-lid. Ook Stütterheim stapte gisterenmiddag uit de beweging, maar staat er nog wel sympathiek tegenover: 'Ik was klaar met de oproep voor actie, zonder dat er werd nagedacht over oplossingen.' Volgens de overgebleven actievoerders zullen de vergaderingen van DNUN uiteindelijk wel leiden tot concrete eisen richting de universiteit. Bang voor een georganiseerde bezetting van het Erasmusgebouw hoeft het College van Bestuur heel waarschijnlijk niet te zijn.

 

Lees meer

RU komt met smoesjes om Terecht! te ontruimen

De actievoerders van De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) moeten van het College van Bestuur (CvB) zo snel mogelijk het oude Gerecht, waar zij hun kritische café Terecht! openden, verlaten. De brief die is ondertekend door de CvB-voorzitter Gerard Meijer, werd gisteren voorgelezen tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) met de Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad. In de brief staat dat het CvB het Gerecht vrij wil hebben om studieplekken te maken wanneer de UB wordt verbouwd. 'Gedurende de verbouwingen zijn elders op de campus werkplekken noodzakelijk.' Uit het antwoord op de vraag wanneer het besluit genomen is om een studieruimte te maken van het Gerecht, bleek dat deze beslissing pas gevallen is nadat DNUN de ruimte bezette met Terecht!. AKKUraatd stelde dit een half jaar geleden al voor, toen de bibliotheek van sociale wetenschappen verhuisde. Je kon daar toen tijdelijk studeren, maar na de verbouwing zijn deze werkplekken snel weer weggehaald. Is de verbouwing van de UB een excuus om DNUN naar buiten te vegen? Martijn Gerritsen, de woordvoerder van het CvB, zegt dat er vanuit wordt gegaan dat de bezetters professioneel genoeg zijn om het Gerecht zelf te verlaten en via de reguliere weg aan een ruimte op de RU te komen. Een ontruiming door de RU - zoals in Amsterdam het geval was - staat dus nog niet op de planning. Voorlopig blijft DNUN nog zitten. De enige aanwezige studerende actievoerder vertelt dat de groep morgen met een eigen open brief komt, waarin zij hun standpunten duidelijk maken. Wat bovendien nog opvalt aan de brief is dat de voorzitter van het CvB na een jaar samenwerking nog niet weet hoe hij de naam van de USR-voorzitter schrijft. Mark Vlek de Coningh is omgetoverd tot Mark Vleck de Koning.

 

Lees meer

Terecht! ontruimd door CvB

Vanmorgen troffen de bezetters van het voormalig Gerecht een lege ruimte aan op de plek waar zij hun kritisch café Terecht! hadden opgezet. Het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) verwijderde de spullen van de actievoerders op bevel van het College van Bestuur (CvB). Maandag verzochthet CvB de mensen van Terecht! om de ruimte zo snel mogelijk te verlaten, zodat hier tijdelijke werkplekken kunnen worden gemaakt. Deze zouden hard nodig zijn in de zomer, omdat de UB dan wordt verbouwd. Gisteren lietende actievoerders weten dat ze niet van plan waren om ruimte te maken. Het CvB vond het tijd om in te grijpen en liet de spullen - zonder dat de initiatiefnemers van Terecht! hiervan op de hoogte waren - uit de ruimte halen. De bezetters kunnen deze terugkrijgen bij het UVB. Hoewel de ME er niet aan te pas is gekomen, lijkt het CvB van de RU dus wel in staat om ontruimingen á la Louise Gunning, de voormalige voorzitter van het CvB van de Universiteit van Amsterdam, uit te voeren. Het CvB geeft op Radboudnetaan dat Terecht! via het universiteitsfonds SNUF een ruimte kan krijgen. Hiervoor moeten ze wel de wachtlijst op, want Terecht! is niet de enige studentenorganisatie die een eigen kamer wil. Vanaf vandaag wordt het voormalige Gerecht verbouwd tot studieruimte. Zo komen er extra stopcontacten en wordt de keuken afgeschermd. Vanaf 1 juni kun je hier waarschijnlijk de boeken in duiken. De verbouwing van de UB start namelijk op 15 juni, dus tenzij je graag wordt gestoord door hardwerkende bouwvakkers, kun je de rust in TvA 8 opzoeken. Terecht! was niet bereikbaar voor een reactie.

 

Lees meer

Vormt USR blok tegen Nieuwe Universiteit Nijmegen?

Een samenwerking tussen de Universitaire Studentenraad (USR) en De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) zit er waarschijnlijk niet in. Dat valt te concluderen na een stroom aan negatieve reacties onder een ingezonden brief van de actiegroep. Afgelopen vrijdag zond Gino Praat, actief bij DNUN, een brief naar ANS-Online waarin hij stelt dat de medezeggenschap op de RU 'simpelweg machteloos is'. De beweging waar hij deel van uit maakt, strijdt voor meer medezeggenschap voor studenten op de Radboud Universiteit. Al snel leidde de brief tot een felle discussie tussen de USR en DNUN, waarin verschillende USR-leden laten doorschemeren dat de Nijmeegse actiegroep vooral niet te serieus moet worden genomen. DNUN zocht eerder juist toenadering tot de USR. 'Wat we heel graag willen, is met de bestaande medezeggenschapsorganen om de tafel zitten. Als we samen uitkomen bij een positie waar we ons beiden in kunnen vinden, willen we daarvoor vechten’, aldus woordvoerder van DNUN Matthias van Trigt. Gezien de houding van de studentenraad, kan dit nog wel eens lastig worden. Plotseling stopte vrijdagmiddag de stroom aan reacties onder de brief. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, zegt dat er geen sprake was van zelfcensuur, maar dat hij 'de USR wel had aangeraden niet meer te reageren op het stuk', omdat 'de USR beter als één blok een mening kan verkondigen'. Vlek de Coningh meldde verder dat de raad de ingezonden brief bij de volgende vergadering zal bespreken en dat de USR dan bepaalt of en hoe het offensief van DNUN zal worden gepareerd. Praat was telefonisch helaas niet bereikbaar. DNUN bijt niet van zich af, zo blijkt als Herman de Jonge namens de actiegroep niets wil zeggen over de negatieve toon van de USR. Hij laat weten nog steeds open te staan voor een discussie over medezeggenschap.

 

Lees meer