Zijlstra wil buitenlandse stufi aan banden leggen

Staatssecretaris Zijlstra wil dat studenten die in het buitenland gaan studeren minder studiefinanciering ontvangen. Dat laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, waarin de Nederlandse staat werd teruggefloten. Nederland had namelijk discriminerende regels omtrent stufi in het buitenland, de zogenaamde meeneembare studiefinanciering (MNSF). Een student had voorheen namelijk pas recht op stufi buiten Nederland als hij of zij minimaal drie van de laatste zes jaar in Nederland woonachtig was. Het Europees Hof vond dit discriminerend tegenover migranten. Als het niet linksom kan om dit geld te besparen dan moet het maar rechtsom volgens Halbe. Daarom wil hij nu de studiefinanciering voor studerenden in het buitenland verlagen. 'Om het budgettaire risico te beperken ben ik voornemens een financieel plafond in het bestaande systeem van MNSF op te nemen', schrijft Zijlstra in de brief. Op dit moment maken er zo'n 9000 studenten gebruik van de MNSF, hetgeen 45 miljoen euro per jaar kost. Zijlstra wil nog voor het zomerreces een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen waarin hij zijn plannen concreet maakt.

 

Lees meer

Zijlstra's beweringen onder de loep

Vorige week berichtten we al over Halbe Zijlstra's wetsvoorstel 'Studeren is investeren', waarin onze staatssecretaris onder meer pleit voor afschaffing van de basisbeurs in de masterfase en het inkorten van het recht op een ov-kaart met twee jaar. Vandaag verscheen op nrcnext.nl een check van de bewering van Zijlstra. Ons aller Halbe beweerde dat een masteropleiding als een 'investering die zichzelf meer dan terugbetaalt' kan worden gezien, omdat 'studenten die een mastergraad hebben behaald gemiddeld twee keer zoveel verdienen als mensen met een diploma uit het mbo en anderhalf keer zoveel als een hbo-bachelor'. Klopt Zijlstra's argument? nrcnext.nl pakte het CBS-rapport 'Inkomens van afgestudeerden, 2007-2009’ erbij en vergeleek de verzamelinkomens van wo'ers, hbo'ers en mbo'ers. Onder wo'ers worden slechts diegenen met een mastergraad verstaan. nrcnext.nl constateerde dat het verzamelinkomen van wo’ers op gemiddeld 50.000 euro euro per jaar uitkwam. Mbo'ers moeten het doen met slechts de helft: hun inkomen was in die periode 25.000 euro. Ook hbo'ers verdienen minder dan universitair geschoolden. Met 36.000 euro verdienen ze anderhalf keer zo weinig als wo'ers. Afgaande op deze cijfers klopt de bewering van het ministerie, concludeert nrcnext.nl. Dit ziet er rooskleurig uit, maar er wordt buiten beschouwing gelaten dat deze grote inkomensverschillen pas optreden na ongeveer vijftien jaar werken; hbo'ers verdienen op een leeftijd van 20-24 jaar gemiddeld 23.600 euro per jaar, terwijl wo'ers in die leeftijdscategorie 'slechts' 21.900 verdienen. nrcnext.nl trekt uit al deze gegevens de conclusie dat de stelling van Zijlstra 'grotendeels waar' is. Toch kan ernstig betwijfeld worden of studenten op dit moment warm lopen voor het argument van de staatssecretaris. Het vooruitzicht op torenhoge studieschulden en geen masterdiploma is allesbehalve rooskleurig.

 

Lees meer