Mastermalaise

De RU lijkt er niet in te slagen haar afgestudeerde bachelorstudenten aan zich te binden voor een masteropleiding. Hoe kan het dat zij haar studenten steeds meer verliest en hoe kan dit worden voorkomen? Tekst: Cecile Vermaas en Inge Widdershoven De Radboud Universiteit is niet langer in trek bij masterstudenten, dat is de conclusie die je kunt trekken uit de cijfers die het College van Bestuur (CvB) in maart presenteerde. Vorig jaar verlieten zeshonderd studenten de RU na het behalen van hun bachelordiploma, terwijl slechts 289 studenten van elders zich hier inschreven voor een master. Hoewel het absolute aantal masterstudenten iets steeg, is de netto uitstroom sinds 2009 met bijna 13 procent gestegen, een schrikbarende trend. Nu de afname dit jaar nog groter is dan vorig jaar, is onze alma mater wakker geschud. In zijn nieuwjaarsrede benadrukte Gerard Meijer, voorzitter van het CvB, dan ook dat deze daling een oplossing vereist. Als die remedie uitblijft en de trend doorzet, loopt de universiteit flink wat inkomsten mis. Wanneer het aantal studenten in een bepaalde masteropleiding krimpt, terwijl er nog steeds evenveel docenten nodig zijn, wordt dat onderwijs logischerwijs minder rendabel. In een doemscenario kan dat het einde van een opleiding betekenen. Een aanwezig en reëler nadeel is de flinke imagoschade die de RU oploopt als studenten er geen masteropleiding willen volgen. Tijd om het roer om te gooien, als de universiteit haar waardigheid wil behouden. Verouderde voorlichting Hoe is het zo ver gekomen? Martijn Gerritsen, woordvoerder van het CvB, legt uit: ‘In het verleden was het vanzelfsprekend dat een bachelorstudent aansluitend een masteropleiding volgde aan dezelfde universiteit. Het lijkt erop dat daaraan een eind is gekomen. We moeten nog bekijken of de groep die de RU verlaat überhaupt doorstudeert.’ Vorig collegejaar is de harde knip ingevoerd. Voor deze invoering konden studenten aan hun master beginnen terwijl ze nog met een been in de bachelor stonden. Zo waren ze al gebonden aan een universiteit en hoefden ze na het behalen van hun bachelor een vervolgopleiding niet eens te overdenken. ‘Studenten hebben nu de tijd om rond te kijken’, aldus Patrick Verleg, voorzitter van de Universitaire Studentenraad. ‘Dat is waarschijnlijk de reden dat het nu flink begint terug te lopen.’ De RU kan er niet meer vanuit gaan dat studenten in een ruk doorstuderen aan dezelfde universiteit, terwijl de voorlichting daar nog wel op is afgestemd. Afgestudeerde bachelorstudenten moeten opnieuw verleid worden om in Nijmegen te studeren. Voor aankomende bachelors is de PR al tot in de puntjes geregeld. Er zijn tal van voorlichtingsactiviteiten zoals proefstudeer- en meeloopdagen en met glanzende foldertjes en een uitgebreide site worden de scholieren naar binnen gelokt. De mastervoorlichting is daarentegen minder glansrijk. Sterker nog, masterstudenten in spe moeten zelf informatie verzamelen op internet of contact opnemen met de universiteit. Daarnaast is er een Masterweek en –dag, waarin de opleidingen voorlichtingsrondes organiseren, en voor het eerst een extra dag om de in- en externe studenten te informeren. Yuri van Erp, projectleider van de Masterweek: ‘Naast een aantal advertenties hebben we een contactinformatiesysteem waardoor studenten een e-card ontvangen wanneer er een voorlichtingsactiviteit aan zit te komen.’ Wie die berichten krijgen? ‘Dat zijn de mensen die al eerder interesse hebben getoond voor de RU en natuurlijk de Nijmeegse derdejaars.’ PR-problemen Het is fijn dat de RU haar contactpersonen wil uitnodigen, maar het is nog maar de vraag of e-cards de beste manier zijn om nieuwe studenten te werven. Vanwege alle onduidelijkheden start het CvB dit voorjaar een uitgebreid onderzoek naar de uitstroom: nu is bijvoorbeeld onbekend of het probleem per faculteit verschilt en wat de motieven van studenten zijn om de universiteit te verlaten. Tot dusver heeft de RU slechts een nieuwe voorlichtingsactiviteit ingepland om de situatie te verbeteren. ‘We organiseren dit jaar voor het eerst één speciale masterdag die op een zaterdag valt. Hiermee willen we de masterstudenten aan ons binden’, legt Gerritsen uit. Zonder de resultaten van het onderzoek zijn er al enkele verbeterpunten te bedenken om nieuwe studenten aan te trekken. Voor de bacheloropleidingen worden zieltjes gewonnen door een samenspel van instellingen: er is intensief contact tussen middelbare school en universiteit. Studenten van andere universiteiten bereiken door hun studieadviseurs up-to-date te houden, is een gemakkelijke eerste stap naar een dergelijk samenspel voor de masteropleidingen. Het is noodzakelijk dat die bachelorstudenten op de hoogte zijn van de mogelijkheden aan de RU. ‘De masters hier kunnen nog zo goed of slecht zijn, als het voor studenten niet zichtbaar is, maakt het allemaal niets uit’, aldus Verleg. Volgens Van Erp voldoet de site ru.nl/studereninNijmegen om toekomstige masterstudenten naar voorlichtingsactiviteiten te trekken. ‘Mensen zullen wel naar de website toe moeten voor verdere informatie, we hebben geen informatie in de vorm van flyers of folders.’ Dit laatste is een sprekend voorbeeld van de matige PR van onze universiteit en benadrukt dat het CvB nog flink moet aanpoten om het tij te keren. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat een extra zaterdagje leden werven niet voldoende is om studenten te binden. Het invoeren van de harde knip had samen moeten gaan met het invoeren van een bredere voorlichting, ook voor de masteropleidingen. Om die fout recht te zetten moet de RU op zijn minst zichtbaar zijn voor externe studenten. Daarvoor is meer nodig dan een kekke website en een contactinformatiesysteem. Kijk hier voor de overige artikelen uit de mei-ANS.

 

Lees meer

Minder eerstejaars voor de RU

Aan de Radboud Universiteit zijn dit jaar minder eerstejaars begonnen dan vorig jaar. Momenteel staan 3.833 sjaars ingeschreven, vorig jaar waren dat er 3.961 op de eerste dag van het collegejaar. De cijfers zijn gebaseerd op het huidig aantal inschrijvingen in Studielink. Alle faculteiten hebben te maken met minder bachelorinschrijvingen, behalve de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Mogelijk dankzij het nieuwe Grotiusgebouw kozen dit jaar ruim 26 procent meer rechtenstudenten voor Nijmegen. De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft te maken met de grootste daling, daar lopen op dit moment 126 minder eerstejaars rond. Ook staan er 7,3 procent minder nieuwe masterstudenten ingeschreven. Daarbij valt op dat rechtsgeleerdheid wel goed scoort bij nieuwe bachelorstudenten, maar dat masterstudenten het laten afweten. Waar zich vorig jaar nog 191 nieuwe masterstudenten inschreven aan de rechtenfaculteit, ligt dat aantal nu maar liefst 45 procent lager. Grootste stijger is de medische faculteit, die 58 procent meer nieuwe masterstudenten verwelkomt. Ook de faculteiten Letteren, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen zien hun aantal masterinschrijvingen stijgen.  

 

Lees meer

RU dit jaar minder populair

De Radboud Universiteit mag de komende maanden haar PR-afdeling nog even flink aan het werk zetten. Volgens De Gelderlander valt het aantal vooraanmeldingen voor een bachelor aan de Nijmeegse universiteit een stuk lager uit dan vorig jaar. In 2014 stond het aantal vooraanmeldingen voor een nieuwe bacheloropleiding nog op 4387, terwijl dat aantal dit jaar is gedaald tot 4021 - meer dan 350 aanmeldingen minder. Woordvoerder Martijn Gerritsen heeft vooralsnog geen enkel idee waarom er dit jaar minder aanmeldingen zijn. 'Het enige dat ik met zekerheid kan zeggen, is dat het aantal aanmeldingen niet overeenkomt met het aantal uiteindelijke inschrijvingen. Een reden voor de daling kan ik zo niet geven. Dan wordt het gissen.' Op de site van De Gelderlander geeft een 'Radboud-woordvoerster' de komst van het leenstelsel als logische reden voor het lagere aantal vooraanmeldingen, 'maar dat is niet onderzocht'. Ook de HAN lijkt een stuk minder in trek en ziet de vooraanmeldingen met ruim duizend studenten teruglopen ten opzichte van vorig jaar.

 

Lees meer

SSHN-complex Talia erg in trek

Enkele dagen geleden werd bekenddat de eerste gelukkige bezitters van een kamer in het SSHN-complex Talia 1 november al kunnen verhuizen. 347 studenten zullen vanaf december in het gloednieuwe complex aan het stationsplein wonen, hiervan zijn 112 studenten short stay. Het kleurrijke gebouw blijkt in trek: voor de in totaal 235 plekken voor reguliere studenten waren 550 aanmeldingen. Voornamelijk de appartementen waar groepsgewijs voor ingeschreven moest worden, bleken populair. Van de 550 ingeschreven studenten hebben slechts 192 een kamer toegewezen gekregen. Dit betekent dat 48 van de 130 ingeschreven groepen hun verhuisdozen kunnen gaan pakken. Naar de tijdelijke woningen voor reguliere studenten is minder vraag: van de 43 kamers komen er donderdag weer op acht de site wegens een tekort aan inschrijvingen. Ondanks het feit dat slechts 40 procent van de ingeschreven studenten echt een kamer heeft gekregen, blijft de SSHN achter haar standpunt staan dat het kamertekort is opgelost. Het groot aantal inschrijvingen ligt volgens Kees Stunnenberg, Hoofd Vastgoed en Beheer, aan het feit dat Talia een gloednieuw complex is op een mooie locatie: 'Heel veel mensen willen hier graag wonen. Het is even afwachten, maar we houden de markt goed in de gaten. Donderdag komen er op de Griftdijk nog eens 112 tijdelijke kamers vrij en in april wordt Mariënbosch opgeleverd waar 350 studenten volledig zelfstandig kunnen gaan wonen. We zien de toekomst dus positief tegemoet.'

 

Lees meer

Vooraanmeldingen RU blijven fors achter

Twee procent minder aanmeldingen dan een jaar geleden. Dat zijn de harde cijfers voor de Radboud Universiteit. Daarmee dalen de vooraanmeldingen van de RU procentueel harder dan van welke andere Nederlandse universiteit dan ook. Dat blijkt uit deze week bekendgemaakte cijfers (.pdf). 59 minder aanmeldingen is op zich te overzien, alleen is de uiterste aanmelddatum voor scholieren al over twee weken. Vorig jaar konden nieuwe studenten zich nog tot 1 september inschrijven bij universiteiten. Daarnaast kennen andere universiteiten op dit moment veel meer aanmeldingen dan een jaar geleden. Zo hebben de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven zo'n 50 procent meer inschrijvingen, de Universiteit van Leiden mag volgens de cijfers 1.200 meer studenten verwelkomen. Kleine nuance: het gaat om gewogen getallen, wat betekent dat studenten die zich voor meerdere studies hebben aangemeld, dubbel worden geteld. Maar ook met die nuance staan alle andere universiteiten er beter voor. Enkel de Universiteit van Maastricht heeft op dit moment, net als de RU, minder aanmeldingen. De Limburgers moeten het met een procent minder inschrijvingen doen. Het is nog niet bekend of de RU actie onderneemt op deze lage aanmeldcijfers.

 

Lees meer