Nog meer lijstjes

De RUmag haar promotievlaggen weer uit de kast halen. Gisteren kwam de KeuzegidsMasters 2015 uit, waarin tien Nijmeegse masteropleidingen worden beoordeeld als beste van Nederland binnen het vakgebied en drie masteropleidingen gebombardeerd zijn tot topopleiding. De drie topopleidingen zijn Political Science, Behavioural Science en Social and Cultural Science, waarvan de laatste twee researchmasters zijn. Een master wordt top als deze meer dan 76 van de te behalen 100 punten scoort. Studenten bepalen voor 70 procent de beoordelingvan de opleiding. Hiervoor wordt gekeken naar de Nationale Studentenenquête (NSE) van de afgelopen drie jaar. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bepaalt als expert in opleidingskeuring voor 30 procent waar je opleiding op de masterladder komt te staan. In september deelde de RU ijsuit aan studenten om te vierendat zij de 'beste' brede universiteit was volgens de Elsevier-ranking. Eens kijken of de masterstudenten van de topopleidingen vandaag taart krijgen voor de gunstig ingevulde NSE.

 

Lees meer

RU behoort tot middenmoot Nederlandse universiteiten

De uitslag van de Nationale Studentenenquête (NSE) is bekend. In deze jaarlijkse enquête, waar studenten hun oordeel geven over de instelling waar zij studeren, scoorde de RU in de middenmoot. In de enquête werd voornamelijk gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs in de ogen van studenten om zo aankomende eerstejaars te informeren over verschillende instellingen. Studielast, informatie vanuit de opleiding, toetsing, roosters en andere studiegerelateerde zaken werden beoordeeld voor alle hogere instellingen in Nederland. Wat opvalt, is dat de RU hoge punten scoort als het gaat om internationalisering. Internationale studenten beoordelen de RU met 4 van de 5 punten wanneer het aankomt op de beheersing van de Engelse taal onder de medewerkers. Daarnaast blijkt de RU erg betrokken bij hulp bij integratie in de Nederlandse cultuur, op dit punt krijgt de universiteit een eindcijfer van 3,5 waar de meeste instellingen blijven steken rond de 3 punten. Nijmeegse studenten blijken verder relatief ontevreden over de voorbereiding op hun uiteindelijke beroepsloopbaan. Hier scoorde de RU net zoals vorig jaar een puntentotaal van 3,2. Met dit totaal zijn alleen beide universiteiten in Amsterdam en Tilburg University onder de RU. Dit doet echter geen afbreuk aan de algemene sfeer op de Nijmeegse campus, die door de respondenten wordt beoordeeld met een mooie 4,2. Voor de volledige uitslag van de enquête, kijk op de sitevan de NSE.  

 

Lees meer

RU scoort bovengemiddeld in Nationale Studentenenquête

De uitslag van de Nationale Studentenenquête (NSE) is bekend. In deze enquête geven studenten jaarlijks hun oordeel over de instelling en opleiding waaraan zij studeren. Op 68 van de 75 aspecten scoort de Radboud Universiteit beter dan andere onderwijsinstellingen. De Radboud Universiteit scoort bovengemiddeld goed op het gebied van sportvoorzieningen. Deze worden beoordeeld met 4,5 van de 5 punten. Ook qua bereikbaarheid behaalt de Radboud Universiteit een mooie score van 4,4. De geschiktheid van onderwijsruimten en de bibliotheken krijgen beide bijna 4 punten. Over het studeren met een functiebeperking zijn RU-studenten iets minder tevreden. De onderwijsaanpassingen en opvang van de universiteit voor deze studenten worden slechts beoordeeld met 3,1 punten. De informatie en voorlichting over studeren met een handicap worden beoordeeld met 2,9 punten. Dit jaar vulden 6261 RU-studenten de enquête in tegenover 6407 in 2013, een daling van 2,5 procent. Landelijk daalde het aantal deelnemers van de enquête van 40,2 naar 30,4 procent. De volledige uitslag is te vinden op de site van de NSE.

 

Lees meer

Studenten nog nooit zo tevreden over opleiding

Volgens de Nationale Studenten Enquête(NSE) zijn studenten nog nooit zo tevreden geweest over de inhoud van hun opleiding. Dit jaar is 71,9 procent van de universitaire studenten blij met het onderwijs dat zij krijgen, in 2014 was dit nog 69 procent. Het hoge aantal tevreden studenten kwam als een verrassing, omdat er de afgelopen periode veel 'reuring' is geweest in het hoger onderwijs. Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur Studiekeuze123, schrijftop de website van de NSE: 'Het sociaal leenstelsel is ingevoerd en studenten hebben voor het eerst de studiekeuzecheck doorlopen. Voor studenten is er dus nog al wat veranderd. Het is opmerkelijk om te zien dat in deze roerige periode studenten massaal hun mening geven via de NSE én tevreden zijn over hun opleidingen.' Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn in het hoger onderwijs, want volgens de NSE valt er nog genoeg te verbeteren. Zo zijn studenten niet erg te spreken over hun rooster, stagebegeleiding en de manier waarop zij worden voorbereid op een stage. Minister Bussemaker van Onderwijs komt binnenkort met een nieuw strategisch plan om de score volgend jaar nog hoger te laten zijn, 'want er moet hard blijven worden gewerkt aan uitdagend en kwalitatief goed hoger onderwijs'.

 

Lees meer

Studentenenquête krijgt minder respons

Dit jaar hebben minder studenten de Nationale Studenten Enquête ingevuld dan vorig jaar. Alle universiteiten in Nederland zagen hun respons dalen. In 2013 vulde 40,2 procent van de studenten hem in. Dit jaar is dat aantal gedaald naar 30,4 procent. Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam was het aantal deelnemers dramatisch, de respons halveerde tot een schamele 20 procent. Maastricht University scoorde het 'beste', de respons daalde daar met maar 1 procent. Ook bij de Radboud Universiteit vond er een daling plaats. Vorig jaar vulden 6407 studenten hem in, dit jaar zijn dat er 6261. Dat is een daling van 2,5 procent. Woordvoerder Martijn Gerritsen benadrukt in een reactie nog eens hoe belangrijk het is voor studenten om de enquête in te vullen. 'Doordat studenten hem invullen, weten we wat zij willen. Dit kan onder andere tot kwaliteitsverbetering leiden.' Gerritsen spreekt zijn dank uit naar de studenten die hem wel hebben in gevuld. De kans op het winnen van een iPad of iPhone, of dit filmpje hebben de studenten van de RU niet weten te overtuigen.

 

Lees meer