Blind betalen

De ambitieuze student die na een afgeronde studie nog een bachelor of master wil doen, betaalt zich vaak scheel. Waar deze enorme bedragen instellingscollegegeld aan worden uitgegeven, houden de universiteiten voor zich. Hebben studenten niet het recht om te weten waarvoor ze betalen?

Tekst:Marit Willemsen
Illustratie:
Sanne Reckman

Dit artikel verscheen eerder in de maart-ANS

7.000 euro voor een collegejaar Rechten of 17.000 euro voor een jaartje Geneeskunde: wie na zijn afgeronde studie besluit een tweede bachelor of master te beginnen, moet diep in de buidel tasten. Sinds 2010 is de bijdrage van de overheid voor een tweede studie weggevallen. Universiteiten mogen hierdoor zelf bepalen wat ze vragen voor een collegejaar, dit bedrag noemt men instellingscollegegeld. Hoewel je voor een tweede bachelor gemiddeld 7.500 en een master 11.500 euro mag neerleggen, word je compleet in het duister gelaten over de berekening en opbouw van deze bedragen. Waar komt het geld aan ten goede en hoe weet je zeker dat je niet veel te veel betaalt? Begin januari stelde Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) hierover kamervragen aan Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij stelde een landelijk onderzoek in naar de openheid van universiteiten aangaande het instellingscollegegeld. Deze maand wordt duidelijk of Bussemaker naar aanleiding van het onderzoek meer transparantie zal afdwingen. Dit moet echt gebeuren, hoge prijzen verdienen een onderbouwing.

Verschil moet er niet zijn
Op de websites van Nederlandse universiteiten vind je tabelletjes met tarieven en chique collegegeldmeters, maar een uitleg over de instellingsbedragen ontbreekt. ‘Wanneer studenten om uitleg vragen, krijgen ze geen antwoord’, vertelt Mohandis. Studenten snappen volgens hem heus wel dat er meer moet worden betaald voor een tweede studie. ‘De extreme verschillen tussen universiteiten zijn echter onbegrijpelijk en onduidelijk.’ De voorbeelden liegen er niet om: een tweede studie Rechten hier aan de Radboud Universiteit (RU), kost je bijna 7.000 euro per jaar, aan de Universiteit van Amsterdam mag je 9.000 euro afrekenen. Ook de verschillen in de duurdere disciplines zijn opmerkelijk. Zo rekent de Universiteit Utrecht voor een bachelorjaar Geneeskunde 11.000 euro, de RU vraagt 17.300 euro en de Universiteit van Maastricht een verbijsterende 32.000 euro.

Verplichting en zekerheid
‘Onderbouwing van het instellingscollegegeld is niet alleen belangrijk, het is een wettelijke plicht’, zegt Cees Zweistra, voorzitter van de Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU). De SCAU vraagt al sinds de invoering van het instellingscollegegeld om meer transparantie over de hoge bedragen en is nog steeds verwikkeld in een rechtszaak hierover met acht Nederlandse universiteiten. Uitleggen waarom bepaalde prijzen worden gehanteerd, geeft de student een verzekering tegen misbruik. Mohandis: Zijn de hoge bedragen niet gewoon een manier om aan de student te verdienen? Een universiteit zou eens naar andere instellingen moeten kijken en vervolgens beargumenteren waarom zij meer of minder vraagt. Zijn er bijvoorbeeld meer contacturen of gespecialiseerde hoogleraren?’ Openings illu

Kop in het zand
Hoewel de RU niet de hoogste bedragen hanteert en je als RU-student voor een aansluitende studie het normale collegegeld betaalt, heeft ook onze universiteit lak aan de tarieven ‘van de overkant.’ Dit wordt pijnlijk duidelijk wanneer ANS de RU vraagt naar haar mening over de kwestie. ‘Wat andere universiteiten doen is aan hen’, meent RU-woordvoerder Martijn Gerritsen. Volgens hem is de opbouw van het instellingscollegegeld wel duidelijk genoeg. ‘Het instellingscollegegeld voor de RU is een aantal jaar geleden vastgesteld op basis van het wettelijk collegegeld, aangevuld met de overheidsbijdrage die we eigenlijk zouden ontvangen.’ ‘Zeggen dat je vroeger een bedrag kreeg en dit nu doorberekent, is echt niet voldoende’, vindt Zweistra. De Rijksbijdrage is gekoppeld aan de graad, de gehele duur van de bachelor of master, en niet aan één jaar zoals bij het Instellingscollegegeld.’ Bovendien heeft het SCAU in 2011 laten berekenen hoe hoog de gemiddelde bijdrage per student aan de RU zou zijn, namelijk 4.328 euro. Dit is de studentgebonden bijdrage in de onderwijskosten, exclusief wettelijke collegegeld. Tel hier volgens de logica van de RU het collegegeld bij op en je komt hoogstens op 6200 euro uit. Aangezien de rijksbijdrage niet ineens is verdubbeld, lijken tarieven als 17.000 euro erg absurd. ‘Ik heb de cijfers niet paraat’, aldus Gerritsen wanneer hij deze berekening hoort. Hij verwijst naar het jaarverslag van de RU, waarin niet wordt gerept over instellingscollegegeld. De woordvoerder sluit af met een laffe belofte. ‘De suggestie om over deze tarieven een algemene vermelding op de website te plaatsen, zullen we in overweging nemen.’

Kwestie van kunnen?
Willen de RU en andere onderwijsinstellingen gewoonweg geen duidelijkheid bieden, of weten zij echt niet hoe ze bijvoorbeeld de kosten voor een studie per student moeten berekenen? Volgens Zweistra zou het tweede mogelijk kunnen zijn, maar het boekhoudsysteem is in dat geval zwaar verouderd. ‘In bijvoorbeeld België en Australië zijn de kosten per student wel heel nauwkeurig in kaart gebracht’, stelt hij. Een andere reden voor de slechte transparantie is wat minder onschuldig. Zweistra: ‘Een zorgwekkend klein deel van de rijksbijdrage wordt daadwerkelijk aan onderwijs besteed, daar willen universiteiten mogelijk geen aandacht op vestigen.’ De ontbrekende of vage uitleg op universiteitswebsites is hoe dan ook niet voldoende om de hoge bedragen te verantwoorden. De student weet niet of hij gebruikt wordt als ‘melkkoe’, terwijl de universiteiten blijven zwijgen. Het is te hopen dat Bussemaker deze maand met harde maatregelen over de boeg komt, of dat universiteiten zo fatsoenlijk zijn zelf het zwijgen te doorbreken.

Klik hier voor de overige artikelen uit de maart-ANS.

 

Lees meer

Dubbel genaaid bij dubbele master

Ambitieuze studenten die twee studies tegelijkertijd volgen worden straks extra hard gepakt door de langstudeerdersboete. De boete zal toegekend worden op basis van de nominale duur van de kortste studie. Als je een twee- of drie jaar durende master tegelijk met een eenjarige master volgt, krijg je de boete op je bord als je langer dan een jaar uitloopt voor de eenjarige master. Twee jaar na het begin van je eenjarige master moet je de langstudeerdersboete gaan betalen, ook als je nog bezig bent met je andere masteropleiding. Pas als de kortste studie afgerond is gaat de nominale duur van de langere studie tellen als criterium om de langstudeerdersboete toe te kennen. Bij een twee jaar durende master heb je het recht om een jaar uit te lopen, maar als je dit combineert met een eenjarige master, die je verspreidt over de drie jaar krijg je in het derde jaar te maken met de boete. USR-lid Tijke Eijkemans van Siam ontdekte dit in de regelgeving van de RU en kaartte het aan bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het ISO bevestigt na navraag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat dit gevolg van de langstudeerdersboete landelijk geldt. 'Studenten moeten alles op de eenjarige master gooien en de langer durende master er bij doen. Dat is vreemd omdat de student als twee verschillende personen wordt behandeld,' aldus Eijkemans.

 

Lees meer

Hoog collegegeld tweede studie blijft onveranderd

Met veel bombarie werd in 2011 aangekondigd dat universiteiten voor de rechter gedaagd worden vanwege het hoge collegegeld voor de tweede studie. Volgens de speciaal hiervoor opgerichte Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) is dit door de instelling bepaalde bedrag hoger dan noodzakelijk en zijn bovendien onwettige prijsafspraken gemaakt bij het bepalen van de hoogte van het collegegeld. De Amsterdamse rechtbank heeft echter geoordeeld dat studenten hiervoor al terecht kunnen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) en voelt zich daarom niet geroepen om een uitspraak te doen. 'Dit is zeer teleurstellend voor ons, maar vooral voor studenten in het algemeen', reageert Cees Zweistra, woordvoerder van de SCAU. De Telegraaf kopte naar aanleiding van de uitspraak dat de stichting bij de verkeerde rechter zat. Zweistra spreekt dit tegen. 'De wetgeving bepaalt dat studenten de keuze hebben om deze zaak aan te kaarten bij de civiele rechter dan wel bij het CBHO. Dit is een zaak die op civiele gronden gevoerd wordt, daarom hebben wij voor de civiele rechter gekozen.' Volgens Zweistra is de vraag of het CBHO wel of niet bevoegd is om hierover uitspraken te doen dan ook niet relevant. 'Het argument dat de burgerlijk rechter ook bevoegd is om hierover uitspraken te doen is helemaal niet meegenomen bij het niet ontvankelijk verklaren. Dit zullen we zeker aankaarten wanneer we in hoger beroep gaan.' Mocht dit ook geen soelaas bieden, sluit Zweistra niet uit dat de stichting alsnog naar de CBHO stapt. Hoe dan ook, het torenhoge instellingscollegegeld voor de tweede studie blijft voorlopig onveranderd. Aan de RU geldt overigens een coulante regeling. Studenten die na een afgeronde bachelor of master een tweede studie willen volgen kunnen het wettelijk bepaalde collegegeld van 1771 euro blijven betalen, mits deze direct aansluit op de eerste studie.

 

Lees meer

Overgangsregeling tweede studie wordt vast beleid

Gistermiddag werd bekend dat minister Bussemaker het extra collegegeld schrapt voor een tweede studie. Sinds 2010 hebben Nederlandse universiteiten en hogescholen de mogelijkheid om extra geld te vragen van studenten voor het volgen van een tweede studie. Wel bestond er een overgangsregeling voor studenten die tegelijkertijd met hun eerste studie aan een tweede studie zijn begonnen, voordat de maatregel in ging. Die overgangsregeling wordt nu het vaste beleid. Dat lijkt goed nieuws voor de paar duizend studenten die een tweede studie volgen. Toch moeten studenten die pas na het afronden van hun eerste studie aan een tweede beginnen, wel nog het hogere instellingscollegegeld betalen. De hoogte van dit bedrag mogen universiteiten en hogescholen zelf bepalen. Dat zorgt voor grote verschillen tussen universiteiten voor dezelfde studies. De RU is daar niet in meegegaan en hanteert voor de meeste studenten het normale, wettelijke collegegeld. Zo mogen RU-studenten meteen na hun eerste studie voor het normale tarief beginnen met hun tweede studie. Enkel studenten die aan een andere instelling hun eerste studie hebben gevolgd, betalen het hogere instellingscollegegeld.

 

Lees meer

Studenten eisen openheid van universiteiten

De Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) wil via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vier universiteiten, waaronder RU, dwingen tot openbaarmaking van notulen waarin de hoogte van het collegegeld voor een tweede studie is vastgesteld. Universiteiten zijn vrij in het vaststellen van dit bedrag. 'Het openbaren van de notulen is van belang om antwoorden te krijgen op de vraag hoe de instellingen de hoogte van de collegegelden hebben vastgelegd. Onduidelijk is of dit is gebeurd door middel van een economisch model of dat het willekeurige bedragen zijn', aldus Cees Zweistra, woordvoerder van de SCAU. In september vorig jaar heeft de SCAU tegen de universiteiten een rechtszaak aangespannen vanwege het hoge collegegeld voor een tweede studie. De SCAU wilde weten hoe de hoogte van dit collegegeld is vastgesteld. Ze vroeg daarom de universiteiten inzicht te geven in de notulen. Nu de instellingen dit weigeren gaat de SCAU via de Wob de universiteiten dagvaarden wegens verzuim. Het uiteindelijke doel van de SCAU is het omlaag krijgen van de tarieven voor het volgen van een tweede studie.

 

Lees meer

Tweede master mag voorlopig duurder

Universiteiten mogen voorlopig een hoger tarief vragen voor een tweede master, dat bepaalde de rechtbank van Amsterdam afgelopen vrijdag. De Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) had acht universiteiten, waaronder de RU, aangeklaagd omdat zij van mening was dat de kosten van een tweede studie op willekeur waren gebaseerd. In een kort geding stelt de rechtbank dat de bewijsvoering van de SCAU onvoldoende is. De stichting kan niet aantonen dat de tarieven die de universiteiten hanteren te hoog zijn. Wel moeten universiteiten de prijs van tweede studies baseren op de kosten per student, maar volgens de rechtbank is meer onderzoek nodig naar de hoogte van die kosten per universiteit. Goed nieuws voor de SCAU is dat instellingen het tarief voor een tweede master niet mogen baseren op uitblijvende inkomsten door het schrappen van de overheidssubsidie. Voorlopig lijkt de SCAU het onderspit te delven, universiteiten mogen zelf hun tarieven blijven vaststellen. Het is echter nog niet duidelijk of de prijzen voor tweede studies werkelijk gebaseerd zijn op de kosten per student. In de komende rechtszaak zullen de partijen daarover redetwisten.

 

Lees meer

Tweede studie goedkoop?

Dat lijken VVD en PvdA te suggereren met nieuws van vanochtend. De coalitiepartijen willen dat een tweede studie mogelijk blijft tegen wettelijk collegegeld. Er zit echter een adder onder het gras, je moet de studies namelijk tegelijk volgen om in aanmerking te komen voor een laag collegegeld. Zoals al langer bekend zijn universiteiten vrij om het collegegeld vast te stellen voor een tweede studie. Dit leidt veelal tot torenhoge instellingscollegegelden. De RU is hierop overigens een uitzondering. Universiteiten, hogescholen en het ministerie maakten een afspraak waardoor studenten die twee studies naast elkaar volgen, eenmaal het wettelijk collegegeld betalen. Die afspraak blijft nu staan. 'Wij willen iedere student stimuleren om zijn of haar talenten maximaal te benutten en het beste uit zichzelf te halen. Door middel van het verlengen van het convenant geven we talentvolle studenten de middelen om dit optimaal te doen', aldus PvdA-Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis. Ben je ambitieus, maar zijn twee studies naast elkaar teveel? Als je na afronding van je eerste studie start met een tweede, betaal je gewoon het hoge instellingscollegegeld. Veel verandert er dus niet aan het beleid en het lijkt er dan ook op dat PvdA en VVD dit gebruiken om tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting van vandaag de aandacht af te leiden van de bezuinigingen op het hoger onderwijs.

 

Lees meer

Tweede studie minder duur?

Als het aan de PvdA ligt wel. De partij gaat zich inzetten om een einde te maken aan de torenhoge collegegelden voor een tweede studie. De universiteiten mogen deze instellingscollegegelden op dit moment zelf vaststellen. De aanklacht van Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) werd vorige week niet ontvankelijk verklaard door de Amsterdamse rechtbank. De SCAU stelt dat de universiteiten het instellingscollegegeld onnodig hoog hebben vastgesteld en klaagt bovendien over de onwettige prijsafspraken die de universiteiten hebben gemaakt. PvdA-Kamerlid Mohammed Mouhandis sluit zich hierbij aan. Hij schrijft op de website van de sociaaldemocraten: 'Ik vraag me af of sommige onderwijsinstellingen de vrijheid om het instellingscollegegeld vast te stellen niet al te letterlijk hebben genomen en zo ruim boven de kostprijs zitten. Instellingen maken mogelijk ook winst met dit soort tarieven, terwijl dit niet de bedoeling is.' Mouhandis strijdt bovendien voor meer transparantie over de kosten van de tweede studie. 'Te veel instellingen geven hierover nauwelijks of geen informatie. Ik pleit er dan ook voor deze kosten transparanter te maken.'

 

Lees meer