Studenten eisen openheid van universiteiten

De Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) wil via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vier universiteiten, waaronder RU, dwingen tot openbaarmaking van notulen waarin de hoogte van het collegegeld voor een tweede studie is vastgesteld. Universiteiten zijn vrij in het vaststellen van dit bedrag.

'Het openbaren van de notulen is van belang om antwoorden te krijgen op de vraag hoe de instellingen de hoogte van de collegegelden hebben vastgelegd. Onduidelijk is of dit is gebeurd door middel van een economisch model of dat het willekeurige bedragen zijn', aldus Cees Zweistra, woordvoerder van de SCAU.

In september vorig jaar heeft de SCAU tegen de universiteiten een rechtszaak aangespannen vanwege het hoge collegegeld voor een tweede studie. De SCAU wilde weten hoe de hoogte van dit collegegeld is vastgesteld. Ze vroeg daarom de universiteiten inzicht te geven in de notulen. Nu de instellingen dit weigeren gaat de SCAU via de Wob de universiteiten dagvaarden wegens verzuim. Het uiteindelijke doel van de SCAU is het omlaag krijgen van de tarieven voor het volgen van een tweede studie.