Stapel schreef artikel over wetenschappelijke fraude

De schrikbarende conclusies omtrent de vleesaffaire stapelen zich op. Nu blijkt dat fopwetenschapper Diederik Stapel een artikel publiceerde over de gevolgen van een fraudeschandaal in de wetenschap, meldt Folia Web.

De frauderende hoogleraar schreef in 1999 met twee collega's een artikel met de titel Framed and misfortuned: identity salience and the whiff of scandal. In het onderzoek werden sociaal psychologen gevraagd om aan te geven hoe een niet nader gespecificeerd fraudeschandaal hen en hun vakgebied beïnvloedde. Hoe sterker de respondenten zich identificeren met de fraudeur, hoe groter ze de impact op zichzelf en hun vakgebied beoordelen.

Om welke frauderende hoogleraar of welke universiteit het gaat, wordt niet vermeld. Wel rijst de vraag of Stapel bij het schrijven van dit artikel zijn grote voorbeeld heeft gevonden.