Grote ontevredenheid over studentenloketten

Een groot aantal studenten is niet te spreken over het functioneren van de sites waar studentenzaken worden geregeld. Het 1V Jongerenpanel van EenVandaag voerde in samenwerking met de LSVb en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een onderzoek uit onder bijna tweeduizend studenten. Hieruit blijkt dat de sites van Studielink en DUO door 41 respectievelijk 37 procent van de ondervraagden als slecht worden beoordeeld.

Dit grote aantal is niet verwonderlijk: 31 procent van de studenten geeft aan al eens in de problemen te zijn gekomen. De moeilijkheden variëren van problemen met de inschrijving tot laat geleverde OV-chipkaarten. Een student vertelt op de site van het 1V Jongerenpanel hoe hij door een afwijkend huisnummer in de gemeentelijke basisadministratie inmiddels zo'n 1200 euro is misgelopen.

Wellicht zouden de problemen opgevangen kunnen worden door het onderbrengen van studentenzaken bij een enkele instantie. Zo'n maatregel krijgt de voorkeur van 78 procent van de ondervraagden.