'Begroting is drie keer niks'

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn de plannen van de regering voor komend jaar 'drie keer niks voor studenten'. Vanmiddag werd de rijksbegroting voor komend jaar bekend gemaakt. In de Ridderzaal sprak koning Willem-Alexander maar amper over het onderwijs en ook in de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staan geen opvallende dingen. Hieronder staan een aantal reacties verzameld. De begroting is hier te vinden. De reactie van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) op de bekendgemaakte begroting is duidelijk. LSVb-voorzitter Jorien Janssen: 'Studenten gaan met dit kabinet een zeer onzekere toekomst tegemoet. Voor hen is deze begroting drie keer niks.' De LSVb is teleurgesteld in de Miljoenennota en Rijksbegroting die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Studenten worden geconfronteerd met bezuinigingen: investeringen in het hoger onderwijs blijven wederom uit, de afschaffing van de basisbeurs en ov-studentenkaart wordt doorgezet en onduidelijkheid over de huurprijs voor studentenkamers blijft bestaan. De reactie van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) is ook niet vrolijk: VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Wij constateren dat er per saldo geen extra investeringen in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek worden gedaan. Ondanks dit gegeven blijven universiteiten zich inzetten voor het verbeteren van het studiesucces, profilering en de internationale concurrentiepositie.'

 

Lees meer

'Kamernood neemt af'

De kamernood onder studenten zal de komende jaren iets afnemen. Verwacht wordt dat tot 2021 het aantal studentenkamers harder groeit dan het aantal uitwonende studenten. Vanaf 2016 zal de kamernood duidelijk afnemen, verwacht brancheorganisatie voor studentenhuisvesting Kences, waarbij de SSHN ook is aangesloten. Tot 2021 worden er in Nederland zo'n 18 duizend kamers bijgebouwd. 'We dachten dat de nieuwbouwproductie alleen de groeiende vraag zou kunnen bijhouden, maar er is nu zelfs kans op het wegwerken van tekorten. Goed nieuws voor toekomstige studenten', zegt Kences-directeur Vincent Buitenhuis tegenover de Volkskrant. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) waarschuwt dat er moet worden opgepast met de cijfers uit het rapport dat Kences vandaag presenteert. LSVb-Vicevoorzitter Eduard Schmidt: 'Nog steeds zijn er tienduizenden studenten die geen kamer kunnen vinden. Daarom is het belangrijk dat het tempo erin blijft en er doorgebouwd wordt.' Daarnaast zijn de mogelijke afschaffing van de basisbeurs en ov-studentenkaart niet meegenomen in het rapport. Schmidt: 'Als het aan het kabinet ligt, krijgen studenten in de toekomst geen basisbeurs en ov-studentenkaart meer. Dit zal zeker ook zijn effect hebben op de studentenwoningmarkt.' De LSVb verwacht dat afschaffing van de basisbeurs een run op betaalbare, onzelfstandige kamers zal veroorzaken omdat studenten moeten besparen op hun maandlasten. Tot 2016 is er een structureel tekort, zo melde LSVb eerder deze maand.

 

Lees meer

'Voorlichtingsbrochures van universiteiten geven geen eerlijke informatie'

Voorlichtingsboekjes van universiteiten geven geen eerlijke en nauwelijks objectieve informatie, zo blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De LSVb roept universiteiten op om begin 2014 voorlichtingsmateriaal te voorzien van een gedeelte 'Studie in Cijfers'. Op het gebied van juiste informatie verstrekken doet de RU het redelijk. Ze bevindt zich op plaats 4, onder de Erasmus Universiteit. De Universiteit Leiden voert de lijst aan en de Vrije Universiteit is onderaan de ranglijst te vinden. Wanneer het gaat om het noemen van de numerus fixus in voorlichtingsboekjes, doet de RU dat altijd. Op deze factor is zij dan ook de beste. Voor het onderzoek vergeleek de LSVb zeven verschillende universitaire bacheloropleidingen van elf universiteiten (Biomedische Wetenschappen, Communicatiewetenschap, Geschiedenis, Informatie, Psychologie, Rechtsgeleerdheid en Wiskunde). De folders zijn op veertig aspecten met elkaar vergeleken. Jorien Jannssen, voorzitter van de LSVb: 'De overheid stelt steeds strengere eisen en wil dat studenten zo snel mogelijk afstuderen.' Ze stelt ook dat, door de vervroegde aanmelddatum van 1 mei en de groeiende druk vanuit de overheid om studenten snel te laten afstuderen, goede voorlichting van groot belang is.

 

Lees meer

"10.000 extra kamers nodig"

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) moeten er in Nederland nog tienduizend extra kamers komen. In 2011 maakten woonorganisaties het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting (LAS), hierin maakten zij afspraken om het kamertekort voor 2016 aan te pakken. Er zouden 30 duizend studentenkamers gebouwd worden. De afgelopen 3 jaar zijn er tienduizend kamers gebouwd, op dit moment wordt er aan zevenduizend gewerkt en staat de bouw van nog eens vierduizend kamers gepland. Bij elkaar is dit allemaal te weinig om er voor 2016 genoeg te realiseren. LSVb voorzitter Jorien Janssen zegt dat het moeilijk wordt om de nog benodigde tienduizend kamers voor 2016 opgeleverd te hebben. Op Prinsjesdag moet er meer duidelijkheid komen over de haalbaarheid, want dan worden de plannen van het kabinet voor komend jaar duidelijk. In Nijmegen was er bij de laatste meting van studentenvakbond AKKU een tekort van 600 kamers. Op dit moment worden er op verschillende locaties waaronder bij het station studentenkamers gebouwd.

 

Lees meer

[Ingezonden] Kwaliteit van het onderwijs op de tocht?

Universiteiten hebben, als het aan een advies van een stuurgroep van het Ministerie van Onderwijs ligt, in de toekomst genoeg aan een beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs op instellingsniveau. Of het onderwijs aan de eisen voldoet, wordt dan niet meer per opleiding apart bekeken. Jip Mennen (21), student Politicologie, is van mening dat de beoordeling per opleiding belangrijk is om de waarde van een universitair diploma te garanderen. De Radboud Universiteit wil af van de opleidingsaccreditatie, waarbij opleidingen los worden beoordeeld. De accreditaties die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen, dreigen op advies van een stuurgroep aan minister Bussemaker van Onderwijs te verdwijnen. Deelname aan een pilot waarbij de RU alleen op instellingsniveau van de kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld, ziet de RU wel zitten. Dit zet echter de kwaliteit van het onderwijs op de tocht en kan de waarde van een diploma in de toekomst laten wankelen. De RU was in 2011 een van de eerste universiteiten die wilde deelnemen aan de instellingsaccreditatie, die naast de beoordeling op opleidingsniveau plaatsvindt. Deelname aan een controle van het onderwijs op instellingsniveau zou namelijk de bureaucratische lasten op opleidingsniveau moeten verminderen. Wanneer instellingen positief uit de instellingsaccreditatie komen, zou enkel een lichte controle bij de individuele opleidingen genoeg zijn, beloofde de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Opleidingsaccreditaties zijn in het leven geroepen om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen. Elke zeven jaar moet een opleiding aantonen dat zij het niveau heeft dat je van een bachelor of master mag verwachten. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat wij als studenten met een waardevol diploma de arbeidsmarkt op kunnen gaan. De RU valt jaar na jaar in de prijzen en draagt met trots de titel 'Beste brede universiteit'. Dat is een mooi oordeel op instellingsniveau. De accreditatie die in 2014 plaatsvond, bewees echter dat dit zich niet altijd laat vertalen naar alle opleidingen. In 2014 ontving de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen een onvoldoende. Verbazing alom, bleek uit de berichten in de media. De opleidingscoördinator stelde zelfs het volgende: 'Zoiets is niet leuk om te horen. We waren best verbaasd. We krijgen namelijk al jaren goede recensies van studenten.' Pijnlijk is dat in een systeem dat enkel nog werkt met een instellingsaccreditatie, het deze mensen zijn die hun opleiding kritisch moeten evalueren. Studenten en docenten moeten in de nieuwe situatie gezamenlijk het niveau handhaven, zonder de hulp van een kritische buitenstaander. Juist de externe mensen kunnen een spiegel voorhouden en aanzetten tot een discussie over de kwaliteit van het geboden onderwijs. Bas Kortmann, voormalig rector van de RU, haalde tijdens de opening van het academische jaar flink uit naar de NVAO. De beoordelers zouden niet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van opleidingen, maar worden ervaren als agenten, op zoek naar mogelijkheden om een bekeuring uit te delen. 'Waarom schaffen we de opleidingsaccreditatie niet af? Zeker als het onderwijskwaliteitssysteem op orde is, zijn universiteiten zeer wel in staat de kwaliteit van de opleidingen te bewaken en verbeteren.' Maar is het zo rooskleurig? Naast het argument dat ik net aandroeg, kunnen we ook wijze lessen trekken uit de ervaringen van onze zuiderburen. In Vlaanderen wordt al gewerkt met enkel instellingsaccreditaties en de uitwerkingen daarvan zijn verre van ideaal. De koepel van Nederlandse universiteiten oordeelde al dat 'wat ze daar doen helemaal niet verstandig is'. En de studenten? Zowel landelijk als op internationaal niveau hebben de studentenorganisaties ISO en LSVb duidelijk stelling ingenomen tegen het loslaten van de opleidingsaccreditatie. Een resolutie afkomstig van beide vertegenwoordigers riep de Nederlandse regering op vast te houden aan de opleidingsaccreditatie. Zowel het risico van het achterblijven van enkele opleidingen op het gewenste niveau, als het belang van een discussie over de kwaliteit van het onderwijs dat wordt geboden, werden hierin aangehaald. De resolutie werd aangenomen door de European Students Union, een Europees verbond van 47 studentbelangenorganisaties uit 39 landen. De VSNU zet de deur open voor de medezeggenschap op instellingsniveau. Zij zouden moeten instemmen met eventuele deelname aan de pilot, waarvan nog onbekend is wanneer die start. Het zal dus aan de Universitaire Studentenraad zijn de onderwijskwaliteit van onze opleidingen te beschermen. Uiteindelijk willen we allemaal met een waardevol diploma de wijde wereld in. Een kritische controle op het juiste niveau is daar onmisbaar voor.

 

Lees meer

[INGEZONDEN] Tijd voor actie!

De studentenprotesten komen weer langzaam op gang. Vandaag zullen de Nijmeegse studenten zich rond half twee verzamelen op het centraal station. Vrijdag vindt er op de Dam een landelijke manifestatie plaats. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, en Pascal ten Have, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, roepen iedereen op om in actie te komen. 'De agenda van Zijlstra draait alleen om minder budget en meer rendement.' Het hoger onderwijs wordt onder staatssecretaris Zijlstra duurder en de kwaliteit neemt af. Studenten krijgen door harde bezuinigingen te maken met hoge drempels. Opleidingen worden onderworpen aan rigide prestatiecontracten die leiden tot lagere eisen. De kenniseconomie raakt verder uit zicht. Toegegeven: staatssecretaris Zijlstra laat er geen gras over groeien. In rap tempo komt hij met ingrijpende maatregelen voor het hoger onderwijs. De langstudeerboete van 3.000 euro, selectie aan de poort, collegegelddifferentiatie en binnenkort het zogenaamde leenstelsel voor de Masteropleiding. Universiteiten en hogescholen worden opgezadeld met dwingende prestatiecontracten waarin rendement belangrijker is dan kwaliteit. Als een instelling de afspraken niet nakomt, wordt het budget gekort. Dat is de agenda van Zijlstra: minder budget en meer rendement. Het wordt gebracht in mooie nota's met namen als “Kwaliteit in verscheidenheid” en “Studeren is investeren”. Maar de gevolgen zijn ernstig. Studeren wordt duurder en de kwaliteit van de opleidingen neemt af. Twee belangrijke pijlers van het hoger onderwijs – kwaliteit en toegankelijkheid – worden ingeruild voor hun spiegelbeeld: minder kwaliteit en hogere drempels. Eerst de toegankelijkheid. Studeren wordt fors duurder met deze regering. Studenten die meer dan één jaar uitlopen op hun studie, betalen 3.000 euro extra collegegeld. Met name bètastudenten lijden daaronder, omdat zij gemiddeld 7,5 jaar over hun vijfjarige studie doen. Deeltijdstudies zullen verdwijnen, omdat die vanwege hun langere duur per definitie tot een studieboete zullen leiden. Ambitieuze studenten die een tweede studie willen volgen moeten flink gaan sparen of over rijke ouders beschikken. Niet zelden kost een tweede studie meer dan 10.000 euro collegegeld per jaar. Komend jaar komt daar het “sociaal leenstelsel” voor de Masteropleiding bovenop. De basisbeurs wordt afgeschaft waardoor de kosten met 3.200 euro per jaar toenemen. Ook hier zijn vooral bètastudenten de pineut, aangezien zij een tweejarige Master volgen. Voor studenten geneeskunde duurt de Master maar liefst drie jaar. Zijlstra probeert de pijn te verzachten en komt met een zogenaamd sociaal leenstelsel. Maar dat is een mooie term om de hoge schulden mee te verhullen. Studenten lenen gemiddeld al zo'n 15.000 euro, dat gaat alleen maar oplopen tot hogere bedragen, die vervolgens jarenlang – met rente – moeten worden terugbetaald. Juist de jongeren uit gezinnen met lagere inkomens zullen afzien van een hogere opleiding. En wie wel doorgaat kan een hypotheek vergeten, want banken letten sinds kort ook op de studieschuld van studenten. Dan over de kwaliteit, waar afgelopen jaar veel om te doen is geweest. Denk aan de diplomafraude bij Hogeschool Inholland en vergelijkbare berichten bij de Vrije Universiteit, Hogeschool Windesheim en de Hogeschool van Amsterdam. Door schaalvergroting en perverse financiële prikkels werd het hoger onderwijs gereduceerd tot diplomafabriek. Om deze problemen te verhelpen komt Zijlstra met prestatiecontracten die met universiteiten en hogescholen worden afgesloten. In deze contracten komen gedetailleerde afspraken te staan over zaken als het studierendement, de uitval, het opleidingsniveau van docenten en de zogenaamde studenttevredenheid. Als een instelling de afspraken niet nakomt, wordt het budget gekort. Zijlstra hoopt hierdoor meer nadruk te leggen op kwaliteit, maar het risico is groot dat het tegenovergestelde wordt bereikt. Want ook dit systeem leidt tot perverse prikkels. Als je een hogeschool gaat afrekenen op 'studierendement', zal het management er alles aan doen om studenten snel door de opleiding te jassen. Helaas zien we daar nu al voorbeelden van. Zo willen sommige universiteiten dat studenten in het eerste jaar alle studiepunten halen. Enige uitloop is er niet meer bij. Ook de recente maatregel dat een 5 voor het ene vak gecompenseerd mag worden met een hoger cijfer voor een ander vak, is een pijnlijk voorbeeld. In plaats van nauwkeurigheid en kwaliteit, gaat het om snelheid en kwantiteit. Omdat wij opkomen voor het hoger onderwijs, roepen wij studenten en docenten op om in actie te komen tegen dit beleid. In plaats van hoge drempels en uitgeholde opleidingen, pleiten wij voor intensief onderwijs met uitstekende begeleiding. Extra investeringen zijn nodig om kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen. Dat is de beste manier om uit een crisis te komen. In de week van 20 t/m 23 maart voeren studenten diverse acties met vandaag een grote demonstratie in Nijmegen en als afsluiting een landelijke manifestatie in Amsterdam op 23 maart (info: www.lsvb.nl). Sluit je aan en teken de petitie op betaalbaarstuderen.nl.

 

Lees meer

[UPDATE] Commotie rond maatregelen HO

Na afschaffing van de basisbeurs en het op handen zijnde leenstelsel onstond er vandaag commotie over de maatregelen. Nadat Thom de Graaf van de hbo-raad donderdag aan De Telegraaf aangaf liever een herinvoering van de sanctie te zien dan het invoeren van een leenstelsel voor studenten, vertelde Kai Heijneman dat alles beter is 'dan 13.000 euro studiefinanciering wegnemen van elke student nog voordat hij of zij begint'. Een opmerkelijke uitspraak, aangezien met name de LSVb afgelopen tijd hard heeft gevochten voor de afschaffing van de boete. Nu geeft Heijneman aandat hij liever 3000 euro achteraf opgelegd ziet bij enkele studenten dan 13.000 euro standaard bij iedere student. Thijs van Reekum, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), reageert verbaasd. 'Ik heb eerder deze weekaangegeven dat die twee maatregelen wat mij betreft los van elkaar staan. Het leenstelsel is er gekomen omdat zowel PvdA als VVD voor deze maatregel waren, de boete kwam er op basis van beleid van het vorige kabinet. Het is niet zo dat het een voor het ander wordt ingewisseld. De LSVb heeft zich hier toen bij aangesloten, dus ik snap niet dat ze nu met deze uitspraak komen.' Van Reekum begrijpt wel dat veel studenten liever een boete van 3000 euro hebben dan een verhoging van de studielast met 13.000 euro, maar vindt dit geen reden om zich voor de boete uit te spreken. 'We hebben drie jaar lang gestreden tegen dit onrechtvaardige beleid.' Zowel de hbo-raad als LSVb benadrukkendat zij nu niet pleiten voor een herinvoering van de langstudeermaatregel en zij hier dan ook nog steeds op tegen zijn. UPDATE 12:43 uur: Volgens LSVb-voorzitter Kai Heijneman worden zijn uitspraken totaal verkeerd opgevat. 'Ik heb enkel gezegd dat ik wat nu gebeurt een nog slechtere optie is. Het liefst hebben wij dat er niet wordt bezuinigd op onderwijs. Nu dit onvermijdelijk toch gaat gebeuren, is alles beter dan het leenstelsel, dus ook de langstudeerboete. Dan worden in ieder geval geen groepen uitgesloten van onderwijs. Beide opties zijn echter onacceptabel en wij kijken graag naar andere alternatieven.'

 

Lees meer

[UPDATE] Eindhovens protest tegen afschaffing masterstufi

Studenten in Eindhoven zijn weer boos. En nee, deze keer niet omdat er dringend behoefte is aan meer borrelruimte, waar studentenverenigingen in januari dit jaar massaal de spreekwoordelijke straat voor opgingen. Ditmaal is het menens: de technische studenten aan de TU Eindhoven maken zich grote zorgen over de voorgenomen bezuinigingen op de studiebeurs, die voor hen extra hard aan zullen komen. Woensdagmiddag voerde een groep studenten actie, waarbij tientallen petities werden getekend uit protest tegen de kabinetsplannen. Student Technische bedrijfskunde Sander Kusters (18) is de initiatiefnemer van de actie. ‘We willen aandacht vragen voor het afschaffen van de masterbeurs,’ licht hij toe. ‘Het gevolg is namelijk dat je straks de hele master moet lenen. Voor een technische master van twee jaar is dat al snel 15.000 euro, bovenop de schuld die je dan al hebt na je bachelor. Dat is niet bepaald een stimulans om een technische studie te doen.’ Met het studenteninitiatief wordt gehoor gegeven aan de oproep van studentenvakbond LSVb, die met het oog op de landelijke actieweek in maart studenten oproept protestbrieven te ondertekenen voor de Tweede Kamer. Update: De colleges van bestuur van de Technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente hebben zich achter de protestacties tegen het afschaffen van de masterbeurs geschaard. In een verklaring tekenen zij gezamenlijk bezwaar aan tegen het plan. ‘Het is gek dat in een periode dat de vraag naar ingenieurs zo groot is dat er extra hobbels worden opgeworpen voor een technische studie,’ aldus Floris Ran, bestuursvoorlichter van de TU Eindhoven. Rector Hans van Duijn adviseert studenten ondanks deze belemmeringen toch ‘te kiezen voor een bètatechnische masteropleiding en die extra 6000 euro in zichzelf te investeren. Het bedrijfsleven staat immers te springen om meer bètatechnisch afgestudeerden.

 

Lees meer

[UPDATE] Eventuele trajectkaart alleen voor nieuwe studenten

Het geeft in ieder geval hoop. PvdA en VVD gaan onderzoeken of een trajectkaart vanaf 2016 de vervanger kan zijn voor de huidige OV-studentenkaart. Dat meldt het ANP. In Ruttes regeerakkoord werd het voornemen opgenomen om de studentenkaart vanaf 2016 in te wisselen voor een kortingskaart, maar dat heeft wellicht dramatische gevolgen, zo bleek maandag. Nu gaat men dus ook de mogelijkheden voor een trajectkaart bekijken. Voorwaarde is wel dat de bezuiniging van 400 miljoen wordt gehaald, want 'die opgave blijft als een paal boven water staan', aldus VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is hoopvol, maar kritisch. 'Ik ben blij dat VVD en PvdA inzien dat het geen zin heeft om studenten met een kortingskaart iedere dag op te zadelen met de vraag: "zal ik naar college gaan?"', zegt voorzitter Kai Heijneman. 'Maar de besparing die je denkt te maken ben je haast weer helemaal kwijt door de uitvoeringskosten.' Die administratieve kosten zijn volgens de LSVb'er maar liefst 300 miljoen euro, omdat van iedere student moet worden geregistreerd op welk traject er mag worden gereden. 'Dan haal je dus met de invoering van een trajectkaart 400 miljoen weg bij de studenten en levert het je dus maar 100 miljoen op', redeneert Heijneman. Update, 7 februari, 14.45 uur: De mogelijkheid op een trajectkaart blijkt niet de enige meevaller te zijn. De afschaffing van het studentenreisrecht treft alleen studenten die in 2016 gaan studeren. Dat betekent dat zowel huidige als aankomende studenten nog gewoon gebruik kunnen maken van het bestaande reisproduct. In het regeerakkoord is een besparing van vijf miljoen euro begroot met de afschaffing van het studentenreisrecht. Pas op lange termijn wordt een structurele bezuiniging van 425 miljoen euro verwacht doordat steeds minder studenten recht hebben op het bestaande reisrecht. Hoewel dit dus al afgeleid kon worden uit het regeerakkoord, zijn de studentenorganisaties LSVb en ISO positief verrast met dit nieuws. Doordat PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis dit nieuws bevestigde, is de bestaande onzekerheid hierover dus definitief weggenomen.

 

Lees meer

[UPDATE] Langstudeerboete op laatste moment onder vuur

Felle tegenstand vanuit het hoger onderwijs, grootschalige studentenprotesten en een rechtszaak haalden niets uit tegen het plan van demissionair staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra om slome studenten te bestraffen. Door een uitspraak van Sybrand van Haersma-Buma is de langstudeerboete opeens toch op haar grondvesten gaan schudden. GroenLinks-kamerlid Tofik Dibi heeft een spoeddebat geëist over de langstudeerboete nadat de CDA-lijsttrekker gisteren op een lijsttrekkersdebat in Utrecht afstand nam van de boete waardoor ineens een meerderheid van de Tweede Kamer tegen de gewraakte maatregel is. Het debat zou volgende week plaats moeten vinden. In dat geval zou er nog voor 1 september, de datum waarop de regeling ingaat, duidelijkheid komen. Als er een dergelijk debat zal plaatsvinden, is het interessant om te kijken welke posities de partijen zullen innemen. GroenLinks, D66, PvdA, SP en nu dus CDA hebben zich duidelijk uitgesproken tegen de boete. De VVD deelt dit standpunt, maar heeft de actie van Van Haersma-Buma bij monde van woordvoerster hoger onderwijs Anne-Wil Lucas al 'goedkope verkiezingsretoriek' genoemd. Wel staat de VVD open voor een debat, maar de partij zal waarschijnlijk alleen toe willen geven als de langstudeerboete wordt vervangen door een 'sociaal' leenstelsel. De boete dicht immers een gat van 180 miljoen euro, waar een alternatief voor gevonden zal moeten worden. Dit alles gebeurt terwijl veel langstudeerders hun boete al betaald hebben. Onduidelijk is nog of de gedupeerde studenten hun geld teruggestort krijgen wanneer de regeling voor 1 september wordt afgeschaft. Een aantal jongerenorganisaties, waaronder het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), hebben al laten weten er 'niets meer van te snappen' en eisen duidelijkheid. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is verheugd met de kamermeerderheid. Voorzitter Kai Heijneman reageert in een persbericht: 'De vlag kan pas echt uit als de Tweede Kamer hierover heeft gestemd. Voor die tijd moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de studenten die hier last van dreigen te krijgen.' Update: In een persbericht hebben het ISO en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) de Tweede Kamer opgeroepen om het amendement van de SGP, dat er een jaar geleden voor zorgde dat de boete 0 euro bedroeg, te verlengen. Dit zou een goede manier zijn om de politieke wil om te zetten in daadkracht. ISO-voorzitter Thijs van Reekum: 'Dit is een eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat de wet volgend jaar niet voor langstudeerders gaat gelden.'

 

Lees meer

[Update] Nijmeegse studenten komen in actie

Eerder kondigden wij al aan dat de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) van 19 tot 23 maart naar aanleiding van Halbes monstervoorstel 'Studeren is investeren' een landelijke actieweek gaat organiseren. Vandaag organiseerde de actiegroep #studierecht een openbare actievergadering in de hal van het Erasmusgebouw, waar ideeën verzameld werden over Nijmeegse acties in die week. Pascal ten Have van de LSVb opende de brainstorm met het presenteren van de landelijke plannen. Zo gaan studenten als protest tegen het afschaffen van de ov-jaarkaart een fietstocht ondernemen van Amsterdam naar Den Haag. Hiermee willen ze laten zien dat ze met plezier zestig kilometer door weer en wind fietsen voor de goede zaak en dat lange afstanden afleggen zonder ov-jaarkaart een grote opgave is. Op 23 maart is een 'dag van rouw' afgekondigd om te herdenken hoe mooi het studentenleven voor deze maatregelen was. Bij de vergadering van vandaag werd hard nagedacht over Nijmeegse initiatieven. Hoewel de opkomst groot was, kwamen de ideeën maar langzaam naar boven borrelen. Clichés als 'laten we het Keizer Karelplein/Erasmusgebouw/een collegezaal (doorhalen wat niet van toepassing is) bezetten' waren voor de meeste langharige aanwezigen het enige middel. Als reactie hierop kwamen er realistischere voorstellen naar voren. Net als in Utrecht is de sympathie voor de schoonmakers groot en opperden enkelen een samenwerkingsverband. Daarnaast werden verschillende flash mobs geopperd en werd er nagedacht over manieren om meer studenten enthousiast te maken voor de plannen. Wat zeker is, is dat op 20 maart een grote demonstratie wordt gehouden in Nijmegen. Laten we hopen dat er net zoveel studenten komen als vorig jaar, maar dan met een betere slogan. Update: Vandaag hebben de mensen achter #studierecht de Thomas van Aquinostraat beklad met stoepkrijt om aandacht te vragen voor de demonstratie van volgende week, dinsdag 20 maart. Het kwam hen op enkele boze reacties te staan van voorbijgangers, omdat de gebruikte tafel 'het fietspad zou blokkeren'. Een kleurrijk geheel was het echter wel. Over een week verzamelen de demonstranten zich bij het Centraal Station voor een rondgang door de stad. Het festijn begint om 13.30.
Update: Naast het stoepkrijtevenement van gisteren zijn maar liefst twee studenten vandaag uit de kleren gegaan voor het limoengroene Cultuurcafé. AKKU, de Jonge Socialisten, Jong in de SP en Dwars Nijmegen wilden onder de aandacht brengen dat studenten letterlijk worden uitgekleed. Dat doel werd bereikt: de schaarsgeklede dame en heer trokken veel bekijks met de gevangenisbal om hun enkel en de inmiddels opgebouwde studieschuld die met koeienletters op het lichaam was gezet. Samen met andere actievoerders deelden ze stickers uit waar je zelf je studieschuld op kon schrijven.

 

Lees meer

[UPDATE] Tweede Kamerlid als penvriend(in)?

In de week van 19 tot 23 maart komt er een landelijke actieweek tegen het afschaffen van de studiefinanciering in de masterfase. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) wil de Tweede Kamer laten zien dat studenten het niet eens zijn met het wetsvoorstel 'Studeren is investeren', dat voor komend collegejaar de masterstufi moet vervangen door een leenstelsel. Ook de aanvullende beurs en het ov-recht worden drastisch ingeperkt door Zijlstra. De lokale vakbonden in verschillende studentensteden verzoeken studenten om brieven te komen ondertekenen, die in de actieweek aan alle onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer worden aangeboden door de LSVb. Jos Bakker, voorzitter van de Nijmeegse vakbond AKKU, hoopt dat de Kamerleden inzien dat studenten ten onrechte hard worden getroffen door de maatregelen in het wetsvoorstel. Er zijn drie varianten van de brief, gericht op de inkorting van het recht op een ov-kaart met twee jaar, het afschaffen van de studiefinanciering en de strengere voorwaarden aan de aanvullende beurs, waardoor studenten met onvindbare of weigerachtige ouders kunnen fluiten naar extra financiële ondersteuning. Vanaf vandaag (6 februari) kunnen studenten de brieven op het AKKU-kantoor komen ondertekenen. Ook lokaal zullen er acties plaatsvinden in de week van 19 maart, maar de precieze invulling daarvan is nog niet bekend. 'We gaan als ludieke actie waarschijnlijk een cursus Zweeds aanbieden, aangezien het in Zweden veel goedkoper is om kwalitatief goed onderwijs te volgen,' aldus Bakker. Update: De brieven die in de actieweek worden aangeboden aan Tweede Kamerleden staan inmiddels ook online. Je kunt ze inleveren bij je studievereniging of op het AKKU-kantoor. Met de brieven (pdf-alerts) tegen het inkorten van het recht op de ov-kaart, het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase en de strengere voorwaarden aan de aanvullende beurs willen studentenvakbonden lobbyen tegen het wetsvoorstel 'Studeren is investeren'. Ook via Facebook wordt er fel geageerd tegen het wetsvoorstel.

 

Lees meer

[UPDATE]Deeltijdstudenten moeten studie zelf betalen

Beloofd is beloofd: in januarizegde Halbe Zijlstra toe in maart met conclusies te komen uit onderzoek naar deeltijdstudies, die onevenredig hard getroffen worden door de langstudeerboete. Op de valreep voor het eind van de maand zijn die conclusies er dan. Deeltijdstudenten gaan vanaf 2017 hun gehele studie zelf betalen, als het aan de staatssecretaris ligt. Zijlstra wil de staat niet langer mee laten betalen aan het faciliteren van studies voor mensen die naast hun werk of gezin willen doorstuderen. Alleen opleidingen op het gebied van zorg, onderwijs en bepaalde technische studies zullen via een beperkt aantal beurzen uitgezonderd worden van de maatregel. Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn fel tegen het voorstel van Halbe, dat morgen in de ministerraad wordt besproken. De Hbo-raad heeft aangegeven zelfs bang te zijn dat deeltijdopleidingen zullen verdwijnen als gevolg van de subsidiestop. Update: Studentenorganisaties LSVb en ISO, de Onderwijsvakbond AOb en het CNV Onderwijs hebben in een gezamenlijke verklaring het voorstel van de staatssecretaris van Onderwijs als 'ondoordacht' bestempeld. Volgens LSVb-voorzitter Pascal ten Have worden er geen concrete acties gepland tegen de nieuwe maatregel. 'Het duurt nog zo' n vijf à zes jaar voordat de maatregel wordt doorgevoerd. In de tussentijd proberen we zoveel mogelijk overleg te plegen om de discussie actueel te houden.'

 

Lees meer

Aanvullende beurs verhoogd door trage invoer leenstelsel

Goed nieuws voor aankomende studenten die recht hebben op een aanvullende beurs, zij profiteren namelijk van de invoering van het leenstelsel. Omdat DUO het leenstelsel niet op tijd kan doorvoeren, krijgen alle studenten met aanvullende beurs een jaar lang honderd euro per maand extra, zo laat de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) weten. Volgens de bond hadden in 2013 maar liefst 109.000 studenten recht op een aanvullende beurs. De aanvullende beurs van studenten wordt aankomend jaar al verhoogd, maar daar komt nu voor iedere student nog eens honderd euro bovenop. Zo krijgt een student die bijvoorbeeld recht heeft op enkele euro's aanvullende beurs, daar volgend jaar honderd euro bij cadeau. Het geld dat een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs zou moeten opleveren, wordt kortom uitgegeven aan een uitvoeringsmaatregel. Tom Hoven, de voorzitter van de LSVb, laat weten niet vies te zijn van een extraatje voor studenten. Toch ziet de studentenvertegenwoordiger liever dat de politiek de tijd neemt om de grootste bezuiniging op studenten ooit zorgvuldig te behandelen. Tot aan de demonstratie op het Malieveld op 14 november, publiceert de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) iedere week een bizar feit uit het wetsvoorstel van het leenstelsel. Dat de overhaaste invoering van het leenstelsel de overheid miljoenen kost door de aanvullende beurs tijdelijk te verhogen, is de eerste in de reeks.

 

Lees meer

Actievoeren met een trein

Om aandacht te vragen voor de plannen om de OV-studentenkaart af te schaffen, voert de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) aanstaande vrijdag actie in de trein. Dit is hard nodig volgens de vakbond: 'studenten worden opgezadeld met hoge kosten en beperkt in hun keuzevrijheid voor onderwijs'. In aanloop naar het Spoorcollege is er een tool op de website geplaatst. Hiermee kan je berekenen hoeveel het jou zou kosten als er geen OV-studentenkaart meer zou zijn. Studenten die uit Utrecht komen en in Nijmegen studeren zouden volgens het speeltje per jaar drieduizend euro extra moeten betalen. Kom je uit Den Bosch en studeer je in Nijmegen dan ben je jaarlijks 'maar' achttienhonderd euro meer kwijt. De tool vermenigvuldigt een retourtje met korting met tweehonderd, want dat is volgens de LSVb het gemiddeld aantal collegedagen dat je per jaar hebt. In de trein, die van Den Haag via Delft, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Leiden en terug naar Den Haag rijdt, reizen ook een aantal politici mee. Onder andere PvdA-Kamerlid Mohandis, SP-Kamerlid Jasper van Dijk en CDA-Kamerlid Michel Rog zullen aan boord van de trein in gesprek gaan met geïnteresseerden. Vrijdag rijdt ANS ook mee met de trein. Je kunt tegen die tijd een verslag op onze website tegemoet zien.

 

Lees meer

AKKU in de clinch met LSVb?

Het lijkt er op dat studentenvakbond AKKU problemen heeft met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), zo heeft ANS uit betrouwbare bron vernomen. Aanleiding is het lidmaatschap van de Universitaire Studentenraad (USR) van het Interstedelijk Studenten Overleg. Doordat de USR lid is geworden, is automatisch een deel van de vakbond ook ingelijfd bij de grote concurrent van de LSVb. AKKUraatd heeft vier zetels in de USR en is een werkgroep van studentenvakbond AKKU. De fractie heeft ingestemd met het lidmaatschap, maar daar lijkt de vakbond nu last mee te krijgen. Zowel de LSVb als de roodbroeken ontkennen dat er een conflict is.

 

Lees meer

AKKU komt op tegen hoge bemiddelingskosten

Studentenvakbond AKKU wil studenten helpen bij het aanvechten van hun bemiddelingskosten, zo maakten zij zaterdagavond in het tv-programma Kassa (vanaf 21m30s) bekend. Het VARA-programma besteedde aandacht aan de bemiddelingskosten die studenten moeten betalen voor een studentenkamer. Deze kosten dient de huurder na ondertekening van het huurcontract over te maken aan het bemiddelingsbureau. De kosten zijn erg hoog en in veel gevallen betaal je een maand huur en btw. Pepijn Eymaal zat namens Studentenvakbond AKKU aan tafel in het tv-programma. Hij gaf antwoord op de praktische en juridische vragen van de presentatrice. De vakbond verzamelt de klachten via een online formulier en per geval wordt bekeken of het zinvol is om te procederen. AKKU wil zelfs uitzoeken of schaalvoordeel mogelijk is en voor meer studenten tegelijkertijd te procederen. De service die zal worden verleend is gratis, al zijn de mogelijke proceskosten wel voor eigen rekening. Het formulier is hier te vinden en voor iedereen te gebruiken. Naast Pepijn Eymaal zat ook Jorien Janssen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), aan tafel in het tv-programma. Volgens haar hebben individuen die de bemiddelingskosten aanvochten bij een rechter in de meeste gevallen gelijk gekregen. Yurre Wieken, student Geschiedenis aan de RU kwam ook in het tv-programma aan het woord. Hij mocht praten over zijn ervaringen met een bemiddelingsbureau in Nijmegen.
 

 

Lees meer

ANS bezocht: Het Spoorcollege

Gisteren reed een trein door de randstad speciaal om het ov-recht te beschermen. ANS deed verslag van dit Spoorcollege. 'Moeten we ze controleren?' Vragen de controleurs op het perron aan elkaar. 'Nee, ze hebben toch OV.' 'Ja, nog wel!' Om 11:39uur vertrok de trein vanaf station Den Haag Hollands Spoor voor zijn tocht door het westen van het land. In zeven coupés van de lange trein waren tijdens deze reis sprekers aanwezig om over studenten, geld en natuurlijk het studentenreisrecht te praten. Dit naar aanleiding van het kabinetsplan om 355 miljoen euro te bezuinigen op de ov-studentenkaart. De treinreis werd georganiseerd door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Zij begonnen een jaar geleden al met de voorbereidingen en gisteren was het zo ver. Elk van de zeven coupés kreeg een eigen thema toebedeeld, waarin steeds weer andere sprekers hun zegje mochten doen. Tussen Den Haag HS en Delft spraken afgezanten van jongerenorganisatie DWARS en de Landelijke Kamer van Verenigingen in de coupé 'kaartgebuikers' over investeren in studenten. 'Blij dat ik rij' en 'de student is arm en het collegegeld in Nederland hoog, we zouden moeten investeren in de student.' Ondertussen lopen mensen de coupé in en uit, op weg naar andere colleges of een zitplek in een van de niet gebruikte wagons. Dit is overigens de perfecte gelegenheid om een dagje onbestraft eerste klas te reizen. 20131108_134358In wagon 'rijdende rechtshulp' kon je de hele treinreis geholpen worden met juridische problemen. Studenten in pruik en toga hielpen studenten met onderwerpen als te hoge huur, de plannen van het kabinet en hun recht op de ov-kaart. In 'huisvesting' werden ondertussen de eerste protestliederen aangedragen: Keje Boersma voerde zijn '3x niks' op in de trein en op het perron in Rotterdam. Daar stond de politie al klaar om eventuele rellen te voorkomen. Dat is de hele dag niet nodig geweest. Tussen Rotterdam en Utrecht was er een spannend debat in afdeling 'politiek'. Mohammed Mohandis van de PvdA en Pieter Duisenberg van de VVD gingen met treinreizigers in gesprek over de manieren om de ov-chipkaart in te richten. Beiden vonden dat studeren vooral een investering was in je eigen toekomst en dat het daarom niet erg was om een beetje bij te moeten lenen. Bovendien hoefde je het geld niet terug te betalen als je dat later niet kon. De kritiek hierop was onder andere dat het studeren een investering voor de hele maatschappij zou moeten zijn en dat het terugbetalen al bij een zeer laag loon wel mogelijk werd geacht. Mohandis: 'Misschien denk ik nu heel erg out of the box, maar we zouden bijvoorbeeld ook in plaats van een steeds duurder wordende ov-kaart, het geld kunnen verdelen en alle studenten wat geven. We moeten in elk geval alle opties bestuderen.' Alles liep - zij het enigszins hectisch - volgens plan, tot vlak voor Utrecht werd omgeroepen dat de trein kapot was en ter plekke gerepareerd moest worden. Dit zou misschien vertraging opleveren bovenop het al geplande half uur stilstand. Het probleem was echter na twintig minuten alweer opgelost. Helaas was de trein te vlot gereed, waardoor enkele woordvoerders en vrijwilligers het vertrek niet meekregen. Onder andere Wilco Bos (adviseur Transtec) en Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid SP) zijn achtergebleven. Gelukkig verkondigde Wilco Bos daarvoor zijn mening al in de hal. Hij zei dat niemand van het openbaar vervoer op het wegnemen van het ov-recht zit te wachten, omdat het voor hen een belangrijke bron van inkomsten is. Als ze de 355 miljoen euro van het kabinet niet ook van de student krijgen, zullen er 8 procent minder treinen en 5 procent minder bussen en metro's kunnen rijden én zal de kaartverkoop duurder worden. Bos: 'Vervoerders kunnen zo hun netwerk niet in stand houden. Zij willen dit dus niet, de lokale partijen willen dit niet en de meeste Tweede Kamerpartijen ook niet.' 20131108_145921Ondertussen is in coupé 'huisvesting' Vincent Buitenhuis van Kences al aan het woord. 'Als je thuis wilt wonen is naar college gaan zo heel duur. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken is al gebleken dat studenten bereid zijn veel meer te gaan werken, sommige HBO-studenten helemaal niet meer gaan studeren en WO'ers sneller kiezen om op kamers te gaan.' Er zijn natuurlijk helemaal niet genoeg kamers om dat op te vangen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er gisteren allemaal te doen was. Naast deze sprekers waren bijvoorbeeld ook directeur van Veolia Manu Lageirse, CDA-Kamerlid Michel Rog en Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort aanwezig en kon je op de foto met je eigen reden waarom de ov-studentenkaart noodzakelijk is. Al met al waren er niet bijster veel studenten aanwezig, naast de vele vrijwilligers, sprekers en pers. LSVb voorzitter Jorien Janssen was echter heel enthousiast. 'Het is natuurlijk pas echt geslaagd als we ons reisrecht mogen houden, maar we hebben wel flink in de publiciteit gestaan met deze treinreis. We hebben mensen kunnen laten weten dat de kaart noodzakelijk is voor studenten én voor de maatschappij. Hopelijk komt minister Bussemaker nu met betere alternatieven.'

 

Lees meer

Basisbeurs wordt leenstelsel

Wat velen al hadden verwacht is uitgekomen. De VVD en PvdA zijn erover uit dat er een sociaal leenstelsel moet komen, zo bevestigen bronnen rond de kabinetsformatie aan de NOS. De basisbeurs wordt afgeschaft en tienduizenden studenten zullen een schuld moeten opbouwen om deel te nemen aan het hoger onderwijs. Het afschaffen van de langstudeerboete blijkt dus slechts een goedmakertje geweest voor een maatregel die studenten nog verder kaal plukt. In 2014 zou de maandelijkse gift van DUO worden afgeschaft. In tegenstelling tot wat bij de langstudeerboete wel het geval was worden de regels tijdens het spel niet veranderd. Het leenstelsel geldt alleen voor nieuwe studenten, de huidige lichting studenten blijft het onheil bespaard. Of er een tegemoetkoming gaat komen voor studenten met arme ouders, zoals onder andere de HBO-raad wil, is nog niet duidelijk. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zegt bij monde van vice-voorzitter Karlijn Ligtenberg 'superwoedend' te zijn over het sluwe spel van PvdA en VVD. Over de telefoon fulmineert Ligtenberg: 'Je gaat niet eerst mooie sier maken met het afschaffen van de langstudeerboete om daarna deze maatregel in te voeren. Dat voelt als een dolk in de rug. We zijn superwoedend, deze maatregel is slecht voor de toegankelijkheid van het onderwijs.' De vakbond zal zich beraden over verder te voeren acties. In een persbericht laat voorzitter van het Interstedelijk Student Overleg (ISO) Thijs van Reekum weten ook niet blij te zijn met het voorstel. Wel vindt ISO het redelijk dat de invoering per cohort wordt doorgevoerd. Van Reekum: 'De vraag is nu wat er gedaan wordt aan een structurele verhoging van de studieschuld met 13 duizend euro en wat dit voor gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.' Er is volgens de organisatie visie nodig op wat er gebeurt met de restschulden van afgestudeerden die niet op tijd terug kunnen betalen.

 

Lees meer

Besturen zonder te betalen

Gisteren dienden Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66) en Anne-Wil Lucas (VVD) namens hun partijen een wetsvoorstel getiteld 'Collegegeldvrij besturen' in. In het voorstel wordt geregeld dat in de wet het ontvangen van een bestuursbeurs wordt losgekoppeld van het ingeschreven staan. Door middel van een contract met de onderwijsinstelling kan de student daarnaast tevens recht houden op bijvoorbeeld studentenhuisvesting. Zo kan de student naar hartelust deelnemen aan het studentenleven zonder formeel studievertraging op te lopen. Het wetsvoorstel kan rekenen op een kamermeerderheid. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert sceptisch, voorzitter Pascal ten Have: 'Ik vrees dat studenten met een beperking en studenten die door ziekte studievertraging oplopen de dupe worden, aangezien zij uit hetzelfde potje gecompenseerd worden.' De voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Sebastiaan Hameleers betreurt dat het niet mogelijk is om te lenen tijdens een collegegeldvrij bestuursjaar: 'Ik roep de partijen op om aanvullend te kijken naar extra leenfaciliteiten voor studenten die dat nodig hebben'. Voor de Nijmeegse student zal het voorstel in ieder geval niet opgaan, aangezien het hier verplicht is om tijdens een bestuursjaar een minimaal aantal studiepunten te halen. Om dat voor elkaar te krijgen zal de student toch ingeschreven moeten staan. Ook voor de studenten van andere universiteiten is het maar zeer de vraag of het voorstel de beloofde voordelen brengt. Universiteiten mogen namelijk helemaal zelf weten of zij op basis van het voorstel een dergelijke regeling willen instellen en voor wie deze dan gaat gelden. Ondanks de nadelen zijn het ISO en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) enthousiast. Zo enthousiast zelfs dat het in de laatste alinea van het met D66 en VVD gedeelde persbericht niet meer gaat over collegegeldvrij besturen, maar 'collegeldvrij studeren'. Als daar een kamermeerderheid voor is, zijn we pas echt gelukkig.

 

Lees meer