Besturen zonder te betalen

Gisteren dienden Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66) en Anne-Wil Lucas (VVD) namens hun partijen een wetsvoorstel getiteld 'Collegegeldvrij besturen' in. In het voorstel wordt geregeld dat in de wet het ontvangen van een bestuursbeurs wordt losgekoppeld van het ingeschreven staan. Door middel van een contract met de onderwijsinstelling kan de student daarnaast tevens recht houden op bijvoorbeeld studentenhuisvesting. Zo kan de student naar hartelust deelnemen aan het studentenleven zonder formeel studievertraging op te lopen. Het wetsvoorstel kan rekenen op een kamermeerderheid.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert sceptisch, voorzitter Pascal ten Have: 'Ik vrees dat studenten met een beperking en studenten die door ziekte studievertraging oplopen de dupe worden, aangezien zij uit hetzelfde potje gecompenseerd worden.' De voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Sebastiaan Hameleers betreurt dat het niet mogelijk is om te lenen tijdens een collegegeldvrij bestuursjaar: 'Ik roep de partijen op om aanvullend te kijken naar extra leenfaciliteiten voor studenten die dat nodig hebben'.

Voor de Nijmeegse student zal het voorstel in ieder geval niet opgaan, aangezien het hier verplicht is om tijdens een bestuursjaar een minimaal aantal studiepunten te halen. Om dat voor elkaar te krijgen zal de student toch ingeschreven moeten staan. Ook voor de studenten van andere universiteiten is het maar zeer de vraag of het voorstel de beloofde voordelen brengt. Universiteiten mogen namelijk helemaal zelf weten of zij op basis van het voorstel een dergelijke regeling willen instellen en voor wie deze dan gaat gelden.

Ondanks de nadelen zijn het ISO en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) enthousiast. Zo enthousiast zelfs dat het in de laatste alinea van het met D66 en VVD gedeelde persbericht niet meer gaat over collegegeldvrij besturen, maar 'collegeldvrij studeren'. Als daar een kamermeerderheid voor is, zijn we pas echt gelukkig.