Blunder van jewelste door onderwijsinspectie

Gisteren ontstond verwarring over de handel in derivaten door universiteiten. Uit een rapport van de onderwijsinspectie bleek dat drie Nederlandse universiteiten, de TU Delft, Wageningen University en de Universiteit van Amsterdam (UvA) grote risico's lopen door het bezit van derivaten met 'open posities'. De UvA reageerde vrijwel direct door te stellen dat de universiteit volledig gezond is. Nu blijkt dat de aantijging het gevolg was van een bizarre fout van de onderwijsinspectie. Niet de UvA, maar de Vrije Universiteit (VU) doet aan ongezonde investeringen.

Al in oktober zei een VU-decaan in een interview dat de universiteit derivaten heeft waar geen lening tegenover staat, een zogenaamd derivaat met open positie. De onderwijsinspectie heeft inmiddels bevestigd dat de twee Mokumse universiteiten in het rapport per abuis zijn verwisseld.

Hoe de fout in het rapport is geslopen kon de arme woordvoerder van de onderwijsinspectie nog niet uitleggen. Tja, zie daar maar eens een goede uitleg bij te geven.