Studentenleed onderbelicht bij aanpak huisjesmelkers

Slecht of geen onderhoud, veel te hoge huren of intimidatie. Dergelijke praktijken zijn een nachtmerrie voor veel studenten en minister Blok van Wonen komt nu met maatregelen om malafide verhuurders aan te pakken.

De LSVb is blij dat de minister deze problematiek wil aanpakken, maar wil dat er ook aandacht besteed wordt aan studentenhuisvesting. Aanleiding voor de wetswijziging is namelijk de uitbuiting van arbeidsmigranten in de grote steden, maar volgens de vakbond zijn studenten ook een uiterst kwetsbare groep door het grote kamertekort in veel steden. Zij roept de minister dan ook op om hier rekening mee te houden.

Een aanpassing van de Woningwet moet gemeenten meer macht geven om huisjesmelkers te bestrijden. Gemeenten kunnen in de toekomst een boete geven wanneer verhuurders onvoldoende onderhoud plegen of buitenproportionele huren vragen voor een krakkemikkig hok. In extreme gevallen wordt het zelfs mogelijk om verhuurverbod op te leggen of dat de verhuurde ruimte wordt overgedragen aan een woningcorporatie. De minister komt met deze aanpassing in de wetgeving gemeenten tegemoet. Zij stonden voorheen met vrijwel lege handen om malafide verhuurders aan te pakken, terwijl er veel klachten waren over de leefbaarheid in buurten.

UPDATE 15.45: 'Wij krijgen het hele jaar door klachten van studenten over huisjesmelkers', laat Kai Heijneman, voorzitter van de LSVb, weten. In de aankondiging van de wetswijziging werden deze problemen echter niet genoemd door de minister. De maatregelen die hij noemt zijn eerder al door toenmalig minister Spies in een brief aan de kamer genoemd en daarin werd de nadruk gelegd op achterstandswijken. Wij willen aangeven dat de nieuwe wetgeving natuurlijk ook moet gelden voor alle huisjesmelkers en niet alleen in de genoemde wijken of voor bepaalde groepen.