ISO uit klacht over bekendheid studentenrechten

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vreest dat de student zijn rechten niet kent. Uit onderzoek dat namens het ministerie onder studenten werd afgenomen door Panteia blijkt dat 60 procent van de studenten die overwoog een klacht in te dienen, dit niet heeft gedaan vanwege gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem. Ruim de helft van de participanten vindt het onduidelijk hoe je een juridische klacht moet indienen over onderwijsinstanties en 28 procent kreeg geen antwoord toen ze daarover om informatie vroegen. Daarnaast kreeg een derde van de ondervraagde studenten geen ontvangstbevestiging van hun klacht.

Deze gegevens zijn schokkend volgens ISO, vooral omdat in 2010 in de wet Versterking besturing juist een verbetering van de rechtsbescherming van de student was beloofd. Ruud Nauts, voorzitter van ISO, hoopt dat dit probleem serieus wordt genomen. 'We willen dat er goed naar de naleving van de wet wordt gekeken, zodat er een duidelijke plek is waar studenten met hun juridische klachten heen kunnen en zodat alle ontvangstbevestigingen worden geregeld. Het belangrijkste is echter dat er een groter onderzoek wordt uitgevoerd onder alle studenten om te kijken hoeveel van hen op de hoogte zijn van het rechtssysteem.'

Om te bepalen of de problemen echt leven onder zo'n groot percentage studenten is meer onderzoek nodig. In dit onderzoek door Panteia zijn namelijk slechts 157 hbo'ers en wo'ers ondervraagd. Eerst werden er 32 geworven binnen studentenvakbonden, later is vanuit het ministerie een panel opgezet om te zorgen dat het aantal groot genoeg werd voor een fatsoenlijke kwantitatieve analyse.