[#RUkiest] asap

Gisteren zijn de universitaire verkiezingen van start gegaan. Tot en met 30 mei kunnen RU-studenten hun stem uitbrengen voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). ANS-Online vroeg de drie partijen die strijden om het USR-pluche waarom we nu precies op AKKUraatd, asap of Siam moeten stemmen. Lees hier het verhaal van asap-lijsttrekker Jelko Dijkman.

asap stelde een jaar geleden dat studentenvertegenwoordiging beter moest. Er is het afgelopen jaar veel bereikt. Zo wordt er door het College van Bestuur (CvB) gekeken naar de mogelijkheid om talenten van studenten beter te benutten, is er een onderzoek gestart naar scriptiebegeleiding en is de communicatie tussen de Universitaire Studentenraad (USR) en de student sterk verbeterd. Ook hebben we gestreden voor afschaffing van de 'geen bier voor half vier'-regel op de campus en tegen het belachelijke plasverbod tijdens tentamens. De USR moet nog verder verbeteren en asap is de partij die dat gaat bewerkstelligen! Ook dit jaar hebben we een tienpuntenlijst gepresenteerd waarmee we duidelijk maken waar wij ons aankomend jaar in de USR voor inzetten. Geen ellenlang verkiezingsprogramma, maar een helder overzicht van concrete punten waar we volgend jaar op afgerekend mogen worden. Zo willen wij ons duidelijk uitspreken tegen verschoolsing op de Radboud universiteit. Het is onacceptabel dat het academische klimaat op de universiteit verslechtert door schoolse maatregelen als een aanwezigheidsplicht bij colleges. Studenten moeten zich tijdens hun studie vrijelijk kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke individuen. De universiteit moet dit bevorderen en de vrijheid van studenten niet beknotten. asap maakt zich uiteraard voor meer zaken sterk. Op www.asapnijmegen.nl kun je onze tienpuntenlijst en beginselprogramma bekijken en zien wat we afgelopen jaar gepresteerd hebben. Je kan zien dat wij voor komend jaar onder andere gaan voor meer inspraak voor studenten, betere docenten, ruimere openingstijden van de UB, betere communicatie en het bouwen van een Radboud-app. Vorig jaar riep asap dat het anders moest. Het eerste jaar hebben we vooruitgang geboekt, maar we zijn nog niet klaar. De student moet meer worden betrokken bij beslissingen van de universiteit, de universiteit moet minder schools worden en de studentenraad moet scherper optreden. Daarom, stem asap!

Lees ook de pleidooien van AKKUraatd en Siam. Stemmen kan hier.